Riigikohtu kaasuskonkurss

Riigikohus kutsub õpilasi õigust mõistma

Riigikohus kuulutas täna välja kaasuskonkursi, mis annab 9.–12. klasside õpilastele võimaluse panna ennast kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on erinevaid vastandlikke huve kaaludes õige ja õiglase otsuseni jõuda.

Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise kaasuse seast ja nende lahendamisel võib õigusaktidest tugineda üksnes Eesti Vabariigi põhiseadusele.

Riigikohtu halduskolleegiumi ja selleaastase kaasuskonkursi žürii esimehe Ivo Pilvingu sõnul on põhiseadus meie riigi DNA ja kõigi seaduste ema. „Ilma põhiseaduseta ei oleks demokraatlikku ega vaba riiki. Põhiseadus on ka vaba inimese ustav relv kiusliku, ebaõiglase või lihtsalt rumala seaduse vastu, mida vahel ka meie riigis ette tuleb."

Seepärast on konkursi fookus seekord väga selgelt suunatud põhiseadusele ning osalejad peavad püüdma tuletada oma argumendid sealt. „Päriselus me ei saa lahendada ühtegi vaidlust ainult põhiseaduse ja üldise õiglustunde alusel, sest õigussüsteem on tervik ja kohus peab seadusi austama. Aga võistluskaasuses võib õpilane lubada luksust ja lusti vabastada enda julge mõttelend tavaseaduste kammitsaist," märkis Pilving.

Kaasuskonkursil saab muu hulgas arutleda selle üle, kas saab keelata lapse koolis käimist, kui laps pole vaktsineeritud (halduskaasus), ning otsustada, kas puhkuse ajal õigust mõistnud kohtuniku peaks ametist vabastama (kriminaalkaasus). Tsiviilkaasus viskab aga õhku küsimuse, kas lapse lapsendamist mõjutab asjaolu, et lapsendajaks on tema vanema samast soost registreeritud elukaaslane. 

Konkursikaasuse lahendus tuleb vormistada sarnaselt kohtuotsusele: esitades esmalt mõlema poole argumendid ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. On ka teine võimalus – vaidluse võib lahendada loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Ootame, et võistlustöödest tuleks hästi esile konkursil osaleja õiglustunne ja väärtushinnangud.

Õpilastöid ootab Riigikohus hiljemalt 10. novembriks 2019. Parimate tööde autoreid tunnustab Riigikohtu esimees pidulikul aktusel jaanuaris 2020. Täpsemalt saab konkursitingimusi ning selleaastaseid kaasusi vaadata kaasuskonkursi veebilehelt. Eelmise aasta parimad tööd leiab siit

Tänavune kaasuskonkurss kannab järjekorranumbrit 15 ning on pühendatud Riigikohtu ja põhiseaduse 100. aastapäevadele. Kaasuskonkursi väljakuulutamine on osa õigusemõistmise nädalast, mille tegevuste kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Uuendatud: 1/10/2019