Infoleht 23.09.2019 nr 3

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • 11.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Eha Paabot rebaste päeva ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • õpetaja Age Salo ja teisi õpetajaid, kes korraldasid abituuriumi õpilaste õppekäigu Vargamäele.

Õppetöö

 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida vähemalt üks tehnoloogia kursus. Valida on võimalik geoinformaatika (õp Ülle Seevri), joonestamise 2. kursuse (õp Raimond Lepiste), robootika (õp Siim Oks) või veebidisaini (Tartu Kutsehariduskeskus) kursuse vahel. Kursuste tutvustused on kättesaadavad Stuudiumis.
  Robootika kursus toimub I poolaastal tunnivälisel ajal, geoinformaatika kursus algab 2020. a. jaanuaris ja toimub teisipäeviti pärast 5. tundi ning joonestamise ja veebidisaini kursus toimub V perioodil vabaainete aegadel.
  Veebidisaini kursusele toimus registreerumine õppeaasta alguses. Grupp on täitunud, lisaregistreerumist kursusele ei toimu.
  11.a klassile on ette nähtud 2 kohta joonestamise, 10 kohta geoinformaatika ja 9 kohta robootika kursusel.
  11.b klassile on ette nähtud 3 kohta joonestamise, 6 kohta geoinformaatika ja 8 kohta robootika kursusel.
  Õppealajuhataja ootab kursustele registreerumise tabeleid hiljemalt 3. oktoobriks.
  Tehnoloogiakursusest on vabastatud aineõpetajate ettepanekul füüsika, informaatika, keemia või matemaatika olümpiaadikursustel ja nimetatud ainete olümpiaadidel aktiivselt osalevad õpilased. Vabastust saavad taotleda ka Robotexil osalenud õpilased.
  12. reaalklasside õpilased, kellel eelmisel õppeaastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.
 • Kolmapäeval, 25. septembril on UPT-20 tööde esitamise tähtaeg II kaitsmiseks.
 • Reedel, 27. septembril 5. tunni ajal (kell 14.25­15.40) toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund 10. klasside õpilastele. Räägitakse HTG õppekavast, koolitöö korraldusest ning kooli kodukorrast. Kõigil 10. klasside õpilastel on infotunnist osavõtt kohustuslik.
 • Selle õppeaasta esimene õnnetund (45 minutit) toimub 26. septembril kell 15.45 – 16.30 ruumis 107. Õnnetunni viib läbi õpetaja Monika Piirimäe. ning osalemiseks saab registreeruda 24. septembri hilisõhtuni. Õnnetundi registreerumine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
  Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
  Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna).
  I perioodi järgmised õnnetunnid toimuvad 3. ja 10. oktoobril.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 24.09
10.a    4. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
5. tund füüsika õp S. Oks – 135
10.b    2. tund ajalugu õp. I. Pajur – 141
4.-5. tund eesti keel õp K. Lepajõe – ERM
10.c    5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 225 
10.e    2. tund matemaatika õp A. Külter – 139 
11.a    1. tund füüsika õp S. Oks – 213 
11.c    3. tund keemia õp E. Paabo – 217 
12.b    1. tund ajalugu õp K. Punga – 225
4. tund füüsika õp S. Oks – 213
12.c    3. tund ajalugu õp K. Punga – 144
4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 225
12.d    2. tund filosoofia õp T. Jürgenstein – 225
12.e    4. tund filosoofia õp T. Jürgenstein – 225
5. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136 

kolmapäev, 25.09
10.c    2. tund ajalugu õp I. Pajur – 144
10.d    2. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
3. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
12.b    1. tund ajalugu õp K. Punga – 225
12.d    1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136 
3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141

neljapäev, 26.09
10.a    2. tund matemaatika õp E. Timak – 135
3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
11.a    3. tund kirjandus õp T. Pluum – 102 
11.b    4. tund informaatika jääb ära, joonestamine toimub
11.c    2. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
3. tund matemaatika õp E. Timak – 135
11.e    3. tund informaatika õp K. Orav-Puurand – 206

reede, 27.09
10.c    1. tund ajalugu õp I. Pajur – 225
12a    2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 308, Ü. Roostoja – 204, S. Sagar - 312
12.b    3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 308, K. Ojaveer – 312, Ü. Roostoja – 204, S. Sagar - 302
4. tund jääb ära
12.c    3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 308, K.Ojaveer – 312, Ü. Roostoja – 204, S. Sagar - 302
12.d    3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 308, K. Ojaveer – 312, Ü. Roostoja – 204, S. Sagar - 302
12.e    2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 308, Ü. Roostoja – 204, S. Sagar - 312

