Infoleht 08.10.2018 nr. 5

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Eha Paabot, kellele anti Tartu linna õpetaja elutöö auhind;
 • õpetaja Kristiina Pungat, kes valiti tunnustuskonkursil „Eestimaa õpib ja tänab 2018“ Tartu linnas gümnaasiumiõpetaja kategoorias nominendiks;
 • õpetaja Katrin Ojaveeri, kes valiti koolis aasta õpetajaks;
 • huvijuht Uve Saart ja infojuht Heivo Kikkatalo, keda kolleegid tunnustasid aasta tegijate 2018 tiitliga.

Õpetajad tänavad

 • 12.e klassi õpilasi meeliköitva ja südamliku õpetajate päeva korraldamise eest.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 9. oktoobril vaatavad 4. tunni ajal, kell 13.00 – 14.20 12.b, 12.d ja 12.e ja õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa ning 5. tunni ajal, kell 14.30 – 16.00 11.e, 12.a ja 12.c klassi õpilased ja õpetaja Tiina Pluum Elektriteatris filmi “Vello Salo. Igapäevaelu müstika”.
 • I perioodi arvestused toimuvad 15.‑19. oktoobrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte segada arvestust sooritavaid kaasõpilasi.
  Tundide ajad arvestuste nädalal:
  1. tund   8.15 –   9.45
  2. tund 10.15 – 11.45
  3. tund 12.15 – 13.45
  4. tund 14.15 – 15.45
  Söökla on arvestuste nädalal avatud 9.30 – 14.30, hommikuputru ei pakuta.
  Klassides, kus on I perioodil kuus arvestust, toimub esimene arvestus enne arvestuste nädalat või II perioodi algul ainetunni ajal.
  Reedel, 12. oktoobril toimuvad arvestused:
  11.b matemaatika õp. K. Orav-Puurand
  11.c füüsika õp. S. Oks
  11.d matemaatika õp. Ü. Hüva
  12.c matemaatika õp. H. Kiisel
  12.e muusika õp. Ü. Keerberg
  II perioodi esimestes tundides toimuvad arvestused (arvestuste täpne aeg teatatakse 29.10. ilmuvas infolehes).
  10.b matemaatika õp. Ü. Hüva
  11.c matemaatika õp. K. Orav-Puurand
  11.e matemaatika õp. Ü. Hüva
  Kooli lõpueksami osana toimub 12.c klassi bioloogia 8. kursuse arvestus.
   
 • Esmaspäeval, 15. oktoobril toimub 11. klasside õpilastel kohtumine potentsiaalsete uurimis- või praktilise töö juhendajatega. Kell 10.30-11.00 on õpilased oodatud kooskõlastama oma esimest teemavalikut, kell 11.00-11.30 on võimalus kohtuda teise võimaliku juhendajaga. Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            109
  Marcus Hildebrandt               309
  Erika Hunt                             308
  Ülle Hüva                               136
  Mari Jõgiste                            304
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                              135
  Helen Köhler                          312
  Raimond Lepiste                    200
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Tiina Niitvägi-Hellmaa          221
  Katrin Ojaveer                        208
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand                202
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                             214
  Andre Pettai                           203
  Liisa Pettai                             303
  Monika Piirimäe                     107
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Anneli Saarva                         228
  Kristiina Punga                      144
  Helgi Pähno                            216
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          221
  Uve Saar                                 313
  Age Salo                                 104
  Ülle Seevri                              227
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                         302
  Olga Titova                             301
  Triin Ulst                                311
  Trine Uusen                            219
  Õpetajad kinnitavad oma valiku juhendatavate osas hiljemalt 2. novembriks.

