Infoleht 28.10.2019 nr 6

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Õpetajaid Ülle Hüva, Anneli Mägi, Kerli Orav-Puuranda, Eha Paabot, Karin Soodlat ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • 12.d klassi õpilast Hanna Simone Allast, kes käis enne vaheaega Kivilinna kooli õpilastele meie kooli tutvustamas.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 29. oktoobril on tundide ajad muudetud:
  1. tund            8.05 – 9.20
  2. tund            9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund            11.15 – 12.30
  II söögivahetund
  4. tund            13.00 – 14.15
  hinnete teatamine
  5. tund            14.45 – 16.00
  Kell 14.15 – 14.45 teatavad õpetajad I perioodi hinded ning märgivad need õpinguraamatutesse ja Stuudiumisse.

  Õpetajad ootavad õpilasi hinnete õpinguraamatutesse märkimiseks järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            104
  Marcus Hildebrandt               309
  Erika Hunt                             221
  Ülle Hüva                               136
  Joana Jõgela                           216
  Toomas Jürgenstein                203
  Ave Külter                             139
  Kersti Lepajõe                        208
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Katrin Ojaveer                       221
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              217
  Eve Paap                                220
  Jaan Paaver                            214
  Indrek Pajur - pärast 2. tundi kell 10.45 ja pärast 3. tundi kell 12.30 ruumis          141
  Monika Piirimäe                     107
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Kristiina Punga                      144
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          308
  Anneli Saarva                         228
  Sandra Sagar                          312
  Age Salo                                108
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            135
  Ljubov Titova                        302
  Olga Titova                            301
  Saima Kaarna                         225 pärast 3. tundi
  30. oktoobril teatavad I perioodi hindeid õpetaja Ott Maidre pärast 1. tundi ruumis 226 ja õpetaja Aive Roots enne 5. tundi ruumis 202. Neljapäeval, 31. oktoobril kell 14.15 teatavad hindeid õpetajad Raimond Lepiste ruumis 202 ja Tiina Niitvägi-Hellamaa ruumis 308.

 

 • Neljapäeval, 31. oktoobril toimub kell 14.30‑15.45 11. kasside ja kell 15.45-17.00 12. klasside õppetöö analüüs. Kõigi aineõpetajate osavõtt on vajalik.
 • 31. oktoobril ja 1. novembril viivad matemaatikaõpetajad läbi järjekordse matemaatika laagri. Väljasõit Kurgjärvele 31. oktoobril kell 13.00, tagasi koju tullakse 1. novembri õhtul.
 • II perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10.a - 135        11.a - 213        12.a - 141
  10.b - 217       11.b - 220       12.b - 202
  10.c - 227        11.c - 203        12.c - 225
  10.d - 107       11.d - 105       12.d - 139
  10.e - 144        11.e - 221        12.e - 136
  Söögivahetunnid:
  I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 11.a, 11.c, 11.e, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d ja 12.e klasside õpilased.
  II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 11.b ja 11.d klasside õpilased.
   
 • Hiljemalt reedel, 1. novembril peavad olema kõikidel 11. klassi õpilastel sõlmitud kokkulepped UPT-21 juhendamise osas.
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 12. novembril (I perioodi koondjärelarvestus, 90 min), 20. novembril (45 min), 28. novembril ja 5. detsembril (90 min).
   
 • II perioodil toimuvad vabaainete kursused:
  Eesti keel *
  (ab-kursus 10. klassile)   õp Monika Piirimäe - 107
  Majandusõpetus 2    õp Ülle Seevri - 227
  Prantsuse keel 4 (A-tase) õp Tiina Niitvägi-Hellamaa - 139
  Rootsi keel 2 (A-tase) õp Kristiina Punga - 144
  Saksa keel 9 (B-tase, DSDII eksam) õp Mall Matto - 204
  Saksa keel 10 (A-tase, algajatele) õp Aive Roots - 202
  Usundiõpetus 2 õp Toomas Jürgenstein - 203
  Vabaainete tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00–9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–15.40 (5. tund).
  II perioodi esimene vabaaine tund toimub esmaspäeval, 28. oktoobril. Prantsuse keele kursuse esimene tund toimub esmaspäeval, 4. novembril.
  *Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel eesti keele esimene kursus ebaõnnestus. Kursusel osalemise kohustusest informeerib klassijuhataja II perioodi alguses. Esimene tund toimub kolmapäeval, 30. oktoobril.
  Aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused algavad II perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.

