Infoleht 01.02.2021 nr 16

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Õpetajaid Marcus Hildebrandti, Ülle Hüva, Siim Oksa, Eha Paabot, Julia Polikarpust, Madis Reemanni, Ehtel Timakut, Ljubov Titovat ja Elina Vinterit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • III perioodi arvestused toimuvad 10.-16. veebruarini.
  Klassides, kus on kuus arvestust, toimub ühe õppeaine arvestus IV perioodi esimeses ainetunnis, kuna III perioodil on ära jäänud mitmeid õppepäevi. Arvestuste plaan valmib 5. veebruariks.
  11., 12. ja 15. veebruaril kell 9.00–11.45 on meie kooli õpilastel sellel õppeaastal viimast korda uisutamise võimalus Lõunakeskuse liuväljal. Täpsem info kehalise kasvatuse õpetajatelt.
 • III perioodi viimasesse õnnetundi, mis toimub reedel, 5. veebruaril kell 15.55 ruumis 107, saab registreerida Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) 3. veebruari hilisõhtuni.
 • Aineolümpiaadide piirkonnavoorud toimuvad:
  ühiskonnaõpetus (elektrooniline) reedel, 5. veebruaril kell 11.30 õp A. Ristikivi - 303;
  füüsika laupäeval, 6. veebruaril kell 10.00 õp M. Reemann, S. Oks ja J. Paaver – 221;
  geograafia teisipäeval, 9. veebruaril kell 15.00‑17.00 õp Ü. Seevri – 303.
  Olümpiaadile palutakse tulla 10 minutit enne algusaega ning ülesannete lahendamise ajal tuleb kanda maski.
 • Ajavahemikus 1.-8. veebruar sooritavad kõik 11. klassid UPT-22 II testi. NB! Testi sooritamise ajad on muutunud!

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 01.02
11.c     5. tund varem teatatud matemaatika tundi õp A. Külter ei toimu
kell 14.30 biotehnoloogia praktikum I rühm – TÜ Tehnoloogiainstituut
11.e     5. tund UPT test õp A. Ristikivi – 303
12.e     5. tund kehaline kasvatus jääb noormeestel ära
 
teisipäev, 02.02
10.a     3. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228. Noormeestel jääb kehalise kasvatuse tund ära.
10.d     2. tund kirjandus õp K. Soodla – 102
            3. tund ajalugu õp A. Ristikivi – 141
            4. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
            5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228. Noormeestel jääb kehalise kasvatuse tund ära.
11.a     kodus e-õppel
11.b     kodus e-õppel
11.c     kodus e-õppel. Kell 9.00–12.00 biotehnoloogia praktikum I rühm – TÜ
Tehnoloogiainstituudis
11.d     1. tund UPT test õp M. Piirimäe – 303
12.b     5. tund matemaatika õp Ü. Hüva kogu klassil. Füüsika praktikum õp S. Oks jääb
ära
12.d     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228. Noormeestel tundi ei toimu.
            2. ja 4. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein - 203
kolmapäev, 03.02
10.b     kodus e-õppel
10.c     kodus e-õppel
10.d     kodus e-õppel
11.c     3.-5. tund (kell 11.00–16.00) biotehnoloogia praktikum II rühm – TÜ
Tehnoloogiainstituudis
neljapäev, 04.02
10.a     kodus e-õppel
10.c     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228. Noormeestel tundi ei toimu.
10.e     kodus e-õppel
11.c     5. tund (kell 14.30–17.00) biotehnoloogia praktikum II rühm – TÜ Tehnoloogia-instituudis
11.d     3.-4. tund kirjandus õp K. Soodla – 107.
11.e     kodus e-õppel
reede, 05.02
10.b     5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228. Noormeestel jääb kehalise kasvatuse tund ära.
10.d     kodus e-õppel
11.c     kodus e-õppel. Kell 13.00-15.00 kogu klass biotehnoloogia praktikum TÜ Tehnoloogiainstituudis
11.d     kodus e-õppel
11.e     1. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein – 144
            5. tund kirjandus õp T. Pluum - 102
11.a     5. tund UPT test õp A. Mägi – 303
12.c     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228. Noormeestel tundi ei toimu.
esmaspäev, 08.02
11.a     1. tund bioloogia õp O. Maidre - 225
11.b     1. tund keemia õp E. Paabo – 217
2. tund UPT test õp A. Mägi – 303  
11.c     1. tund UPT test õp A. Mägi – 303
            5. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
11.d     2. tund matemaatika õp A. Külter – 139
3. tund kirjandus õp K. Soodla – 227
            4. tund füüsika õp J. Paaver – 213
5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228. Noormeestel jääb tund ära
11.e     2.-3. tund füüsika õp J. Paaver – 213
            4. tund matemaatika õp A. Külter - 139
5. tund bioloogia õp O. Maidre – 144
12.a     kodus e-õppel
12.b     kodus e-õppel
12.c     kodus e-õppel
12.d     kodus e-õppel (2. tund füüsika õp J. Paaver; 5. tund kirjandus õp M. Piirimäe)
12.e     kodus e-õppel
teisipäev, 09.02
11.d     1. tund keemia õp J. Jõgela – 107
12.a     kodus e-õppel
12.b     kodus e-õppel
12.c     kodus e-õppel
12.d     kodus e-õppel
12.e     kodus e-õppel

