Riigikohus kutsub õpilasi osalema järjekordsel kaasuskonkursil

Riigikohus kutsub õpilasi õigust mõistma

Eile (01.10)  kuulutas Riigikohus välja järjekordse õpilastööde konkursi, millest on oodatud osa võtma 9.–12. klasside õpilased.

Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise kaasuse seast. Arutleda saab muuhulgas selle üle, kui avalikult üht avaliku elu tegelast meedias kujutada tohib (halduskaasus) ning otsustada, kas vallamaja katuse remondi tarvis läbipaistmatult raha liigutanud majandusnõunik kuritarvitas usaldust või mitte (kriminaalkaasus). Tsiviilkaasus aga viskab õhku küsimuse lapsele elatise maksmise kohta – kes, millise summa ning millistel tingimustel maksma peab?

Konkursikaasuse peab lahendama sarnaselt, nagu seda tehakse kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. On ka teine võimalus – vaidluse võib lahendada loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Igal juhul on oluline, et lahendus lähtuks peaasjalikult konkursil osaleja õiglustundest ja väärtushinnangutest.

Õpilastöid ootab Riigikohus hiljemalt 9. novembriks 2018. Parimate tööde autoreid tunnustab Riigikohtu esimees pidulikul aktusel jaanuaris 2019. Täpsemalt saab konkursitingimusi ning selleaastaseid kaasusi vaadata kaasuskonkursi veebilehelt.

Tänavune kaasuskonkurss kannab järjekorranumbrit 14 ning on pühendatud Riigikohtu 99. aastapäevale ja ringkonnakohtute 100. sünnipäevale. Kaasuskonkursi väljakuulutamine on osa õigusemõistmise nädalast, mille tegevuste kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Uuendatud: 5/10/2018