 

 • III perioodil algab hispaania keele kursus. Õppealajuhataja ootab kolmapäeval, 6. novembril pärast 4. tundi kell 14.20 ruumis 221 kõiki õpilasi, kes õppeaasta alguses registreerusid hispaania keele kursusele. Kuna kursusele on registreerunud üleliia suur arv õpilasi, tehakse 6. novembril lõplik otsus, kellel registreerunutest on võimalik kursusel osaleda.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 29.10
10.b    2. ja 5. tund matemaatika õp E. Timak - 135
10.e    5. tund prantsuse keel õp T. Niitvägi- Hellamaa tundi asendab õp Kristiin Rohtsalu - 309
kolmapäev, 30.10
10.b    4. tund ajalugu õp I. Pajur - 135
10.e    4. tund prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa tundi asendab õp Kristiin Rohtsalu - 309
11.c    3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö - 309
11.d    3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö - 309
PK4    5. tund jääb ära
neljapäev, 31.10
10.c    4. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 139
11.a    4. tund eesti keel õp T. Pluum - 221
11.c    4. tund eesti keel õp T. Pluum - 221
12.a    2. tund matemaatika kogu klassil õp K. Orav-Puurand – 202
4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum õp M. Reemann toimub
reede, 1.11
10.a    1. tund matemaatika õp A. Külter – 139
5. tund kooli ajaloo loeng õp U. Saar - 221
10.b    3. tund füüsika õp M. Reemann - 139
    1. ja 4. tund keemia õp E. Paabo - 217
5. tund kooli ajaloo loeng õp U. Saar - 221
10.c    5. tund kooli ajaloo loeng õp U. Saar - 221
10.d    5. tund kooli ajaloo loeng õp U. Saar - 221
10.e    5. tund kooli ajaloo loeng õp U. Saar - 221
11.a    1. tund füüsika õp S. Oks - 213
2. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 136
11.b    3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 136
11.c    1. tundi ei toimu, kooli kell 9.30
2. tund füüsika õp S. Oks - 213
4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 136
11.d    1. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein - 203
2. tund keemia õp J. Jõgela - 202
11.e    1. tund keemia õp J. Jõgela - 202
2. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 107
12.c    2. tund eesti keel õp A. Salo - 312 / 
õp T. Pluum - 102
12.d    1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 136
2. tund filosoofia õp T. Jürgenstein - 203
esmaspäev, 4.11
10.b    2. tund keemia õp E. Paabo - 217
10.c    3. tund keemia õp E. Paabo - 217
5. tund ajalugu õp I. Pajur - 221
12.b    2. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 227
12.a    4. tund ühiskonnaõpetus õp I. Pajur - 141
12.b    4. tund eesti keel õp T. Pluum/A. Salo - 102/107
5. tund filosoofia õp T. Jürgenstein - 203
12.c    5. tund eesti keel õp T. Pluum/A. Salo - 102/107
MAJ2    1. tund jääb ära
 

Olümpiaadid ja võistllused

 • 28. septembril toimus sügisene matemaatika lahtine võistlus.
  Meie parimad olid: Noorem rühm (112 osavõtjat): 1.-2. Hannes Sidorov (10.b, I auhind), 13. Pärl Pind (10.a), 19.-23. Karl Kristjan Puusepp (10.b); Vanem rühm (82 osavõtjat): 1. Artur Avameri (12.a, I auhind), 8.-9. Jaagup Tamme (III auhind), 13.-18. Robert Kurvits (mõlemad 11.b), 13.-18. Oliver Tennisberg (10.b), 18.-21. Pihla Järv (12.b).
 • 14.-20. oktoobril toimus informaatika-olümpiaadi lahtine võistlus. Meie parimad olid õpilaste arvestuses (123 osavõtjat): 3. koht Oliver Tennisberg (10.b) ja 4. koht Jaagup Tamme (11.b). ning 12. koht Toomas Roosma (12.a).
 • 5. oktoobril toimunud Eesti koolinoorte XXVI keemia lahtisel võistlusel osalesid Adelle Altnurme ja Helen Vaino (mõlemad 11.c), kes võistlesid vanemas vanuserühmas (66 osalejat) ning saavutasid 11. klassi arvestuses vastavalt 10. ja 20. koha.
 • Riigi tugiteenuste keskuse ja Euroopa komisjoni Eesti esinduse poolt korraldatud videokonkursi „Mida teeksid Eesti heaks 3 miljardi euroga?“ võitsid treffneristid Maarjali Vaht (12.c), Toomas Roosma ja Karl-Martin Voovere (mõlemad 12.a). Võiduvideo idee oli paigaldada koolimaja katusele päikesepaneelid, et kool saaks endale vajaliku elektri ise toota.
 • Hanna Simona Allas (12.d) pälvis Ene Mihkelsoni luule tõlgenduskonkursil esseega „Vaikus mu ümber“ II koha ning osales 18. oktoobril Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud konverentsil „Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75“, kus kõigil auhinna võitnud õpilastel oli palutud oma töö ette kanda.
 • Oktoobrikuus Tartu linna laste- ja noortekirjanduse festivali raames toimunud luulevõistlusel pälvis gümnaasiumiastmes lõppriimi eripreemia Denis Petrov (12.c). Põhikooliõpilaste luuletusi hinnanud žüriisse kuulus Liisbet Teemaa (12.e).

