Infoleht 21.09.2020 nr. 3

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • 12.b klassi ja klassijuhatajat Anneli Saarvat ülekoolilise sügispikniku ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • õpetajaid Age Salo ja Toomas Jürgensteini abituuriumile Vargamäe õppekäigu organiseerimise eest.

Õppetöö

 • Selle õppeaasta esimene õnnetund (45 minutit) toimub 24. septembril kell 16.00-16.45 ruumis 107. Õnnetunni viib läbi õpetaja Monika Piirimäe. Õnnetundi registreerumine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) 22. septembri hilisõhtuni.
  Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
  Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks. Õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna. I perioodi järgmised õnnetunnid toimuvad 1. ja 9. oktoobril.
 • Teisipäeval, 22. septembril kell 8.05 – 11.00 toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel ruumides 105, 107 ja 221 matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klasside õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest. Olümpiaadil osaleda soovijatel (ka humanitaar- ja loodussuuna õpilastel) palutakse pöörduda oma matemaatikaõpetaja poole.
  Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete lahendamist või klassile ette nähtud vahetunnil ning osalevad 3., 4. ja 5. tunniplaanijärgses tunnis.
  Olümpiaadi ajal viibivad klassiruumides:
  221      õp Kerli Orav-Puurand
  107      õp Julia Polikarpus
  105      õp Ülle Hüva
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida vähemalt üks tehnoloogiakursus. Valida on võimalik geoinformaatika (õp Ülle Seevri), joonestamise 2. kursuse (õp Raimond Lepiste), robootika (õp Siim Oks) või veebidisaini (Tartu Kutsehariduskeskus) kursuse vahel. Kursuste kirjeldustega (va veebidisain) saab tutvuda Stuudiumis.
  Robootika ja geoinformaatika kursused algavad 2021. a. jaanuaris ja toimuvad teisipäeviti pärast 5. tundi. Joonestamise ja veebidisaini kursused toimuvad V perioodil vabaainete aegadel.
  Veebidisaini kursusele toimus registreerumine õppeaasta alguses. Grupp on täitunud, lisaregistreerumist kursusele ei toimu.
  11.a klassile on ette nähtud 4 kohta joonestamise, 9 kohta geoinformaatika ja 9 kohta robootika kursusel.
  11.b klassile on ette nähtud 4 kohta joonestamise, 10 kohta geoinformaatika ja 9 kohta robootika kursusel.
  Õppealajuhataja ootab kursustele registreerumise tabeleid hiljemalt 7. oktoobriks.
  Tehnoloogiakursusest on vabastatud aineõpetajate ettepanekul füüsika, informaatika, keemia või matemaatika olümpiaadikursustel ja nimetatud ainete olümpiaadidel aktiivselt osalevad õpilased. 12. reaalklasside õpilased, kellel eelmisel õppeaastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.
 • Õppenõukogu otsusel on muudetud 2021. aasta kevadel toimuva koolieksami juhend:
  • ära jääb koolieksami I osa;
  • viiakse läbi vaid valikosaeksam (koolieksami II osa);
  • eksami II osa hindamisel kasutatakse punktisüsteemi, maksimaalne tulemus on 70 punkti;
  • punktide hindeks teisendamine:
   70 – 63 punkti hinne „5“
   62 – 53 punkti hinne „4“
   52 – 35 punkti hinne „3“
   14 – 34 punkti hinne „2“
   0 – 13 punktihinne „1“
  • nkoolieksamist vabastamise tingimused ei ole muutunud.
   Eksami sooritamisest
  • vabastatud õpilase eksam hinnatakse maksimum-hindega „5“.
 • Kolmapäeval, 23. septembril on UPT-21 tööde esitamise tähtaeg esimesele kaitsmisele.
 • Kõikidel 11. klassi õpilastel palutakse end registreerida Moodle kursusele UPT-22 ning kanda sinna enne 2. oktoobrit enda uurimis- või praktilise töö teema ja juhendaja.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 22.09
10.a     1. tund matemaatikaolümpiaadi koolivoor
2. tund matemaatikaolümpiaadi koolivoor, ära jääb vene keel õp L. Titova/E. Vinter
4. tund füüsika õp E. Paabo - 213
10.b     1. tund matemaatikaolümpiaadi koolivoor
2. tund matemaatikaolümpiaadi koolivoor, ära jääb keemia õp E. Paabo
10.c     2. tund bioloogia õp S. Kaarna - 225
            3. tund ajalugu õp K. Punga - 144
10.d     1. tund eesti keel õp K. Soodla - 136
3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 202
10.e     1. tund ajalugu õp K. Punga - 144
4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 225
11.a     5. tund iseseisev töö füüsikas - 213
11.c     1. tund bioloogia õp O. Maidre - 203
            3. tund kirjandus õp K. Soodla - 105
11.d     1. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 227
11.e     2. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 227
12.b     2. tund ajalugu õp I. Pajur - 141
            3. tund bioloogia õp S. Kaarna - 225
12.e     2. tund kirjandus õp A. Salo - 102
            3. tund ajalugu õp I. Pajur - 141
neljapäev, 24.09
11.c     1. tund füüsika  õp J. Paaver - 213
10.a     3. tund füüsika  õp J. Paaver - 213
12.a     4. tund füüsika õp J. Paaver - 213
reede, 25.09
11.c     1. tund füüsika õp J. Paaver - 213
10a.     2. tund füüsika õp J. Paaver - 213
11.a     3. tund füüsika õp J. Paaver - 213
12.a     4. tund füüsika õp J. Paaver - 213

