Infoleht 15.04.2019 nr 25

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Kerli Orav-Puuranda, Aimar Poomi, Age Salo, Ülle Seevrit ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
 • õpetajaid Ljubov Titovat ja Olga Titovat Sillamäe Vanalinna Kooli õpilaste ja õpetajate võõrustamise eest.

Õppetöö

 • V perioodil toimuvad infominutid järgmistes ruumides:
  10.a  -  136                             11.a  -  220
  10.b  -  135                             11.b  -  202
  10.c  -  203                             11.c  -  225
  10.d  -  107                             11.d  -  105
  10.e  -  227                             11.e  -  141
 • I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.b, 10.d, 11.a, 11.b ja 11.c klasside õpilased ja II vahetunnil (pärast 3. tundi) 10.a, 10.c, 10.e, 11.d ja 11.e klasside õpilased.
 • Õppeaasta viimase perioodi õnnetunnid toimuvad 15., 23. ja 29. mail.

 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 16.04
10.a    tunde ei toimu, klass on õppepäeval Luual
10.b    2. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
        3. tund füüsika õp M. Reeemann – 213
4. ja 5. tundi ei toimu, klass on õppekäigul Tallinnas
10.c    5. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
10.d    4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 225
11.a    2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva kogu klassil
11.c    4. tund ajalugu õp A. Pettai – 203    
11.d    4. tund informaatika iseseisev töö – 206

neljapäev, 18.04 tundide ajad on seoses viimase koolikella aktusega muudetud:
1. tund  8.05 - 08.50
2. tund  9.00 - 09.45
söögivahetund
3. tund  10.15 – 11.00
4. tund  11.10 - 11.55
5. tund  12.00 - 12.45
11.a     1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, õp E. Hunt - 220, õp H. Köhler – 312, õp Ü. Roostoja – 308
3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 136
            4. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
11.e     1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, õp E. Hunt - 220, õp H. Köhler – 312, õp Ü. Roostoja – 308
            2. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 135
            3. tund kirjandus õp A. Salo – 107
            4. tund bioloogia õp S. Kaarna – 139

Abiturientidele

 • Neljapäeval, 18. aprillil toimub abiturientidele lemmikõpetaja tund ja viimase koolikella aktus.
 • Lemmikõpetaja tund toimub kell 12.00 – 12.45 järgmistes klassiruumides:
  12.a – õpetaja Siim Oks – 135
  12.b – õpetaja Priidu Beier – 136
  12.c – õpetaja Kristiina Punga – 139
  12.d – õpetaja Hele Kiisel – 141
  12.e – õpetaja Andre Pettai – 102
 • Kell 12.50 algab abiturientide ülesrivistus aatriumis (klassijuhataja ees ja klass paari kaupa tema järel).
   
 • Viimase koolikella aktus, mida korraldab 11.a klass, algab kell 13.00 aulas. Pärast aktust toimub klassijuhataja tund samas ruumis, kus toimus lemmikõpetaja tund.
 • Lennu ühispildistamine toimub aulas kell 15.15.
 • Lipuvalve proov 12.a ja 11.a õpilastega viiakse läbi esmaspäeval, 15. aprillil kell 12.20 aulas.
 • Abiturientidel palutakse seoses muutuva õppetöö korraldusega väga täpselt jälgida õppetöö aegu ja sellest lähtudes teha otsus kooli sööklas lõunatamise kohta. Võimalikult aegsasti tuleb märkida teada olevad puudumised ARNO keskkonnas, märkides end puudujaks „Teata puudumisest“ valiku kaudu. Küsimuste tekkimise korral kirjutada aadressil htg@toidutorn.ee. Inglise keele ja matemaatika riigieksamil toimub 12. klassi õpilaste toitlustamine koolisööklas õpilaspileti alusel. Emakeele eksamil on toit (jook ja võileivad) serveeritud aatriumis eksamipäeva jooksul. V perioodil saavad abituriendid lõunatada sobival ajal söökla lahtioleku aegadel.
 • Eesti keele riigieksam algab 22. aprillil kell 10.00, kõigil eksaminandidel palutakse kohal olla hiljemalt kell 9.45. Kaasa võtta kirjutusvahendid ning isikut tõendav dokument.
 • Informatsiooni kordusarvestustele lubamise kohta saavad abituriendid klassijuhatajatelt või aineõpetajatelt. Kordusarvestused toimuvad 13.‑22. maini.
 • 22. aprillil uuendatakse abiturientide tunniplaan.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Meie koolileht Miilang jagas II-III kohta ajalehe Postimees poolt korraldatud üle-eestilisel konkursil “Parim koolileht“. Parima olemusloo kirjutajaks arvati Rona Britt Luug (12.d) ja parima lehefoto autoriks osutus Erik Hõim (11.e).
 • 10. aprillil HTG-s toimunud üleriikliku spordimälumängu „Bumerang“ finaalvõistluse võitis meie kooli esindus koosseisus Argo Ers (10.b), Carlos Kleimann (12.b), Margus Zimmer (12.c) ja Brandon Undrus (12.e).
 • 10. aprillil Riias toimunud rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal (100 osavõtjat 13st riigist) sai õpilasfirma Bränd koosseisus Mihkel Mariusz Jezierski, Sander Aukust (mõlemad 11.e) ja Markus Jõesaar (10.b) kõige suurema tulevikupotentsiaaliga õpilasfirma auhinna, Markus Jõeveer pälvis liftikõne konkursil teise koha.
 • 11. aprillil toimunud ingliskeelsel kõnevõistlusel, mille viisid UPT raames läbi Hanna Saskia Ambre (11.b) ja Säde Kohv (11.c), saavutasid õpilased järgmised tulemused:
  1.    koht - Selinda M. R. Särev (10.d);
  2.    koht - Helo Laatspera (10.e);
  3.    koht - Kirke Laura Allik (10.c);
  4.-5. koht - Markus Meier (12.d) ja Uku Parts (10.b). Eriauhinna parima kirjutatud kõne eest sai Liina Triin Kolk (10.d).
   
