Infoleht 07.05.2019 nr 27

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • Balti informaatikaolümpiaadil medalitega pärjatud treffneriste Toomas Tennisbergi (12.b), Richard Luhtaru (12.a) ja Jaagup Tammet (10.b).

Juhtkond tänab

 • kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Aimar Poomi spordipäeva ettevalmistamise ja läbiviimise eest ning kooli meditsiini õde Jaanika Saarepuud abi eest spordipäeva korraldamisel;
 • õpetajaid Saima Kaarnat ja Kristiina Pungat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • 7.-10. maini toimub ruumides 308, 309 ja 312 inglise keele riigieksami suuline osa. Inglise keele õpetajad on nimetatud ajavahemikul hõivatud eksamikomisjonides. 10. ja 11. klasside õpilastel palutakse väga tähelepanelikult jälgida muudatusi tunni- ja ruumiplaanis.
 • Kolmapäeval, 8. mail toimub UPT-20 koordinaatorite konsultatsioon neile 11. klassi õpilastele, kes soovivad oma uurimis- või praktilist tööd kaitsta juba sel kevadel. Vajalik eelregistreerimine Moodles hiljemalt 7. mail kell 19.00.
 • Esmaspäeval, 13. mail kell 8.00-9.15 toimub UPT-20 juhendajaseminar. Õpetajad ootavad juhendatavaid järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            109
  Erika Hunt                             308
  Mari Jõgiste                            304
  Saima Kaarna                         225
  Helen Köhler                          312
  Anneli Mägi                           206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa         309
  Katrin Ojaveer                        203
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               135
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                             214
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Kristiina Punga                      144
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          208
  Age Salo                                 107
  Anneli Saarva                         201
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                         302
  Olga Titova                            301
  Triin Ulst                                311
  Trine Uusen                           219
  11. klasside õpilased, kes viibivad seminari ajal vabaaine tunnis või kelle UPT juhendajaks on õpetaja Marcus Hildebrandt, Ülle Hüva, Raimond Lepiste, Mall Matto, Monika Piirimäe või Andre Pettai, pöörduvad ise juhendaja poole kohtumise aja kokkuleppimiseks. Kõik 11. klasside õpilased peavad uurimis- või praktilise töö juhendajaga kohtuma hiljemalt 24. mail.

 

 • Teisipäeval, 14. mail kell 15.30 korraldab haridusosakond tunnustusürituse parimatele ainetundjatele ja nende juhendajatele. Et kõik kutsutud õigeks ajaks kohale jõuaksid, on tundide ajad 14. mail muudetud:
  1. tund 8.05 –   9.15
  2. tund 9.25 – 10.35
  I söögivahetund
  3. tund 11.00 – 12.10
  II söögivahetund
  4. tund 12.35 – 13.45
  5. tund 13.55 – 15.05
   
 • Õppealajuhataja ootab hiljemalt 7. mail koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega 2019/2020. õ.-a. avatava vabaaine kursusest „Veebilehe arendus“ osa võtta soovijate nimesid. Suur tänu klassidele, kes andmed juba on esitanud.

 

 • IV perioodi järelarvestused toimuvad:
  kolmapäev, 8.05
  kell 15.45        eesti keel õp K. Soodla - 105
  neljapäev, 09.05
  kell 15.45        keemia õp E. Paabo - 217
  kell 14.20        matemaatika (proovieksam 12. klasside õpilastele) õp H. Kiisel ja õp E. Timak - 221
  kell 15.45        matemaatika (10. ja 11. kl) kõik matem. õpetajad - 221
  esmaspäev, 13.05
  kell 16.00        bioloogia ja geograafia õp S. Kaarna ja Ü. Seevri - 227
  kell 16.00        kunst õp P. Beier - 203
  kell 16.00        füüsika õp S.Oks ja J.Paaver - 213
  kell 16.00        muusika õp Ü. Keerberg - 220
  kell 16.00        saksa keel õp M. Matto - 204
  teisipäev, 14.05
  kell 16.00        eesti keel õp A. Salo - 107
  kell 16.00        eesti keel õp T. Pluum - 102
  kell 16.00        inglise keel õp M. Hildebrandt -309
  kolmapäev, 15.05
  õnnetunnis saavad kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku.

