Infoleht 13.01.2020 nr 14

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • viie kooli võistlusel kooli esindanud õpilasi ja nende juhendajaid Ülle Hüva, Siim Oksa, Kerli Orav-Puuranda, Eha Paabot, Madis Reemanni ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Jätkuvad II perioodi järelarvestused:
  esmaspäev. 13.01
  kell 16.00 ajalugu õp K. Punga - 144
  kell 16.00 bioloogia õp S. Kaarna ja O. Maidre - 225
  kell 16.00 füüsika õp S. Oks ja J. Paaver - 213
  kell 16.00 geograafia õp Ü. Seevri - 225
  kell 16.00 kunst õp Priidu Beier - 203
  kell 16.00 matemaatika õp Ü. Hüva, A. Külter, K. Orav-Puurand, E. Timak - 107
  kell 16.00 saksa keel õp M. Matto - 204
  teisipäev, 14.01
  kell 15.45 eesti keel ja kirjandus õp K. Soodla - 105
  kolmapäev, 15.01
  kell 15.45 saavad õnnetunnis, mis toimub ruumis 107 ja mille viib läbi õp Monika Piirimäe kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Nimetatud juhul tuleb:
  * õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  * teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 15. jaanuaril;
  * õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 13. jaanuaril, registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
   
 • Teisipäeval, 14. jaanuaril teise tunni ajal toimub ruumis 221 ajaloo-olümpiaadi koolivoor.
 • Neljapäeval, 16. jaanuaril on UPT-20 töö esitajatel võimalus osaleda koordinaatori konsultatsioonil, vajalik eelregistreerimine Moodle kursusel hiljemalt 15. jaanuaril kell 16.00.
 • Neljapäeval, 16. jaanuaril toimub kell 14.30‑15.45 12. kasside ja kell 15.45-17.00 10. klasside õppetöö analüüs. Kõigi aineõpetajate osavõtt on vajalik.

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 15.01
10.d     3. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
10.e     2. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
12.c     2.-3. tund kirjandus õp A. Salo - 107
12.d     4. tund ühiskonnaõpetus õp I. Pajur - 141
12.e     3. tund iseseisev töö matemaatikas õp Ü. Hüva - 141
neljapäev, 16.01
12.c     4. tund 2005.a. vilistlase Karen Burnsi loeng - 141
12.d     3. tund 2005.a. vilistlase Karen Burnsi loeng - 141
12.e     2. tund 2005.a. vilistlase Karen Burnsi loeng - 141
reede, 17.01
10.a     1. tund matemaatika õp E. Timak - 135
3. tund matem.-füüsika praktikum õp E. Timak/M. Reemann - 135/212
10.b     1. tund füüsika õp M. Reemann - 102
3. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste - 227
11.a     2. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 102
11.c     1.-2. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste - 141
12.b     4. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 102
12.d     3. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 102

Abiturientidele

 • Õppealajuhataja infotundi riigi- ja koolieksamite korralduste selgituste jagamiseks 13. ja 14. jaanuaril ei toimu, kuna haridus- ja teadusministri määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ on muutmisel ja muudatused puudutavad rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksami Cambridge Assessment English C1 Advanced lisandumist riigieksamite hulka.
  Riigi- ja koolieksamitega seotud küsimusi selgitab õppealajuhataja infotunnis esmaspäeval, 20. jaanuaril kell 14.35 12.a, 12.b ja 12.c klassi õpilastele ning teisipäeval, 21. jaanuaril kell 15.55 12.d ja 12.e klassi õpilastele. Infotunnist osavõtt on abiturientidele kohustuslik.
 • Samas on riigieksamitele registreerumine 12. klasside õpilastele avatud Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi, Mobiil‑ID või Smart-ID abil. Kui ei sobi ükski võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.
  Riigieksamitele registreerumise tähtaeg on 25. jaanuar 2020.a.

