Infoleht 26.10.2020 nr 6

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Anneli Mägi, kes valiti koolis aasta õpetajaks;
 • õppealajuhataja Aime Pungat, keda kolleegid tunnustasid aasta tegija 2020 tiitliga.

Õpetajad tänavad

 • 12.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Age Salo väga hästi ette valmistatud ja läbi viidud õpetajate päeva korraldamise eest.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Ott Maidret, Tiina Pluumi, Julia Polikarpust, Anett Pulleritsu ja Saima Kaarnat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Alates 26. oktoobrist (II perioodist) on õpilaste palvel lühendatud teise ja kolmanda tunni järgset vahetundi 5 minuti võrra ja pikendatud neljanda tunni järgset vahetundi, et soovijad jõuaksid pärast neljandat tundi soovi korral sööklas lõunatada. Sellega seoses muutuvad tundide ajad.

Tundide ajad esmaspäeval
1. tund 8.00 –   9.15
2. tund 9.20 – 10.35
I söögivahetund
3. tund 11.10 – 12.25
II söögivahetund
4. tund 13.00 – 14.15
klassijuhataja infominutid
5. tund 14.45 – 16.00
Tundide ajad teisipäevast – reedeni
1. tund 8.05 –   9.20
2. tund 9.30 – 10.45
I söögivahetund
3. tund 11.20 – 12.35
II söögivahetund
4. tund 13.10 – 14.25
5. tund 14.35 – 15.50

 • II perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:

10.a - 203       11.a - 141       12.a - 107
10.b - 202       11.b - 135       12.b - 136
10.c - 227        11.c - 217        12.c - 213
10.d - 221       11.d - 220       12.d - 105
10.e - 102        11.e - 144        12.e - 139
Söögivahetunnid:
I vahetunnil (pärast 2. tundi)

 • esmaspäeval kell 10.35-10.55

teisipäevast reedeni kell 10.45-11.05
11.a, 11.e, 12.a, 12.c

 • esmaspäeval kell 10.55-11.10

teisipäevast reedeni kell 11.05-11.20
10.a, 10.b, 10.c, 10.d,
II vahetunnil (pärast 3. tundi)

 • esmaspäeval kell 12.25-12.45

teisipäevast reedeni kell 12.35-12.55
11.d, 12.b, 12.d, 12.e

 • esmaspäeval kell 12.45-13.00

teisipäevast reedeni kell 12.55-13.10
10.e, 11.b, 11.c

 • II perioodi vabaained:

majandusõpetus 2 õp Ü. Seevri – 227
prantsuse keel 4 (A-tase, edasijõudnutele) õp K. Rohtsalu – 139
rootsi keel 5 (A-tase, edasijõudnutele) õp K. Punga – 144
saksa keel 9 (B-tase, DSD II) õp M. Matto – 204
saksa keel 13 (A-tase) õp A. Roots – 202
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.35 – 15.50 (5. tund).
eesti keele ab-kursus* 10. klassidele õp A. Pullerits – 105
fotograafia õp S. Oks – 213
Tunnid toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.35 – 15.50 (5. tund). II perioodi esimene tund toimub kolmapäeval, 28. oktoobril.
*Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel eesti keele esimene kursus ebaõnnestus. Kursusel osalemise kohustusest informeerib klassijuhataja II perioodi alguses.
praktiline kodukeemia õp J. Jõgela – 217
Tegemist on suures osas e-kursusega, vajadusel toimuvad tunnid õpetajaga kokkuleppel vabaainete tundide ajal esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.35 – 15.50 (5. tund).

 • Aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused algavad II perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 11., 19. ja 25. novembril ning 3. detsembril.
 • I perioodi järelarvestused toimuvad 4.–10. novembrini. Täpsem ajapaan avaldatakse infolehes 2. novembril. 11. novembril saavad õnnetunnis I perioodi järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langes kaks järelarvestust samale ajale või kui ei olnud haiguse tõttu võimalik järelarvestust ettenähtud ajal sooritada.
 • Õpilastel palutakse õpinguraamatud I perioodi hinnete märkimiseks tuua klassijuhatajatele teisipäeval, 27. oktoobril. Kolmapäeval, 28. oktoobril märgivad õpetajad õpinguraamatutesse ja Stuudiumisse I perioodi hinded.

