Infoleht 04.02.2019 nr 17

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Ehtel Timakut, kelle anti õpetajastipendium tema õpilaste silmapaistvate tulemuste eest viie kooli võistlustel ning Richard Luhtaru (12.a), kes pälvis stipendiumi esikoha eest viie kooli võistlusel kolme aine kokkuvõttes.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Saima Kaarnat, Anneli Mägi, Tiina Niitvägi-Hellamaad, Liisa Pettaid, Tiina Pluumi ja Karin Soodlat ja vilistlast Maria Johanna Kulli õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • III perioodi arvestused toimuvad 8.-14. veebruarini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Et mitte segada kaasõpilastel arvestuste head sooritust, palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  Klassides, kus on kuus arvestust ning 12. klassides, kus õpilased kaitsevad uurimis- ja praktilisi töid, toimub üks arvestus III perioodi viimases tunnis.
  kolmapäev, 06.02
  12.a     1. tund matemaatika arvestus õp E. Timak - 221
  12.b     1. tund matemaatika arvestus õp E. Timak - 221
  neljapäev, 7.02
  10.a     2. tund geograafia arvestus õp Ü. Seevri - 227
  10.b     3. tund geograafia arvestus õp Ü. Seevri - 227
  10.c     2. tund eesti keele arvestus õp T. Pluum - 102
  11.a     4. tund matemaatika arvestus õp K. Orav-Puurand - 225
  12.e     3. tund ajaloo arvestus õp A. Pettai – 203
   
  Kooli lõpueksami osana toimuvad 11.a ja 11.b klassil keemia 4., 11.d klassil füüsika 3., 12.a, 12.c ja 12.d klassil ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestused.

 

 • Sellel õppeaastal viimast korda on meie koolile broneeritud uisutamise ajad Lõunakeskuse siseliuväljal.
  esmaspäeval, 11. veebruaril kell 9.00 – 11.45
  teisipäeval, 12. veebruaril kell 10.00-11.45
  kolmapäeval, 13. veebruaril kell 9.00 – 10.45 ning neljapäeval, 14. veebruaril kell 9.00 – 11.45.
  Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  Uisutamise ajad:
  10.a     T.12.02            K.13.02           N.14.02
  10.b     T.12.02            K.13.02           N.14.02
  10.c     E. 11.02          K.13.02           N.14.02
  10.d     E. 11.02          T.12.02           N.14.02
  10.e     E. 11.02          T.12.02           N.14.02
  11.a     T.12.02            K.13.02           N.14.02
  11.b     T.12.02            K.13.02           N.14.02
  11.c     E. 11.02          K.13.02           N.14.02
  11.d     T.12.02            K.13.02          
  11.e     E. 11.02          T.12.02           K.13.02
  12.a     T.12.02            N.14.02
  12.b     K.13.02           N.14.02
  12.c     T.12.02            K.13.02           N.14.02
  12.d     K.13.02           N.14.02
  12.e     E. 11.02          T.12.02           K.13.02

 

 • Õppealajuhataja ootab abiturientidelt koolieksami II osa valikuid hiljemalt 6. veebruaril.
 • Perioodi viimane õnnetund toimub 7. veebruaril kell 15.45 ruumis 105. Registreeruda tuleb elektrooniliselt Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) hiljemalt 5. veebruaril.
 • IV perioodi tunniplaan valmib 14. veebruariks, järgmine infoleht ilmub 18. veebruaril.
 • IV perioodil alustavad tööd järgmised vabaainete kursused:
  joonestamine 1 (loodus- ja humanitaarsuuna õpilastele) õp Raimond Lepiste - 202
  karjääriplaneerimine (IÕ4) psühholoog Triin Ulst - 227
  ladina keel 1 (A-tase) õp Marcus Hildebrandt - 220
  orgaaniline keemia (KE4 hum. haru õpilastele, eks soovivad õpinguid jätkata meditsiini vallas) õp Helgi Pähno - 203
  prantsuse keel 5 (A-tase) õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 139
  saksa keel 15 (6. kursus edasijõudnutele, A-tase) õp Mall Matto - 204
  saksa keel 12 (3. kursus algajatele, A-tase) õp Aive Roots - 301
  riigikaitse 1 erukolonelleitnant Tõnis Asson - 107
  Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25 – 15.40 (5. tund)
  Esimene tund on esmaspäeval, 18. veebruaril kell 8.00.

