Mõttekonkurss "Mulle meeldib see väike asi"

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada 15. oktoobriks etteantud teemal.
 2020. aasta mõttekonkursi teema on: „Mulle meeldib see väike asi“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Stipendiumi taotlemiseks on vajalik esitada:

  • eestikeelne kirjutis etteantud teemal (maksimaalne pikkus 3 A4 lk, kas ühepoolselt väljatrükituna või elektroonilisel saatmisel doc.formaadis)
  • 2020. aasta mõttekonkursi teema on: „Mulle meeldib see väike asi“
  • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet
  • õpingute puhul õppeasutuse tõend


Töid hindab fondi rajaja Tiina Tamman.
Konkursile esitatud töid on õigus avaldada internetis Tiina Tammani kodulehel www.tiinatammanikonkurss.blogspot.com

Uuendatud: 4/09/2020