Infoleht 05.10.2020 nr 5

HTG INFO doc

Õppetöö

Alates 26. oktoobrist (II perioodist) on õpilaste palvel lühendatud söögivahetundide pikkust 5 minuti võrra ja sellega seoses muutuvad ka tundide ajad.
Tundide ajad esmaspäeval:
1. tund 8.00 –   9.15
2. tund 9.20 – 10.35
I söögivahetund
3. tund 11.10 – 12.25
II söögivahetund
4. tund 13.00 – 14.15
klassijuhataja infominutid
5. tund            14.45 – 16.00

Tundide ajad teisipäevast reedeni:
1. tund 8.05 –   9.20
2. tund 9.30 – 10.45
I söögivahetund
3. tund 11.20 – 12.35
II söögivahetund
4. tund 13.10 – 14.25
5. tund 14.35 – 15.50

 • Teisipäeval, 6. oktoobril toimuvad vaimse tervise nädala ürituste raames:
  1. tunni ajal Märt Avandi loeng võimlas – osalevad 11.d, 11.e, 12.a, 12.b, 12.d ja 12.e klasside õpilased;
  5. tunni ajal Jaan Aru loeng aulas – osalevad 10.a, 10.d, 10.e ja 12.c klasside õpilased.
  Kuna loengud toimuvad tundide ajal, on nimetatud klasside õpilastele osalemine kohustuslik.
 • I perioodi viimane õnnetund, mille viib läbi õpetaja Monika Piirimäe toimub reedel, 9. oktoobril ruumis 107 kell 16.00-17.30. Õnnetundi registreerumine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) 7. oktoobri hilisõhtuni.
  Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
  Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks. Õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna.
 • Neljapäeval, 8. oktoobril kell 8.05-11.00 toimub auditooriumis (221) bioloogiaolümpiaadi koolivoor, kuhu registreerumine kõikidele huvilistele toimub Stuudiumis (Muu>Registeeri). Registreerimine suletakse 6. oktoobril kell 16.00. Lisaküsimuste korral pöörduda õpetajate Saima Kaarna või Ott Maidre poole.
 • Reedel, 9. oktoobril 5. tunni ajal toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund 10. klasside õpilastele millest osavõtt on kohustuslik.
 • I perioodi arvestused toimuvad 12.-16. oktoobrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte segada kaasõpilasi arvestuste sooritamisel.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  Klassides, kus on kuus arvestust, toimub esimene arvestus reedel, 9. oktoobril ainetunni ajal.
  11.b     3. tund matemaatika arvestus õp E. Timak – 135
  11.c     3. tund matemaatika arvestus õp A. Külter – 139
  Arvestuste nädalal on söökla avatud kell 9.30 – 14.15.
 • Tuletame meelde, et CEPT eeltestil C1 taseme saavutanud õpilastel on võimalik nüüd ennast registreerida C1 Advanced sügissessioonile EIS-is kuni 9. oktoobrini 2020.
  C1 Advanced sügissessioon toimub vahemikus 23. november – 6. detsember 2020 (kirjalik eksam 5. detsembril).
  Juhis õpilastele C1 Advanced eksamile registreerumiseks EISis:
  1) Avada veebileht: https://eis.ekk.edu.ee/eis;
  2) Seejärel tuleb valida vastavad menüüosad: „Minu töölaud“ > „Registreerimine“ > „Sisesta registreerimise avaldus“;
  3) Testi liigiks valida „Rahvusvaheline eksam“ ja klikkida „Lisa“;
  4) Lisada linnuke „Inglise keel (C1 Advanced)“ ette, valida "piirkond" ning vajutada „Salvesta“;
  5) Vaadata andmed üle ja kinnitada, mille tulemusel saadab süsteem automaatse e-kirja registreerimise osas ja see on kinnituseks, et registreerimisprotsess on edukalt läbitud.
 • Esmaspäeval, 12. oktoobril kohtuvad 11. klasside õpilased potentsiaalsete uurimis- või praktilise töö juhendajatega. Kell 11.00‑11.25 on õpilased oodatud kooskõlastama oma esimest teemavalikut, kell 11.30-11.55 on võimalus kohtuda teise võimaliku juhendajaga. Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            200
  Marcus Hildebrandt               309
  Erika Hunt                             308
  Ülle Hüva                               136
  Joana Jõgela                           216
  Toomas Jürgentein                 203
  Saima Kaarna                         225
  Ave Külter                             139
  Ott Maidre                             226
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Katrin Ojaveer                       312
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              217
  Eve Paap                                220
  Jaan Paaver                            214
  Indrek Pajur                           208
  Monika Piirimäe                     107
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           151
  Kristiina Punga                      144
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Kristiin Rohtsalu                    108
  Ülli Roostoja                          221
  Jaanika Saarepuu                    205
  Anneli Saarva                         201
  Sandra Sagar                          221
  Age Salo                                109
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            135
  Ljubov Titova                        302
  Triin Ulst                                311
  Trine Uusen                            219
  Elina Vinter                            301
  Õpetajate Anett Pulleritsu ja Raimond Lepistega palutakse õpilastel individuaalselt ühendust võtta hiljemalt16. oktoobril.
  Õpetajad kinnitavad juhendatavate valiku hiljemalt 2. novembriks.
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli õpilastel võimalik 14.-16. oktoobril kell 9.00- 11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  Uisutamise ajad:
  Kolmapäeval, 14. oktoobril – 10.d, 11.a, 12a, 12.b, 12c, 12d, 12e
  Neljapäeval, 15. oktoobril – 10a., 10.e, 11.b, 11c, 11,d. 11.e
  Reedel, 16. oktoobril – 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e
   
