Kirjandivõistlus holokausti mälestuspäeva puhul

GÜMNAASIUMIÕPILASTE KIRJANDIVÕISTLUS HOLOKAUSTI OHVRITE MÄLESTUSPÄEVA PUHUL

2019. aasta 27. jaanuari Holokausti ohvrite mälestuspäeva puhul kutsub Eesti Mälu Instituut koostöös Holokausti Mälestamise Rahvusvahelise Ühenduse Eesti delegatsiooniga ning Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumiga VABAMU gümnaasiumiõpilasi osalema kirjandivõistlusel teemal „Holokausti kajastus tänases päevas – mida me oleme sellest õppinud?“

2019. aastal möödub 75 aastat holokausti lõpusündmustest Eestis, mis tõi endaga kaasa hitlerliku Saksamaa rajatud koonduslaagrite tegevuse lõppemise Eestis. Sellega kaasnes tuhandete ohvrite hukkamine, mille tuntuimaks kurvaks näiteks on massimõrv Klooga laagris. Selle taustal soovime suunata gümnaasiumi õpilasi kirjandi vormis arutlema teemal, kuidas holokausti käigus toime pandud massimõrvad on kujundanud järgnenud aastakümnete väärtushinnanguid või rahvusvahelist õigust, kuidas see peegeldub meie tänapäevases ühiskonnas.

Konkursi tublimatele osalejatele ja nende juhendajatele korraldatakse temaatiline õppereis välismaale. Töid võetakse vastu kuni 11. jaanuarini (kaasa arvatud) 2019.

Autori ja juhendaja nime, kontakti (telefon, e-post) ja õppeasutuse nimetusega kirjand tuleb saata elektrooniliselt e-posti aadressile konkurss@mnemosyne.ee. Küsimuste korral saab kirjutada samale epostile.

Töö maht 3500 kuni 9000 tähemärki koos tühikutega.

Parimate tööde teatavaks tegemine toimub VABAMUs (Toompea 8, Tallinn) 22. jaanuaril 2019, kuhu on oodatud kõik osalejad ja nende juhendajad.

Uuendatud: 2/01/2019