Muudatused tunniplaanis

12. c klassi bioloogia praktikum õp O. Maidre toimub reedeti 4. ja 5. tunni ajal ruumis 225
teisipäev, 27.10
11.a     5. tund füüsika õp S. Oks – 202, toimub ka 2. tund
12.b     3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 200
kolmapäev, 28.10       
10.c     1. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
neljapäev, 29.10
10.d     3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 225
            4. tund ajalugu õp I. Pajur - 141
11.a     3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom - 228
11.c     2. tund Rasmus Mägi loeng aulas
11.d     3. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom – 228
12.c     1. tund filosoofia õp T. Jürgenstein – 203
12.e     1. tund matemaatika õp A. Külter – 107
            2. tund filosoofia õp T. Jürgenstein - 203
reede, 30.10
10.c    3. tund keemia õp E. Paabo – 213
10.d    1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
           3. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
10.e    1. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
    3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
    4. tund ajalugu õp K. Punga – 144
11.a    4. tund keemia õp E. Paabo – 217
11.b    2. tund keemia õp E. Paabo – 217
12.c    4.-5. tund bioloogia praktikum õp O. Maidre - 225
esmaspäev, 02.11
10.c    3. tund bioloogia õp O. Maidre – 217
11.a    4. tund matemaatika õp E. Timak – 135
11.b    2. tund bioloogia õp O. Maidre – 102

11.c    2. tund keemia õp E. Paabo – 217
    5. tund muusika õp E. Paap – 220
11.d    2. tund muusika õp E. Paap – 220
    5. tund füüsika õp J. Paaver – 225

 

Olümpiaadid ja võistlused

 • 26. septembril toimus matemaatika lahtine võistlus. Meie parimad nooremas rühmas (85 osavõtjat): 4. Toomas Herodes (10.b, II auhind), 8. Ralf Paat (10.a, III auhind), 10. Rainis Puusepp (10.a);
  Meie parimad vanemas rühmas (72 osavõtjat):
  4.-5. Andres Sõmer (12.b, II auhind), 10. Robert Kurvits (12.b).
 • Matemaatika kooliolümpiaadil olid parimad:
  10. klass (79 osavõtjat): 1. Toomas Herodes (10.b), 2. Mattias Timm Rast, 3.-4. Kusti Sammul ja Ralf Paat (kõik 10.a), 5. Keidi Käärmann (10.c), 6.-7. Jonathan Astmäe ja Kristo Krikmann (mõlemad 10.a), 8. Hendrik Tammemägi (10.b), 9.-10. Laur Härm (10.b) ja Oskar Männik (10.a);
  11. klass (24 osavõtjat): 1. Hannes Sidorov, 2. Stefan Ehin (mõlemad 11.b), 3. Pärl Pind (11.a), 4.-5. Anette Hendrikson (11.a) ja Helena Varjas (11.b);
  12. klass (16 osavõtjat): 1.-2. Andres Sõmer ja Kaur Veere, 3.-4. Robert Kurvits ja Jaagup Tamme (kõik 12.b), 5. Iris Kreinin (12.a).
 • Bioloogiaolümpiaadi koolivooru parimad tulemused:
  10. klass: 1. Mattias Timm Rast, 2. Markus Kõiv (mõlemad 10.a), 3. Kristjan-Erik Kahu (10.b), 4. Keidi Käärmann, 5.-6. Leene Pärtel ja Marti Pastak, 7.-8. Mari Helen Aader ja Tuuli Kärt Tammaru, 9. Aia Adele Narits, 10. Maria Andersen (kõik 10.c);
  11. klass: 1. Vesta Selg, 2. Adele Tamm, 3. Kadri Liis Laas, 4.-5. Eliise Mikomägi ja Karl Valter Oja (kõik 11.c), 6.-7. Martin Toomiste (11.b) ja Kristiina Ernits (11.c);
  12. klass: 1. Johan Tamm, 2. Eliis Grigor, 3. Olaf Hendrik Tamm, 4. Tõnis Leib, 5. Jaak Pärtel, 6. Oskar-Filip Tammik (kõik 12.c).
  Palume kõigil nimetatutel kindlasti võtta ühendust bioloogiaõpetajatega (ruum 226) teisipäeva-kolmapäeva jooksul. Kõik osalenud saavad soovi korral infot oma töö ja tulemuste kohta samuti bioloogiaõpetajatelt.
 • Teaduskool viis läbi 7. oktoobril ülevabariigilise „valge bioloogia“ viktoriini (elektrooniliselt). Meie kooli parimad olid: Johan Tamm (12.c, kuldmedal), Eliis Grigor (12.c, tunnustatud aukirjaga), Annika Prillop, Eliise Mikomägi, Johanna Karp, Karl Valter Oja, Mall Säre, Simmo Põld ja Vesta Selg (kõik 11.c, tunnustatud aukirjaga).
 • Võistlusel „Luuleprõmm 2020“, kus eri vanuses noored kannavad ette omaloomingut, saavutas Anette Ama (10.e) 16-19-aastaste vanuserühmas II koha.
 • Noorte kirjandusfestivali luulevõistlusel hinnati gümnaasiumiastmes III koha vääriliseks Emma Kruusmäe (10.b) luuletus „Põgenenu“.