esmaspäev, 30.09
30. septembrist kuni 4. oktoobrini on ruum 308 Erasmus + projektist osalejate päralt. Tunnid toimuvad teistes klassiruumides.
10.c    3. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
4. tund inglise keel õp E. Hunt – 105
10.d    5. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
10.e    3. tund muusika õp E. Paap - 220
5. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
11.a    2. tund inglise keel õp E. Hunt – 220
11.c    3. tund kirjandus õp T. Pluum – 136 
5. tund inglise keel õp S. Sagar - 227
11.d    2. tund füüsika õp S. Oks - 213
11.e    2. tund inglise keel õp E. Hunt – 220
3. tund füüsika õp S. Oks – 213
12.b    3. tund inglise keel õp E. Hunt – 227
12.c    3. tund inglise keel õp E. Hunt – 227
12.d    3. tund inglise keel õp E. Hunt – 227
12.e    2. tund kirjandus õp T. Pluum – 102 
 

Konkursid

 • MTÜ Mondo kuulutab välja õpilaskonkursi „Iseseisvalt maailmahariduses(t) 2019“. Konkursil saavad osaleda gümnaasiumiastme õpilased, kes on 2018/19. õppeaastal kaitsnud või 2019. aastal kaitsmisele lubatud õpilasuurimuse või praktilise töö maailmahariduse teemal ning oma töö teemal täiendanud eestikeelset Vikipeediat. Oma soovist konkursist osa võtta tuleb märku anda kuni 1. novembrini ja töö tuleb esitada 1. detsembriks.
  Täpsem info aadressil  
 • Keeleaasta puhul oodatakse kõiki huvilisi osa võtma kokkuvõtte kirjutamise konkursist TUUM, mis toimub 27. ja 28. septembril. Täpsem info https://vikerraadio.err.ee/981261/vikerraadios-tuleb-taas-kokkuvotte-kir....
 • Värske Rõhk kuulutab välja noorte kriitikute konkursi. 9. septembrist kuni 11. oktoobrini toimuvale võistlusele on oodatud osalema kõik kriitikahuvilised. Arvustus peab olema kirjutatud 2019. aastal ilmunud luule-, proosa- või tõlketeose kohta. Täpsem info https://va.ee/.
 • Alanud on registreerumine Eesti rahaoskuste olümpiaadile sellel veebiaadressil. Võistlus algab 1. novembril 2019.

