Infoleht 7.10.2019 nr 5

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Kerli Orav Puuranda, kes valiti koolis aasta õpetajaks;
 • õpetaja Tiina Pluumi, kes valiti Tartus 2019. aasta gümnaasiumiõpetaja auhinna laureaadiks;
 • direktor Ott Ojaveeri ja sekretär Ketlin Taidret, keda kolleegid tunnustasid aasta tegijate 2019 tiitliga.

Juhtkond tänab

 • kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes aitasid kaasa Erasmus+ õpilasvahetuse koordinaatorite kohtumise ning Belgia ja Šoti grupi vastuvõtu õnnestumisele.

Õpetajad tänavad

 • 12.c klassi õpilasi meeleoluka aktuse, maitsvate suupistete ning hinge puudutava üllatuse eest õpetajate päeva hommikul.

Õppetöö

 • Neljapäeval, 10. oktoobril kell 15.45–17.15 ruumis 107 toimuvasse õnnetundi (90 minutit) saab registreeruda 8. oktoobri hilisõhtuni. Õnnetundi registreerumine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri). Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks.
 • I perioodi arvestused toimuvad 14.-18. oktoobrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte häirida koolikaaslaste tööd.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  Klassides, kus on kuus arvestust, toimub esimene arvestus juba reedel, 11. oktoobril ainetunni ajal:
     3. tund füüsika õp S. Oks – 213
     2. tund keemia õp E. Paabo – 217
     2. tund matemaatika õp E. Timak – 135
     4. tund füüsika õp S. Oks – 213
Koolieksami osana toimub 12.c klassi bioloogia 8. kursuse arvestus.
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli õpilastel võimalik 14.-18. oktoobril kell 9.00-11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palutakse pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  Uisutamise ajad:
  10.a     T.15.10           K.16.10           R.18.10
  10.b     E. 14.1            T.15.10           R.18.10
  10.c     T.15.10           N.17.10           R.18.10
  10.d     T.15.10           K.16.10           N.17.10
  10.e     E. 14.1            K.16.10           N.17.10
  11.a     E. 14.1            K.16.10           N.17.10
  11.b     T.15.10           N.17.10           R.18.10
  11.c     E. 14.1            K.16.10           R.18.10
  11.d     K.16.10           N.17.10           R.18.10
  11.e     K.16.10           N.17.10           R.18.10
  12.a     E. 14.1            N.17.10           R.18.10
  12.b     E. 14.1                                    R.18.10
  12.c     E. 14.1            K.16.10           N.17.10
  12.d     E. 14.1            N.17.10           R.18.10
  12.e     E. 14.1            K.16.10           R.18.10
 • Esmaspäeval, 14. oktoobril kohtuvad 11. klasside õpilased potentsiaalsete uurimis- või praktilise töö juhendajatega. Kell 11.00-11.30 on õpilased oodatud kooskõlastama oma esimest teemavalikut, kell 11.30-12.00 on võimalus kohtuda teise võimaliku juhendajaga. Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                104
  Marcus Hildebrandt   309
  Erika Hunt                  308
  Ülle Hüva                   136
  Toomas Jürgentein     203
  Saima Kaarna             225
  Ave Külter                 139
  Kersti Lepajõe            109
  Raimond Lepiste        200
  Mall Matto                 204
  Anneli Mägi               206
  Tiina Niitvägi-Hellmaa 310
  Katrin Ojaveer            312
  Siim Oks                     213
  Kerli Orav-Puurand    202
  Eha Paabo                  217
  Eve Paap                    220
  Jaan Paaver                 214
  Indrek Pajur               208
  Monika Piirimäe         107
  Tiina Pluum                102
  Kristiina Punga           144
  Madis Reemann         212
  Aare Ristikivi             141
  Ülli Roostoja              221
  Aive Roots                 201
  Sandra Sagar              221
  Age Salo                     108
  Ülle Seevri                  227
  Karin Soodla              105
  Ehtel Timak                135
  Ljubov Titova             302
  Olga Titova                301
  Triin Ulst                    311
  Trine Uusen                219
  Kolmapäeval, 16. oktoobril kell 13.45 ootavad õpetajad Anneli Saarva ja Aimar Poom juhendatavaid ruumis 228 ja Joana Jõgela ruumis 216.
  Õpetajad kinnitavad juhendatavate valiku hiljemalt 1. novembriks.
   