 

Konkursid

Teated

 • Teisipäeval, 29. oktoobril saab ajalooringis kuulata Tartu Ülikooli õppejõu Andreas Ventseli loengut „Libauudistest ja propagandast sotsiaalmeedias semiootiku pilgu läbi“. Kõik huvilised on oodatud kell 16.05 ruumis 141.
 • Teisipäeval, 29. oktoobril külastavad kooli 30 Leedu õpetajat.
 • 30. oktoobril kell 16.00 toimub Raekojas Tartu linnapea vastuvõtt rahvusvahelistel aineolümpiaadidel Eestit esindanud õpilastele ja nende õpetajatele. Meie koolist on kutsutud Markus Jõeveer, Jaan Otter, Andres Sõmer, Jaagup Tamme (kõik 11.b), Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Kertu Liisa Lepik, Paul Erik Olli, Toomas Roosma, Leonid Zinatullin (kõik 12.a), Denis Petrov, Mari Remm, Jürgen Öövel (kõik 12.c), Sander Aukust, Mihkel Mariusz Jezierski (kõik 12.e), Kirke Joamets, Hannes Kuslap, Richard Luhtaru, Toomas Tennisberg, Anna Talas, Hant Mikit Kolk (kõik vil 2019) ning õpetajad Saima Kaarna, Anneli Mägi, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Siim Oks, Kerli Orav-Puurand, Eha Paabo, Kristiina Punga, Madis Reemann, Ülle Seevri, Ehtel Timak.
 • Kõik kolme kooli kohtumisele (KOKOKO-le) sõitjad on oodatud neljapäeval, 31. oktoobril kell 12.30 klassi 203, et üksteisega tutvuda ning võistkonnavaimu tekitamise ja kasvatamisega algust teha. Sellele järgneb 5. novembril kell 16 klassis 141 Juhani Püttsepa tänavust KOKOKO- teemat „Meri“ lahti mõtestav ja inspiratsiooni loov loeng.
 • Reedel, 1. novembril kell 14.30 toimub õpetajate toas kohtumine meie koolis oma pedagoogilist praktikat sooritavate tudengite ning nende juhendajate vahel.
 • Laupäeval, 2. novembril algusega kell 12 toimub auditooriumis Üliõpilasseltside Liidu bakalaureusetööde konkursi lõppkonverents, mida on kuulama oodatud ka kõik meie kooli õpilased.
 • Käesoleval õppeaastal ajaloo-olümpiaadist osa võtta soovivatel õpilastel palutakse jälgida informatsiooni HTG ajalooringi Facebooki-lehel.
 • Õpilased, kes soovivad võtta osa lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoorust, peavad endast hiljemalt 4. novembriks teada andma õp Kristiina Pungale. Kogu kooli esindav võistkond registreeritakse korraga, iga õpilane eraldi end teaduskooli kaudu kirja panna ei saa.
 • Vaheajal toimunud Tantsutaldade tantsulaagris valiti traditsiooniliselt parim tantsutald ja tantsutallake, kelleks osutusid Robin Aleks Kavald (10.c) ja Hanna-Lysette Täkker (10.b). Palju õnne!
 • 12. klasside pildistamine lõpualbumisse toimub esmaspäeval, 4. novembril aulas järgmiselt:
  12.a     10.35 - 10.45
  12.b     10.45 - 10.55
  12.c     10.55 - 11.05
  12.d     12.20 - 12.30
  12.e     12.30 - 12.40
  õpetajad 12.40 - 12.50

Õpilased

 • Tuuli Neerot vahetas õppesuunda ja õpib alates 28.11.2019 reaalsuuna 10.b klassis. 12.d klassist lahkus Helena Kink, kes jätkab õpinguid teises gümnaasiumis.
 • Novembrikuus toimub Poolas võistkondlik matemaatikavõistlus „Balti Tee“. Eesti võistkonna üheks liikmeks on 12.a klassi õpilane Artur Avameri.

Õpetajad

 • Õpilasnõustaja Trine Uusen andis enne vaheajale minekut hea kolleegi taldriku edasi psühholoog Triin Ulstile. Palju õnne!
 • Õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa on õppetööst eemal 28.-30. oktoobrini, õpetajad Ave Külter ja Kerli Orav-Puurand viibivad matemaatikalaagris 31.10 ja õpetajad Ülle Hüva ja Ehtel Timak 31.10-01.11.
 • Õpetaja Kerli Orav-Puurand viibib koos õpilastega Erasmus+ õpirändel Šotimaal 2.‑8. oktoobrini ning õpetaja Ülle Seevri ja arendusjuht Aare Ristikivi projekti NordPlus üritustel Islandil 3.-9. novembrini.
 • Õhtune valvur Hando Tinni on haigestunud, teda asendab Külli Rootsi.