 

 • Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli õpilastel võimalik 16.-19. oktoobril uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Teisipäeval, 16. oktoobril saab uisutada kell 10.00 - 11.45, kolmapäeval, 17. oktoobril kell 9.00 – 10.45 ja 18.-19. oktoobril kell 9.00 – 11.45. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palutakse pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  Klasside uisutamise ajad:
  10.a     T. 16.10          N. 18.10          R. 19.10
  10.b     T. 16.10          N. 18.10          R. 19.10
  10.c     K. 17.10          N. 18.10          R. 19.10
  10.d     T. 16.10          N. 18.10          R. 19.10
  10.e     T. 16.10          N. 18.10          R. 19.10
  11.a     T. 16.10          K. 17.10          N. 18.10
  11.b     K. 17.10          N. 18.10          R. 19.10
  11.c     K. 17.10          N. 18.10          R. 19.10
  11.d     T. 16.10          K. 17.10          R. 19.10
  11.e     T. 16.10          K. 17.10          R. 19.10
  12.a     K. 17.10          N. 18.10         
  12.b     K. 17.10          R. 19.10
  12.c     T. 16.10          K. 17.10
  12.d     K. 17.10          N. 18.10
  12.e     N. 18.10          R. 19.10

 

 • II perioodi tunniplaan valmib 19. oktoobriks.
 • II perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  Keemia* (ab-kursus 10. klassile) õp. Helgi Pähno - 139
  Fotograafia** õp. Siim Oks – 213
  Inimene ja õigus õp. Aare Ristikivi - 141
  Majandusõpetus 2 õp. Ülle Seevri - 227
  Prantsuse keel 4 (A-tase) õp. Tiina Niitvägi‑Hellamaa - 107
  Rootsi keel 5 (A-tase) õp. Kristiina Punga - 144
  Saksa keel 10 (A-tase, algajatele) õp. Aive Roots – 202
  Usundiõpetus 3*** õp. Toomas Jürgenstein - 203
  Vabaainete tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25 – 15.40 (5. tund). II perioodi esimene vabaainete tund toimub esmaspäeval, 29. oktoobril.
  Aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistri-klassi kursused algavad II perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
  * Keemia ab-kursusest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel keemia esimene kursus ebaõnnestus. Esimene tund toimub 29. oktoobril.
  ** Fotograafia kursuse tundide ajad võivad muutuda pärast 23. novembrit, mil algavad füüsika praktikumid TÜ Physicumis.
  *** Usundiõpetuse 3. kursus õp. Toomas Jürgensteini juhendamisel toimub reedeti 5. tunni ajal ruumis 203. Kursuse esimene tund toimub erakorraliselt neljapäeval, 1. novembril.

 

 • Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. 12. oktoobril kell 14.30-16.00 ruumis 105 toimuvasse õnnetundi saab registreeruda 10. oktoobri hilisõhtuni. Registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu-Registreeri). Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna).

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 09.10
10.a     1. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
      5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 102
10.c     4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom – 228
11.e     5. tund vaatab filmi Elektriteatris
12.a     5. tund vaatab filmi Elektriteatris
12.b     4. tund vaatab filmi Elektriteatris
12.c     5. tund vaatab filmi Elektriteatris
12.d     4. tund vaatab filmi Elektriteatris
12.e     4. tund vaatab filmi Elektriteatris
kolmapäev, 10.10
10.c     2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
      4.-5. tund eesti keel õp. T. Pluum – ERM
11.c     1. tund kirjandus õp. A. Salo – 105
11.d     4. tund kirjandus õp. K. Soodla - 107
12.b     4. tund kirjandus õp. A. Salo – 105
12.d     1. tund kirjandus õp. K. Soodla – 136
neljapäev, 11.10
10.b     1. tund eesti keel õp. A. Salo – 105
10.d     3. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 107
11.a     2. tund kirjandus õp. K. Soodla – 107
11.c     3. tund kirjandus õp. A. Salo – 105
11.e     2. tund kirjandus õp. A. Salo – 105
12.d     1. tund kirjandus õp. K. Soodla – 107
reede, 12.10
10.a     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
      2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
      4.-5. tund eesti keel õp. T. Pluum – ERM
10.b     1. tund eesti keel õp. A. Salo – 105
2. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
      4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
10.c     1. tund bioloogia õp. S. Kaarna -225
            4. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
10.e     1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
      2. tund keemia õp. H. Pähno – 217
4. tund eesti keel õp. L. Pettai - 102
11.a     4. tund kirjandus õp. K. Soodla – 107
11.b     1. tund füüsika õp. S. Oks – 217
4. tund matemaatika arvestus õp. K. Orav-Puurand – 202
11.c     1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
3. tund kirjandus õp. A. Salo – 105
4. tund füüsika arvestus õp. S. Oks - 213
11.d     1. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
2. tund matemaatika arvestus õp. Ü. Hüva
      3. tund kirjandus õp. K. Soodla – 107
11.e     1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
            2. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
      4. tund kirjandus õp. A. Salo – 105
12.a     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
            4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 227
12.b     2. tund kirjandus õp. A. Salo – 105
12.c     1. tund kirjandus õp. K. Soodla – 141
4. tund matemaatika arvestus õp. H. Kiisel
12.d     2. tund kirjandus õp. K. Soodla – 141
12.e     3. tund muusika arvestus õp. Ü. Keerberg
esmaspäev, 15.10
8.15 – 9.45      õpetajate koolitustund – 221
10.30 – 11.30  11. klasside õpilased kohtuvad UPT juhendajatega
10.00 – 11.30  12. klasside õpilastele loeng kooli aulas, osavõtt kohustuslik
12.15 – 15.45  arvestused
14.30 – 16.40  UPT-19/2 tööde kaitsmine ruumis 141