 • Kool on andnud nõusoleku osaleda gümnaasiumiastme loodusvaldkonna integreeritud e-testi eelkatsetusel. Test, mis koosneb neljast alatestist, viiakse läbi 15. ja 17. oktoobril ruumis 303 ja kestab 2 tundi ja 15 minutit. Pärast kahe alatesti lahendamist on lubatud 10-15-minutiline paus, mille võrra testi sooritamise koguaeg pikeneb. Testi sooritamisel vajavad õpilased kõrvaklappe, mis palutakse võimaluse korral õpilastel endal kaasa võtta.
  15. oktoobril kell 10.15–12.30 (+ puhkepausi aeg) sooritavad testi, mille viivad läbi õpetajad Saima Kaarna ja Jaan Paaver 12.d klassi õpilased, ja
  17. oktoobril sooritavad testi kell 9.30–11.45 (+ puhkepausi aeg) 12.e klassi õpilased. Testi viib läbi õpetaja Jaan Paaver.
  12.d klassi õpilased (3 neidu), kes 15. oktoobril kaitsevad oma praktilist lõputööd, sooritavad testi neljapäeval, 17. oktoobril koos 12.e klassiga.
   
 • C1 ADVANCED eksami ajakava 12. klasside õpilastele. C1 Advanced sügissessiooni kirjalik eksam toimub laupäeval, 30. novembril 2019. a. Suulised eksamid viiakse läbi vastavalt SA Innove poolt koostatavale ajakavale 18.-30. novembrini. Suulise eksami aegu ei ole õpilastel võimalik muuta! Nii kirjaliku kui ka suulise eksami täpne aeg ja koht saadetakse e-kirja teel igale õpilasele hiljemalt kaks nädalat enne eksami toimumist. NB! 2019. aasta sügissessioonil pakub SA Innove eksami sooritamise võimalust paberil. Samal ajal toimub arvutipõhise eksami piloteerimine üksikutes koolides, kellega on sõlmitud vastavad kokkulepped.
  C1 ADVANCED eksamile registreerimine.
  Novembrisessioonil (18.-30.11.2019) saavad osaleda õpilased, kes sooritasid eeltesti kas mais või septembris 2019 ja saavutasid tulemuseks “C1 or above”. Registreerimiseks tuleb õpilasel eksamite infosüsteemis (https://eis.ekk.edu.ee/eis) eksamile registreeruda ajavahemikus 7.-21. oktoober 2019. EIS-i saab sisse logida, kasutades ID-kaarti, Mobiil-ID-d, Smart-ID-d. Kui õpilane on sisse loginud, tuleb EIS-is valida Testide sooritamine → Registreerimine → Sisesta registreerimise avaldus → Lisa. Registreerimisega seotud küsimustes aitab EISi kasutajatugi (tel 7302135 (E-R 9-17), eis.tugi@hitsa.ee) või Innove eksamikorralduse peaspetsialist Maia Vipp (tel 735 0564, maia.vipp@innove.ee). NB! C1 Advanced eksamile võimaldab riik tasuta registreeruda vaid ühe korra. Kui õpilane on eksamile registreerunud, ei ole tema osalust hiljem võimalik tühistada (välja arvatud Innovega kooskõlastatud erandjuhtudel).
 • II perioodi tunniplaan valmib 18. oktoobriks.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 7.10
10.d     5. tund eesti keel õp K. Soodla – ERM
teisipäev, 8.10
10.e     4. tund prantsuse keel kogu klassil õp T. Niitvägi-Hellamaa – 202
5. tund prantsuse keele rümal tundi ei toimu, vene keele tund toimub
11.a     5. tund saksa keele rühmal jääb tund ära
12.a     4. tund dr M. Punabi loeng (õp K. Soodla tund) – aula
12.b     4. tund dr M. Punabi loeng (õp T. Pluumi tund) – aula
12.c     4. tund dr M. Punabi loeng (õp K. Punga tund) – aula
12.d     4. tund dr M. Punabi loeng (õp Ü. Hüva tund) – aula
12.e     4. tund dr M. Punabi loeng (õp S. Kaarna tund) – aula
kolmapäev, 9. 10
10.c     1 –2. tund eesti keel õp K. Soodla – ERM (ära jääb õp S. Kaarna bioloogia)
11.a     3.-4. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
11.c     4. tund õp M. Matto saksa keele tundi asendab õp A. Roots – 204
11.d     4. tund õp M. Matto saksa keele tundi asendab õp A. Roots – 204
12.d     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
SK8    5. tund jääb ära
neljapäev, 10.10
10.e     2. tund õp M. Matto saksa keele tundi asendab õp A. Roots – 204
11.a     1. tund õp M. Matto saksa keele tundi asendab õp A. Roots – 204
4. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
11.c     4. tund õp M. Matto saksa keele tundi asendab õp A. Roots – 204
11.d     4. tund õp M. Matto saksa keele tundi asendab õp A. Roots – 204
12.e     2. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
4. tund kirjandus õp A. Salo – 105
SK8    5. tund jääb ära
reede, 11.10
10.c     1. tund matemaatika õp A. Külter – 141
10.e     4.-5. tund eesti keel õp T. Pluum – ERM
12.c     3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 141
12.b     4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 141
12.d     1. tund kunst õp P. Beier – 203
2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
12.e     1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
2. tund kunst õp P. Beier – 203

