Lühijutuvõistlus “Elamus” Tartu linna ja maakonna IV-XII klassi õpilastele

2018. aasta kogub elamusi ja väärtustab kultuuripärandit.

Elamused on oma olemuselt lihtsalt üht kindlat tüüpi lood: erakordsed, pöördelised või sügava jälje jätnud. Lood, mis on viinud oluliste otsusteni, vorminud meelelaadi või kujundanud maailmavaadet.

Lood võivad teemat otseselt kajastada, kuid samuti võib antud teemadel lasta fantaasial lennata. Oluline on terviklugu.

                        1. Tähena maailmas

                        2. Võimalus

                        3. Tema mõjutas mind

                        4. Äratundmishetk

                        5. Minu oma lugu

                        6.  “Ent mis on ookean, kui mitte lugematu hulk piisku.”(D. Mitchell)

Võistlusele ootame lugusid pikkusega 250-400 sõna.

Töö ülemisele paremale nurgale märkida:

autori ees- ja perekonnanimi

kool

klass 

juhendaja nimi

Tööd  saata aadressil merle.pindmaa@tera.tartu.ee  hiljemalt 05.11.2018.

Võistlustööd sisaldava  e-kirja teemaks märkida “Jutuvõistlus”.

Iga õpilase töö lisada eraldi failina, kus on kirjas töö autori ees- ja perekonnanimi ning klass.

Töid hinnatakse vanuseastmeti (4.-5. klass, 6.-7. klass, 8.-9. klass, 10.-12. klass).

Uuendatud: 9/10/2018