Vee-alaste uurimistööde konkurss

Vee-alaste uurimistööde konkurss
MTÜ Ökokratt, Puhta vee teemapark, Ubari Loodustarkuse Keskus ja vee asjatundjate grupp koos õpetajatega kuulutavad välja üleriigilise üliõpilaste ja õpilaste vee-alaste uurimistööde konkursi!

Ootame konkursile töid, milles käsitletakse:
✔oma kokkupuuteid joogiveega
✔kogemusi vee tarbimisel/kasutamisel
✔vee mõju tervisele, sooritusvõimele
NB! Vesi on uurimistöö üldteema, mitte täpne teema ega pealkiri - kitsama valdkonna valib ja pealkirjastab iga uurija iseseisvalt.

Konkursi eesmärk on:
✔ teadvustada puhta joogivee tähtsust
✔teadvustada joogivee mõju tervisele ja loodusele
✔tutvustada avalikkusele võimalusi joogivee reostamise ennetamiseks

Uurimistöö ja kokkuvõte tuleb saata 9. märtsiks 2020 MTÜ Ökokratt postiaadressile või elektrooniliselt aadressil vastused@okokratt.ee
Tulemused kuulutatakse välja 22. märtsil 2020 - rahvusvahelisel veepäeval

Kuidas toimub tööde hindamine?
✔Hinnatakse töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust, metoodika valikut, analüüsioskust, kirjandusallikate valikut ning töö vormistust
✔Praktilisel tööl põhinev uurimistöö annab lisapunkte
✔Töid hindab komisjon ajavahemikul 9.-20. märtsil 2020
✔Kõiki konkursile edastatud töid hinnatakse vanuserühmade järgi

Konkursile esitatud uurimistööde koostajad kutsutakse Veepäevale, mis toimub 16. aprillil 2020 kell 10-16 Puhta vee teemapargis Metsamõisa talu Järsi küla Lääne-Virumaa.  Veepäeval toimub ka auhindade üleandmine. 

Auhinnad:
Hindamiskomisjoni ettepanekul premeeritakse iga vanuserühma kuni kolme parimat tööd.
Auhinnad on välja pannud ettevõtted AS Värska Vesi ja Westaqua-Distribution OÜ (Aquaphor) Aariber OÜ (Devin), Ubari Loodustarkuse Keskus, Teaduskeskus AHAA, Keskkonnaagentuur ja Puhta vee teemapark ning NutiAkadeemia.
Haridusasutustele, kelle poolt esitatakse uurimistööde konkursile toid kõige rohkemate osalejate poolt on auhinnaks AS Värska Vesi tehase külastus.
3 pääset Teaduskeskus AHHAA
Keskkonnaagentuurilt Harku või Tõravere ilmajaamade külastused.
Uurimistööle, mis käsitleb kuivkäimlat ja sellega seonduvat, milliseid kasutavad Puhta vee teemapargi külastajad, on auhinnaks Puhta vee teemapargi tasuta külastuspäev 
Uurimistöö, mis käsitleb karstiga seonduvat on auhinnaks Ubari Loodustarkuse Keskus poolt tasuta külastuspäev Teekonnas määratakse NutiAkadeemia nuhvlitega veekvaliteeti reaalajas.
Uurimistöö kokkuvõte avaldatakse Puhta vee teemapargi kodulehel  ja MTÜ Ökokratt kodulehel
Lisainfo ja konkursi tingimused MTÜ Ökokratt kodulehelt

MTÜ Ökokratt meeskond

Uuendatud: 11/11/2019