Infoleht 27.05.2019 nr 30

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • vilistlaste mälumängu läbiviijaid: Sigrid Laas (vil 2010), Madis Hurt (vil 2010), Johannes Sats (vil 2009) ja Kaarel Siim (vil 2009) ning ülesannete koostajaid: Sigrid Laas, Madis Hurt ning Kaarel Siim ja Ants Siim (vil 2009);
 • kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes osalesid juhtkonna poolt kokkukutsutud kooli kodukorra teemalisel arutelul.

Õppetöö

 • Traditsiooniliselt viib kool 11. klassi õpilastele kevadel läbi rahuloluküsitluse. 11.a ja 11.e klassi õpilased on küsitlusele juba vastanud, 11.b klassi varem teatatud aeg on muutunud. Küsitlusele vastamine toimub teisipäeval 28. mail pärast 5. tundi. Küsitlus on elektrooniline, vastamine võtab aega maksimaalselt 75 minutit ja viiakse läbi arvutiklassis (303):
  11.b – teisipäeval, 28. mail pärast 5. tundi (mitte esmaspäeval, 27. mail, nagu varem on teatatud)
  11.c – reedel, 31. mail 3. tunni ajal, toiduainete tehnoloogia kursus algab kell 13.00
  11.d – reedel, 31. mail 4. tunni ajal
 • 28.-30. maini toimub Unikülas riigikaitse laager, millest võtavad osa riigikaitse 2. kursusel osalejad.
 • Kolmapäeval, 29. mail kell 15.45 algab õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine. Õppenõukogust võtavad osa 10. ja 11. klasside juhatajad. Neljapäeval, 30. mail kell 15.45 algava õppenõukogu päevakorras on 12. klasside lõpetamisega seotud küsimused.
 • Neljapäeval, 30. mail kell 15.45 toimub ruumis 107 selle õppeaasta viimane õnnetund, milles osalemiseks tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 28. mail kell 12ks Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • Reedel, 31. mail peavad 11. klasside õpilased Moodles UPT-20 kursusele üles laadima oma uurimus- või praktiliste tööde mustandid. Juba esitatud tööde kaitsmine toimub 18. juunil.
 • V perioodi arvestused toimuvad 3.-7. juunini.
  Seoses 10.e klassi õpilaste osalemisega Eesti lipu päeva üritustel Otepääl on tehtud muudatus arvestuste plaanis. 10.e klassi matemaatika arvestus toimub neljapäeval, 6. juunil kell 8.15‑9.45 ruumis 221.
  Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste nädalal:
  1. tund           8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  ​Klassides, kus on kuus arvestust, toimub esimene arvestus juba reedel, 31. mail ainetunni ajal.

  Reedel, 31. mail toimuvad arvestused:
  10.b     2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
  10.c     1. tund matemaatika õp E. Timak – 139
  11.b     2. tund füüsika õp S. Oks – 213
  Kooli lõpueksami osana toimuvad 11.c klassil ajaloo 4. ja 11.e klassil bioloogia 2. kursuse arvestused.
  Arvestuste nädalal on söökla avatud kell 9.30 – 13.30.
   

