Infoleht 29.10.2018 nr. 6

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetaja Eha Paabot ja Karin Soodlat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Klassides, kus I perioodil oli kuus arvestust, toimuvad viimased arvestused:
  10.b     kolmapäeval, 31.10 - 2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
  11.c     kolmapäeval, 31.10 - 2. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 202
  11.e     neljapäeval, 01.11 - 2. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
  Õpetajad teatavad ja kannavad õpinguraamatutesse eelpoolnimetatud arvestuste hinded ainetundides.
 • II perioodil toimuvad infominutid järgmistes ruumides:
  10a - 227        11a - 202        12a - 213
  10b - 221        11b - 102        12b - 225
  10c - 220        11c - 217        12c - 139
  10d - 107        11d - 135        12d - 141
  10e - 203        11e - 136        12e - 105
   
 • II perioodi söögivahetunnid:
  I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.b, 10.d, 11.d, 11.e, 12.b, 12.c ja 12.e klasside õpilased,
  II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.c, 10.e, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a ja 12.d klasside õpilased.
  Kõigil õpilastel palutakse söökla ülekoormuse vältimiseks sööma minna klassile ettenähtud vahetunnil. Toidu kättesaamiseks tuleb registreeruda õpilaspiletiga (piiksutada). Õpilane, kellel ei ole õpilaspiletit kaasas, märgib isiklikult letil olevasse vihikusse loetavalt oma nime, klassi ja tellitud toidu (tava-, poiste- või taimetoit). Kuna vihik on söökla jaoks ametlik toiduportsjonite arvestamise dokument, ei ole lubatud muid märkmeid vihikusse teha.

 

 • II perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  Fotograafia* õp Siim Oks – 213
  Inimene ja õigus õp Aare Ristikivi ja vilistlane Elise Kerikmäe - 141
  Keemia** (ab-kursus 10. klassile) õp Helgi Pähno - 139
  Majandusõpetus 2 õp Ülle Seevri - 227
  Prantsuse keel 4 (A-tase) õp Tiina Niitvägi-Hellamaa - 107         
  Rootsi keel 5 (A-tase) õp Kristiina Punga - 144
  Saksa keel 10 (A-tase, algajatele) õp Aive Roots - 202
  Usundiõpetus 1*** õp Toomas Jürgenstein - 203
  Vabaainete tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25 – 15.40 (5. tund). II perioodi esimene vabaainete tund toimub esmaspäeval, 29. oktoobril.
  Aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused algavad II perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
  * Fotograafia kursuse tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja reedeti kell 14.30 – 15.45 (5. tund).
  ** Keemia ab-kursusest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel keemia esimene kursus ebaõnnestus. Esimene tund toimub kolmapäeval, 31. oktoobril.
  *** Usundiõpetuse 1. kursus õp. Toomas Jürgensteini juhendamisel toimub reedeti 5. tunni ajal ruumis 203. Kursuse esimene tund toimub erakorraliselt neljapäeval, 1. novembril.

 

 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 14. novembril (I perioodi koondarvestus, 90 min), 22. novembril (45 min), 29. novembril ja 5. detsembril (90 min).
 • Reedel, 2. novembril kell 14.25 - 15.40 toimub 10. klassidele auditooriumis I kooli ajaloo loeng.
 • 15. novembril toimub 12. klasside töövarjupäev, Tartumaa Rajaleidja kaudu töövarjuks kandideerimise tähtaeg on 30. oktoober. Täpsem info https://www.innove.ee/event/tartumaa-toovarjupaev. Abikäe on ulatanud ka meie enda vilistlased, kelle pakkumistega saab tutvuda kooli kodulehel oleva lingi kaudu. Kõik 12. klasside õpilased peavad oma valiku märkima hiljemalt 12. novembril Stuudiumis olevasse tabelisse.
 • Saksa keelediplomi eksamit DSD I (B1 tase) käesoleval õppeaastal sooritada soovijatel võtta ühendust õpetaja Mall Mattoga kuni 20. novembrini.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 30.10
12.b    3. tund eesti keel õp M. Piirimäe (kogu klass) – 102
11.e    4. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
5. tund eesti keel õp M. Piirimäe - 107
10.e    5. tund kirjandus õp K. Soodla - 105
kolmapäev, 31.10
11.c    1. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 102
12.b    3. tund eesti keel õp M. Piirimäe (kogu klass) – 102
neljapäev, 01. 11
10.e    3. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 107
11.c    4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 213
11.e    1. tund eesti keel õp K. Soodla – 107
12.b    2. tund eesti keel õp M. Piirimäe (kogu klass) – 102
reede, 02. 11
10.c    4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 221
10.d    4. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 105
10.e     4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 221
11.c    2. tund bioloogia õp S. Kaarna – 107
    3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom - 228
11.e    3. tund keemia õp H. Pähno – 107
12.d    1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 221 (toimub ka 4. tund)
    3. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135
12.e    1. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135
    3. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 144
esmaspäev, 05. 11
10.a    4. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 221
10.b    4. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 221
5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom - 228
10.c    3. tund keemia õp E. Paabo – 217
10.e    2. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 227
11.e    2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 139
    4. tund keemia õp H. Pähno – 136