Abiturientidele

 • Õppealajuhataja ootab abiturientide koolieksami II osa valikuid hiljemalt 18. veebruaril. Tabelid eksamiaine märkimiseks on välja jagatud klassijuhatajatele.
 • UPT-21 kaitsdmsied toimuvad 10. ja 16. veebruaril.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 14. - 15. jaanuaril toimus 56. Viie kooli võistlus. Treffneristide tulemused olid järgmised:
  Füüsika (50 osavõtjat):
  1. Simon Selg (12.a), 3. Kristjan-Erik Kahu (10.b), 5. Joonatan Ristmäe (12.b), 6. Robert Kurvits (12.b), 10. Siim-Erik Viiding (10.b).
  Koolide järjestus: HTG, NRG, VG, MHG, TTG.
  Keemia (50 osavõtjat): 2. Helen Vaino (12.c), 3. Adelle Altnurme (12.c), 5. Annika Prillop (11.c), 9.-12. Keidi Käärmann (10.c) ja Mattias Timm Rast (10.a).
  Koolide järjestus: HTG, NRG, MHG, VG, TTG.
  Matemaatika (50 osavõtjat): 1. Kristjan-Erik Kahu (10.b), 2.-3. Jaagup Tamme ja Robert Kurvits (mõlemad 12.b), 8.-9. Andres Sõmer (12.b), 10. Mattias Timm Rast 10a.
  Koolide järjestus: HTG, NRG, MHG, VG, TTG.
  Kristjan-Erik Kahu võitis Kaljo Kruse nimelise rändauhinna (parimale noorele matemaatikule) ning Endel Meidla rändauhinna (matemaatika põhivõistluse võitjale).
 • 20. jaanuaril toimus K. J. Petersoni Gümnaasiumis vene keele tõlkekonkurss. Meie õpilaste tulemused olid järgmised:
  vene-eesti suunal – 5.-6. Mark Tarnovski (10.b), 7.-8. Randar Vahtrik (10.d), 9.-10. Imre Nõmm (10.e);
  eesti vene suunal – 2. Ivan Kleštšin (10.d), 5. Veera Beljajeva (10.e).
 • 29. jaanuaril toimunud inglise keele olümpiaadi piirkonnavoorus (27 osalejat) saavutasid meie kooli õpilased järgnevad kohad:
  1. Allan Mõts (12.a), 2.-3. Jaak Sootak (11.e),
  5.-7. Daniel Moppel (12.d), 8.-9. Adelle Altnurme (12.c), 18.-19. Susann Vahrušev (12.e).

Konkursid

 • Reedel, 5. veebruaril kell 15.30-17.00 toimub CGI küberturbe veebiseminar tütarlastele, kus valdkonna ekspert Catlyn Kirna räägib küberturbest, küberkaitsest, CGI tegemistest ja karjäärist IT valdkonnas laiemalt. Seminari võitsid auhinnaks võistlusel Küberpuuring 2020 edukalt esinenud tüdrukud Grete Paat (11.b), Anita Algus (11.d) ja Roberta Pärna (12.a). Seminarile on veel kolm vaba kohta. Registreerimine ja täpsem info Anneli Mägi kaudu (anneli.magi@htg.tartu.ee).
 • Õpilasi oodatakse osalema meemikonkursil “Päriselu internetis vs kujutlus”, tööde esitamise tähtaeg on 24. veebruar, täpsem info https://www.targaltinternetis.ee/uudised/2021/01/meemikonkurss-pariselu-....
 • Mondo ja Matsalu Loodusfilmide Festival kutsuvad noori osalema loovkonkursil, mis otsib vastuseid-peegeldusi kliimamuutuste teemale. Tööde esitamise tähtaeg on 31. märts, täpsem info https://maailmakool.ee/toetavad-tegevused/konkursid/opilaskonkurss2020-21.