Teated

 • Direktor Ott Ojaveer ootab kõiki klassivanemaid kolmapäeval, 23. septembril kell 10. 45 ruumi 207 väikesele nõupidamisele.
 • Teisipäeval, 22. septembril on kooli hoolekogu koosolek. Hoolekogu valib eelolevaks õppeaastaks hoolekogule esimehe ja aseesimehe, arutab 10. klasside vastuvõtukatsetega seonduvaid küsimusi, kuulab kooli juhtkonna kokkuvõtet eelmisest õppeaastast ja arutab õppetöö korraldust (sõltuvalt viiruse levikust) eelolevaks õppeaastaks.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 22. septembril jalutuskäigule kunstiajaloolase Enriko Talvistuga. Koguneme kell 16.00 kooli valvelaua juures, pange end soojalt riidesse.
 • Eelmisel nädalal allkirjastati Erasmus+ õpilasprojekti leping järgmiseks kaheks aastaks. Projekti „Citizen 2.0 - Broader Inclusion, Broader Acceptance“ välispartneriteks on juba varasematest projektidest tuttavad koolid Belgiast, Saksamaalt, Šotimaalt ja Ungarist.
 • Kolmapäeval, 23. septembril toimub auditooriumis II suure vahetunni ajal järjekordne Kahooti kolmapäev. Tule osalema!
 • Neljapäeval, 24. septembril toimub 10. klassidele hundipäev, kus 12. klasside õpilased tegelevad rebastele kooli tutvustamise ja erinevate ülesannete andmisega. Nii hundid kui rebased on sel päeval koolis mingi riideesemega, mis on tema klassi värvi. Tegevused toimuvad suurtel vahetundidel.
 • Reedel, 25. septembril toimub rebaste päev, mis algab 10. klasside jaoks kell 7.25 hommikuvõimlemisega kooli võimlas ja lõppeb kell 20.00 algava Oscar-galaga kooli aatriumis. Kõik rebased ja korraldav klass (11.d) saavad sel päeval süüa kaks korda ehk pärast 4. tundi on kooli sööklas võimalik kõigil asjaosalistel süüa ka seljankasuppi.
 • Esmaspäeval, 28. septembril kell 16.30 - 18.00 toimub aulas 1. ballieelne seltskonnatantsu kursus 10. klasside õpilastele. Sama tund toimub ka neljapäeval, 1. oktoobril kell 16.15 - 17.45. Esmaspäevasesse tundi on oodatud kõik 10.a, 10.d ja pooled 10.c klassi õpilased ning neljapäeval kõik 10.b, 10.e ja teine pool 10.c klassi õpilasi. Kursust viib läbi Tantsutaldade kunstiline juht Uve Saar. Kursus kestab detsembri alguseni ja üks kord maksab õpilasele 2 eurot. NB! Kaasa võtta tantsukingad!
 • Eesti Kirjandusmuuseum tänab Eduard Kuusi ja Steven Noorsood (11.e), kellel oli oluline roll raamatu "Euroopa, esteedid ja elulähedus. Johannes Semperi ja Johannes Barbaruse kirjavahetus 1911-1940" tutvustamisel.