Konkursid

 • Riigikohus kutsub osalema kaasuskonkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 9. november, täpsem info on leitav järgmisel aadressil: https://www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2018.
 • Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts kuulutas välja 20. ajalooalaste uurimistööde konkursi Vabariigi Presidendi auhinnale. Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill, täpsem info http://www.eays.edu.ee.

Teated

 • Meeldetuletus 10. klassidele: inglise keele õpikute eest tuleb maksta 15. oktoobriks. Rohkem infot on õpilastele Stuudiumi kaudu saadetud.
 • Teisipäeval, 9. oktoobril kutsub ajalooring kell 15.45 ruumi 141 kuulama ülevaadet koolielust Saksamaal ja Belgias. Räägivad Ehe Kaldmaa (12.d), kes oli Saksamaal vahetusõpilane ning Erasmus+ projekti raames õpilasvahetusega Belgias käinud noored. Kõik on oodatud kuulama!
 • Neljapäeval, 11. oktoobril kell 14.30 toimub ruumis 107 Tartu linna Noortevolikogu teavitusseminar. Kohtade arv seminaril on piiratud. Oma osalemissoovist tuleb teada anda huvijuht Uve Saarele teisipäeva, 9. oktoobri õhtuks kella 18.00ks. Igale osalejale on kingitus!
 • Eesti Teadusagentuur kutsub kandideerima noore uurija stipendiumile. Tähtaeg on 15. oktoober ning täpsema info leiab http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teaduslik-uhing/noore-uuri....
 • 15. oktoobril kell 16.00 - 18.00 toimub Raekojas Tartu linnapea vastuvõtt rahvusvahelistel aineolümpiaadidel Eestit esindanud õpilastele ja nende õpetajatele. Meie koolist on kutsutud Jaan Otter (10.b), Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Leonid Zinatullin (kõik 11.a), Kirke Joamets, Hannes Kuslap, Richard Luhtaru (kõik 12.a), Toomas Tennisberg (12.b), Hant Mikit Kolk (12.e), Meeri Jürgenson, Kati Iher, Joosep Kaimre, Maret Sõmer, Loona Volke (kõik vil 2018) ning õpetajad Rudolf Bichele, Ülle Hüva, Saima Kaarna, Anneli Mägi, Siim Oks, Kerli Orav-Puurand, Eha Paabo, Kristiina Punga, Madis Reemann, Ehtel Timak.
 • On avatud uue, sedakorda 9. hooaja kandideerimine ETV teadusvõistlusele „Rakett 69“ järgmisel aadressil: https://rakett69.ee/kandideeri/. Registreerimine kestab kuni 20. oktoobrini. Peaauhinnaks nagu ikka 10 000 € teadusstipendium, kolmele parimale priipääse vabalt valitud erialale Tartu Ülikoolis (v.a. arstiteadus), Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli (v.a. filmikunst).
 • Kunstitrenni selle aasta esimene kohtumine toimub 10. oktoobril kell 15.45 kunstiklassis (ruum 304). Nii vanad kui uued õpilased on väga oodatud!
 • Koolivaheaeg on 22.-26. oktoobrini.
 • Õpilastel palutakse enne vaheaega rõivistu kapid korda teha - kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia kapi peal või all olevad vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad. Koolimaja on vaheajal suletud, majas tehakse suurpuhastust.
 • Järgmine infoleht ilmub 29. oktoobril.

