Infoleht 18.01.2021 nr 14

HTG INFO doc

Õppetöö

 • Jätkuvad II perioodi järelarvestused.
  Suulise arvestuse aeg tuleb õpilastel leppida kokku aineõpetajaga, kirjalikud arvestused toimuvad:
  esmaspäev, 18.01
  kell 16.15 ajalugu õp I. Pajur – 141
  teisipäev,19.01
  kell 16.15 bioloogia, keemia ja vene keel õp O. Maidre / L. Titova – 221
  kolmapäev, 20.01
  kell 16.00 matemaatika 10.a, 10.c, 11.a, ja 11.c klassi õpilastele ning saksa keel õp M. Piirimäe – 221
  NB! Järelarvestuse ajal tuleb kanda kaitsemaski ning koondjärelarvestust ei toimu. Õpilane, kes haigestub ja ei saa ettenähtud ajal järelarvestust sooritada, peab sellest teatama klassijuhatajale hiljemalt järelarvestuseks määratud päeva hommikul kell 9.00. Teatamata jätmise korral kaotab õpilane õiguse järelarvestuse sooritamiseks.
 • III perioodi esimene õnnetund toimub samaaegselt matemaatika järelarvestusega kolmapäeval, 20. jaanuaril kell 16.00 ruumis 221. Õnnetunni viib läbi õpetaja Monika Piirimäe ning osalemiseks saab registreeruda 18. jaanuari hilisõhtuni. Õnnetundi registreerumine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • Kolmapäeval, 20. jaanuaril on UPT-21 tööde esitamise tähtaeg kolmandale kaitsmisele.
 • UPT-22 esimene juhendajaseminar toimub ajavahemikus 18.-22. jaanuar, täpse aja lepivad juhendaja ja õpilased ise kokku.
 • Reedel, 22. jaanuaril kell 10.00-12.00 toimub ruumis 308 saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor.
 • Laupäeval, 23. jaanuaril toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Treffneristid lahendavad ülesandeid oma kooli auditooriumis. Olümpiaad algab kell 10. Registreerunud õpilased peaksid kohal olema 10 minutit varem.
 • Prantsuse keele rahvusvahelisele DELF eksamile registreerumise tähtaeg on 20. jaanuar. Keeletasemed A2, B1 või B2. Eksamitele registreerimine toimub eksamite infosüsteemis EIS sarnaselt riigieksamitega. Lisainfo https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/rahvusvahelised-voorkeeleeksamid/delf-scolaire/
 • Kõik õpilased, kes endiselt (ka need, kes registreerusid septembris Stuudiumi kaudu!) soovivad osaleda ladina keele kursusel, peavad end ise registreerima palun aadressil https://tinyurl.com/ladinakeel2021 hiljemalt 21.01.2021. Õpilased, kes septembris registreerusid kursusele ja nüüd soovivad loobuda, peavad sellest õp M. Hildebrandtile teatama esimesel võimalusel.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 19.01
10.a     3.-4. tund ajalugu õp K. Punga – 144 (kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom toimub neljapäeval, 21.01.)
10.b     1. tund ajalugu õp K. Punga – 144
2. tund matem.praktikum/füüsika praktikum õp J. Polikarpus/M. Reemann – 105/212
3. tund matemaatika õp J. Polikarpus - 141
11.a     1. tund kirjandus õp A. Salo - kaugõppel (107)
4. tund bioloogia õp O. Maidre – kaugõppel (225)
12.b     1.-2. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
12.c     5. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
12.d     3. tund muusika õp E. Paap – 220
            5. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
kolmapäev, 20.01
11.a    1.-2. tund matemaatika õp E. Timak – kaugõppel, füüsika praktikumi ei toimu
11.b    3. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – kaugõppel
4. tundi ei toimu
kell 15.55 füüsika praktikum II  rühmale koolimajas – 212
12.e    3. tund bioloogia iseseisev töö õp Ü. Seevri – 225
4. tund bioloogia kontrolltöö õp Ü. Seevri - 225
reede, 22.01
12.d     1. tund bioloogia kontrolltöö õp O. Maidre – 303
            2. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
12.b     4. tund bioloogia kontrolltöö õp A. Punga – 303
11.a     3. tund matemaatika õp E. Timak – kaugõppel
4. tundi ei toimu
kell 14.30 füüsika praktikum IIrühmale koolimajas - 212
11.b    1.-2. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – kaugõppel
esmaspäev, 25.01
11.e    5. tund matemaatika õp A. Külter – 139
 