 

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 8.05
10.a     2. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
3. tund inglise keel õp Ü. Roostoja - 220, õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 220, õp M. Hildebrandti ja E. Hundi rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 227
10.b     2. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 141
4. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
10.c     3. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
4. tund inglise keel õp M. Hildebrandti ja H. Köhleri rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 227, õp K. Ojaveeri rühma tundi õp Ü. Roostoja - 220
10.d     1. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
            2. tund inglise keel õp Ü. Roostoja - 220
4. tund inglise keel õp M. Hildebrandti ja H. Köhleri rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 227, õp K. Ojaveeri rühma tundi õp Ü. Roostoja - 220
10.e     3. tund inglise keel õp Ü. Roostoja - 220, õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 220, õp M. Hildebrandti ja E. Hundi rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 227
11.a     1. tund inglise keel õp Ü. Roostoja - 220, teistel jääb tund ära, kooli kell 9.30
11.b     1. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühmal jääb tund ära
11.c     3.-4. tund ajalugu õp K. Punga - ERM
11.e     1. tund inglise keel õp Ü. Roostoja - 220, teistel jääb tund ära, kooli kell 9.30
LK2    5. tund jääb ära
neljapäev, 9.05
10.a     4. tund E. Bahovski loeng - 105
10.b     2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - TÜ staadion
            3. tund kirjandus õp A. Salo - 107
4. tund E. Bahovski loeng - 105
10.c     3. tund E. Bahovski loeng - 221
10.d     3. tund E. Bahovski loeng - 221
10.e     2. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
            3. tund E. Bahovski loeng - 221
11.a     3. tund kohtumine EV presidendiga - aula
11.b     3. tund kohtumine EV presidendiga - aula
4. tund vene keel õp. L. Titova toimub, inglise keel jääb ära
11.c     3. tund kohtumine EV presidendiga - aula
4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 220 toimub, teiste õpetajate tund jääb ära
11.d     3. tund kohtumine EV presidendiga - aula
            4. tund kirjandus õp K. Soodla - 105
11.e     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - TÜ staadion
            2. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 203
3. tund kohtumine EV presidendiga - aula
            4. tund kirjandus õp A. Salo - 107
LK2    5. tund jääb ära
reede, 10.05
10.c     2. tund ajalugu õp A. Ristikivi  - 203
10.d     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - TÜ staadion
2.-3. tund matemaatika õp E. Timak - 139
            4. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
10.e     tunde ei toimu, klass on õppepäeval Luual
11.c     1. tund kirjandus õp A. Salo - 107
11.e     1. tundi ei toimu
2.-4. tund ajalugu õp K. Punga - ERM
esmaspäev, 13.05
10.c     4. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
11.c     5. tund ajalugu õp K. Punga - 144
Alates 13. maist õppeaasta lõpuni on esmaspäeviti muutunud järgmised ruumid:
11.a     3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 102 (mitte 135)
5. tund matemaatika praktikum õp K. Orav-Puurand - 102 (mitte 202)
11.b     2. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 102 (mitte 135)
4. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 102 (mitte 202)

Abiturientidele

 • Inglise keele riigieksami suuline osa viiakse läbi 7.-10. maini ruumides 308 ja 312. Kohale palutakse kohale tulla vähemalt 10 minutit enne eksamiks määratud aega.
 • Abiturientide tunniplaan muutub alates 9. maist. Matemaatika eksamikursusele ning üldistava keemia kursusele lisanduvad koolieksamite konsultatsioonid. 12.d ja 12.e klassi õpilased, kellel koolieksami ja matemaatika konsultatsioon kattuvad, osalevad koolieksami konsultatsioonis ning lähevad samal päeval matemaatika paralleelklassi tundi.
 • Informatsiooni kordusarvestustele lubamise kohta saavad abituriendid klassijuhatajatelt või aineõpetajatelt.
  Kordusarvestused toimuvad:
  teisipäeval, 14. 05. kell 13.15-14.45 ruumis 213
  ajalugu 5. kursus
  eesti keel 1. kursus
  füüsika 1., 2., 5. ja 8. kursus
  keemia 1. kursus
  matemaatika 8. ja 10. kursus
  kolmapäeval, 15.05. kell 13.15-14.45 ruumis 213
  bioloogia 1. kursus
  eesti keel 3.ja 5. kursus
  geograafia 1. ja 3. kursus
  keemia 3. kursus
  kirjandus 7. kursus
  kunstiajalugu 3. kursus
  matemaatika 3., 9. ja 13. kursus
  muusika 2. kursus
  neljapäeval, 16.05. kell 13.15-14.45 ruumis 213
  bioloogia 2. ja 3. kursus
  füüsika 3. ja 4. kursus
  eesti keel 2. ja 4. kursus
  matemaatika 11. kursus