 

Konkursid

 • 5. novembril kell 14.45 algab auditooriumis (221) iga-aastane inglise keele kõnevõistlus, mida korraldavad UPT raames 12.e klassi õpilased Grethen Saar ja Susann Vahrušev. Rohkem infot ja registreerimine (tähtaeg 4. november): fb.me/e/574jnZbmc ja https://tinyurl.com/htgspeech2020.
 • Eesti Ornitoloogiaühing ning Haridus- ja Noorteamet kutsuvad joonistama selle aasta lindu tuttpütti ja teisi Eestis elavaid pütte. Digikultuuriaasta puhul on seekord oodatud digijoonistused. Tööde esitamise tähtaeg on 10. november, täpsem info https://www.eoy.ee/tuttpytt/joonistusvoistlus.
 • Riigikohus ootab õpilasi osalema kaasuskonkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 14. november, täpsem info https://www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2020.
 • Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega kuulutavad välja  esseekonkursi teemal „Minu Euroopa“. Tööde esitamise tähtaeg on 15. november, täpsem info http://www.minuriik.ee.
 • 27. novembril toimub 3. tunni ajal (11.20-12.35) rahvusvaheline inglise keele võistlus „Best in English“. Võistlus on arvutipõhine ja koosneb kuulamis-, lugemis- ja grammatikaülesannetest. Sel aastal võivad õpilased võistlusel ka oma isiklikku arvutit kasutada. Rohkem infot võistluse ja auhindade kohta: https://bestinenglish.org/. Registreerimine (tähtaeg 16. november): https://tinyurl.com/htgbest2020.
 • Seitsmendat korda kuulutab Iloni Imedemaa välja Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku konkursi, millest on oodatud osa võtma 14-18‑aastased noored üle Eesti. Tööde esitamise tähtaeg on 11. jaanuar, täpsem info https://www.salm.ee/muuseumid/iloni-imedemaa/konkurss.
 • Eesti Teadusagentuur ootab kõiki noori osalema õpilaste teadustööde konkursist. Tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar, täpsem info: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss.