Teated

 • Kooli hoolekogu koosolek toimub 2. veebruaril. Arutatakse kooli õppetöö korraldust viiruse leviku tingimustes, kooli arengukava koostamist ja Mauruse stipendiumi väljaandmisega seonduvat, kinnitatakse HTG õpilaste vastuvõtutingimused 2021. aastal ning kuulatakse õppealajuhataja ülevaadet õpilaste õppetöö tulemustest ja direktori selgitusi Tartu gümnaasiumite ühiskatsete läbiviimise hetkeseisust.
 • Teisipäeval, 2. veebruaril esineb ajalooringis ettekandega kolonelleitnant reservis Tõnis Asson, kes tutvustab Ukrainas 2014. aastast tänaseni kestva sõjalise konflikti olemust ja tagamaid. Kohtumine toimub auditooriumis (ruum 221). Kõik on oodatud.
 • Teisipäeval, 2. veebruaril möödub 101 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. Kell 10.00 tähistatakse ajaloolist sündmust J. Poska kooli ees kõnekoosolekuga, millest võtavad osa kõik Tartu linna koolid. Meie kooli esindavad õpilaskogu juhid Tarvi Suur ja Erich Richard Rosental ning direktor Ott Ojaveer ja huvijuht Uve Saar.
 • Roheliste ring saab kokku neljapäeval, 4. veebruaril 1. pikal vahetunnil ruumis 225, et rääkida matkast Ööbikuorgu (13.02) ja ökonädalast (15.03-19.03).
   

 

Hugo Treffneri Gümnaasiumi 01.02.2021. a direktori käskkirjaga nr 10 avaldatakse kiitust

 

1.         Väga hea ja hea õppeedukuse eest I poolaastal järgmistele õpilastele:

 10.a
Anders Aksjonov, Joonatan Astmäe, Liis Ernits, Kaspar Gutmann, Salme Adeele Hollas, Marta Kann, Kaur Kivilaan, Kristo Krinkmann, Manfred Kukk, Markus Kõiv, Rudolf Kõivupuu, Joosep Laanemägi, Laura Laugma, Aivo Liivat, Rando Lukk, Loore Luste, Jakob Läänemets, Rauno Paasoja, Ralf Paat, Liisi Paaver, Ander Pavlov, Rainis Puusepp, Mattias Timm Rast, Laura Maria Rekand, Kusti Sammul, Hanna Tali, Thomas Tennisson, Morten Ulp.
 
10.b
Kevin Akkermann, Andreas Avameri, Toomas Herodes, Laur Härm, Angela Ikonen, Tuule-Liis Jaagant, Hendrik Jaks, Karl Joonas Jõepere, Kristjan-Erik Kahu, Kristiine Kaldmaa, Kertu Katriin Kotkas, Emma Kruusmäe, Hans Gustav Kõljalg, Susanne Lannes, Loviisa Lätt, Karl Mattias Milk, Indrek Nemvalts, Mere‑Helina Panksepp, Markus Roletsky, Kärt Trinity Sillaots, Hendrik Tammemägi, Mark Tarnovski, Triinu Vaher, Stella Vesi, Jakob Veske, Siim-Erik Viiding, Uku Viispert.
 
10.c
Minna Gielen, Emma Goos, Holger Eric Hain, Kauri Ilves, Doris Keernik, Mihkel Kruusmann, Kea Rael Kukk, Keidi Käärmann, Marion Köhler, Marie Agathe Laugesaar,Tristan Laur, Christofer Lepaste, Marie Loog, Kertu Mölder, Aia Adele Narits, Linda Piirimäe,Leene Pärtel, Hanna Karin Randaru, Helena Rähn, Liisa Tafenau, Tuuli Kärt Tammaru, Tiia Tomson, Anita Viineloo, Markus Viks,  Elisabeth Võrk, Kaarup Öövel.
 
10.d
Berta Lorena Ipits, Marii Israel, Magda Grete Kibuspuu, Kaia Laatspera, Tambet Palgi, Kert Raudnõmm, Viiu Repän, Emily Riismandel, Rasmus Sareal, Merit Tomson, Jessica Uibo, Emma Vahelaan, Randar Vahtrik, Ville Markus Varik.
 
