RAHUTEEMALISTE LUMESKULPTUURIDE ANSAMBLI EHITAMINE TARTU RAEKOJA PLATSIL

TARTU RAHU 100: RAHUTEEMALISTE LUMESKULPTUURIDE ANSAMBLI EHITAMINE TARTU RAEKOJA PLATSIL

Ürituse korraldaja: Tartu Linnavalitsus/Tiigi Seltsimaja

IDEE/KONTSEPTSIOON: Eesti Vabariik 100 pidustuste lõppakord keskendub Tartu rahu 100. aastapäeva tähistamisele üle Eesti ja Tartu ehitab lõppakordi raames Raekoja platsile rahuteemalised lumeskulptuurid.

„Eesti rahvas on kahe ja poole aasta jooksul tähistanud oma riigi sajandat sünnipäeva,“ ütles Eesti Vabariik 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho. „Iseseisvumine algas autonoomia kättevõitmisest ning päädis loodud Eesti Vabariigi rahvusvahelise tunnustusega, millele avas tee Tartu rahuleping. Sestap keskendubki pidustuste lõppakord just Tartu rahu 100. aastapäevale.“

Raekoja platsile ehitatavate lumeskulptuuride ansambel koosneb 8 lumeskulptuurist ja ühest installatiivsest lumest objektist, mille aluseks on Tartu rahu originaallaud.

Lumeblokid asetsevad Raekoja platsi keskosas rivis suunal Tartu Raekoda–Emajõgi. Nn Tartu rahu laud asetseb skulptuuriansambli Raekoja poolses otsas. Lumeblokkide mõõdud: h = 2,7 m; küljed 2,5 m x 2,5 m Lumelinna ehitamisel osaleb 8 + 1 meeskonda. Meeskonna liikmete arv on 2–5 inimest. Iga osalev meeskond teostab valitud ja kinnitatud kavandi alusel töö ühest lumeblokist. Lumeskulptuuri teostamiseks on meeskonnal aega 4 päeva. Soovi korral nõustab ehitajaid-osalejaid platsil (lumeehituse)mentor.

22. detsembriks peavad meeskonnad esitama temaatilise kavandi teemal „Rahu“. Teemat võib kindlasti tõlgendada laiemalt kui Tartu rahulepingu ja Eesti ajalooga seotuna.

Osalejad võivad oma kavandi/idee esitada kas tööjoonise, eskiisi või maketina kas paberil, 3-D mudelina või mõnest muust mahulisest materjalist (nt plastiliinist). Kahetasapinnalise kavandi puhul tuleb ära näidata bloki kõigi külgede kunstiline lahendus.

Laekunud kavandid vaatab üle ja valib osalejad välja 3-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad skulptor Tiiu Kirsipuu, Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse linnakujunduse spetsialist Anna-Liisa Unt ning Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutuse Tiigi Seltsimaja direktor Maris Peebo. Valiku kriteeriumiteks on originaalsus, kunstiline väljendusoskus, teema kajastamine, skulptuuri ohutus/teostatavus. Kus kavandatavad tööd skulptuuriansamblis täpselt paiknema hakkavad, otsustavad välja valitud kavandite põhjal terviku huvides ürituse korraldajad.

Lumeskulptuuride ansambel avatakse Tartu Raekoja platsil 1. veebruaril kell 18.00. 2

PROJEKTI AJAKAVA: Kavandite esitamise tähtaeg: P, 22. detsember 2019 kell 23.59 Kavandeid oodatakse e-posti aadressile Maris.Peebo@raad.tartu.ee. Samuti võib kavandid märgusõnaga „Tartu rahu 100“ esitada tööpäevadel (ajavahemikus 9.00–16.00) Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonda aadressil Raekoja plats 12, 51004 Tartu, II korrus, ruum 201 (Ave Paul).

Osalevate kavandite-meeskondade valimine: hiljemalt 5. jaanuariks 2020

Ettevalmistustööd Raekoja platsil: 22.–28. jaanuar 2020

Lumeskulptuuride ehitamine: 28.–31. jaanuar 2020

Lumeskulptuuride ansambli avamine: L, 1. veebruar 2020

Koristamise algus: 6. veebruar 2020 (ilmaolud ütlevad sekka oma sõna)

Tehnilised küsimused/tehniline tugi: Indrek Leht, tel 515 5365, e-post indrek.leht@mail.ee NB! Enne tööle-ehitama asumist toimub 28. jaanuaril 2020 kell 11.00 Tartu Raekoja platsil meeskondade instrueerimine.

EHITUSTINGIMUSED: Ehitusperiood: 28.–31. jaanuar 2020 Tööaeg Tartu Raekoja platsil: 28. jaanuar kell 12.00–23.00 29. –31. jaanuar kell 8.00–23.00 Ehitusplats on piiratud ja valgustatud. Ühele võistkonnale eraldatakse tööks ca 50 m2 ala. Elektrilisi tööriistu kasutada ei ole lubatud. Vajalikud tööriistad tulevad põhiliselt korraldajatelt, aga ka võistlejad ise võiksid võtta kodust kaasa sobivaid olemasolevaid tööriistu:käsisaed, jää- ja lumeraiumise riistad, suured noad vmt. Korraldajad varustavad meeskonnad redelite ja tellingutega. Blokkidele mahtu juurde lisada on lubatud üksnes üles ehk kõrgusesse, vajadusel tuuakse korraldajate poolt kohale vett. Platsil on töö tegemise ajal tehniline telk. Tööaja väliselt on platsil turvatöötaja. Lumelinna ehitamise ajal pakutakse võistkondadele kuuma jooki ja suppi. Raekoja platsil on soe ruum (Raekoja plats 12 fuajee), kus saab hoiustada tööriistu ja kogu ehitusperioodil end soojendamas käia. Osalejad peavad kavandamisel ja töö teostamisel arvestama sellega, et: - lumeskulptuur on loominguline-kunstiline objekt/projekt, sellel ei ronita ega lasta liugu; - töö ei tohi olla ohtlik.

Uuendatud: 13/12/2019