Infoleht 29.04.2019 nr 26

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Helgi Pähnot, kellele vilistlaskogu aseesimees Mart Orav andis viimase koolikella aktusel üle vilistlaskogu õpetajapreemia;
 • õpetaja Siim Oksa, kellele vilistlaskogu andis enesetäiendamise stipendiumi;
 • õpetaja Hele Kiiselit, keda kool tunnustas viimase koolikella aktusel taiesega Indrek südame ja suure pühendumusega tehtud töö eest;
 • õpetajaid Liisa ja Andre Pettaid poja sünni puhul;
 • õpetaja Priidu Beierit, keda autasustati ajakirja Looming preemiaga;
 • Jaan Otterit (10.b), kes saavutas pranglimise maailmameistrivõistlustel 1. koha.

Juhtkond tänab

 • kõiki õpilasi, vilistlasi ja õpetajaid, kes Vabadussõjas langenud õppursõdurite mälestamiseks 25. aprillil kell 15.00 helistasid Lõuna-Eesti kirikutes kirikukelli;
 • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Marcus Hildebrandti viimase koolikella aktuse korraldamise eest;
 • õpetajaid Karin Soodlat ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 30. aprillil on tundide ajad muudetud.
  1. tund 8.05 –   9.20
  2. tund 9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund 11.15 – 12.30
  II söögivahetund
  4. tund 13.00 – 14.15
              III perioodi hinnete teatamine
  5. tund 14.45 – 16.00
  Õpetajad teatavad IV perioodi hinded ja märgivad need Stuudiumisse teisipäeval, 30. aprillil kell 14.15 – 14.45.
  Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            141
  Marcus Hildebrandt               208
  Erika Hunt                             221
  Ülle Hüva                               136
  Mari Jõgiste                            303
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                             135
  Helen Köhler                          312
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                            206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa         309
  Katrin Ojaveer                       221
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                            214
  Monika Piirimäe                     109
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Kristiina Punga                      144
  Helgi Pähno                           216
  Madis Reemann                     212
  Ülli Roostoja                          308
  Anneli Saarva                         228
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                        302
  Olga Titova                            301
  Õpetajad Anneli Saarva ja Aimar Poom teatavad hinded 30. aprillil pikkadel vahetundidel (pärast 2. ja 3. tundi) ruumis 228.
  Õpetajad Age Salo, Aive Roots ja Raimond Lepiste teatavad hinded neljapäeval, 2. mail pärast 4. tundi vastavalt ruumides 107, 201 ja 202.
  Õpetaja Andre Pettai annab õpilastele ise teada aja, millal kannab IV perioodi hinded õpinguraamatutesse.

 

 • Esmaspäeval, 6. mail toimub TÜ staadionil treffneristide spordipäev. Kell 10 alustavad 11. klassid ja kell 12 10. klassid.
  Klassidega viibivad staadionil õpetajad
  10.a     Aimar Poom
  10.b     Anneli Saarva
  10.c     Eha Paabo
  10.d     Anneli Mägi
  10.e     Tiina Niitvägi-Hellamaa
  11.a     Siim Oks
  11.b     Age Salo
  11.c     Saima Kaarna
  11.d     Mall Matto
  11.e     Ljubov Titova

 

 • 12. klasside õpilased sooritavad 6. mail inglise keele riigieksamit.
 • Teisipäeval, 7. mail ilmub infoleht, toimuvad klassijuhataja infominutid, tundide ajad on muudetud:
  1. tund 8.05 –   9.20
  2. tund 9.30 – 10.45
              I söögivahetund
  3. tund 11.15 – 12.30
              II söögivahetund
  4. tund 13.00 – 14.15
              klassijuhatajate infominutid
  5. tund 14.45 – 16.00
  Infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10.a  -  141                 11.a  -  220
  10.b  -  136                 11.b  -  202
  10.c  -  102                 11.c  -  225
  10.d  -  203                 11.d  -  105
  10.e  -  107                 11.e  -  227

 