Sport

 • Oskar-Filip Tammik (11.c) uuendas taas kooli noormeeste A-klassi rekordit vasaraheites, uus tulemus on 61.90 m.
 • Mark Theodor Jalakas (11.a) valiti 2019. aasta Eesti parimaks noorsõudjaks.
 • 9. oktoobril toimunud ööorienteerumises saavutasid 1. koha Karl-Martin Voovere ja Toomas Roosma (12.a), 2. koha Raino Marten Rammo ja Aleksander Tamm (12.b) ning 3. koha Keidi Kaasik ja Emma Joonas (10.c). Parima keskmise ajaga klass oli 12.c.
 • Tallinnas toimusid 18.-20. oktoobril rühmvõimlemise MK 3. etapi võistlused. Juunioride arvestuses saavutasid väga kõrge kuuenda koha valitsevad Eesti meistrid VK Janika Grisete rühmast. Võistkonna liikmeteks on ka Christina Kodanik (10.b) ja Roberta Solom (10.d). MK finaal leiab aset Budapestis 21.- 24. novembrini 2019. a.

Kooli arstikabineti teated

 • Et vältida alanud gripihooajal erinevatesse viirustesse nakatumist, tuleb koolipäeva jooksul pesta käsi nii sageli kui vajalik, kindlasti pärast WC-külastust, enne söömist jne. Bakterid kogunevad ka sõrmuste ja käekella alla, mistõttu on oluline ka neid kohti pesta. Valamute juures on olemas lisaks seebile ka käte desinfitseerimise vahendid, mis aitavad veelgi tõhusamalt kaasa viiruste hävimisele. Kasutagem neid võimalusi!

Söökla teated

 • Novembrikuu toiduraha:
  - tava- ja taimetoit 21 päeva x 0.70 eurot = 14.70 eurot;
  - poisteports 21 päeva x 1.05 eurot = 22.05 eurot.

Kooli hoolekogu

 • Tartu linnavalitsus kinnitas eelolevaks õppeaastaks kooli hoolekogu koosseisus Anu Raudsepp, Kristi Aavakivi, Toomas Rell, Eiki Berg ja Olga Schihalejev (lapsevanemate esindajad), Mart Orav (vilistlaste esindaja), Toomas Jürgenstein ja Aare Ristikivi (õpetajate esindajad), Erich Richard Rosental ja Getter Kõiv (õpilaste esindajad), Veljo Ipits (linna esindaja).
  Hoolekogu koosolek toimub 30. oktoobril. Arutatakse eelmise õppeaasta õppetöö tulemusi, sel kevadel koolilõpetanute edasiõppimist, kevadel 11. klasside õpilastele tehtud rahuolu-küsimustikku, HTMi poolt läbiviidud rahuoluküsimustikku, kinnitatakse hoolekogu tööplaan eelolevaks õppeaastaks ning valitakse hoolekogule esimees ja aseesimees.

Eelteated

 • I perioodi järelarvestused toimuvad 5.-12. novembrini. Täpne ajaplaan ilmub järgmises infolehes.
 • 8.-9. novembril toimub kolme kooli, Tallinna 21. Kooli, Pärnu Sütevaka Humanitaar-gümnaasiumi ja meie kooli kohtumine.
 • Koostöös TÜ Verekeskusega toimub 7. novembril meie koolis doonoripäev.
 • 21. novembril algusega kell 17.00 toimub koolimajas heategevuslik kohvikute õhtu. Õhtu jooksul saavad klassid võistelda omavahel oma kohvikute väljapanekuga. Kohustuslik on osalemine enda kohvikutega kümnendatel klassidel, kuid ka vanemate klasside osavõtt on väga oodatud, sest üritust toetavad ka mitmed sponsorid. Kõikidel, kes ise kohvikut ei pea, tasub kaasa võtta oma sõbrad, pere ja sugulased, sest õhtu jooksul toimuvad ka meeleolukad etteasted. Võitja klass korraldab traditsiooniks saanud üritust järgmisel aastal. Kohvikutest saadud tulu annetame 1. tüüpi diabeeti põdevate laste heaks sihtasutusele Lastefond. Lisainfot õhtu temaatika, sponsorite jm osas vahendatakse peagi ka läbi sotsiaalmeedia. Üritust korraldavad 11.c klassi õpilased Kirke Laura Allik, Mariel Olkonen ja Teivi Petersell.
Viimati muudetud: 
2020-09-03 08:08