 • 8.-15. juunini toimub emakeele aastat tähistava sündmusena keeleretk jalgsimatkana Riiast Tartusse, kus paarsada aastat tagasi rändas Kristjan Jaak Peterson. Sellest võtavad osa kõik Tartu gümnaasiumid, meie kooli päev on 11. juunil. Meie kooli õpilastest võtavad osa humanitaarpraktika raames 45 õpilast 11.d ja 11.e klassidest koos klassijuhatajatega. Osalevad ka õpetajad Age Salo, Karin Soodla ja Toomas Jürgenstein ning õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer. Meile on antud Cesise (Võnnu)-Valmiera etapp. Retke raames külastatakse Võnnu muuseumi ja Rubene kirikus kuulatakse temaatilisi loenguid.
 • Klassiekskursioonid ja välipraktikumid:
  10.a     10.-11. juuni ekskursioon õp A. Poom ja infojuht H. Kikkatalo
  10.b     10.- 11. juuni ekskursioon õp A. Saarva
  10.c     10.-12. juuni välipraktika õp S. Kaarna
  10.d     10.-11. juuni ekskursioon õp A. Mägi
  10.e     10.-11. juuni ekskursioon õp T. Niitvägi-Hellamaa ja J. Paaver
  11.a     22.-26. aprill õp M. Hildebrandt ja S. Oks
  11.b     22.-26. aprill õp K. Ojaveer
  11.c     24.-26. mai ekskursioon õp S. Kaarna ja A. Salo
  12.-14. juuni välipraktika õp S. Kaarna
  11.d     24.-26. mai ekskursioon õp M. Matto ja A. Mägi
  11. juuni humanitaarpraktika õp M. Matto
  11.e     8.-10. juuni ekskursioon õp L. Titova
  11. juuni humanitaarpraktika õp L. Titova
  12.a     10.-12. juuni ekskursioon õp H. Köhler ja psühholoog T. Ulst
  12.b     6.-11. juuni ekskursioon õp Ü. Roostoja ja E. Hunt
  12.c     10.-12. juuni ekskursioon õp Ü. Seevri ja H. Kiisel
  12.d     11.-13. juuni ekskursioon õp A. Ristikivi
   
 • 10. ja 11. klasside õpilaste õppeaasta lõpetamine toimub 14. juunil. 10. klasside aktus/kogunemine algab aulas kell 13.00, järgneb klassijuhataja tund. 11. klassid kogunevad klassijuhataja tundi kell 13.15, järgneb aktus kooli aulas, mis algab kell 14.00. 11.c klass kohtub klassijuhatajaga pärast aktust ruumis 225.Klassijuhataja tunnid toimuvad järgmistes ruumides:
  10.a - 139                   11.a - 220
  10.b - 136                   11.b - 213
  10.c - 217                    11.c - 225 pärast aktust
  10.d - 203                   11.d - 202
  10.e - 105                    11.e - 144

 

 • 17.–19. juunini toimuvad V perioodi järelarvestused ja õppenõukogult loa saanud 10. ja 11. klasside õpilaste kordusarvestused.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 28.05
11.b     pärast 5. tundi rahuloluküsitlusele vastamine õp A. Ristikivi - 303
kolmapäev, 29.05
11.d     2.-4. tund ajalugu õp K. Punga - lasteaias Kivike
neljapäev, 30.05
11.e     2.-4. tund ajalugu õp K. Punga - Kirjandusmuuseum
reede, 31.05
10.b     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
            2. tund füüsika õp M. Reemann - 141
11.a     1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 202
            2. tund kirjandus õp K. Soodla - 105
11.c     3. tund rahuloluküsitlusele vastamine õp A. Ristikivi – 303
            toiduainete tehnoloogia kursus algab kell 13.00
11.d     1. tund kirjandus õp K. Soodla. Tund algab ruumis 221, kus jagatakse selgitusi humanitaarpraktika kohta ning jätkub ruumis105
            2. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
4. tund rahuloluküsitlusele vastamine õp A. Ristikivi - 303
11.e     1. tund kirjandus õp A. Salo. Tund algab ruumis 221, kus jagatakse selgitusi humanitaarpraktika kohta ning jätkub ruumis 107

Abiturientidele

 • Koolieksamite konsultatsioonid toimuvad:
  ajalugu õp Kristiina Punga teisipäeval, 28. mail 4.-5. tund ruumis 144
  bioloogia õp Saima Kaarna teisipäeval, 28. mail 4.-5. tund ruumis 225
  geograafia õp Ülle Seevri teisipäeval, 28. mail 2.-3. tund ruumis 227
  kirjandus õp Age Salo teisipäeval, 28. mail 1.-2. tund ruumis 107
  ühiskonnaõpetus õp Aare Ristikivi teisipäeval, 28. mail 2.-3. tund ruumis 135
  keemia õp Eha Paabo ettevalmistus toimub üldistava keemia kursusel, mille tunnid on märgitud tunniplaanis.
  filosoofia, füüsika, kunstiajaloo, majandusõpetuse, rootsi ja vene keele eksami sooritajatel tuleb konsultatsioonide aja kokkuleppimiseks pöörduda aineõpetaja poole.
   