 • Alates 7. maist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid TÜ staadionil.
 • Vastu tulles õpilaste soovidele plaanib kool koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega avada 2019/2020. õppeaastal vabaaine kursuse „Veebilehe arendus“. Kõigil 10. ja 11. klasside õpilastel palutakse klassijuhtajale hiljemalt 7. maiks teada anda kursusel osalemise soovist.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 30.04
10.a     2. tund ajalugu õp K. Punga - 144
10.b     5. tund ajalugu õp K. Punga - 144
10.d     3. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
10.e     1. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
2.-3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 202
11.e     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/
            A. Poom - Tähtvere park
            4. tund bioloogia õp S. Kaarna - 225
neljapäev, 02.05
10.a     4. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
10.b     1. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 141
            2. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 203
10.c     3. tund prantsuse keel (iseseisev töö) rmk. hoidja A. Rikas – 108
10.d     3. tund prantsuse keel (iseseisev töö) rmk. hoidja A. Rikas – 108
10.e     1. tund ajalugu õp K. Punga - 144
4. tund prantsuse keel (iseseisev töö) õp M. Matto - 204
11.c     3. tund kirjandus õp A. Salo - 107
11.e     2.-4. tund ajalugu ERMis
reede, 03.05
10.c     2. tund ajalugu õp K. Punga - 144
10.d     3. tund ajalugu õp K. Punga - 203
10.e     4. tund kirjandus õp A. Salo - 107
11.c     1. tund ajalugu õp K. Punga - 144
teisipäev, 7.05
10.a     2. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
3. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Poom - Tähtvere pargis
4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 220, õp E. Hundi, K. Ojaveeri ja Ü. Roostoja tundi asendab õp K. Rootsi - 221
10.b     tunde ei toimu, klass on õppepäeval Luual
10.c     2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 220, õp H. Köhleri tunni annab praktikant ruumis 204 ja K. Ojaveeri tundi asendab õp K. Rootsi - 227
10.d     1. tund inglise keel õp Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 220
            3. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 220, õp H. Köhleri tunni annab praktikant
ruumis 204 ja K. Ojaveeri tundi asendab õp K. Rootsi - 227
10.e     1. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 203
4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 220, õp E. Hundi, K. Ojaveeri ja Ü. Roostoja tundi asendab õp K. Rootsi - 221
11.a     1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt -220, teistel rühmadel jääb tund ära
            2. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Poom - Tähtvere pargis
            3. tund kirjandus õp K. Soodla - 105
11.b     3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 144
            5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 220, õp E. Hundi, H. Köhleri ja Ü. Roostoja tundi asendab õp K. Rootsi - 221
11.c     4. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Poom – Tähtvere pargis
            5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 220, õp E. Hundi, H. Köhleri ja Ü. Roostoja tundi asendab õp K. Rootsi - 221
11.d     5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 220, õp E. Hundi, H. Köhleri ja Ü. Roostoja tundi asendab õp K. Rootsi - 221
11.e     3. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 227
5. tund kirjandus õp A. Salo - 107 (30.04. asendus)

