Infoleht 01.04.2019 nr. 23

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Eha Paabot, Liisa Pettaid, Tiina Pluumi, Age Salo, Karin Soodlat ja vilistlast Erki Enkvisti õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • IV perioodi viimane õnnetund toimub kolmapäeval, 3. aprillil kell 15.45 ruumis 107. Registreeruda tuleb elektrooniliselt Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) hiljemalt 2. aprillil kella 14ks.
 • Kolmapäeval, 3. aprillil kell 11.15 sõidavad riigikaitse 2. kursusel osalejad õppekäigule Kuperjanovi pataljoni. Kõik õppekäigule sõitjad osalevad kahes esimeses tunnis ning söövad varajase lõunasöögi kooli sööklas pärast 1. tundi kell 9.20. Väljasõit on Vanemuise alumisest parklast.
 • IV perioodi arvestused toimuvad 4.‑10. aprillini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell ning tundide ajad on muudetud.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund            8.15 – 9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  11.a klassil toimub bioloogia arvestus kolmapäeval, 3. aprillil 1. tunni ajal ruumis 225.

  Kooli lõpueksami osana toimuvad:
  11.a klassil ajaloo 4. ja bioloogia 2.,
  11.b klassil füüsika 5. ja bioloogia 2.,
  11.c klassil füüsika 3. ja keemia 5.,
  11.d klassil keemia 3. ja bioloogia 2. ja
  11.e klassil füüsika 3. kursuse arvestused.
   

 • Esmaspäeval, 8. aprillil kell 12.15 – 14.45 toimub õppenõukogu, mille päevakorras on kooli lõpueksamite korraldus ning 12. klasside õpilaste kordusarvestustele lubamine.
 • Esmaspäeval, 8. aprillil viib SA Innove meie majas läbi prantsuse keele rahvusvahelise DELF scolaire eksami. Kell 13.00 toimub A2-taseme kirjalik eksam ruumis 221, komisjoni kuulub õp A.Roots. Kell 10.00 toimub B1-taseme kirjalik eksam ruumis 308, komisjoni kuulub õp K. Punga
  A2 taseme suuline osa viiakse läbi kohe pärast kirjaliku osa lõppu ruumides 308 ja 309, komisjoni kuulub õp T. Niitvägi-Hellamaa.
 • Neljapäeval, 11. aprillil on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid ning ilmub infoleht. Tundide ajad 11. aprillil:
  1. tund 8.05 – 9.20
  2. tund 9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3.  tund 11.15 – 12.30
  klassijuhataja infominutid
  II söögivahetund
  4. tund 13.20 – 14.35
  5. tund 14.40 – 15.55

 

 • Vabaainete kursused V perioodil:
  Etiketiõpetus 2 õp U. Saar – 221
  Joonestamine 2 õp R. Lepiste – 202
  * Keemia 5 (üldistav keemia 12. klassi õpilastele) õp E. Paabo – 217
  Ladina keel 2 (edasijõudnutele) õp M. Hildebrandt – 220
  Matemaatika 16 (kordav kursus humanitaar- ja loodussuuna 11. klasside õpilastele) õp Ü. Hüva, K. Orav-Puurand, E. Timak – 136
  Saksa keel 7 (DSD II eksamiks ettevalmistus)
  õp M. Matto – 204
  Vabaainete tunnid toimuvad: esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25 – 15.40. Esimene vabaaine tund kolmapäeval, 11. aprillil kell 14.40 – 15.55
  * Üldistava keemia kursus toimub tunniplaanis ettenähtud aegadel.
  Tervise ja esmaabi kursust ei avata soovijate vähesuse tõttu.

 

 • Alates 11. aprillist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.
   