Abiturientidele

 • 12. klasside õpilastele on kuni 20. jaanuarini 2021. a avatud eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ riigieksamitele registreerumine. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil. Kui ei sobi ükski võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole, kes määrab süsteemi sisenemiseks parooli.
  Kooli lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami, gümnaasiumi koolieksami ning õpilasuurimuse või praktilise töö.
  Registreerumisel palutakse jälgida, et tehing on lõpule viidud, st et eksamitele registreerumine on õnnestunud.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 14. jaanuaril toimunud inglise keelt kõnelevate maade mälumängus, millest võttis osa 11 Tartu linna ja Tartumaa võistkonda, olid meie kooli võistkondade tulemused järgmised:
  võistkond HTG11 koosseisus Anita Algus, Raio Mitt ja Martin Ottas (11.a) - III koht;
  võistkond HTG10 koosseisus Christofer Lepaste (10.c), Alexander Hildebrandt ja Andre Villemson (mõlemad 10.d) - V koht.

Konkursid

Õpetajad

 • Õpetaja Aive Roots andis Hea Kolleegi taldriku üle õpetaja Joana Jõgelale. Õnnitleme!

Teated

 • Kõik jaanuarikuus distantsõppel olevad õpilased (sõltumata distantsõppel oleku päevade arvust) saavad soovi korral tellida endale tasuta toidupaki väärtusega 10 eurot. See sisaldab kuivaineid, puu- ja köögivilja, leiba, pudruhelbeid, moosi, pähklisegu ja piimatoodet. Õpilastel, kes soovivad toidupakke kätte saada sel nädalal, tuleb saata sooviavaldus https://forms.gle/Q1BR8t5m5MoDLiKd7 hiljemalt 18. jaanuariks kella 15.00-ks, pakke saab kätte kooli sööklast 20. ja 21. jaanuaril kell 8.00-10.00 või 13.30-15.30.
  Õpilased, kes soovivad toidupakke kätte saada jaanuarikuu viimasel nädalal, saavad sellekohase taotluse esitada selle nädala II pooles, kuid hiljemalt 25. jaanuaril kell 15.00. Sellekohase täpsustava teabe paneme kooli kodulehele koolisöökla info alla.
 • Ilmastikutingimustest sõltuvalt palutakse õpilastel kanda koolimajas vahetusjalatseid. Roomiktaldadega ja /või määrdunud jalanõudega ei ole lubatud koolimajas käia.
 • Teisipäeval, 19. jaanuaril kell 16.00 ruumis 141 algavas ajalooringis esinevad seekord Paula Kägu ja Inge Maas Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringist, kes räägivad Brexitist.

Õpilased

 • Ivan Kleštšin (10.d) pälvis Tartu linna ja kultuurkapitali 2021. aasta kõrge lennu stipendiumi oma moekollektsiooni loomiseks.

Õpilaskogu teated

 • Teisipäeval, 19. jaanuaril kl 16.00 toimub õpilasesinduse koosolek, kus on väga vajalik osaleda igast klassist vähemalt ühel esindajal. Arutleme toidupakkide teemal: mis meeldis, mida muuta? Distantsõppel olevatest klassidest, on esindajad ikkagi koosolekule oodatud. Esmaspäeval infominutites arutage seda teemat klassiga ja pange mõtted kirja. Klassidel, kes koolist puuduvad, palume lahendada ülesanne loovalt. Kohtumiseni teisipäeval!

Eelteated

 • Esmaspäeval, 25. jaanuaril kell 10.00-11.00 toimub prantsuse keele olümpiaadi piirkonnavoor ruumis 225 ja kolmapäeval, 27. jaanuaril kell 8.00–14.00 matemaatika-olümpiaadi piirkonnavoor auditooriumis (221).
 • Kolmapäeval, 27. jaanuaril toimub 4. ja 5. tunni ajal humanitaarsuuna konverents, millel osalevad 11.d, 11.e, 12.d ja 12.e klasside õpilased.
   
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22