Neljapäeval, 1. novembril on tundide ajad muudetud, '
õpetajad teatavad I perioodi hinded ja kannavad need Stuudiumisse.
Tundide ajad 01.11
1. tund8.05 – 9.20
2. tund9.30 – 10.45
I söögivahetund
3. tund 11.15 – 12.30
II söögivahetund
4. tund 13.00 – 14.15
hinnete teatamine
5. tund14.45 – 16.00
Õpetajad ootavad õpilasi hinnete teatamiseks järgmistes ruumides:
102      Tiina Pluum
105      Karin Soodla
107      Monika Piirimäe
108      Liisa Pettai
135      Hele Kiisel
136      Ülle Hüva
139      Ehtel Timak
141      Aare Ristikivi
144      Kristiina Punga
200      Tiina Niitvägi-Hellamaa
201      Raimond Lepiste
202      Kerli Orav-Puurand
203      Andre Pettai
204      Mall Matto
206      Anneli Mägi
228      Anneli Saarva
212      Madis Reemann
213      Siim Oks
214      Jaan Paaver
216      Helgi Pähno
217      Eha Paabo
220      Ülle Keerberg
221      Erika Hunt ja Helen Köhler
225      Saima Kaarna
227      Ülle Seevri
301      Olga Titova
302      Ljubov Titova
308      Ülli Roostoja
309      Marcus Hildebrandt
312      Katrin Ojaveer
Õpetaja Age Salo teatab 11.c, 11.e ja 12.b klassi õpilastele hinded ainetunnis ja 10.b klassile teisipäeval, 30. oktoobril pärast 5. tundi ruumis 135.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 4. oktoobril toimus bioloogiaolümpiaadi koolivoor. Parimad on:
  10. klass: 1. Jaak Pärtel 2. Olaf Hendrik Tamm 3. Tõnis Leib 4. Liis Rossner 5.-6. Eliis Grigor ja Johann Tamm (kõik 10.c) 7. Andres Sõmer (10.b) 8. Piia Kängsep 9. Adelle Altnurme 10. Tarvi Suur (kõik 10.c);
  11. klass: 1. Mari Remm (11.c) 2. Hanna-Riia Allas (11.a) 3. Katrin Kaareste 4. Jürgen Öövel 5. Tuule Tars 6. Denis Petrov 7. Daisy Rohumets (kõik 11.c);
  12. klass: 1. Richard Luhtaru 2. Kirke Joamets (mõlemad 12.a) 3. Elise Helena Armulik 4. Merlyn Leigh Dunderdale (mõlemad 12.c) 5. Henrik Narusberg (12.b) 6. Hannes Kuslap (12.a).
  Bioloogiaõpetaja ootab kõiki eelpool nimetatuid neljapäeval, 1. novembril 5. tunni alguses bioloogiaklassi (ruum 225).

 

 • Eesti koolinoorte XXV keemia lahtisel võistlusel (6. oktoobril 2018. a) saavutasid treffneristid väga head tulemused.
  Vanemas vanuserühmas (58 osalejat): 2. Hanna–Riia Allas (11.a) 4. Laur Sisask, 14. Kirke Joamets, 16. Sullo Saan (kõik 12.a).
  Nooremas  vanuserühmas (86 osalejat): 7. Adelle Altnurme, 13. Kaur Oskar Kõrgvee, 21. Helen Vaino (kõik 10.c).
 • Alvaro Keskküla (12.c) võitis üleriigilisel arvamuslugude konkursil I koha.
 • Laura Maria Pennar (12.c) võitis Tartu-teemaliste lühivormide konkursil gümnaasiumiõpilaste arvestuses III koha.
 • 1. novembril alustab rahaolümpiaad. Täpsem info: http://tuulberg.ee/ol%C3%BCmpiaad.
 • 3.-7. novembrini toimub Peterburis matemaatika võistkondlik võistlus „Balti Tee“, kus 5-liikmelises Eesti võistkonnas võistlevad Artur Avameri (11.a) ja Toomas Tennisberg (12.b).
 • Lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub sel õppeaastal 17. novembril, meie koolist on võimalik osa võtta kokku kümnel õpilasel. Olümpiaadist osalemise soovi korral palutakse endast teada anda õp Kristiina Pungale kas 29. oktoobril toimuvas lingvistikaringis või hiljemalt 1. novembriks. Õpilastel üksikult olümpiaadile registreeruda ei ole võimalik.