Olümpiaadid ja võistllused

 • Matemaatikaolümpiaadi koolivoorus olid 10. klasside arvestuses parimatest parimad (kokku 75 osalejat):
  1. -3. koht Pärl Pind (10.a), Hannes Sidorov (10.b), Oliver Tennisberg (10.b); 4. koht Anette Hendrikson (10.a); 5.-6. koht Joosep Tamm (10.b) ja Helena Varjas (10.b); 7. koht Stefan Ehin (10.b), 8. koht Karl Kristjan Puusepp (10.b), 9. koht Liisi-Rebeka Luik (10.b), 10.-11. koht Paul Jürgens (10.a) ja Andreas Lindsalu (10.b), 12. koht Märt Kilgi (10.a), 13. -14. koht Vanessa Viiding (10.a) ja Rasmus Kiili (10.b) ning 15.-16. koht Marta Kreegipuu (10.a) ja Karl Erik Valdisoo (10.a).

  Suurepäraseid tulemusi näitasid järgmised 11. klasside õpilased (kokku 32 osalejat):
  1.-2. koht Andres Sõmer (11.b) ja  Jaagup Tamme (11.b)
  3. koht Simon Selg (11.a)
  4. koht Kaur Veere (11.b), 5. koht Robert Kurvits (11.b), 6. koht Roberta Pärna (11.a), 7. koht Priidik Meelo Västrik (11.a), 8. koht Joonatan Ristmäe (11.b), 9. koht Laura Lehtme (11.b) ja 10. koht Aleksander Kattel (11.a).
  Abiturientidest olid tublimad (kokku 10 osalejat):
  1.-2. koht Pihla Järv (12.b) ja Kadi Siigur (12.a) 3. koht Paula Timmi (12.b).

 • 3. oktoobril toimunud kooli bioloogiaolümpiaadi parimad:
  10. klass
  1. koht Eliise Mikomägi (10.c)
  2. koht Vesta Selg (10.c)
  3. koht Kadri Liis Laas (10.c)
  4.  Anita Algus (10.a); 5.-6. Jürgen Tihanov (10.a) ja Sandra Sirk (10.c); 7.-8. Anette Kikkas ja Kristiina Ernits (mõlemad 10.c); 9. Roberta
  Leppik (10.c) ja 10. Johanna Karp (10.c).
  11. klass
  1. koht Jaak Pärtel (11.c)
  2. koht Tõnis Leib (11.c)
  3. koht Johan Tamm (11.c)
  4.Olaf Hendrik Tamm; 5. Eliis Grigor; 6. Piia Kängsep (kõik 11.c); 7. Rain Põld (11.b);
  8.Liis Rossner (11.c); 9. Andres Sõmer (11.b).
  12. klass
  1. koht Mari Remm (12.c)
  2. koht Tuule Tars (12.c)
  3. koht Katrin Kaareste (12.c)
  4. Rasmus Enno; 5. Daisy Rohumets (kõik 12.c);
  6. Robert Paju (12.e); 7. Heili Aavola (12.c)