Teated

 • Täna kell 16 tutvustavad auditooriumis (221) vahetusprogrammi FLEX esindajad 10. klassidele võimalust õppida aasta USA keskkoolis ja elada kohalikus perekonnas. Rohkem infot programmi kohta võib leida eelmise nädala infolehest.
 • Direktor Ott Ojaveer ootab kõiki klassivanemaid teisipäeval, 24. septembril kell 12.30 ruumi 207 väikesele nõupidamisele.
 • 24. septembril kohtuvad kell 15.00 Tartu Tamme Gümnaasiumis (TTG) kolme kooli - Võru Gümnaasiumi, TTG ja HTG juhtkonnad, kus seekordsel arutlusel on päevakorras kooli õppetööga seonduvad koolikorralduslikud küsimused. Nimetatud kolme kooli vahel on mitmeid aastaid kestnud koostööformaat, mille raames arutatakse nii koolikorralduslikke kui kooli arendamisega seonduvaid teemasid.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 24. septembril jalutuskäigule kunstiteadlase Enriko Talvistuga. Koguneme kell 15.50 valvelaua juures, pange end soojalt riidesse!
 • Kolmapäeval, 25. septembril kell 16.00 toimub võimlas selle õppeaasta esimene saalihoki võistlus HTG SV ja õpetajate vahel.
 • Neljapäeval, 26. septembril tähistame HTG-s Euroopa keeltepäeva. Kell 11.00 algab auditooriumis keelteteemaline Kahoot! ning kell 12.30 tutvustab seal itaalia keelt ja kultuuri Tartu Ülikooli külalislektor Venusia Armillei. 5. tunni ajal toimub 10. klassidele orienteerumine koolimajas, mille jaoks palume igal klassil moodustada klassi esindamiseks neljaliikmeline võistkond. Nutikamaid osalejaid ootavad põnevad auhinnad.
 • Reedel, 27. septembril kell 14.30 tutvustavad autokoolid 11. ja 12. klasside õpilastele ruumis 135 õppimisvõimalusi nende koolis.
 • 25.-28. septembrini viibivad meie koolis Erasmus+ õpilasvahetuse koordinaatorid. 28. septembril saabub Erasmus+ projekti raames nädalaks meie kooli õpilasgrupp Šotimaalt ja päev hiljem õpilasgrupp Belgiast. Esmaspäeval, 30. septembril algusega kell 16 on kõik oodatud kooli sööklasse tutvuma Šotimaa ja Belgia toitudega.
 • Esmaspäeval, 30. septembril kell 16 tutvustab Dream Foundation ruumis 107 õppimisvõimalusi välismaa ülikoolides.
 • Arvamusfestivali meeskond tänab Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilasi, kes aitasid vabatahtlikuna kaasa festivali õnnestumisele. Korraldajad loodavad õpilastega kohtuda ka järgmisel suvel.
 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi kuulutab välja ideekavandi konkursi kooli tänu- ja kiituskirjadele uue kujunduse loomiseks. Kavand tuleb luua A4 formaadis vertikaalpaigutuses (soovitavalt vektorgraafikas). Töö tuleb esitada PDF-formaadis, tähtaeg on 14. oktoober 2019. Täpsema info saamiseks kirjutada õpetaja Raimond Lepistele.
 • 24. septembrist kuni 3. detsembrini hakkavad igal teisipäeval kella 17.30-19.00ni kooli võimlas toimuma järjekordsed ballieelsed seltskonnatantsu kursused. Kursus on mõeldud ennekõike 10.  klasside õpilastele, aga oma tantsuoskusi on oodatud lihvima ka vanemate klasside õpilased. Üks 90-minutiline tund maksab 2 eurot. Kaasa palutakse võtta vahetusjalanõud.
 • Rebaste päeva üldvõitjaks ja seega järgmise aasta rebaste jooksu korraldajaks valiti 10.d klass. Palju õnne!
  Korraldav klass (11.c) palub kõiki 10ndikke homme, teisipäeval, 24. septembril kell 12.30 aulasse, et rebaste jooksule lõplik punkt panna.

Õpetajad

 • Õpetaja Aimar Poom naaseb petangi Euroopa meistrivõistlustelt 24. septembril, õpetaja Tiina Pluum osaleb koolitajana Tallinna Ülikoolis 24. septembril, õpetaja Saima Kaarna viibib õpilastega rahvusvahelisel võistlusel „Noored Euroopa metsades“ 24.-27. septembrini, õpetaja Anneli Mägi on õppetööst eemal 26. septembril, õpetaja Kristiina Punga on 27. septembril osaline õpilaskonverentsi HUNTS korraldamisel, õpetaja Jaan Paaver viibib nõupidamisel Haridus- ja Teadusministeeriumis 30. septembril ning psühholoog Triin Ulst ja õpetaja Mari Jõgiste osalevad SAFER projekti koolitusel Pärnus 30. septembrist 4. oktoobrini. Arendusjuht Aare Ristikivi võtab vastu Erasmus+ projekti koordinaatoreid 25.-28. septembrini.

Raamatukogu teated

 • 22. septembril sai 85 aastaseks kirjanik Helga Nõu. Raamatukogu lugemissaalis on väljapanek tema elust ja loomingust.

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele oktoobrikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  - tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.70 eurot = 12.60 eurot, poisteports 18 päeva x 1.05 eurot = 18.90 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  - tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.70 eurot = 9.10 eurot, poisteports 13 päeva x 1.05 eurot = 13.65 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Muutunud on koolisöökla lahtioleku ajad. Söökla on avatud esmaspäevast kolmapäevani kuni 16.00 ja neljapäeval ning reedel kuni 15.00.

Eelteated

 • Teisipäeval, 1. oktoobril kell 15.45 – 17.00 toimub raamatukogus selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud, millest osa võtma on oodatud kõikide klasside ja õpilaskogu esindaja.
 • Neljapäeval, 3. oktoobril kl. 16.00 ruumis 206 toimub selle õppeaasta esimene kogunemine programmeerimisest huvitatud õpilastele. Registreerumine ja täpsem info on leitav Stuudiumist.
 • Neljapäeval, 3.oktoobril kl 8.05-11.00 toimub auditooriumis bioloogiaolümpiaadi koolivoor. 10. klasside õpilased saavad registreeruda klassijuhatajate juures, 11.-12. klasside õpilastel palutakse pöörduda õpetaja Saima Kaarna poole.
Viimati muudetud: 
2020-09-03 08:08