 

 • Abiturientidel soovitatakse aegsasti tagastada kooli raamatukogusse õpikud ja laenutatud raamatud.

Koolieksamite konsultatsioonid toimuvad:

ajalugu õp Kristiina Punga ja Andre Pettai

 • õp Kristiina Punga - teisipäeval, 21. mail 4.-5. tund  ruumis 144
 • õp Kristiina Punga - teisipäeval, 28. mail 4.-5. tund  ruumis 144
 • õp Andre Pettai - esmaspäeval, 20. mail 2.-3. tund  ruumis 107
 • õp Andre Pettai - esmaspäeval, 27. mail 2.-3. tund  ruumis 107

bioloogia õp Saima Kaarna

 • teisipäeval, 21. mail 4.-5. tund  ruumis 225
 • teisipäeval, 28. mail 4.-5. tund  ruumis 225

geograafia õp Ülle Seevri

 • reedel, 17. mail 3.-4. tund ruumis 227
 • teisipäeval, 28. mail 2.-3. tund ruumis 227

joonestamine õp Raimond Lepiste

 • esmaspäeval, 13. mail 4.-5. tund ruumis 202
 • esmaspäeval, 20. mail 4.-5. tund ruumis 202

kirjandus õp Age Salo

 • teisipäeval, 21. mail 1.-2. tund ruumis 107
 • teisipäeval, 28. mail 1.-2. tund ruumis 107

ühiskonnaõpetus õp Aare Ristikivi

 • kolmapäeval, 22. mail 1.-2. tund ruumis 141
 • teisipäeval, 28. mail 2.-3. tund ruumis 135

keemia õp E. Paabo ettevalmistus toimub üldistava keemia kursusel, mille tunnid on märgitud tunniplaanis.
filosoofia, füüsika, kunstiajaloo, majandusõpetuse, rootsi ja vene keele eksami sooritajatel tuleb konsultatsioonide aja kokkuleppimiseks pöörduda aineõpetaja poole.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 27.04-2.05 toimunud Balti informaatikaolümpiaadil, millel saavad programmeerimises mõõtu võtta kümne Läänemere-äärse riigi andekad keskkooliõpilased (kokku 94 osalejat, neist 13 Eestist), pälvisid meie kooli õpilased Toomas Tennisberg (12.b) hõbemedali, Richard Luhtaru (12.a) ja Jaagup Tamme (10.b) pronksmedali ning lähevad Eestit esindama rahvusvahelisele võistlusele.
 • Ajalooalaste tööde konkursil Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele pälvis praktiliste tööde kategoorias esikoha töö näitus „Õitsev (aju)vabadus. Noorte elust ja olust 1990. aastate Eestis“ Eesti Rahva Muuseumi osalussaalis, mille autoriteks on Merette Arula, Ester Asso, Anni Leena Kolk, Karmen Kukk, Katri Kõva, Maarja Leedjärv, Olivia Vilma Maria Raudsik, Katre Krit Sallum ja Kerli Unt (kõik 12.e).
 • 2. ja 3. mail toimus Järvselja Õppe-katsemajandis rahvusvahelise võistluse „Noored Euroopa Metsades“ Eesti finaalvõistlus, kus osales 15 võistkonda. Meie tulemused olid järgmised: 11.c klassi võistkond koosseisus Mari Remm, Denis Petrov ja Jürgen Öövel saavutas esimese koha ja läheb septembris Eestit esindama. 10.c klassi võistkond (Jaak Pärtel, Kristjan Hordo ja Tõnis Leib) saavutas II koha.
 • 8.-9. mail Tallinnas toimuvale finaalvõistlusele Eesti parim õpilasfirma 2019 on kutsutud meie koolist kõik kolm kandideerinud õpilasfirmat: C‑Bag (Ethel Uibo 11.b, Merily Keskküla 11.c, Mariann Klassen ja Lotte Vahelaan 11.d), Brand (Mihkel Mariusz Jezierski, Sander Aukust 11.e ja Markus Jõeveer 10.b) ja T-film (Saara Jaani, Riina Zimmer ja Kätriin Pullerits 11.e).