Olümpiaadid ja võistllused

 • Selgunud on informaatikaviktoriini Kobras 2019/2020 I vooru parimad lahendajad, kes on kutsutud lõppvooru, mis toimub 15.–16. veebruaril 2020.a. 9.-10. klasside arvestuses kutsuti lõppvooru 26 õpilast (805-st), nende hulgas 9 meie koolist, kelle tulemused olid üldarvestuses:
  2. Oliver Tennisberg, 3. Lisete Härma (mõlemad 10.b), 5. Paul Jürgens (10.a), 11. Kevin Jõe (10.b), 17. Anette Hendrikson (10.a), 20. Hannes Sidorov, 21. Joosep Tamm (mõlemad 10.b), 22. Jürgen Tihanov, 23. Karl Erik Peterson (mõlemad 10.a).
  11.-12. klasside arvestuses kutsuti lõppvooru 28 (617-st), nendest 3 meie õpilast. Üldarvestuses: 5. Artur Avameri ja 11. Toomas Roosma (mõlemad 12.a), 15. Andres Sõmer (11.b).
 • 9.-10. jaanuarini toimus Nõo Reaalgümnaasiumis 55. viie kooli võistlus, meie õpilaste tulemused olid järgmised:
  Keemia (50 osavõtjat): 1. Hanna-Riia Allas (12.a), 5.-7. Adelle Altnurme (12.c), 8. Uku Konsap 11b; 
  Koolide järjestus: HTG, MHG, NRG, VG, TTG.
  Matemaatika (50 osavõtjat): 1. Artur Avameri (12.a), 5.-6. Andres Sõmer ja Robert Kurvits (mõlemad 11.b),  7.-8. Hannes Sidorov ja Oliver Tennisberg (mõlemad 10.b), 9. Kadi Siigur (12.a);
  Koolide järjestus: HTG, MHG, VG, NRG, TTG.
  Füüsika (50 osavõtjat): 1.-2. Leonid Zinatullin, 5. Hanna-Riia Allas, 7.-8. Artur Avameri, 9.-10. Kadi Siigur (kõik 12.a) ja Joonatan Ristmäe (11.b);
  Koolide järjestus: HTG, MHG, VG, NRG, TTG.
  Kolme aine kokkuvõttes saavutas Hanna-Riia Allas kolmanda koha.
  Endel Meidla rändauhinna (parim 12. klassi matemaatik) sai Artur Avameri.
  Meeskonnavõistluses saavutas I koha 11.a klassi võistkond koosseisus Anton Jaska, Peeter Lääniste, Allan Mõts ja Hannes Palu.

 

Konkursid

 • Linnalabor korraldab üle-eestilist koolinoorte arhitektuurikonkurssi. Seekordse ideevõistluse eesmärk on välja pakkuda oma visioon Tallinna linnahalli katusemaastikule. Tööde esitamise tähtaeg on 6. aprill, täpsem info http://nooredarhitektid.ee.

