KODANIKUPÄEVA VIKTORIIN

Tänasest saab osaleda kodanikupäeva e-viktoriinis

Tänasest saab osaleda iga-aastases Integratsiooni Sihtasutuse e-viktoriinis, mis on pühendatud kodanikupäevale. Viktoriin toimub vahemikus 18.-29. november ning keskendub huvitavatele faktidele, sündmustele ja elule Eestis. Viktoriini küsimusi saab lahendada Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel.

„Aastate jooksul, mil viktoriini korraldanud oleme, näeme, et see on olnud alati populaarne, näiteks eelmisel ja üle-eelmisel aastal võttis viktoriinist osa ligi 5000 inimest,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar. „Kodanikupäev on päev, mil kõik võiksid kasvõi korraks mõelda kodanikuks olemisele – sellega kaasnevatele hüvedele ja kohustustele. Igapäevaelus me seda just liiga sageli ei tee. Usun, et meie viktoriin aitab suurendada teadmisi ühiskonna kohta ning seeläbi aidata kaasa sidusama ühiskonna kujunemisele,“ lisas Irene Käosaar.

Viktoriini saab lahendada Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel

https://www.integratsioon.ee/kodanikupaeva-viktoriin-2019

Viktoriini küsimustik on eesti keeles ning koosneb 50 küsimusest. Küsimustele vastamiseks on kokku 60 minutit. Maksimaalselt on võimalik saada 74 punkti.

Küsimustele vastates ei ole võimalik liikuda tagasi varem vastatud küsimuste juurde ega juba antud vastuseid parandada. Viktoriini lahendamine eeldab internetiühendust ja hästi toimivat arvutit või nutiseadet.

E-kiri saadud punktisummaga tuleb lahendaja e-posti aadressile ühe tunni jooksul pärast viktoriini lahendamist.

Viktoriini tulemused avalikustab Integratsiooni Sihtasutus 30. novembril oma kodulehel. Viis parima tulemuse saanud viktoriinis osalejat saab Integratsiooni Sihtasutuse auhinna.

Kodanikupäeva internetipõhist viktoriini korraldab Integratsiooni Sihtasutus alates 2003. aastast ehk tänavu 17. korda. Kodanikupäeva e-viktoriini korraldamist toetab Kultuuriministeerium.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril alates 1998. aastast. Selle eesmärk on aidata kaasa ühiskonnas kodanikustaatuse teadvustamisele ning kodanikuõigustes ja -kohustustest teadlikkuse kasvule. 26. novembril 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste „Eesti kodanik“.

Uuendatud: 21/11/2019