Konkursid

 • SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid kutsub osalema Ilon Wiklandi nimelisel noore kunstniku preemia konkursil. Konkursi tähtaeg on 11. jaanuar, täpsema info leiate https://www.salm.ee/muuseumid/iloni-imedemaa/konkurss.
 • MTÜ Lastekaitse Liit kutsub osalema joonistuskonkursil „Mina muutuvas digimaailmas“. Tööde esitamise tähtaeg on 15. november, täpsem info www.lastekaitseliit.ee.

Teated

 • Teisipäeval, 30. oktoobril kutsub ajalooring kell 15.45 ruumi 141 kuulama Ilze Talberga Läti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud loengut. Eriti on oodatud kõik õpilased, kes kuuluvad meie kooli KoKoKo meeskonda.
 • Kunstitrenn ootab uusi ja vanu osalejaid kolmapäeval, 31. oktoobril kell 15.45. Kohtume kunstiklassis! (ruum 304)
 • Kolme kooli kohtumisest Pärnus 9.-10. novembril osa võtvad õpilased on oodatud reedel, 2. novembril pärast 3. tundi klassiruumi 144, kus jagatakse teavet sõiduga seonduva kohta.
 • Esmaspäeval, 5. novembril kell 16.00 algab auditooriumis selle õppeaasta II klassidevaheline mälumäng. Ole kohal!
 • Õpilaste soovil alustab koolis tegevust pimedate õhtute filmiklubi. Filmivaatamine toimub üldjuhul neljapäeviti (auditooriumis), algusaeg kell 17.00. Filmile eelneb lühike sissejuhatus ning pärast arutelu, mida hakkavad läbi viima Tartu Ülikooli ajalooringi tudengid, filmiõhtud toimuvad 2. ja 3. perioodil. Avafilmiks on „Mandariinid“ (2013), Abhaasia tausta aitab avada õp. Kristiina Punga.
 • MTÜ Mondo otsib 18-30 aastaseid osalejaid rahvusvahelisse Erasmus+ projekti. Projekt toimub Eesti, Soome ja Läti koostöös ning teemadeks on eetiline tarbimine, õiglane kaubandus ja kuidas oma sõnumit levitada. 
  Projekti käigus osaletakse kokku kolmel 3‑päevasel kohtumisel (Soomes novembris 2018, Lätis aprillis 2019 ja Eestis oktoobris 2019).
  Töötubades õpitakse erinevaid viise, kuidas ühiskonda eetilisest tarbimisest teavitada (nt subvertising, videotöötlus, sotsiaalmeedia kasutus jm). Erinevaid aktivismi meetodeid tutvustavad eksperdid, kes on ise selleteemalisi aktsioone läbi viinud. Rahvusvahelistes töötubades saadakse teadmisi, seejärel korraldatakse tegevusi enda kodukohas. Osalejate majutus, toitlustus ja transport töötubade ajal on kaetud projekti rahastusest.
  Projektis osalemiseks on veel mõned vabad kohad! Esimene kohtumine toimub Tamperes juba 2.-4. novembril, seega pane ennast ruttu kirja! Kontaktisik: Mari Jõgiste, e-mail: mari.jogiste@mondo.org.ee
 • Õpilaste teadusajakirja Akadeemiake sügiseses numbris on avaldatud kahe värske vilistlase kooli ajal valminud uurimistöö: Marie Olli „Improteater Eestis“ (juhendaja Monika Piirimäe) ja Martti Vankeri „Lentiviiruslaadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil“ (juhendaja Saima Kaarna).

 

Õpilased

 • Tuuli Tasa vahetas õppesuunda ja õpib alates tänasest humanitaarsuuna 10.d klassis.
 • 10.e klassis alustab õpinguid vahetusõpilane Emma Bauer Saksamaalt.
 • Katre Luikme (12.c) ja Birgit Paju (12.d) tutvustasid 19. oktoobril meie kooli Tartu Kivilinna Koolis.