Teated

 • Teisipäeval, 7. mail kell 16 algavas ajalooringis jagab õpetaja Helgi Pähno põlvkondade jooksul talletatud teadmisi, kuidas meel ja keha tervena hoida ning muid elutarkusi ka. Kõik huvilised on lahkesti oodatud!
 • Neljapäeval, 9. mail 11.30-12.30 külastab kooli Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. 3. õppetunni ajal esineb ta aulas 11. klasside õpilastele (oodatud on ka huvilised 12. klassidest) Euroopa päeva puhul, kus räägib nii Euroopa Parlamendi valimistest kui meie ühiskonna väärtusruumist. Samal päeval, 3. ja/või 4. õppetunni ajal esineb 10. klasside õpilastele auditooriumis kuukiri “Diplomaatia” peatoimetaja Erkki Bahovski.
 • Hugo vaimu päev tulevastele treffneristidele toimub reedel, 10. mail kell 15.30 – 17.30 klassijuhatajate eestvedamisel aulas (reaalid), auditooriumis (humanitaarid) ja keemiaklassis (loodus).
 • Reedel, 10. mail kell 18.00 algab Tartu ülikooli aulas segakoor „Anima“ kevadkontsert. Kõik on oodatud kuulama ja vaatama. Kontsert on tasuta.
 • 11.-18. maini viibivad meie koolis Erasmus+ projekti raames külalised Belgiast, Saksamaalt ja Ungarist.
 • 10. klasside pildistamine toimub aatriumis esmaspäeval, 13. mail järgmiselt:
  10.35 – 10.a
  10.40 – 10.b
  10.45 – 10.c
  10.50 – 10.d
  10.55 – 10.e
 • Esmaspäeval, 13. mail kell 16.00 on ruumi 107 oodatud kõik 25. aprillil Lõuna-Eesti kirikutes kellahelistajad ja ka teised huvilised, et vaadata sel päeval tehtud pilte ja kuulata osalejate muljeid.
 • Klassidevaheline mälumängusari saab oma lõpp-punkti esmaspäeval, 13. mail kell 16.00 auditooriumis.
 • Teisipäeval, 14. mail kell 15.30 on Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna tunnustusüritus parimatele ainetundjatele ja nende juhendajatele Dorpati Konverentsikeskuse Struve saalis. Meie koolist on vastuvõtule kutsutud:
  10. klass: Adelle Altnurme, Jaak Pärtel, Simon Selg, Stella Starkopf, Andres Sõmer, Kaspar Sõukand, Jaagup Tamme, Helen Vaino, Ingrid Veermäe;
  11. klass: Heili Aavola, Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Liisa-Maria Komissarov, Markus Laanoja, Mari Remm, Toomas Roosma, Leonid Zinatullin, Eva Lotta Tamm, Teele Tars, Tuule Tars, Paula Timmi, Ethel Uibo, Anni Varjo, Jürgen Öövel;
  12. klass: Elise Helena Armulik, Kirke Joamets, Kaarel Kangro, Hant Mikit Kolk, Robert Kurvits, Hannes Kuslap, Sandra Lannes, Richard Luhtaru, Henrik Narusberg, Iris Niinemets, Liis-Kristiin Närska, Sullo Saan, Aron Sisask, Laur Sisask, Toomas Tennisberg, Danver Hans Värv;
  õpetajad: Marcus Hildebrandt, Ülle Hüva, Saima Kaarna, Mall Matto, Anneli Mägi, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Siim Oks, Kerli Orav-Puurand, Eha Paabo, Andre Pettai, Tiina Pluum, Kristiina Punga, Madis Reemann, Aare Ristikivi, Olga Schihalejev, Ülle Seevri, Karin Soodla, Ehtel Timak, Ljubov Titova.