Õpilased

 • 29. septembril toimus UNESCO ühendkoolide seminar, kus Hannabel Aria (12.e) rääkis Vikipeedia maailmahariduse teemaliste artiklite konkursist, mille ta eelmisel aastal võitis ning Andtriine Navi (samuti 12.e) viis läbi kaks maailmahariduse päevade korraldamise teemalist töötuba.
 • 11.c klass uuris 4. oktoobril Kabli looduskeskuse püsiekspositsiooni, õppis looduses tundma erinevate lindude pesitsemis- ja rände eripärasid ning praktilise tegevusena linde rõngastama. Õppekäik lõppes Endla teatris etenduse „Testosteroon“ vaatamisega.

Õpetajad

 • Direktor Ott Ojaveer on 7.-11. oktoobrini välislähetuses Hollandis ja õppealajuhataja Aime Punga 8.-12. oktoobrini puhkusel.

Õpilaskogu

presidendiks valiti Riko Piirisild (11.b) ja asepresidendiks Denis Petrov (11.c). Klasse esindavad Hannes Palo ja Aksel Joonas Reedi (10.a), Marilin Berg ja Christofer Kalda (10.b), Kirke Laura Allik ja Oskar-Filip Tammik (10.c), Kristjan Kruk ja Jasmin Saar (10.d), Fred Kaldre ja Helo Laatspera (10.e), Artur Avameri ja Rachel Kõllo (11.a), Piibe Lotte Volke (11.b), Mari Remm (11.c), Gerda Pihle ja Ela Lõhmus (11.d), Sander Aukust ja Kristina Illak (11.e), Iris Niinemets ja Kirke Joamets (12.a), Tanel Tamm ja Oliver Valk (12.b), Kärt Miidla ja Laura Maria Pennar (12.c), Liisbet Palm, Mariette Põdra ja Saara Selgmäe (12.d), Katri Kõva ja Olivia Raudsik (12.e).

Sport

 • Showtantsu MM-l Prahas saavutas VK Janika Tantsuline Eliitrühm tubli 8. koha. Rühma koosseisus tantsisid Mariann Klaassen, Elina Ribelus, Lotte Vahelaan (11.d), Sandra Lannes, Sarah Lannes (12.b), Heidi Rander (12.a), Grete Paat (10.a) ja Greete Korol (10.e)
 • Austin Roose (10.a) saavutas noormeeste A‑vanuseklassis duatloni karikasarjas üldkokkuvõttes 3. koha.
 • Põneva ja võitlusliku õppeaasta esimese õpetajate-õpilaste saalihokikohtumise võitsid nooremad seisuga 18:16.
 • HTG võrkpallivõistkond osaleb Coolbet Rahvaliiga turniiril ajavahemikus 8. oktoober 2018 kuni 5. veebruar 2019. Kooseisu kuuluvad õpilased Kristina Illak, Juhan Eerik Sova (11.e), Miikael Marten Kibuspuu (11.a), Raino Marten Rammo (11.b), Kristina Keerdo, Kärt Käämbre, Nelle Kasemaa (12.b), Gerly Tohu (12.c) ning vilistlased Sander Kotkas, Margus Paaliste, Madis Steinberg ja Triin Mirjam Tark.
 • 12. oktoobril toimuvad HTG sise-MV petangi paarismängus. Osaleda saavad HTG õpilased ning  tütarlapse eest võistkonnas saab iga mängu alguses +2 punkti. Alustame petangihallis kell 14.30, eelregistreerimine õp. Poomi juures kuni 11. oktoobrini. Parimatele auhinnad!

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele novembrikuu toiduraha:
  *tava- ja taimetoit - 22 päeva x 0.70 eurot = 15.40 eurot;
  *poisteports - 22 päeva x 1.05 eurot = 23.10 eurot.

 

Viimati muudetud: 
2019-10-14 14:51