 • 13.-14. aprillil toimus matemaatika-olümpiaadi lõppvoor. Meie kooli parimad olid:
  10. klass (25 osavõtjat) - II auhind Andres Sõmer, III auhind Joonatan Ristmäe (mõlemad 10.b);
  11. klass (25 osavõtjat) - I auhind Artur Avameri, II auhind Kadi Siigur (mõlemad 11.a);
  12. klass (26 osavõtjat) - I auhind Richard Luhtaru (12.a), II auhind Artur Avameri ja Toomas Tennisberg (12.b), III auhind Sullo Saan (12.a).
  Stipendiumi „Benoit Mandelbrot’i jälgedes“ - pälvisid Richard Luhtaru ja Artur Avameri.
  IMO (rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad) valikvõistlusele on kutsutud Richard Luhtaru, Artur Avameri, Kadi Siigur, Andres Sõmer.

Teated

 • Kolmapäeval, 17. aprillil on abiturientidel kooli võimlas kell 10.00 - 14.00 võimalik meenutada oma koolitee algust ja mängida toonaseid mänge.
 • 17. aprillil kell 19.00 toimub aatriumis heategevuslik kontsert, millega toetatakse TÜ Lastefondi kõnniroboti soetamisel. Pilet treffneristidele 5€, teistele 8€, alla 10-aastased pääsevad sisse tasuta.
 • 15.-18. aprillini jätkuvad I korruse klassiruumides pärastlõunal vastavalt ajagraafikule vestlused 2019. a. sügisel meie kooli õppima asuda soovivate õpilastega. Meie õpilastel palutakse olla abivalmid ning vajadusel abistada ruumide leidmisega koolimajja saabunud õpilaskandidaate ja et vestlused saaksid toimuda segamatult, palutakse koolimajas nimetatud ajal säilitada vaikus.
 • 4. mail 2019. a kell 11.00. toimub TalTechi koolimatemaatika olümpiaad tehnikaülikooli Tartu Kolledžis. Ülesanded koostab TalTechi juures moodustatud žürii. Üldarvestuses esikahekümnesse jõudnud 11. ja 12. klasside õpilasi oodatakse tehnikaülikooli õppima eritingimustel, st kandidaat ei pea täitma lävendipõhise vastuvõtu tingimusi ega sooritama erialakatseid (v.a arhitektuuriõpe). Täpsem info on leitav meie kodulehelt: https://www.ttu.ee/kooliopilasele/olumpiaadikool/olumpiaadid-ja-voistlused/

Õpetajad

 • Teisipäeval, 16. aprillil sõidab õppepäevale Luual 10.a klassiga õpetaja Aimar Poom, Tallinnasse kell 13.00 õpetaja Anneli Saarva ja Anneli Mägi ning 10.b klass. Õpetaja Monika Piirimäe viibib koolitusel.