 • II perioodi vabaained:
  eesti keele ab-kursus* 10. klassidele õp A. Pullerits – 105
  fotograafia õp S. Oks – 213
  praktiline kodukeemia õp J. Jõgela võtab kursusele registreerunud õpilastega ühendust
  prantsuse keel 4 (A-tase, edasijõudnutele) õp K. Rohtsalu – 139
  rootsi keel 5 (A-tase, edasijõudnutele) õp K. Punga – 144
  saksa keel 9 (B-tase, DSD II) õp M. Matto – 204
  saksa keel 13 (A-tase, edasijõudnutele) õp A. Roots – 202
  majandusõpetus 2 õp Ü. Seevri – 227
  *Eesti keele ab-kursusel osalemine on kohustuslik 10. klasside õpilastele, kellel eesti keele 1. kursus ebaõnnestus. Klassijuhatajad teavitavad kursusel osalemise kohustusest õpilasi SMSi teel hiljemalt 23. oktoobril, sest vabaainete esimene tund toimub esmaspäeval, 26. oktoobril.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 06.10
10.a     5. tund J. Aru loeng aulas, ära jääb muusika õp E. Paap
10.b     4. tund kirjandus õp A. Pullerits – ERM
5. tund füüsika õp M. Reemann jääb ära
10.c     5. tund kirjandus õp A. Pullerits – ERM
10.d     5. tund J. Aru loeng aulas, ära jääb prantsuse/saksa keel õp K. Rohtsalu/ M. Matto
10.e     1. tund keemia õp J. Jõgela – 102
5. tund J. Aru loeng aulas
11.d     1. tund M. Avandi loeng võimlas, ära jääb kirjandus õp M. Piirimäe
11.e     1. tund M. Avandi loeng võimlas, ära jääb ajalugu õp K. Punga
12.a     1. tund M. Avandi loeng võimlas, ära jääb ajalugu õp I. Pajur
12.b     1. tund M. Avandi loeng võimlas, ära jääb kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom
12.c     1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 225
3. tund keemia õp E. Paabo – 217
5. tund J. Aru loeng aulas
12.d     1. tund M. Avandi loeng võimlas, ära jääb matemaatika õp E. Timak
12.e     1. tund M. Avandi loeng võimlas, ära jääb muusika õp E. Paap
kolmapäev, 07.10
12.d     3. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
4. tund ajalugu õp I. Pajur - 141
neljapäev, 08.10
10.a     2. tund muusika õp E. Paap – 220
10.b     3. tund muusika õp E. Paap – 220
10.c     3. tund ajalugu õp K. Punga – 144
4. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 141
10.d     3. tund prantsuse keel õp K. Rohtsalu - 202
11.bcd 2. tund prantsuse keel õp K. Rohtsalu -105
12.c     1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 136
            2.-3. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
12.e     3. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 203
            4. tund muusika õp E. Paap – 220
reede, 09.10
10.a     4. tund keemia õp E. Paabo - 217
10.b     3. tund keemia õp E. Paabo – 203
10.e     2. tund keemia õp J. Jõgela – 102
3. tund ajalugu õp K. Punga – 144
11.e     1.-2. tund ajalugu õp K. Punga – 144
12.a     3. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
12.d     1. tund matemaatika õp E. Timak – 203
            3. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 203
            4. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 102
12.e     1. tund matemaatika õp A. Külter – 102