 • Esmakordselt viib SA Innove läbi CAE eksami, millel osalemine on õpilastele tasuta. Meie kool on arvatud nimetatud pilootprojekti, mis annab 11. klasside õpilastele võimaluse sooritada CAE eksam 6. juunil 2019. a.
  Eksamil osalemiseks tuleb läbida eeltest, mis viiakse läbi ajavahemikus 1.-5. aprillini. Saavutades eeltestil C1-taseme, saavad õpilased sooritada 6. juunil CAE eksami, mis vabastab nad 2020. a. inglise keele riigieksamist.
  Eeltestil osalemiseks on soovi avaldanud 98 meie kooli 11. klasside õpilast. Eeltestid toimuvad ruumis 303 (arvutiklass):
  teisipäeval, 2. aprillil kell 14.25 11.b ja 11.e klassi õpilased
  kolmapäeval, 3. aprillil kell 8.30 11.c klassi õpilased
  kolmapäeval, 3. aprillil kell 9.30 11.d klassi õpilased
  neljapäeval, 4. aprillil kell 14.15 11.a klassi õpilased ning 11.b klassi õpilased, kes teisipäeval, 2. aprillil viibivad 4. tunni ajal füüsika praktikumis.
  Eeltestil saavad osaleda vaid testile registreerunud õpilased. Kaasa tuleb võtta ID kaart ja soovituslikult ka isiklikud kõrvaklapid.

 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 02.04
10.a    1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309; õp E. Hunt – 204; õp K. Ojaveer – 312; õp Ü. Roostoja – 308
    5. tund saksa ja vene keel õp M. Matto – 204; õp O. Titova – 301
10.b    1. tund inglise ja vene  keel õp H. Köhler – 220; õp O. Titova – 301
        5. tund eesti keel õp A. Salo – 107
10.e    1. tund 1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309; õp E. Hunt – 204; õp K. Ojaveer – 312; õp Ü. Roostoja – 308
        5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
11.b    5. tund kell 14.25 CAE eeltest õp M. Hildebrandt – 303
11.e    5. tund kell 14.25 CAE eeltest õp M. Hildebrandt – 303
12.b    1. tund füüsika õp M. Reemann – 135
        5. tund eesti keel õp A. Salo – 107

kolmapäev, 03.04
11.c    1. tund CAE eeltest õp M. Hildebrandt – 303, testi mitte sooritavad õpilased tulevad kooli 2. tunniks
11.d    2. tund CAE eeltest õp M. Hildebrandt – 303, testi mitte sooritavatel õpilastel on vaba tund
11.e    4. tund eesti keel õp A. Salo – 144
12.a    1. tund eesti keel õp T. Pluum – 107
12.b    3. tund eesti keel õp A. Salo – 144
12.e    2. tund eesti keel õp T. Pluum – 144
        4. tund ajalugu õp A. Pettai – 144

