Ideekonkurss "Mina suudan"

Siseministeerium kulutab välja konkursi, et saada noorte heaolu, tervist ja turvalisust parandavaid ideid

Kutsume noori üles märkama oma kodukoha probleeme, leidma neile probleemidele lahendusi ja kokkuvõttes parandama ja edendama noorte elu.

Konkursist saavad osa võtta kõik 6.–12. klassi õpilased, kes õpivad Eesti üldhariduskoolides või erakoolides. Võistlusidee võib esitada üksinda või võistkonnana.

Konkursi statuudi leiate SIIT. Ideede esitamise tähtaeg on 14.10.2019!  Elektrooniline idee esitamise keskkond asub aadressil https://www.teeviit.ee/mina-suudan.

Kõik oma kooli ideed tulevad paralleelselt teeviida keskkonnaga kooli üldmeiliaadressile. Koolidelt ootame, et selgitaksite ise välja kuni viis parimat ideed (2 ideed 6.-9 klasside hulgast, 2 ideed 10-12. klasside hulgast ja üks väga hea töö sõltumata vanuseklassist). Seega – põhikoolidest kuni 3 ja Rapla Gümnaasiumist samuti kuni 3 tööd. Märjamaa ja Kohila Gümnaasiumist kuni 5 tööd. Hindamisjuhendi leiate SIIT.

Konkursitööde hindamist võiksid vedada õpilasesindused kaasates õpetajaid ja ka teisi aktiivseid kogukonnaliikmeid (nt lapsevanemaid, KOV esindajaid). Hindamiskomisjoni moodustamise juhendi leiate SIIT.  Koolid edastavad kuni 5 parimat ideed oma maakonna kontaktisikule (Janeli Virnas, janeli.virnas@arinouandle.ee) hiljemalt 25.10.2019.  

Maakondlikus žüriis on turvalisuse ja tervise nõukogu liikmed ning õpilaste esindajad. Maakonna žürii valib välja kolm tööd (üks töö 6.-9. klassi ja üks töö 10.-12. klassi õpilaselt ning üks eriti hea töö sõltumata vanusegrupist) ja esitab need omakorda Siseministeeriumile, kus valitakse välja  neli parimat tööd (2 nooremas ja 2 vanemas vanuseastmes) ning üks töö olenemata esitajate vanusest. Kokku 5 parimat!  Auhinnad on uhked - 5 parimat ideed võidavad 1000 eurot ja neid juhendanud õpetajad saavad preemiaks 300 eurot. Võistkonnana esitatud idee võidu korral antakse võistluskategooria rahaline preemia võitnud võistkonnale. Premeeritakse eraldi ka kõige aktiivsemalt osalenud koole ja/või õpilasesindusi!

Rahvastikuministri suur auhinnagala toimub 25.11.2019 Tallinnas.

Uuendatud: 28/09/2019