Abiturientidele

 • Inglise keele riigieksam algab 6. mail kell 10.00, kõigil eksaminandidel palutakse kohal olla hiljemalt kell 9.45. Kaasa võtta kirjutusvahendid ning isikut tõendav dokument.
 • Informatsiooni kordusarvestustele lubamise kohta saavad abituriendid klassijuhatajatelt või aineõpetajatelt. Kordusarvestused toimuvad 14.‑17. maini, täpne ajaplaan pannakse 10. mail tutvumiseks I korruse stendile ning ilmub 13. mai infolehes.
 • Abiturientide tunniplaan uuendatakse 7. mail. Matemaatika eksamikursusele ning üldistava keemia kursusele lisanduvad koolieksamite konsultatsioonid.
 • Abiturientidel soovitatakse aegsasti tagastada kooli raamatukogusse õpikud ja laenutatud raamatud.
 • Abiturientidel palutakse seoses muutuva õppetöö korraldusega väga täpselt jälgida õppetöö aegu ja sellest lähtudes teha otsus kooli sööklas lõunatamise kohta. Võimalikult aegsasti tuleb märkida teada olevad puudumised ARNO keskkonnas, märkides end puudujaks „Teata puudumisest“ valiku kaudu. Küsimuste tekkimise korral kirjutada aadressil htg@toidutorn.ee. Inglise keele ja matemaatika riigieksamil toimub 12. klassi õpilaste toitlustamine koolisööklas õpilaspileti alusel. V perioodil saavad abituriendid lõunatada sobival ajal söökla lahtioleku aegadel.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 8.-12. aprillil toimus bioloogia valikvõistlus, mille tulemusena said bioloogia rahvusvahelisel olümpiaadil Eestit esindama (meeskonnas 4 inimest) meie koolist Mari Remm (11.c) ja Kirke Joamets (12.a).
 • 27. aprillil Kilingi-Nõmmes toimunud pranglimise maailmameistrivõistlustel saavutas Andres Sõmer (10.b) 14. koha.
 • Kirke Aer (12.d) sai 31. Liivi etlusvõistluse lõppvoorus žürii eripreema hingestatud, läbi tunnetatud ja lõpuni välja peetud esituse eest.
 • Õpilaste teadustööde konkursil saavutas I koha Richard Luhtaru (12.a) tööga „Binaarsete amplituudhologrammide valmistamine filmikaamera abil“ (juhendajad Andreas Valdmann ja Siim Oks), kes esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Bulgaarias, lisaks pälvis ta Eesti Teaduste Akadeemia ning Tallinna Ülikooli eripreemia. Markus Meier (12.d) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste poliitilised eelistused“ (juhendaja Toomas Jürgenstein) pälvis publikupreemia. Renar Kihho (12.d) tööga „Teatriarvustuste kogumik“ (juhendaja Karin Soodla) pälvis Eesti Kultuurkapitali eripreemia ja esindab Eestit Swiss Talent Forum’il 2020, Art Villem Adojaan (12.c) tööga „Rasvatihase pesitsusnäitajatest erineva inimhäiringuga aladel“ (juhendajad Saima Kaarna ja Marko Mägi) sai ajakirja „Eesti Loodus“ eriauhinna ning esindab Eestit International Wildlife Research Week’il 2019 Šveitsis. Elise Helena Armuliku (12.c) töö „Eesti elanike suhtumine täisgenoomiandmete kasutamisse kliinilises praktikas“ (juhendajad Saima Kaarna ja Liis Leitsalu) pälvis Eesti Psühholoogide Liidu eriauhinna. Ester Asso, Merette Arula, Anni Leena Kolk, Karmen Kukk, Katri Kõva, Maarja Leedjärv, Olivia Raudsik, Katre Krit Sallum, Kerli Unt (kõik 12.e) tööga „Näitus „Õitsev (aju)vabadus. Noorte elust ja olust 1990. aastate Eestis“ Eesti Rahva Muuseumi osalussaalis (juhendajad Kristiina Punga ja Kata Maria Metsar) said Eesti Rahva Muuseumi eriauhinna.
 • 8.-9. mail Tallinnas toimuvale finaalvõistlusele Eesti parim õpilasfirma 2019 on kutsutud meie koolist kõik kolm kandideerinud õpilasfirmat: C-Bag (Ethel Uibo 11.b, Merily Keskküla 11.c, Mariann Klassen ja Lotte Vahelaan 11.d), Brand (Mihkel Mariusz Jezierski, Sander Aukust 11.e ja Markus Jõeveer 10.b) ja T-film (Saara Jaani, Riina Zimmer ja Kätriin Pullerits 11.e).

Teated

 • Esmaspäeval, 29. aprillil kell 16.00 toimub juuni alguses korraldatava Riia-Tartu keeleretke korraldustoimkonna koosolek õpetajate toas.
 • Teisipäeval, 30. aprillil kell 15.00 sõidavad Tantsutaldade C-rühmad Otepääle koolide orienteerumise maailmameistrivõistluste (osaleb 23 riiki) avatseremooniale esinema.
 • Kooli juhtkonnal on plaan taastada üks iidne kooli traditsioon ehk koolipere pildistamine Toomemäel. Reedel, 3. mail kell 14.30 oodatakse kõiki praeguseid õpilasi ja õpetajaid kohe pärast 4. tunni lõppu Kassitoomele. Riietus võiks olla igapäevane, aga pähe palume panna kooli mütsi!
 • Segakoor Anima kevadkontserdi peaproov toimub 7. mail kell 16.00-20.00 TÜ aulas. Kevadkontsert toimub 10. mail kell 18.00 TÜ aulas. Kõik huvilised on oodatud kontserdile.
 • Mauruse stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 6. mai. Täpsem info kooli kodulehel.
 • Järgmine infoleht ilmub 7. mail.