Konkursid

Teated

 • Esmaspäeval, 7. oktoobril arutavad vilistlaskogu juhid ja aktiivsemad vilistlased kell 13.00 algaval koosolekul vilistlaskogu edasisi tegevusi.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 8. oktoobril kell 15.50 ruumis 221. Keskendutakse eelolevale ajaloo-olümpiaadile. Kantakse ette sissejuhatavad loengud olümpiaadi teemadel (islam, Eesti 18. sajandil, Teine maailmasõda) ning räägitakse ainevõistluse üldisest korraldusest.
 • Teisipäeval, 8. oktoobril toimub 4. tunni ajal aulas 12. klasside õpilastele dr. Margus Punabi loeng teemal „Meeste tervis ja muutuv maailm“. Erirahastuse saanud projekti raames nõustab meestearst 9. ja 10. oktoobri hommikupoolikul kõiki 12. kl. poisse. Personaalkonsultatsioonid toimuvad kooli meditsiinikabinetis.
 • 10. oktoobril tähistatakse ülemaailmset vaimse tervise päeva. Sel puhul on kõik oodatud kolmapäeval, 9. oktoobril auditooriumisse, et I pikal vahetunnil teha üks rahustav hingetõmbepaus (õpime ja harjutame rahustavat hingamist) ning II pikal vahetunnil kontrollida enda teadmisi vaimse tervise osas. Lisaks on kogu nädala vältel puhkeruumis avatud meelerahu nurgake, samuti on kõik oodatud julgesti sisse astuma õpilasnõustaja ja psühholoogi ruumidesse (219 ja 311), kes tutvustavad oma tööd ja vastavad lahkelt küsimustele.
 • Praktilise töö raames korraldatav klassidevaheline ööorienteerumine toimub kolmapäeval, 9. oktoobril kell 19.00. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduda 12.e klassi õpilaste Kristina Illaku või Katri Kahki poole.
 • Järgmine infoleht ilmub esmaspäeval, 28. oktoobril.

Õpilased

 • 3. oktoobril osalesid 12.a klassi õpilased õigusteaduse tudengite organisatsiooni ELSA korruptsiooniteemalises töötoas.
 • 5.-11. oktoobrini viibib meie õpilasgrupp koos õpetaja Mall Mattoga Erasmus+ projekti raames Saksamaal.
 • 10.a klassi õpilased lähevad etiketiõpetuse pidulikule õhtuseöögile restorani Vilde ja Vine esmaspäeval, 7. oktoobril kell 18.00 ja 10.b klassi õpilased teisipäeval, 8. oktoobril.
 • Girl Up Tartu STEAM klubi liikmed kutsuvad kõiki huvilisi 10. oktoobril kell 16.00‑18.00 auditooriumisse klubi tutvumisüritusele. (STEAM tähistab teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunstide ja matemaatika edukat ühendamist). Registreerimine ja täpsem info: https://www.facebook.com/GirlUpTartu/

Õpetajad

 • Õpetaja Saima Kaarna on reedel, 11. oktoobril alates kell 10.00 koolitusel.
 • Õpetajate koolitustund algab esmaspäeval, 14. oktoobril kell 8.15.
 • Õpetajad on 21.-26. oktoobril õppereisil Itaalias.

Sport

 • Johan Tamm (11.c) jooksis noormeeste 2,1 km murdmaajooksus uue kooli rekordi tulemusega 6.26.
 • Oskar-Filip Tammik (11.c) uuendas kaks korda kooli A-klassi vasaraheite rekordit. Uus tulemus on 56.01.
 • Tartu linna koolide jalgpalliturniiril said HTG noormehed teise koha. Kooli esindasid  Joonas Lepp (10.b), Aleksander Kattel, Carl Kaiser Kiidjärv (11.a), Kristjan Kruk, Kaspar Varul, Alfred Tammiksaar (11.d), Artur Kreegipuu (12.b), Jaagup Savisaar, Rasmus Enno (12.c), Robert Paju, Risto Tepper, Mark-Oskar Arst ja Erik Hõim (12.e).

Söökla teated

 • Novembrikuu toiduraha:
  - tava- ja taimetoit 21 päeva x 0.70 eurot = 14.70 eurot;
  - poisteports 21 päeva x 1.05 eurot = 22.05 eurot.

Koolivaheaeg

 • Koolivaheaeg kestab 21.-27. oktoobrini, kooli kantselei on sel ajal suletud.
 • Koolimaja on suurpuhastuse tõttu õpilastele vaheajal suletud.
 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistu kapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei mahu kappi.

Eelteated

Viimati muudetud: 
2020-09-03 08:08