Teated

 • Haridus- ja teadusministeeriumi teavitus: Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testi tulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.
 • Koolimajas on paigaldatud 11-le, (valdavalt klaasist) turvauksele uksemagnetid. Tänu uksemagnetitele on turvauksed tänasest päevast avatud. Selleks, et neid uksi sulgeda, ei tohi kasutada jõudu. Uste sulgemiseks on igal magnetil väike punane nupuke, millele vajutades uks sulgub. Erandiks on II korruse koridori (Jaani kiriku poolne külg) aatriumi uks, kus on avatud ukse mõlemad pooled. Neid uksi on võimalik sulgeda II k. koridori seinal olevast valgest lülitist. Palume tungivalt õpilastel uksemagnetite lüliteid mitte puutuda.
 • Tartu Ülikooli raamatukogu pakub treffneristidele võimalust liituda enda lugejaskonnaga. Raamatukogus on inspireeriv keskkond õppimiseks. Boonusena saab kasutada ülikoolile avatud teadusinfo andmebaase, sh viitamisandmebaase, nt  Web of Science ja Scopus, kust saab infot selle kohta, kui palju artiklitele on viidatud ja leida seega oma uurimisteema kohta ilmunud enimtsiteeritud artikleid või autoreid.
 • Tartu linnavalitsuse finantseerimisel on koolil võimalik 26. oktoobrist kuni jõuludeni pakkuda kõikidele kooli õpilastele tasuta hommikuputru. Hommikuputru pakutakse koolisööklas enne esimest õppetundi alates kella 7.30st. Tasuta hommikupudru saamiseks tuleb soov registreerida ARNO e-keskkonnas (hommikupuder hinnaga 0), analoogselt lõunatoiduga. Õpilaste kohta, kes on 1. õppeperioodil hommikuputru söönud, on vastav muudatus Toidutorni raamatupidaja poolt juba tehtud.
 • Teisipäeval, 27. oktoobril toimub ajalooringis ühiskonnaõpetuse olümpiaadi sissejuhatav loeng. Kõik huvilised on oodatud, alustame kell 16.00 ruumis 141.
 • Alates kolmapäevast, 28. oktoobrist hakkavad taas toimuma traditsioonilised iganädalased nn Kahooti-kolmapäevad. Esimeseks teemaks on igapäevane koolielu. Meeskonnad võivad koosneda kuni kahest liikmest. Võistlus toimub kolmapäeviti teise suure vahetunni ajal, alustame küsimustega, kui vahetunni algusest on möödunud 15 minutit. Võitjatele on alati ka väike auhind. Info võistluse võitja ja järgmise nädala teema kohta avaldatakse Facebooki-lehel „Hugo Treffneri Gümnaasium“. Kahooti-kolmapäevi korraldavad sel õppeaastal oma praktilise tööna Eduard Kuus ja Neo Naatan Alakivi (mõlemad 11.e).
 • Kolmapäeval, 4. novembril toimub klassidevaheline ööorienteerumine. Igast klassist oodatakse võistlema vähemalt ühte võistlejapaari ja start antakse kell 18.00 koolimaja peaukse eest.
 • Neljapäeval, 29. oktoobril toimub 2. tunni ajal 11.b ja 11.c klassile auditooriumis Rasmus Mägi loeng.
 • Roheliste ring kutsub kõiki õpilasi võtma osa Fridays For Future Eesti esindaja Henri Holtsmeieri ettekandest ja arutelust, mis keskendub kliimamuutustele ja nende võimalikele lahendustele. Ettekanne toimub neljapäeval, 29. oktoobril kell 16.00-17.15 bioloogia klassis.
 • Reedel, 30. oktoobril toimub 10. klassidele auditooriumis 5. tunni ajal kooli ajaloo 1. loeng. 
 • Õpilased, kes soovivad sel õppeaastal osaleda lingvistikaolümpiaadil, peavad oma osalemissoovist teada andma õp Kristiina Pungale hiljemalt 30. oktoobriks. Lingvistikaringis lahendatakse ülesandeid sel nädalal esmaspäeval, 26. oktoobril pärast 5. tundi ning neljapäeval, 29. oktoobril 5. tunni ajal (klassiruumis 144). Täpsem informatsioon Facebooki-lehel HTG Lingvistika.
 • Vaheajal toimunud Tantsutaldade tantsulaagris valiti parim tantsutallake ja tantsutald 2020, kelleks osutusid Triine Ottender ja Randar Vahtrik (mõlemad 10.d). Vilistlaste eripreemia pälvisid Kirke Niinemets (11.d) ja Peeter Pissarenko (11.b). Palju õnne!
 • II perioodil hakkab ballieelne seltskonnatantsu kursus toimuma esmaspäeviti kell 16.15-17.45 ja neljapäeviti kell 16.00-17.30. Jälgi Stuudiumi kalendrit!
 • Esmaspäeval, 2. novembril toimub aulas 12. klasside pildistamine lõpualbumi jaoks järgmiselt:
  10.35 - 12.a
  10.50 - 12.b
  11.00 - 12.c
  12.25 - 12.d
  12.40 - 12.e
  12.50 - õpetajad (õpetajad, kellel ei ole 3. tundi, saavad pildistada ka 3. tunni ajal) 

Sport

 • Tartu linna koolide jalgpalliturniiril saavutasid HTG noormehed neljanda koha. Kooli esindasid Thomas Tennisson (10.a), Andreas Avameri, Johan Villem Kaare, Karl Markus Kiudma, Jakob Miikael Kaljurand (10.b), Priidik Meelo Västrik, Aleksander Kattel, Carl Kaiser Kiidjärv (12.a), Kaspar Varul, Kristjan Kruk (12.d), Fred Kaldre, Siim Kalmus, Robert Puhk ning Jaan Markus Kook (12.e).
 • 25. korda toimunud Eesti meistrivõistlustel rühmvõimlemises tulid kõik meistritiitlid Tartusse. Eesti absoluutsed meistrid rühmvõimlemises aastal 2020 on VK Janika Team Grisete võimlejad. Võistkonda kuuluvad ka Roberta Solom (11.d) ja Christina Kodanik (11.b).
 • Mark Theodor Jalakas (12.a) sai väikeste paatide regatil meeste ühepaadil 3. koha.
 • Reedel, 30. oktoobril kell 17.30 toimub võimlas kevadel ära jäänud saalihokiturniiri finaalring. Pealtvaatajad on oodatud!

Koolisöökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele novembrikuu toiduraha:
  * tava- ja taimetoit 21 päeva x 0.70 eurot = 14.70 eurot;
  * XL-portsjon 21 päeva x 1.05 eurot = 22.05 eurot.
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22