Olümpiaadid ja võistlused

 • 61. rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimus COVID-19 pandeemia tingimustes septembri lõpus virtuaalselt, kus iga maa õpilased lahendasid ülesandeid oma riigi eksamikeskuses. Eesti kuueliikmeline esindus lahendas ülesandeid Tartus ja see möödus nende jaoks edukalt. Meie kooli vilistlane (2020) Artur Avameri võitis pronksmedali ning Kristjan-Erik Kahu (10.b) teenis aukirja ühe täispunktidele lahendatud ülesande eest. Kokku osales maailma vanimal ja suurimal olümpiaadil 616 noort matemaatikahuvilist 105 riigist.

Konkursid

 • Pärnus toimunud rahvusvahelisel muusikafestivalil Golden Rose pälvis Eliise Luka Tegova (11.e) poplaulu esitajate kategoorias esikoha. Palju õnne!
 • Välja on kuulutatud esseekonkurss „Kuldaväärt mõtted“. Tööde esitamise tähtaeg on 19. oktoober, täpsem info: https://tavid.ee/esseekonkurss.

Teated

 • Esmaspäeval, 5. oktoobril viivad õpetajate päeva puhul kell 14.00 – 14.30 6. tunni läbi 12.e klassi õpilased. 
  Tund toimub järgmistes ruumides: 
  10.a – 102       11.a – 213       12.a – 144       
  10.b – 225       11.b – 217       12.b – 135       
  10.c – 107       11.c – 141       12.c – 136       
  10.d – 202       11.d – 105       12.d – 221       
  10.e – 227       11.e – 220       13.õ – 203
  Kell 14.40 algab võimlas aktus, kuhu kõik õpetajad on väga oodatud.         
 • Teisipäeval, 6. oktoobril räägib ajalooringis vilistlane Robert Varik kirjanik Friedebert Tuglase tegevusest esimesel nõukogude võimu aasta 1940-1941. Kõik huvilised on oodatud, alustame kell 16.00 ruumis 141.
 • Direktor Ott Ojaveer kohtub 6. oktoobril Tallinnas TTÜ rektoriga, kus arutatakse koolidevahelist koostööd.
 • Seoses Briti kuningakoja teemapäevaga 8. oktoobril on I söögivahetunnil aatriumis avatud teenurk koos maiustustega. 4. tunni ajal toimub auditooriumis Tartu Ülikooli inglise kirjanduse lektori Pilvi Rajamäe (PhD) loeng Briti kuningakoja olemusest tänapäeval 12.b ja 12.d klassidele. Inglise keele tundides on võimalik lahendada Kahooti, mis on aatriumis väljapandud infoplakatite kohta.  
 • Neljapäeval, 8. oktoobril kell 15.30 on kõik humanitaariklasside õpilased oodatud ruumis 105 toimuvasse õpituppa, kus 12.d ja 12.e õpilased tutvustavad loovpraktika, mille teema oli „Kevad, mis muutis maailma“, jooksul valminud töid. Osale, kui soovid ennast kurssi viia sellega, mida kujutab endast humanitaarsuuna loovpraktika!
 • Frankofoonia päeva raames toimuvatele kostüümi- ja joonistusvõistlustele kutsuvad korraldajad kõiki treffneriste. Mõlema puhul on teemaks prantsuse kultuuriruum. Rohkem infot koolis plakatitel ning facebookis. Küsimuste korral aitavad Elis Riin Tars (12.e) ja Ave Albert (12.d).
 • Arvestuste nädala lõpus toimub koolimajas reedel ja laupäeval segakoor Anima laululaager ning laupäeval ja pühapäeval tantsuansambli Tantsutallad tantsulaager. Täpsem info õpetajatelt.
 • Alates 26. oktoobrist (II perioodist) on õpilaste palvel lühendatud söögivahetundide pikkust 5 minuti võrra ja sellega seoses muutuvad ka tundide ajad.
  Tundide ajad esmaspäeval:
  1. tund 8.00 –   9.15
  2. tund 9.20 – 10.35
  I söögivahetund
  3. tund 11.10 – 12.25
  II söögivahetund
  4. tund 13.00 – 14.15
  klassijuhataja infominutid
  5. tund            14.45 – 16.00