Teated

 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 14. jaanuaril kell 15.50 ruumis 141, vaatame filmi „Fahrenheit 9/11“, mis aitab mõista praeguse Iraani-USA konflikti kaugemaid tagamaid.
 • Õpilastel on võimalik kooli poolt kasutada oma arvutis Office kontoritarkvara (Word-Excel jms.). Soovi korral esitage oma taotlus Stuudiumi keskkonnas (valik Muu > Küsimustikud) selle nädala jooksul.
 • Alates jaanuari keskpaigast alustab kooliõde Jaanika Saarepuu tervisekontrolliga 11. klassides. Täpsem info igas klassis infominutite ajal.
 • Kooliõde Jaanika Saarepuu annab teada, et 7. -17. jaanuarini viibib meie koolis praktikal Tartu Tervishoiu Kõrgkooli I kursuse õe õppekava üliõpilane Reelika Niit.
 • Kooliõe meeldetuletus seoses gripiviiruse hooajaga: „Terviseameti kodulehel teatatakse, et grippi haigestumine  on tõusutrendil ning jaanuari keskpaigast alates võib tekkida ka gripipuhang. Kui sümptomid on kerged ja haigestunu ei kuulu riskirühma, ei ole ilmtingimata tarvis arsti diagnoosi ega ravi ja inimene võib põdeda kodus. Vältige kontakte lähedastega ja püsige kodus, kuni kehatemperatuur normaliseerub ning sümptomid kaovad.  Jälgige oma seisundit ja halvenemise korral võtke ühendust oma perearstiga.
  Koolikeskkond on soodne pinnas nakkushaiguste levikuks, kuid viirusi on võimalik vältida, milleks tõhusaim meede on vaktsineerimine, kuid lihtsam viis on kätepesu, selleks on koolil kõik vahendid olemas. Palun kasutage neid!
  Lisaks soovitab terviseamet: olge füüsiliselt aktiivne, jalutage värskes õhus, magage piisavalt, vältige stressi, jooge piisavalt vedelikke ja sööge täisväärtuslikku toitu."

Õpetajad

 • Õpetaja Kerli-Orav Puurand osaleb HTMis õppekava arutelul teisipäeval, 14. jaanuaril, arendusjuht Aare Ristikivi viibib Erasmus+ projekti koordinaatorite kogunemisel Ungaris 15.-19. jaanuarini, õpetaja Tiina Pluum on 17. jaanuaril lektoriks Tallinna Ülikoolis õpilasnõustaja Trine Uusen viibib 17. jaanuaril Tallinnas koolitusel.

Sport

 • 11. jaanuaril Käärikul toimunud Eesti 2020. aasta juunioride meistrivõistlustel õhkrelvadest laskmises saavutas õhupüssist lastes Adele Karolina Kõre (11.d) 7. koha ja Maire Pärn (11.c) 9. koha.
 • 10. jaanuaril toimus esimest korda HTG saalihoki ööakadeemia, kus osales kokku 43 õpilast/vilistlast ning paar õpetajat. Enim osalejaid oli 11.d klassist. Öö jooksul toimus pooleteise tunni pikkune treening, mille viis läbi Eesti saalihoki meeste koondise endine mängija ja peatreener Talis Mölder ning mille käigus kõik saalihokihuvilised said paremaks ja koondise kapten Kaspar Varul (11.d) sai huvitavaid ideid iganädalaste treeningute jaoks. Toimus ka suur alagruppidega 4h pikkune turniir, milles auhinnatud kohtadele jõudsid järgmised tiimid: 1. koht tiim Karud - Heili Aavola (12.c), Alfred Tammiksaar, Irma Leene Kiho (mõlemad 11.d) ja infojuht Heivo Kikkatalo;  2. koht tiim Krokodillid - Andreas Lindsalu, Martin Toomiste (mõlemad 10.b), Lara Johanna Luks (10.d) ja Lauri Lepik (11.b); 3. koht tiim Tiigrid - Kristjan Kruk, Evelin Keskküla (mõlemad 11.d), Aksel Kaasik (10.d)  ja Rait Roland Rodi (10.a). Eriline tänu õpetaja Siim Oksale, kes õpilastele ööbimise võimaldas ning turniiri kohtunikuks oli. Samuti suur tänu Markus Sulgile  ja Riko Piirisillale (mõlemad 12.b) uute puidust väravavahtide valmistamise eest ning viimati nimetatule suur tänu kogu ürituse peakorraldamise eest. Loodame, et järgmisel aastal võtab keegi taas selle ettevõtmise käsile.

Eelteated

 • Klassivanemate ümarlaud toimub esmaspäeval, 20. jaanuaril kell 16.00 raamatukogu lugemissaalis.
 • OÜ Autosõit alustab B-kategooria juhilubade koolitusega 31. jaanuaril kell 14.25  ruumis 135.
Viimati muudetud: 
2020-09-03 08:08