 

 • UPT-20 teine test viiakse läbi ajavahemikus 4. ja 5. veebruaril ruumis 303. Test kestab 45 minutit ning pärast testi lõppemist jätkub ainetund.
  11.c     teisipäeval, 05.02. 1. tunni ajal kell 8.05 – 8.50 - õp A. Mägi
  11.d     teisipäeval, 05.02. 5. tunni ajal kell 14.35 – 15.20 - õp A. Mägi
  11.e     esmaspäeval, 04.02. 5. tunni ajal kell 14.35 – 15.20 - õp A. Mägi

 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 05.02
10.b     4. tund vene keel õp L. Titova rühma tundi asendab õp O. Titova – 302
10.c     2. tund matemaatika õp E. Timak – 139
3. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 141
10.d     2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/
A. Poom – 228
3. tund matemaatika õp E. Timak – 139
10.e     1. tund eesti keel õp. K. Soodla – 135
11.b     3. tund vene keel õp L. Titova rühma tundi asendab õp O. Titova – 302
11.e     3.-5. tund ei toimu, klass on õppekäigul Jääaja Keskuses
12.c     1. ja 5. tund keemia õp E. Paabo – 217
12.e     1.-2. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 141
kolmapäev, 06.02
10.a     3. tund geograafia iseseisev töö õp S. Kaarna – 303
10.c     1. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
            4. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 105
10.d     4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
12.a     1. tund matemaatika arvestus õp E. Timak – 221
            2. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
12.b     1. tund matemaatika arvestus õp E. Timak – 221
            2. tund ajalugu õp K. Punga – 144
4. tund kirjandus õp A. Salo – 139
12.c     3.-4. tund ei toimu, klass on õppekäigul Jääaja Keskuses
neljapäev, 07.02
10.a     1. tund vene keel õp O. Titova rühma tundi asendab õp L. Titova – 301
11.c     2. tund informaatika kogu klassil õp A. Mägi – 303
11.e     1. tund informaatika õp A. Mägi – 206,
vene keele rühmal jääb tund ära.
3. tund bioloogia õp S. Kaarna – 217
12.a     tunde ei toimu, klass on õppepäeval Tallinna Tehnikaülikoolis
12.b     tunde ei toimu, klass on õppepäeval Tallinna Tehnikaülikoolis
12.c     3. tund keemia õp E. Paabo – 217