Sport

 • Täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel epeevehklemises saavutas Susanne Lannes (10.b) võistkondliku I koha Tartu Kalevi võistkonnaga.
 • Mark Theodor Jalakas (12.a) võitis üldarvestuses 56 km pikkuse Võrtsjärvest Tartusse kulgeva Emajõe maratoni.

Kooliõe teated

Piisknakkuste (sh COVID-19) leviku tõkestamiseks on koolis täielikult aktsepteeritud maskide kandmine, mis tähendab, et kõik, kes soovivad kaitsta iseenda ja kaaslaste tervist, võivad kanda kaitsemaske. Eriti peaks mõtlema maski kandmisele ruumides, mis on väikesed ning kus ei ole võimalik hoida teistega piisavat vahemaad. Kes tahab täpsemalt teada, kuidas maske kasutada õigesti ja mitu korda päevas neid vahetama peab, võib pöörduda vahetundides kooliõe poole. Lisaks on haigestumise vähendamiseks oluline hoolikas kätepesu, selle võimaluse puudumisel aga käte antiseptika. Viimasel ajal on märgata trendi, et viirushaiguse sümptomitega käiakse koolis, kuid endiselt on jõus reegel, et haigena kooli ei tule. Hoiame endi ja teiste tervist!

Õpilaskogu teated

Õpilaskogu valis oma koosolekul presidendiks Tarvi Suure (12.c) ja asepresidendiks Erich Richard Rosentali (12.b). Hoolekogus jätkavad õpilaste esindajatena Erich Richard Rosental ja Getter Kõiv (11.d).
 
Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele oktoobrikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
     tava- ja taimetoit 17 päeva x 0.70 eurot = 11.90 eurot, XL-portsjon 17 päeva x 1.05 eurot = 17.85 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
   tava- ja taimetoit 12 päeva x 0.70 eurot = 8.40 eurot, XL-portsjon 12 päeva x 1.05 eurot = 12.60 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Arvestuste nädalal on söökla avatud kell 9.30–15.00
 • Õpilastele valmistatakse koolitoit lähtudes päeva korraldusest: kellaajaliselt toiduvahetundideks ja selleks ajaks kavandatud sööjate arvudest klasside kaupa. Koolitoitu väljastatakse õpilaspileti alusel ainult toiduvahetundidel. Pärast 4. õppetundi on võimalik koolitoidu ülejäägi olemasolul einestada õpilastel, kes on käinud samal päeval toiduvahetunnil õpilaspileti alusel söömas. Sellest tulenevalt ei väljastata registreeritud koolitoitu väljaspool toiduvahetunde.

Eelteated

 • Teisipäeval, 29. septembril kell 16.00-17.00 ruumis 204 toimuvale klassivanemate ümarlauale on oodatud kõikide klasside ja õpilasomavalitsuse esindajad. Õpilaste poolt esitatud küsimustele vastavad kooli juhtkonna esindajad.
 • Reedel, 2. oktoobril kell 14.40 tutvustavad autokoolid 11. ja 12. klasside õpilastele ruumis 135 õppimisvõimalusi nende koolis.

 
 

Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22