  Tundide ajad teisipäevast reedeni:
  1. tund 8.05 –   9.20
  2. tund 9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund 11.20 – 12.35
  II söögivahetund
  4. tund 13.10 – 14.25
  5. tund 14.35 – 15.50
   

 • Järgmine infoleht ilmub 26. oktoobril.

Sport

 • Õpetajate-õpilaste sõpruskondade esimese omavahelise saalihokimängu võitsid õpilased tulemusega 18:11.

 

HTG vaimse tervise nädal

12.b klassi õpilaste Laura Lehtme ja Triin Kruusla praktilise töö raames toimub sel nädalal (6.-8. oktoobrini) HTGs vaimse tervise nädal, mille raames toimuvad koolis erinevad tegevused ja loengud.
Teisipäeval, 6. oktoobril - Märt Avandi kogemuslugu depressioonist; vaikuse vahetund; neuroteadlase Jaan Aru loeng teemal „Kuidas hoida aju ja mõtted puhtana?“ ning vilistlaste Sander Õiguse ja Mikael Meema lood nende kooliajast ja vastused kõigi küsimustele.
Kolmapäeval, 7. oktoobril - koolipsühholoogi Triin Ulsti loeng keskendumisest ja vaimse heaolu hoidmisest; vilistlase Riko Piirisilla kogemuslugu ADHD-st (aktiivsus- ja tähelepanuhäirest) ning päeva lõpus külastavad kooli teraapiakoerad.
Neljapäeval, 8. oktoobril - lastepsühhiaatri Jürgen Kütneri loeng psühhiaatriast ja enim esinenud tõsisematest vaimsetest probleemidest; Kahoot ning Tartu psühhiaatriakliiniku töötaja Kärolin Kajalaidi loeng psühhoosist, igapäevaelust psühhiaatriakliinikus ja tõsisemate vaimsete probleemidega inimestega tegelemisest.
Täpsem info kellaaegade ja ruumide kohta on olemas koolimajas olevatel plakatitel ning HTG vaimse tervise nädala Facebooki ürituse lehel. Kolme päeva vältel on võimalik võita toetajate abil kokku pandud auhinnapakikesi nii võistluse eest kui ka loengutel osalemise eest. Ootame kõiki osalema ja kuulama, tulemas on kolm väga huvitavat ja harivat päeva!
Palume 12.a, 12.b, 12.d, 12.e, 11.d ja 11.e klasside õpilastel ette valmistada mõningaid küsimusi Märt Avandile.
*Vaikuse vahetunni selgitus: palume kõikidel õpilastel ja õpetajatel teisipäeva teise söögivahetunni võtta iseendale. Ideaalis võiks sellel vahetunnil üksteisega mitte suhelda, laseme teile mõnusat muusikat, seega otsige endale mõni eriti mugav koht ning laske oma hingel ja vaimul puhata!

Koolivaheaeg

 • Koolivaheaeg kestab 17.-25. oktoobrini, kooli kantselei on sel ajal suletud.
 • Koolimaja on suurpuhastuse tõttu õpilastele vaheajal suletud.
 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistu kapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei mahu kappi.

 

Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22