Olümpiaadid ja võistlused

 • Eesti informaatikaolümpiaadi eelvoorus (124 osalejat, neist 18 meie koolist) saavutasid meie õpilastest koondarvestuses parimad tulemused ja on kutsutud võistluse lõppvooru: 1. Toomas Tennisberg (12.b) 2. Richard Luhtaru 3. Laur Sisask (mõlemad 12.a) 7. Jaagup Tamme (10.b) 8. Kaarel Kangro (12.a). Eraldi arvestust peeti nende kohta, kes ei ole eelnevalt osalenud lõppvoorus. 74 õpilase hulgas olid meie parimad ja on kutsutud lõppvooru: 4. Artur Avameri 7. Toomas Roosma (mõlemad 11.a). Märkimist väärivad tulemused on ka 10.a klassi tüdrukutel: Roberta Pärna (14.) ja Greete Paat (17.) algajate (75 osalejat) arvestuses.
 • 21. jaanuaril toimunud prantsuse keele olümpiaadi piirkonnavoorus olid treffneristide tulemused suurepärased. A-keele tasemel saavutas Toomas Roosma (11.a) 1. koha ja b/c-keele arvestuses olid tulemused järgmised: 1. Stella Starkopf (10.d), 2.-3. Sandra Lannes (12.b) ja Markus Laanoja (11.d), 4. Hant Mikit Kolk (12.e), 5. Gerda Pihle (11.d) 9.-11. Paul Kaasik (11.b). Kõik nimetatud õpilased on kutsutud vabariiklikku vooru.
 • Neljapäeval, 31. jaanuaril toimunud HTG õpilaste kõnevõistlusel pälvisid tunnustuse kolm õpilast. Kategoorias „Parim argumentatsioon“ märgiti ära Hanna Anepaio (10.c) esitus. Kategoorias „Parim sisu ja vormi kooskõl“" tõusis esile Markus Meieri (12.d) kõne. Kategoorias „Parim kontakt publikuga“ oli silmapaistvaim Kristjan Kruk (10.d).
 • 31. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru tulemused:
  9.-10. klass (48 osalejat): 2. Ingrid Veermäe (10.a) 7.-8. Priidik Meelo Västrik (10.a) 10.-13. Sander Kõiv (10.a)
  11.-12. klass (25 osalejat): 1. Hant Mikit Kolk (12.e) 3.-4. Liis-Kristiin Närska (12.d) 7. Kadri Jõul (12.a) 8.-9. Anni Leena Kolk (12.e) 10. Kärt Haak (11.a).
 • 2. veebruaril toimunud bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid meie õpilased järgmised tulemused:
  10. klass (17 osalejat): 3. Jaak Pärtel 4-5. Piia Kängsep 6.-8. Tõnis Leib ja Olaf Hendrik Tamm (kõik 10.c);
  11. klass (15 osalejat): 1. Hanna-Riia Allas (11.a) 2. Mari Remm 3. Tuule Tars 4. Daisy Rohumets 5-7. Katrin Kaareste 8. Jürgen Öövel (kõik 11.c);
  12. klass (25 osalejat): 1.-2. Elise Helena Armulik (12.c) ja Richard Luhtaru (12.a) 3.-4. Kirke Joamets 5.-6. Hannes Kuslap (kõik 12.a) 7-8. Henrik Narusberg (12.b) ja 9.-11. Merlyn Leigh Dunderdale (12.c).
 • 25.-27. jaanuarini toimus Tallinnas rahvusvaheline väitlusturniir English College Open 2019. Võistkondi oli 40, esikoha saavutas „Toxic Masculinity“, mille koosseisu kuulusid Markus Laanoja (11.d), Brett-Peter Rästas (12.d) ja James Arney (MHG). Individuaalselt saavutas Markus Laanoja turniiril 2. ja Brett-Peter Rästas 5. koha.
 • 31. jaanuaril Jaan Poska Gümnaasiumis toimunud Tartu rahu aastapäevale pühendatud mälumängus esinesid edukalt võistkonnad HTG B16 ja Pole Vahet. I koha saavutas võistkond HTG B16, kuhu kuulusid Carlos Kleimann, Tanel Tamm ja Siim Tamme (kõik 12.b). II koha võitis „Pole Vahet“, kuhu kuulusid Liisa-Maria Komissarov (11.e), Paul Erik Olli (11.a) ja Juhan Pikamäe (11.d).
 • Andtriine Navi (12.e) pälvis õpilaskonkursi ,,Iseseisvalt maailmahariduses(t)” Tartu Ülikooli projekti Miljon+ eripreemia.