 • Koolieksamid toimuvad:
  reede, 31. mai kell 9.30-11.30 ruumis 221 ajaloo, bioloogia ja keemia kirjalik eksam
  reede, 31. mai kell 12.30-14.30 ruumis 221 geograafia, joonestamise, kunstiajaloo, majandusõpetuse, vene keele ja ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam.
  esmaspäev, 3. juuni kell 12.30 ruumis 105 kirjanduse suuline eksam
  teisipäeval, 4. juunil kell 9.00 Tartu Ülikoolis rootsi keele eksami
  kolmapäev, 5. juuni kell 8.30 ruumis 203 filosoofia ja kell 10.00 füüsika suuline eksam
  Viimane uurimis-või praktiliste tööde kaitsmine abiturientidele toimub 17. juunil.
   
 • Abiturientidel palutakse tagastada kooli raamatukogusse õpikud ja laenutatud raamatud. Riidekapi võtme tagastamise kohta jagab teavet klassijuhataja.

 

Teated

 • 24. mail toimunud vilistlaste mälumängu esikuuik oli järgmine:
  I koht / 81 punkti: 1975 (Heidi Vihma, Jüri Kukk, Ando Isak, Raimu Hanson);
  II koht / 75 punkti: Õpetajad (Kristiina Punga, Madis Reemann, Priidu Beier, Toomas Jürgenstein);
  III-IV koht / 73 punkti: 2006 (Ott Vilson, Ken Ird, Liisa Tagel, Angeli Ivanov);
  III-IV koht / 73 punkti: 2007 (Indrek Pajur, Mait Metelitsa, Tarmo Puolokainen, Anni Jatsa);
  V koht / 71 punkti: 1976 (Mart Orav, Peeter Kikas, Jüri Jekimov);
  VI koht / 64 punkti: 1994 (Toomas Meister, Kaimo Kuusk, Toomas Toots, Meelis Juss).
 • Teisipäeval, 28. mail võtab ajalooring oma aasta kokku, koguneme kell 15.45 ruumis 141, joome limonaadi ja teeme teatavaks ennustusvõistluse parimad. Seejärel suundume linnamuuseumisse vaatama näitust “Mitut usku Tartu: kirikust kristallipoodi”.
 • Teisipäeval, 28. mail kell 19.00 algab Tamme staadionil Tartu võimlemispidu „Vaba päev“, kus külalisesinejana astub üles ka terve Tantsutaldade pere.
 • Kooliõde Jaanika Saarepuu viibib 29. mail Tallinnas koolitusel.
 • Reedel, 31. mail kell 14.30 toimub ruumis 107 HTG maleturniir, kus saavad osaleda nii õpilased kui õpetajad. Eelregistreerimine kuni 30. maini lingil https://forms.gle/mjgQKUQW29AgqCg9A või Ergas-Ever Kase (11.b) juures. 
 • Laupäeval, 1. juunil toimub koolimajas vabaaine etikett 2 raames kursuse pulm 90 treffneristi osalusel.
 • Teisipäeval, 4. juunil tähistatakse Otepääl Eesti lipu päeva. Sel aastal möödub 135 aastat lipu pühitsemisest. Päeva tähistavad kõik Tartu gümnaasiumid koos Otepää gümnaasiumiga rongkäigu, jumalateenistuse ja kontserdiga. Meie koolist osalevad Kärt Kokkota, Elo Saal, Helo Laatspera, Kristo Valge, Orm Mõru (kõik 10.e) ja Oliver Valk (12.b) ning arendusjuht Aare Ristikivi, huvijuht Uve Saar ning direktor Ott Ojaveer. Väljasõit 8.45 väljasõit Eesti Üliõpilaste Seltsi maja juurest Tõnissoni 1 (Miina Härma gümnaasiumi kõrval). Tagasi Tartus oleme orienteeruvalt kell 13.30.
 • Kolmapäeval, 5. juunil kell 12.15-15.00 toimub õpetajate koolitustund, kus arutatakse tunnijaotuskavasid ja kooli kodukorra muutmise vajalikkust.
 • Laupäeval, 8. juunil kell 10.00 algab kooli võimlas X Jaak Lõivukese mälestusturniir saalihokis.
 • Õppeaasta viimane infoleht ilmub 14. juunil.