10.e
Anette Ama, Eliise Antonov, Triinu Aru, Alger Avi, Veera Beljajeva, Gleen Gross, Maria Jõesalu, Getter Miida Kask, Grete Kivirüüt, Emma Kuuse, Riinu Külvik, Karmen Kütt, Kertu Maria Luik, Annmari Meriste, Imre Nõmm, Lee Orula, Maara Parhomenko, Mia Proover, Lauri Raudsepp, Brite Tõniste, Kelly Vinogradov, Robin Vool, Gerda Õunapuu.
 
11.a
Anette Hendrikson, Paul Jürgens, Kertu Kütt, Kirke Kütt, Helena Laving, Sandra Lubi, Mariliis Lääniste, Mia Marleen Meeksa, Mariete Neitsov, Martin Ottas, Pärl Pind, Marie Gloria Raal, Sander Sirge, Vanessa Viiding, Elis Vingisar.
 
11.b
Kevin Jõe, Ida Tuule Jõgi, Jaagup Jõgi, Johanna Kaare, Rasmus Kiili, Katarina Kukk, Liisi-Rebeka Luik, Karl Kristjan Puusepp, Richard-Sven Rivik, Kaspar Sepp, Krislin Säre, Joosep Tamm, Tuule Tenson, Hanna-Lysette Täkker.
 
11.c
Vanessa Apuhtin, Emma Joonas, Keidi Kaasik, Johanna Karp, Anette Kikkas, Kadri Liis Laas, Pipi-Lotta Laineste, Roberta Leppik, Maarja Mets, Eliise Mikomägi, Madli Mägi, Laura Liis Peetso, Annabel Philips, Lisette Pihor, Annika Prillop, Simmo Põld, Elis Saarelaid, Vesta Selg, Sandra Sirk, Mall Säre, Sarah Tali, Adele Tamm, Grete Tõniste, Eliise Viling.
11.d
Jonathan Darvish-Kojori, Hanna Liisa Hõim, Lara Johanna Luks, Kirke Niinemets, Liisi Ruuven.
 
11.e
Marta Margareeta Bender, Reelika Hüvenen, Mette Maarit Jahu, Laura Kikas, Eduard Kuus, Merelle Liivamägi, Angela Moro, Steven Noorsoo, Lenne Pekk, Estin Rand, Hanna Seedur, Sirli Sildever, Jaak Sootak, Kärg Valner, Sirely Veri.
 
12.a
Triinu-Mai Allingu, Helene Dimitrijev, Mark Theodor Jalakas, Hedi-Riin Kivikas, Iris Kreinin, Katrin Kulberg, Sander Kõiv, Allan Mõts, Ingemari Org, Hannes Palu, Kerstyn Pärn, Aksel Joonas Reedi, Katariina Siilak, Karel Somelar, Ingrid Veermäe, Priidik Meelo Västrik.
 
12.b
Marilin Berg, Argo Ers, Kadi-Liis Hansen, Charleen Konsa, Uku Konsap, Eliise Lõhmus, Lauren Mae, Ott Eric Ottender, Jaan Otter, Uku Parts, Joonatan Ristmäe, Erich Richard Rosental, Andres Sõmer, Jaagup Tamme, Hans Martin Tomingas.
 
12.c
Ingrid Alla, Adelle Altnurme, Hanna Anepaio, Eliis Grigor, Märten Kala, Kerli Kivisikk, Piia Kängsep, Liisa Lõhmus, Sarah Maasikmets, Lisete Nukk, Teisi Petersell, Teivi Petersell, Jaak Pärtel, Kaspar Sõukand, Johan Tamm, Olaf Hendrik Tamm, Helen Vaino.
 
12.d
Adele Adamson, Ave Albert, Karmel Kibena, Emma Magdalena Keränen, Daniel Moppel, Mihkel Ots, Jasmin Saar, Stella Starkopf, Meelimari Sutrop, Selinda Marie Rosalie Särev, Berta Ly Tepaskind, Kristian Tigane.
 
12.e
Elisabeth Eerme, Kärt Kokkota, Greete Korol,Mialiis Laanisto, Helo Laatspera, Veronika Maide, Orm Mõru,Kadi Saviauk, Sandra Schihalejev, Joel Ruuben Seene,Elis Riin Tars, Talis Timmi, Susann Vahrušev, Eliise Virumäe.
 

Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22