Konkursid

Teated

 • Eile, 3. veebruaril (Hugo nimepäeval) möödus täpselt 100 aastat kooli kolimisest Hobuse tänavalt siia, Munga-Jaani-Rüütli tänava hoonesse.
 • Teisipäeval, 5. veebruaril kell 16 toimub kooli auditooriumis valimisdebatt. Kohal on kõikide suuremate poliitiliste jõudude esindajad. Olete oodatud!
 • Kolmapäeval, 6. veebruaril kell 10.00 - 14.30 toimub ruumides 105 ja 221 matemaatika piirkonnavoor.
 • Kolmapäeval, 6. veebruaril kell 17.00 oodatakse kõiki huvilisi kooli raamatukokku filosoofiaringi esimesele kohtumisele. Ringi juhib kooli vilistlane Merike Reiljan.
 • Reedel, 8. veebruaril toimub ühiskonnaõpetuse olümpiaad, end registreerinud õpilastel palutakse tulla kell 11.50 ruumi 303.
 • Kõik õpilased, kes võtsid novembri lõpus osa võistlusest „Best in English“, saavad nüüd oma sertifikaadi välja printida: https://certificate2018.bestinenglish.org/
 • Arstikabinet on 8. veebruaril suletud, kuna kooliõde Jaanika Saarepuu viibib Pärnus koolitusel.
 • Reedel, 8. veebruaril kell 15.00 algab auditooriumis lahtiste uste päev 9. klasside õpilastele, mida korraldab õpilaskogu.
 • Laupäeval, 9. veebruaril toimub aulas kella 11.00 - 15.00 tantsupeo „Minu arm“ mentorseminar C-rühmade juhendajatele.
 • Õpetajate koolitustund algab esmaspäeval, 11. veebruaril kell 12.15.
 • 14. veebruaril algusega kell 18 toimub koolimajas siseorienteerumisvõistlus. Iga rada on disainitud, et tuua võistlejale tõelist elamust orienteerumisest. Oodatud on kõik huvilised ja esmakordsed orienteerujad. Lisaks parimatele autasustame ka suurima osavõtuga klassi. Täpsem info FB-s, registreeruda saab kuni 11. veebruarini.

Õpilased

 • Neljapäeval, 31. jaanuaril osalesid Ethel Uibo (11.b), Heili Aavola, Merily Keskküla ja Ketlin Peldes (kõik 11.c) ning Lotte Vahelaan (11.d) NordPlus projekti sotsiaalse ettevõtlikkuse teemalisel videoseminaril.
 • Neljapäeval, 31. jaanuaril käisid 10.e ja 12.e klassi õpilased õppekäigul Tallinnas: külastasid Kumu kunstimuuseumi, kus huvilised said giidi abil põhjalikuma ülevaate näitusest „Balti sümbolistid“; pärast lõunasööki Telliskivi loomelinnakus tutvusid Eesti Kunstiakadeemia uue maja ja õppetöö korralduse ning võimalustega arhitektuuri, disaini ja kunstide osakonnas. Teejuhtideks olid HTG vilistlased. Päev lõppes Theatrumis etendusega „Kuningas Lear“.

Õpetajad

 • Õpetaja Ljubov Titova viibib õpilastega 5. veebruaril ja õpetaja Ülle Seevri 6. veebruaril alates kella 11st Jääaja Keskuses. Õpetaja Aare Ristikivi on 6. veebruaril Tallinnas koolitusel, 7. veebruaril sõidavad õpetajad Ülli Roostoja ja Helen Köhler oma klassi õpilastega õppekäigule Tallinna Tehnikaülikooli ning õpetaja Olga Titova viibib koos õpilastega vene laulu festivalil Pärnu Ühisgümnaasiumis. Õppealajuhataja Aime Punga osaleb koolijuhtide suurkogul Pärnus 7. ja 8. veebruaril.
 • Õpilasnõustaja Trine Uusen viibib 8. veebruaril koolitusel.

Sport

 • Pärnus toimunud tennise Eesti GP-etapil Inchape Kia Cup saavutasid Viktoria Kleer Kliimand (10.d) ja Liisa Varul naispaarismängus I koha.
 • Viktoria Kleer Kliimand osales ITF-i juunioride 5. kategooria tenniseturniiril Norras Stavangeris ja jõudis kuueteistkümne parema hulka.
 • 3. veebruaril toimunud Eesti meistrivõistlustel murdmaasuusatamises M18 vanuseklassis saavutas Albert Unn (11.a) klassikatehnika 10 km distantsil 2. koha.

 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37