Õpilased

 • 21.-27. aprillil oli 11.a klassireisil Berliinis. Nauditi bussireisi vahepeatusega Varssavis. Berliinis külastati erinevaid vaatamisväärsusi, nende hulgas Berliini toomkirikut, Riigipäeva hoonet koos Saksa parlamendi istungisaaliga, Eesti saatkonda ja Sanssouci lossi Potsdamis.

Õpetajad

 • Õppetööst eemal on 30. aprillil õpetaja Age Salo, 2. mail õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa ja 29. aprillist kuni 3. maini arendusjuht Aare Ristikivi. Õpetaja Andre Pettai viibib isapuhkusel 29. aprillist kuni 13. maini. Õpetaja Saima Kaarna on 2.-3. mail toeks õpilastele, kes osalevad „Noored Euroopa metsades“ finaalvõistlusel. 7. mail sõidab õpetaja Anneli Saarva 10.b klassi õpilastega õppepäevale Luual ning inglise keele õpetajad Erika Hunt, Helen Köhler, Katrin Ojaveer ja Ülli Roostoja viivad läbi inglise keele eksami suulist osa.

Sport

 • Rahvusvahelisel sõudmisvõistlusel Horvaatias sai Helene Dimitrijev (10.a) individuaalselt 14. koha ning kahepaadil 4. koha. Mark Theodor Jalakas (10.a) oli individuaalselt 26. ning kahepaadil 4. kohal.
 • Toomemäel toimunud traditsioonilise Jüriöö teatejooksu võitis koondarvestuses HTG võistkond. Kooli esindasid Ingrid Veermäe, Priidik Meelo Västrik (mõlemad 10.a), Liisa Tämm, Johan Tamm (mõlemad 10.c) ja Aleksander Tamm (11.b).
 • Emajõe karikavõistlustel sõudmises saavutas Rachel Kõllo (11.a) esikoha paadiklassis TA1x.

Söökla teated

 • Orientiiriks 10.-11. klassi lapsevanematele mai- ja juunikuu (2. mai - 7. juuni) toiduraha tasumisest:
  ** kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal -
  *tava- ja taimetoit 25 päeva x 0.70 eurot = 17.50 eurot, poisteports 25 päeva x 1.05 eurot = 26.25 eurot;
  ** kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  *tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.70 eurot = 14.00 eurot, poisteports 20 päeva x 1.05 eurot = 21.00 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Toitlustamist ei toimu 6. ja 24. mail.

Eelteated

 • 7.-10. maini toimub ruumides 308, 309 ja 312 inglise keele riigieksami suuline osa. Inglise keele õpetajad on nimetatud ajavahemikul hõivatud eksamikomisjonides. 10. ja 11. klasside õpilastel palutakse väga tähelepanelikult jälgida muudatusi tunni- ja ruumiplaanis.
 • IV perioodi järelarvestused toimuvad 8.‑15. maini, täpsed toimumise ajad teatatakse 7. mai infolehes.
 • Neljapäeval, 9. mail 11.30-12.30 külastab kooli Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. 3. õppetunni ajal esineb ta aulas 11. klasside õpilastele (oodatud ka huvilised 12. klasside õpilased) Euroopa päeva puhul, kus räägib nii Euroopa Parlamendi valimistest kui meie ühiskonna väärtusruumist. Samal päeval, 3. ja/või 4. õppetunni ajal esineb 10. klasside õpilastele auditooriumis ajakirja „Diplomaatia“ peatoimetaja Erkki Bahovski. Täpne tunniplaan teatatakse 7. mai infolehes.
 • Esmaspäeval, 13. mail kell 8.00–9.20 viivad UPT-20 juhendajad läbi seminari. Kõigil 11. klassi õpilastel, kes ei osale vabaainete kursusel, on seminarist osavõtt kohustuslik. Täpsem info 7. mai infolehes.
Viimati muudetud: 
2020-11-13 21:52