Eesti lugu

 • 25. aprillil 2019 möödub 100 aastat Hugo Treffneri Gümnaasiumis õppinud Johannes Luiga hukkumisest vabadussõjas Sänna lahingus. Kool on otsustanud mälestada sel päeval Johannes Luigat ja kõiki teisi sõjas langenud õppursõdureid kirikukellade helistamisega kell 15.00 erinevates Lõuna-Eesti kirikutes, kaasates tseremoonia läbiviimisesse treffneriste.
  NÕO - Maarja Leedjärv (12.e) ja Tomas Iian Dunderdale  (10.c)
  KAMBJA - Eliis Grigor ja Mariel Pungar (10.e)
  VÕRU - Maryleen Karise (10.c), Kristjan Kesselmann ja Talis Timmi (10.e)
  URVASTE - Hipp Saar (11.d)
  OTEPÄÄ - Kerstin Ojavee (11.b), Elisabeth Prants (11.d), Susann Vahrušev (10.e)
  PÕLTSAMAA - Ergas-Erev Kask (11.b)
  KOLGA-JAANI - Anni Varjo (11.d)
  HELME - Fiona Kaldmaa ja Mialiis Laanisto (10.e)
  RÕUGE-SÄNNA - Kristin Valge (11.c)
  PÕLVA - Renar Kihho (12.d), Säde Liis Nelke (11.b)
  RÄPINA - Anna-Leena Rämson (11.c), Märten Kala (10.c)
  VILJANDI Jaani ja Pauluse kogudus - Karolin Kivilaan (12.a), Katre Krit Sallum (12.e)
  PUHJA - Hanna-Maria Kukk (12.a)
  VASTSELIINA - Hanna Moor (12.b), Liis Hääl (12.d)
  ELVA - Hanna Paalmäe (10.b), Madli Johanna Veigel (11.c)
  PALAMUSE - Ethel Meriel Soodla (10.e)
  TARTU Jaani kogudus - Aimar Poom, Rauno Sammel (12.d)
  TARTU Pauluse kogudus - Kristjan Luhamets (vilistlane)
  TARTU Peetri kogudus - Ott Ojaveer, Aime Punga, Uve Saar
  SANGASTE - Tanel Meiel (vilistlane)

 

Sport

 • Aprilli alguses toimus täpsusalade kolmevõistlus. Piljardis võitis Kevin Ibrus (11.b) Mark Olav Sepa (12.b) ja Aimar Poomi ees. Petankis võitsid õpetajad Siim Oks ja Aimar Poom, neile järgnesid Richard Luhtaru ja Hannes Kuslap (12.a) ning Hannes Palu ja Anti Saar (10.a). Nooleviskes võitis Karl-Erik Kanal (12.c), järgnesid Siim Oks ja Mihkel Reinula (11.b). Kokkuvõttes võitsid esikoha õpetajad (Siim Oks, Aimar Poom), teiseks tuli 11.b klass (Kevin Ibrus, Mihkel Reinula) ja kolmandaks 12.c (Karl-Erik Kanal, Margus Zimmer).
 • Tartu koolide karikavõistlustel võrkpallis saavutas meie kooli naiskond II koha. Võistkonnas mängisid Grete Isabel Huik (11.d), Nelle Kasemaa, Kärt Käämbre (12.a), Gerly Tohu (12.c), Kristina Illak (11.e), Rachel Kõllo ja Triinu Ruul (11.a).
 • Seekordne saalihoki nelja kooli turniir toimus Nõos. Õpetajate paremusjärjestus: HTG, Jõgeva, Nõo, Lähte. Õpilaste paremusjärjestus: HTG, Nõo, Lähte, Jõgeva.
 • Eesti petangi sisemeistrivõistlustel triodele oli võitjameeskonna koosseisus Aimar Poom.

Raamatukogu teated

 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut tagastada kooli raamatukokku õpikud ja raamatud, mida nad käesoleval õppeaastal enam ei vaja.

Söökla teated

 • Orientiiriks 10.-11. klassi lapsevanematele mai- ja juunikuu (2. mai - 7. juuni) toiduraha tasumisest:
  **    kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal -
  *tava- ja taimetoit 25 päeva x 0.70 eurot = 17.50 eurot, poisteports 25 päeva x 1.05 eurot = 26.25 eurot;
  **   kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  *tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.70 eurot = 14.00 eurot, poisteports 20 päeva x 1.05 eurot = 21.00 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Toitlustamist ei toimu 6. ja 24. mail.

Koolivaheaeg

 • Koolivaheaeg kestab 22. - 28. aprillini.
 • Koolimaja on vaheajal õpilastele suletud (va 22. aprill abiturientidele, kui toimub emakeele riigieksam).
 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistu kapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei mahu kappi. Koolimajas toimub suurpuhastus.

Kosutavat kevadvaheaega!

 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37