 

Õpetajad

 • Õpetaja Andre Pettai viibib isapuhkusel kuni 13. maini. Õpetaja Ülle Seevri saadab 8.-9. mail õpilasi, kes osalevad õpilasfirmade finaalis ning 10.-11. mail aitab korraldada geograafia-olümpiaadi lõppvooru.
  10. mail sõidab õp Tiina Niitvägi-Hellamaa 10.e klassi õpilastega õppepäevale Luual.
 • Inglise keele õpetajad osalevad inglise keele riigieksami suulise osa komisjonide töös 7.-10. maini.

Sport

 • VK Janika Tantsuline eliitrühm saavutas Euroopa karikavõistlustel kaks kuldmedalit (jazz- ja showtantsus). Rühma kuuluvad Mariann Klaassen, Elina Ribelus (11.d), Sarah Lannes, Sandra Lannes (12.b), Greete Korol (10.e) ja Heidi Rander (12.a).
 • Tartu koolide karikavõistlustel murdmaateatejooksus 10x500m saavutas meie kooli võistkond I koha. Võistkonda kuulusid Hanna Sõnajalg (12.a), Andrea Jagur (11.e), Annebritt Rell, Piibe Lotte Volke (11.b), Kadi‑Liis Hansen, Eva Maria Ilves (10.b), Priidik Meelo Västrik (10.a), Johan Tamm, Märten Kala (10.c), Ott Eric Ottender (11.a) ja Aleksander Tamm (11.b).
 • Tartu koolidevahelisel sulgpalliturniiril sai HTG teise koha. Kooli esindasid Kaisa Leidik, Triinu Ruul (mõlemad 11.a), Andreas Eskor (11.b), Grete Isabel Huik (11.d) ja Robert Sokman (12.a).
 • Tartu koolide võrkpalliturniiril said HTG noormehed III koha. Meeskonnas mängisid Miikael Marten Kibuspuu (11.a), Raino Marten Rammo, Karl Eerik Rebane, Kevin Ibrus (kõik 11.b), Robert Paju, Juhan Eerik Sova (mõlemad 11.e) ning Juhan Tamm (12.b).
 • EASL üliõpilaste lahtistel meistrivõistlustel sulgpallis esindas HTGd Andreas Eskor (11.b), kes saavutas meeste paarismängus II koha.
 • Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon tunnustas 3. mail Eesti Rahva Muuseumis möödunud hooaja parimaid sportlasi, N19 vanusklassi parima tiitli teenis Kerstin Ojavee (11.b).

Söökla teated

 • Toitlustamist ei toimu 24. mail.

Eelteated

 • Kolmapäeval, 15. mail 3. õppetunni ajal esineb aulas 11. klasside õpilastele Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets. Ta räägib tööjõuturust, tuleviku ametitest ja ettevõtjate ootustest töötajatele.
 • Reedel, 17. mail toimub meie kooli aulas kolmas Tartu gümnaasiumide kirjanduslik mälumäng KIMM. Kirjandushuvilistel, kes soovivad kuuluda HTG võistkonda, palutakse enne 10. maid sellest oma kirjandusõpetajale teada anda.
 • Reedel, 17. mail kell 19.00 algab Vanemuise kontserdimajas tantsuansambli Tantsutallad kevadkontsert „20 aastat tantsupidusid“.
 • Esmaspäeval, 20. mail kell 16 pakub Bellnor OÜ ruumis105 tasuta seminari välismaal ülikoolis õppimise kohta. Registreeruda saab aadressil https://tinyurl.com/bellnorhtg.
 • Teisipäeval, 21. mail kell 16.00 toimub auditooriumis kooli juhtkonna kohtumine kõikide huviliste õpilastega, kus arutatakse muudatusi kooli kodukorras.
 • Laupäeval, 25. mail kell 12.00 toimub kooli aulas vilistlaste mälumänguturniir, kus saavad osaleda kuni 3 õpilasvõistkonda. Oma osavõtusoovist tuleb kirjutada aadressil kaarelsiim@gmail.com.

 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37