Meemikonkurss

Projekti S.P.A.M. eesmärk on suunata inimeste tähelepanu mõõdukale ja vastutustundlikule nutiseadme ja selle rakenduste tarbimisele. Nutiseadmed on meie igapäevane elu osa ja lihtsustavad meie elu väga mitmel moel. Nii nagu kõige muu liigtarbimisega, kaasnevad ka nutiseadmete liigse tarbimisega negatiivsed küljed. Seda nii füüsilisele kui vaimsele tervisele,
sotsiaalsusele oskustele ning laiemalt võib see mõju avaldada üleüldisele elukvaliteedile.
Projektiga suunatakse inimeste tähelepanu sellele, kuidas hoida nutimaailma ja reaalelu vahelist tasakaalu, käies kaasas uute digilahendustega selliselt, et need ei avaldaks negatiivset mõju meie elukvaliteedile ega tervisele.
Konkursi eesmärk on leida meem, mis meenutaks inimestele nutiseadmete vastutustundlikku kasutamist ja ärgitaks neid nutiseadmeid mõõdukalt ja enda jaoks kasulikult kasutama. Meem peab olema võimalikult kaasahaarav ja silmapaistev, et inimene kes seda näeb, hakkab kohe enda nutitelefoni kasutamise peale mõtlema.


1. Konkursi ja meemi ideekavandi lähtetingimused
• Meem peab olema seotud nutiseadme liigtarbimisega ja juhtima tähelepanu liigtarbimisega kaasnevatele probleemidele.


2. Meemide esitamine
• Konkursi tähtaeg on 30. november 2019.
• Konkursi tööd tuleb esitada e-posti aadressile projectspam2018@gmail.com
• E-kirja pealkirjaks tuleb märkida „Meemikonkurss“.
• Kavand tuleb esitada .pdf või .jpg formaadis.
• Konkursile ideekavandi esitamisel kinnitab konkursil osaleja, et esitatud töö on esitaja originaallooming ning sellega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi.
• Konkursile võib üks autor esitada mitu tööd.


3. Ideekavandite valik ja hindamisel arvestatavad kriteeriumid
• Esitatud meemide hulgast teeb valiku MTÜ Tähe Noorteklubi poolt kokku kutsutud komisjon.
• Meemikonkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 9. detsember Aparaadi noortekeskuse ja SPAM projekti Facebooki lehel.
• Komisjon hindab meemi originaalsust, seotust projekti eesmärkidega ja mõistetavust.
• Komisjonil on õigus kasutusele võtmiseks sobiva meemi ideekavandi puudumisel kuulutada konkurss ebaõnnestunuks.


4. Konkursi auhind
• Konkursi peaauhinnaks on kinkekaardid 50€ ulatuses, mis antakse välja komisjoni poolt parimaks valitud tööle ka siis, kui komisjon kuulutab konkursi ebaõnnestunuks ning konkursi käigus meemi ei leita.
• Komisjonil on õigus jagada eripreemiaid.


5. Konkursi tulemuste elluviimine
• Konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest lähevad sobiva ideekavandi autori kõik ideekavandiga seonduvad varalised ning võõrandatavad isiklikud õigused üle MTÜ Tähe Noorteklubile ning autoriga sõlmitakse leping. Autoritasu sisaldub konkursi auhinnas.

• MTÜ Tähe Noorteklubil on sobiva ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel meemi ideekavandis muudatusi/täiendusi koostöös ideekavandi autoriga ja/või kasutada selleks professionaalse graafilise disaineri abi (nt võidutöö vormistamine vektorgraafilisena).

Uuendatud: 19/11/2019