Ajakiri Akadeemiake ootab kaastöid

Kui inu uurimistöö õnnestus hästi ning avastasid midagi põnevat, mis võiks ka laiemat lugejaskonda huvitada, saada uurimus õpilaste teadusajakirja Akadeemiake! 

Tähtaeg uurimistööde esitamiseks on 25. jaanuar 2019.a. 
Igale saabunud tööle anname tagasiside ja asjatundliku retsensiooni. 
Parimad tööd avaldame kõigile kättesaadavas tasuta veebiajakirjas Akadeemiake.
Uurimistööle esitatavad nõuded leiad Akadeemiakese kodulehelt: http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/ 

Vaata ka Akadeemiakese viimast numbrit (www.akadeemiake.ee). 
Õpilaste teadusajakirja Akadeemaiake väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning Hasartmängumaksu Nõukogu.  

www.akadeemiake.ee
https://www.facebook.com/akadeemiake/

Uuendatud: 10/01/2019