Õpetajad

 • Õpetaja Monika Piirimäe andis enne kooli vaheaega „Hea kolleegi“ taldriku edasi õpetaja Tiina Pluumile. Õnnitleme!
 • Õpetaja Age Salo on seoses doktoriõppel osalemisega koolitööst eemal 30.10.-02.11., õpetajad Ülle Seevri ja Aare Ristikivi osalevad projekti NordPlus üritustel 05.-09.11.

Kooli hoolekogu

 • Tartu linnavalitsus kinnitas eelolevaks õppeaastaks kooli hoolekogu koosseisus Renate Pajusalu, Andrus Mõttus, Toomas Rell, Eiki Berg ja Olga Schihalejev – kõik lapsevanemate esindajad; Mart Orav - vilistlaste esindaja; Toomas Jürgenstein ja Aare Ristikivi – õpetajate esindajad; Denis Petrov - õpilaste esindaja; Veljo Ipits - linna esindaja.
 • Hoolekogu koosolek toimub 1. novembril. Arutatakse eelmise õppeaasta õppetöötulemusi, sel kevadel koolilõpetanute edasiõppimist, õpilaste kodukorda, kevadel 11. kl. õpilastele tehtud rahuoluküsimustikku, HTMi poolt läbiviidud rahuoluküsimustikku, valitakse hoolekogule esimees ja aseesimees.

Sport

 • Tartu linna gümnaasiumide meistrivõistlustel jalgpallis said HTG noormehed teise koha. Kooli esindasid Carl Kaiser Kiidjärv (10.a), Aleksander Kattel (10.a), Alfred Tammiksaar (10.d), Kristjan Kruk (10.d), Karlis Karro (10.e), Miikael Marten Kibuspuu (11.a), Magomed Akhmedov (11.b), Artur Kreegipuu (11.b), Paul Johan Tamme (11.c), Jaagup Savisaar (11.c), Romet Salu (11.d), Robert Paju (11.e), Risto Tepper (11.e), Mark-Oskar Arst (11.e), Erik Hõim (11.e), Richard Toom (12.a) ja Hardi Häelme (12.c). 
 • Kooli meistrivõistlustel petangi paarismängus võtsid võidu 12.a klassi õpilased Richard Luhtaru ja Hannes Kuslap. Teiseks jäid Kerstyn Pärn ja Anti Saar (10.a) ning kolmandaks Joonatan Ristmäe ning Lauri Leppik (10.b). Parima naispaari eripreemia said Heili Aavola (11.c) ja Andtriine Navi (12.e).
 • Ööorienteerumine toimus 9. oktoobril algusega 19.30 HTG sisehoovist. Üritus hõlmas Toomemäe piirkonda. Osalejaid oli kokku 78, nendest 36 olid meie koolist. Neidude parimad olid: 1. koht Kirke Maria Lepik - aeg 19:23 (12.c), 2. koht Heili Aavola - aeg 26:12 (11.c), 3. koht Ingrid Alla - aeg 26:34 (10.c). Noormeeste parimad olid: 1. koht Rasmus Kruusa - aeg 15:09 (12.b), 2. koht Hannes Kuslap - aeg 15:18 (12.a), 3. koht Aleksander Tamm -  aeg 15:54 (11.b).

Raamatukogu teated

 • Õppeperioodi lõppedes tuleb raamatukokku tagastada need õpikud, mida käesoleval õppeaastal enam vaja ei lähe, et neid oleks võimalik laenutada teistele õpilastele.
 • Kooli kodulehel oleva veebiraamatukogu lingi kaudu on võimalik vaadata, kas vajalik teavik on kooli raamatukogus olemas ja kas see on antud hetkel raamatukogus või välja laenutatud.

Tantsutallad

 • Vaheajal toimus ansambli erinevatele rühmadele (A-, B- ja C-rühmad) tantsulaager, kus lisaks oma õpetajatele jagasid teadmisi veel Ülo Luht, Kadri Tiis, Marius Aave, Karel Vähi ja Sandra Ivanov. Õpilaste kõhutäie eest hoolitses Toidutorni töökas personal. Suur-suur tänu kõigile!
 • Laagri viimasel päeval valisid vanemad tantsijad 10. klasside õpilaste seast salajasel hääletusel välja parima tantsutalla ning parima tantsutallakese, kelleks osutusid vastavalt Paul-Bryan Tanilsoo 10.a klassist ja Stella Starkopf 10.d klassist. Palju õnne!

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele novembrikuu toiduraha:
  *tava- ja taimetoit - 22 päeva x 0.70 eurot = 15.40 eurot;
  *poisteports - 22 päeva x 1.05 eurot = 23.10 eurot.

Eelteated

 • Koostöös TÜ Verekeskusega toimub 8. novembril meie koolis doonoripäev.
Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37