Õpilased

 • 22. mail külastas kooli majandusklubi Viljandi ettevõtet Cleveron, selgitusi jagas Kaur Ojakivi (vil 2013).
 • 24.-26. mail toimus 11.d klassi ekskursioon Stockholmi. Giidi toel tutvuti Stockholmi vaatamisväärsustega ja külastati Rootsi vanimat muuseumi Kuninglikku relvakambrit. Vaba aja sisutamisele aitas kaasa ilus ilm.

Õpetajad

 • Õpetaja Hele Kiisel parandab 27. maist kuni 7. juunini matemaatika riigieksamitöid.

Sport

 • Tartumaa koolinoorte klassikalise tõstmise võistlusel saavutas HTG esindus teise koha. Individuaalselt sai esikoha Peeter Lääniste (10.a), teiseks tuli Robert Põldoja (12.e) ning kolmandaks Märten Kala ja Oskar-Filip Tammik (mõlemad 10.c).
 • Petangi tiitlivõistluste katsevõistlused ning õiguse esindada Eestit Euroopa meistrivõistlustel võitis Tartu meeskond, milles osales ka õpetaja Aimar Poom.
 • Hispaanias toimunud rühmvõimlemise MMi meistriklassis saavutas VK Rütmika Elite Team koosseisus Mariel Pungar (10.e) 7. koha ja VK Janika Elite Team koosseisus Maria Eensoo (10.b) 8. koha.
 • Tartu koolide karikavõistlustel orienteerumises saavutas meie kooli võistkond I koha. Neidude arvestuses oli kiireim Kirke Maria Lepik (12.c), talle järgnesid Ingrid Alla (10.c), Heili Aavola (11.c) ja Maire Pärn (10.c). Noormeestest võitis Hannes Kuslap (12.a), III koha saavutas Rasmus Kruusa (12.b), järgnesid Toomas Roosma (11.a), Markus Sulg (11.b), Robert Pihu (10.b) ja Karl-Martin Voovere (11.a).
 • Õpetajate-õpilaste viimane sõpruskohtumine saalihokis lõppes nooremate 30:18 võiduga. Õpilaste saalihokiringi eestvedaja Markus Trasberg (12.a) andis kaptenipaela edasi Kaspar Varulile (10.d). Õpetajate spordiring tänab oma südikaid vastaseid sportliku õppeaasta eest! 
 • 10.a klassi õpilane Mark Theodor Jalakas osales U-19 sõudmise Euroopa meistrivõistlustel Saksamaal, kus saavutas kahepaadil 16. koha.
 • 11.a klassi õpilane Rachel Kõllo osales U-19 sõudmise Euroopa meistrivõistlustel Saksamaal, kus saavutas kahepaadil 17. koha.
 • Klassidevahelise jalgpalliturniiri võitis 12.a klass, teiseks tuli 11.b ning kolmandaks 11.e klass.
 • Robert Põldoja (12.e) saavutas Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel tõstmises kaalukategoorias kuni 96 kg II koha: rebimine 110 kg, tõukamine 145 kg ning summa 255 kg. Kaks viimast on U-20 vanusegrupi Eesti rekordid.

Söökla teated

 • Söökla on avatud maikuus 10.30-15.00 ja 3.‑7. juunini (viimane lahtioleku päev) kell 9.30‑14.30.

 

Viimati muudetud: 
2019-10-14 14:51