neljapäev, 04.04
11.a    kell 14.15 CAE test õp M. Hildebrandt – 303

Abiturientidele

 • Abiturientidel on vastavalt kooli hindamisjuhendile võimalus sooritada ajavahemikus 13.-22. maini kuni kaks kordusarvestust. Soovides kolme õppeaasta jooksul läbitud kursuseid ümber vastata ja/või käesoleval õppeaastal ebaõnnestunud arvestust korrata, tuleb esitada avaldus õppenõukogu nimele. Avalduse blankette saab kooli kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri, avaldus tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 4. aprillil kell 12.00. Hiljem esitatud avaldusi ei ole võimalik arvestada.
  Kordusarvestusele lubamise otsustab õppenõukogu 8. aprillil. Informatsiooni kordusarvestustele lubamise kohta saavad õpilased klassijuhatajatelt või aineõpetajatelt. Kordusarvestuste toimumise aeg ja koht teatatakse 7. mai infolehes.
  4. aprilliks tuleb õppealajuhatajale tuua ka andmed eesti ja inglise keele riigieksamite koopiate soovi ja koolieksami I osa punktide valiku kohta.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Kooli näitering Trupp 11 kooseisus Oliver Valk, Johanna Issak (mõlemad 12.b) ja Mariette Põdra (12.d) osales 23.-24. märtsil Saaremaa Miniteatripäevadel, kus pälviti žürii eripreemia ning Oliver Valk sai ka näitlejapreemia.
 • Kooli näitetrupp (H)illar kooseisus Riko Piirisild, Michelle Lukken (mõlemad 11.b), Elo Saal, Kärt Kokkota, Meeta Kõljalg, Help Laatspera ja Elisabeth Eerme (kõik 10.e) osales reedel Elva mitteteatrifestivalil ning sai hea energia eripreemia. Michelle ja Elo pälvisid ka näitlejapreemiad.
 • Koolinäitering Trupp 11 kooseisus Johanna Issak, Oliver Valk (mõlemad 12.b) ja Mariette Põdra (12.d) osales nädalavahetusel Tartu kooliteatrite festivalil, kus pälvis laureaadi tiitli ning asub nädala pärast võistlema kooliteatrite riiklikul festivalil. Nii Johanna kui ka Mariette valiti festivali parimateks naisnäitlejateks ning Oliver parimaks meesnäitlejaks! Eriline tänu ka assistent Olivia Raudsikule (12.e).
 • 22.-23. märtsil toimus koolinoorte 66. keemiaolümpiaadi lõppvoor, kus kokku osales 75 õpilast. Tubli tulemuse tegid kõik meie kooli õpilased.
  12. klasside arvestuses: 3. Laur Sisask (12.a), 4. Ellen Leib (12.b), 9. Richard Luhtaru,10. Sullo Saan (mõlemad 12.a), 13. Toomas Tennisberg (12.b), 18. Kirke Joamets (12.a);
  11. klasside arvestuses: 1. Hanna-Riia Allas, 14. Kadi Siigur (mõlemad 11.a), 19. Tuule Tars (11.c);
  10. klasside arvestuses: 10. Adelle Altnurme, 12.-14. Helen Vaino ja Kaur Oskar Kõrgvee (kõik 10.c).
  Hanna-Riia Allas (11.a) kuulub ka 27. Balti keemiaolümpiaadi (11.-13. aprillil 2019) Eesti võistkonda.
 • Eesti Vabariigi koolinoorte mälumängu karikasarja finaalis 24. märtsil Viimsis saavutasid meie kooli võistkonnad järgmised kohad: 4. koht - Siim Tamme, Carlos Kleimann (mõlemad 12.b), Jaagup Niitvägi (12.e) ning 6. koht – võistkond „Pole Vahet“, kuhu kuulusid Liisa‑Maria Komissarov (11.e), Juhan Pikamäe (11.d), Paul Erik Olli ja Artur Avameri (mõlemad 11.a).
 • 27. märtsil toimusid meie koolis Eesti meistrivõistlused pranglimises (peast arvutamise võistlus). Jaan Otter (10.b) tuli 35 713 punktiga Eesti meistriks noormeeste arvestuses. Andres Sõmer (10.b) sai 4. koha 21 819 punktiga. Argo Ers (samuti 10.b) sai 7. koha 16 956 punktiga. Jaan Otter ja Andres Sõmer pääsesid maailmameistrivõistlustele.
 • Reedel, 29. märtsil toimunud Tartu linna õigekirjaolümpiaadil olid meie õpilaste tulemused järgmised:
  10. klasside arvestuses (29 osalejat) 2. koht Janne Rääk, 3. koht Helo Saarepera (mõlemad 10.e), 4. koht Karel Somelar (10.a), 6. koht Ingrid Alla (10.c), 9. koht Kristelle Michelson (10.b);
  11. klasside arvestuses (20 osalejat) 1. koht Teele Tars (11.a), 2. koht Tuule Tars (11.c), 3. koht Kärt Haak (11.a), 4. koht Markus Laanoja (11.d), 5. koht Piibe Lotte Volke (11.b);
  12. klasside arvestuses (19 osalejat) 2. koht Ellen Leib (12.b), 3. koht Sullo Saan (12.a) , 4. koht Henri Sellis (12.b), 5. koht Anni Leena Kolk (12.e).
 • Eesti NATO ühingu NATO70/Eesti15 loomekonkursil (osales 40 tööd) sai video, mille tegid Elise Helena Armulik ja Iris Vaask Elis Õunapuu juhendamisel (kõik 12.c) III koha.

 

Konkursid

 • Õpilasi oodatakse osalema pildikonkursil „Õpilase kevad koolis“. Tööde esitamise tähtaeg on 30 aprill. Täpsem info: https://kool24.ee/ konkurss/opilase-kevad-koolis.

