Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärk on pakkuda koolinoorte uurimistöödele võistluslikku väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele uurimistööde tegemisel. Konkursil osalemine annab hea võimaluse panna ennast proovile, saada juurde uusi teadmisi ja oskusi ning kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast. Konkurssi korraldatakse 2002. aastast koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga.  

Konkursi auhinnad

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot. Rahalised auhinnad saavad ka I preemia pälvinud tööde juhendajad:

Põhikool:

 • kaks I preemiat (a´ 850 eurot);
 • kaks II preemiat (a´ 550 eurot);
 • kaks III preemiat (a´ 350 eurot).

Gümnaasium:

 • kaks I preemiat (a´ 1100 eurot);
 • kaks II preemiat (a´ 800 eurot);
 • kaks III preemiat (a´ 600 eurot).

Kõigi I preemia pälvinud teadustööde juhendajate preemiad (a´ 725 eurot).

Premeeritute seast valitakse ka Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursilerahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides ja rahvusvahelisele teaduskonkursile CASTIC Hiinas. Lisaks paneb Eesti Teadusagentuur omalt poolt välja eriauhinnad osalemiseks International Wildlife Reseach Week Šveitsi AlpidesLondon International Youth Science foorumil Londonis ning samuti Šveitsi talendifoorumil. Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks sageli uusi ja veel põnevamaid uksi teadusmaailma.

Olulist

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust noorte hulgas, stimuleerida noorte aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ja avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele (https://www.riigiteataja.ee/akt/104122014014#para13lg2p8)

Töö esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2020.

Enne töö esitamist mõtle, kas sinu töö käib pigem:

 • UURIMISTÖÖ alla
  • TEADUSTÖÖ 
   • tööl on olemas teoreetiline ja metoodiline alus ning töö eesmärgiks on teaduslike uuringute abil saada uusi teadmisi.
  • ARENDUSTEGEVUS
   • uuringutest saadud teadmisi on rakendatud uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks või nende oluliseks täiustamiseks.

* Referaadid ja olukordade kirjeldused/ülevaated võivad uurimusele eelneda, kuid ei ole iseenesest uuringud!

 • PRAKTILISE TÖÖ alla
  • Loomingulised tööd: etenduse lavastamine; kontserdikava ettevalmistamine ja selle esitamine; kirjandus- või kunstiteose, filmi, heliplaadi vm loomine.
  • Üritused: konverentsi, konkursi, kontserdi, näituse, õppekäigu vm korraldamine.
  • Õppematerjalid: eksami/olümpiaadi kordamisülesannete kogumiku koostamine; veebipõhise õppekeskkonna loomine; õppevahendite valmistamine (muusikainstrumendid, geomeetriliste kujundite mudelite komplekt, näitlikud tabelid jm).
  • Õpilasfirma: Toote või teenuse idee leidmine, äriplaani koostamine, õpilasfirma loomine, tegutsemine ja juhtimine; toote müük või teenuse osutamine; raamatupidamine; õpilasfirma lõpetamine, lõpparuande koostamine; õpilasfirma esitlus hindamiskomisjonile.

https://www.hm.ee/sites/default/files/uurimis-_ja_praktiliste_toode_korraldamine_gumnaasiumis.pdf

Eetika

 • Uurimistööd tehes puutume eetikaga kokku igal hetkel – alates sellest, kui hakkame valima uurimistöö teemat ning edaspidi näiteks uurimismeetodit rakendades (nii sotsiaalteadustes, bioteadustes, meditsiinis jne).
 • Kas me ise oskame plagiaati vältida? Kuidas käituda siis, kui keegi on avastanud meie uurimistööst plagiaadi?
 • Inimesi uurides on oluline, et infot kogudes ei kahjustataks osalejaid. Uurimust tehes tuleb arvestada anonüümsuse, privaatsuse, konfidentsiaalsuse ja aususega. Kohe alguses tuleks juhendajal õpilasega läbi arutada töö eetilised aspektid!
 • Oleme kogunud eetika ja andmekaitsega seotud tähtsamad punktid siia kokku.

Vaadata võib ka Tartu Ülikooli Eetikaveebi: https://www.eetika.ee/et/387895

Uurimismeetodite lühijuhend (humanitaar)

miks.ee veebis on toetavate materjalide all saadaval  HUNTSi (humanitaarainete õpilaskonverentsi) uurimismeetodite lühijuhend.

Hea teada

 • Mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi. Kõige täpsemat infot eritingimustel vastuvõtu kohta saab ülikoolide sisseastumisspetsalistidelt.
 • Alates 2012. aastast oleme konkursipartner Tartu Keskkonnahariduse Keskusega, kes samuti korraldab teadustööde konkurssi õpilastele (keskkonna-alaste uurimistööde konkurss).

 

Konkursi määrusega saab tutvuda siin

2020. a konkursi  väljakuulutamise käskkirjaga saab tutvuda siin

Uuendatud: 16/10/2019