Teated

 • Kuna lauatennise mängimine tundide ajal segab ruumides 135 ja 136 tundide läbiviimist, ei ole kella 8.05 – 14.15 lubatud tundide ajal lauatennist mängida.
 • Täna kell 16.00 algab auditooriumis 7. kohtumine klassidevahelises mälumängus.
 • 1.-3. aprillini toimub koolis ökonädal.
 • Seekordne ajalooring kutsub kõiki huvilisi mänguasjamuuseumisse tutvuma näitusega „Barbie 60“. Koguneme teisipäeval, 2. aprillil kell 15.45 valvelaua juures. Kuna seekord on tulijate arvu oluline ette teada, siis palun märkige end Facebooki üritusel osalejaks.
 • Neljapäeval, 4. aprillil kell 18.00 algab 12. klasside õpilaste vanemate koosolek auditooriumis ning 10. klasside õpilaste vanemate koosolek järgmistes klassiruumides:
  10.a – 139, 10.b – 202, 10.c – 203, 10.d – 107 ja 10.e – 105.
 • 8. aprillist kuni 3. maini viiakse I korruse klassiruumides vastavalt ajagraafikule pärastlõunal läbi vestlusi 2019. a. sügisel meie kooli õppima asuda soovivate õpilastega. Meie õpilastel palutakse olla abivalmid ning vajadusel abistada ruumide leidmisega koolimajja saabunud õpilaskandidaate ja et vestlused saaksid toimuda segamatult, palutakse koolimajas nimetatud ajal säilitada vaikus.
 • Kooli 135. aastapäeva kõik videod on kättesaadavad kooli kodulehelt.
 • Järgmine infoleht ilmub 11. aprillil.

Õpilased

 • 29. märtsil pidasid õhtuakadeemiat c-klassid. Õhtuprogrammis esines Helen Mikkov (vil. 2006), kes rääkis läbipõlemisest. Sisehaiguste arst Peeter Saadla rääkis arsti elukutse võludest ja valudest ning peatus pikemalt tromboosi teemal. Osalejad nautisid koos ettevalmistatud fotojahi pilte ning õhtu lõpetas väike teadmiste kontroll Kahooti abil.

Õpetajad

 • 4. aprillil 8.15 - 11.45 toimub auditooriumis õpetajate sisekoolituspäev „Jagamine teeb rikkamaks“.
 • Direktor Ott Ojaveer on korralisel puhkusel 9.‑14. aprillini.
 • Õpetaja Kristiina Punga sõidab koos Liisa‑Maria Komissaroviga (11.e) preemiareisile Brüsselisse 3.-5. aprillini, arendusjuht Aare Ristikivi ja õpetaja Ülle Seevri osalevad NordPlus projekti üritustel Riias 9.-12. aprillini.
 • Kooliõde Jaanika Saarepuu andis 8. märtsil „Hea kolleegi“ taldriku edasi valvur Margit Auglale.

Sport

 • Lõppesid klassidevahelised võistlused võrkpallis ja saalihokis. Võrkpallis tuli kooli meistriks 11.b klassi võistkond, kes tasavägises finaalmängus alistas 12.b klassi ja 3. koha saavutas 11.e klassi võistkond. Väga emotsionaalsest saalihoki finaalist väljus võitjana 12.a klass, kes alistas penaltiga 11.c klassi võistkonna ja kolmanda koha saavutas 10.d klassi võistkond.
 • Spordimälumängus „Bumerang“ tagas HTG piirkonnavooru võitjana pääsu vabariiklikku finaali, mis toimub meie koolis 10. aprillil. Kooli esindasid Argo Ers (10.b), Andreas Eskor, Raino Marten Rammo (mõlemad 11.b), Mark Olav Sepp, Carlos Kleimann (mõlemad 12.b), Margus Zimmer (12.c), Siim Kokkota ning Brandon Undrus (mõlemad 12.e).
 • Esmakordselt toimunud õpilaste-õpetajate sõpruskohtumise petankis võitsid pedagoogid. Mõõtu võtsid Siim Oks, Heivo Kikkatalo, Aimar Poom, Karin Soodla, Olga Titova, Ljubov Titova, Hannes Palu, Anti Saar, Mart Dudin, Oskar Puis (kõik 10.a), Rain Põld ja Lauri Leppik (mõlemad 10.b).

Söökla teated

 • Alates teisipäevast, 2. aprillist saab kooli sööklas lõunatada vaid õpilaspiletiga registreerudes (piiksutades). Õpilaspileti puudumisel seni toiminud vihikusse märkimise võimalust enam ei ole.

Eelteated

 • V perioodil hakkab õppetöö toimuma kuuel päeval nädalas, mis tähendab, et tunnid toimuvad ka laupäeviti.

 

Viimati muudetud: 
2019-10-14 14:51