Infoleht 01.10.2018 nr. 4

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • 11.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Saima Kaarnat rebaste päeva suurepärase korralduse eest;
 • õpetaja Kristiina Pungat, kes oli üle-eestilise humanitaarainete õpilaskonverentsi HUNTS korraldustoimkonnas.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 2. oktoobril 1. tunni ajal toimub matemaatikaolümpiaadi koolivooru lisavõistlus 10.a ja 10.b klasside õpilastele ning 20. septembril olümpiaadil osalenud humanitaar- ning loodusharu 10. klasside õpilastele. Ülesannete lahendamine toimub auditooriumis.
 • Neljapäeval, 4. oktoobril kell 8.15-10.45 toimub auditooriumis (221) bioloogiaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadil osalemiseks palun registreeruda 2. oktoobrini ruumis 226 bioloogiaõpetaja Saima Kaarna juures.
 • 3. oktoobril kell 16.15-17.30 ruumis 105 toimuvasse õnnetundi saab registreeruda 1. oktoobri hilisõhtuni. Registreerumise lingi leiate kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee. Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna).
 • Sel õppeaastal Pärnus toimuva kolme kooli kohtumise teemaks on korraldajad valinud Läti. Humanitaarklasside õpilastel palutakse enda osalemissoovist aineõpetajatele teada anda, vajalik informatsioon võistluste kohta on leitav HTG ajalooringi Facebooki lehel.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 2.10
10.a     1. tund matemaatikaolümpiaadi lisavoor – 221
10.b     1. tund matemaatikaolümpiaadi lisavoor – 221                   
            2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
11.a     3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 309
4. tund füüsika õp. S. Oks – 105
5. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 107
11.b     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 309
11.c     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 309
11.d     2. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 105
4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 309
11.e     5. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova – 302/301
12.a     4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.b     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. E. Hunt – 309
4. tund füüsika õp. M. Reemann - 202
12.c     1. tund kirjandus õp. T. Pluum – 105
2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. E. Hunt – 309
12.d     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. E. Hunt – 309
kolmapäev, 03.10
10.b     2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom – 228
            4.-5. tund ajalugu õp. A. Pettai – ERMis
11.b     1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
            4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
11.c     1. tund kirjandus õp. A. Salo – 105.
11.d     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
4. tund füüsika õp. J. Paaver – 213
12.a     1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 308, H. Köhler – 312, K. Ojaveer –220
4. und kehaline kasvatus õp. A. Saarva /A. Poom
12.b     4. tund kirjandus õp. A. Salo – 105
12.c     3. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
12.d     1. tund usundiõpetus õp. T. Niitvägi-Hellamaa – 220
            2. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 203
12.e     1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 308, H. Köhler – 312, K. Ojaveer – 220
            4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
neljapäev, 04.10
10.b     1. tund eesti keel õp. A. Salo – 105
10.d     2. tund keemia õp. H. Pähno – 203
11.a     2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
11.c     3. ja 4. tundi ei toimu, klass on õppekäigul Kabli looduskeskuses
11.e     2. tund kirjandus õp. A. Salo - 105
12.d     1. tund filosoofia õp. A. Pettai – 203
reede, 05.10
10.b     1. tund eesti keel õp. A. Salo – 107
10.d     2. tund eesti keel õp. L. Pettai - 141
10.e     1. tund eesti keel õp. L. Pettai – 141
11.a     4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 105
11.d     3. tund füüsika õp. J. Paaver - 227
12.b     2. tund kirjandus õp. A. Salo – 107
12.c     1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 105
12.d     2. tund füüsika õp. J. Paaver -227
esmaspäev, 10.10
10.b     2. ja 4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
10.c     tunde ei toimu, klass on õppekäigul Luuale

Olümpiaadid ja võistlused

 • Eesti Draamateatri ja Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetooli korraldatud teatriuurimuste võistlusel pälvis uurimuse „Improteater Eestis“ eest peapreemia Marie Olli (vilistlane 2018). Teda juhendas õpetaja Monika Piirimäe.

Teated

 • On avatud uue, sedakorda 9. hooaja kandideerimine ETV teadusvõistlusele „Rakett 69“ järgmisel aadressil: https://rakett69.ee/kandideeri/. Registreerimine kestab kuni 20. oktoobrini. Kõigi nende vahel, kes registreeruvad enne 3. oktoobrit, loositakse välja 3 kandideerijat, kes saavad juba peagi võimaluse võistelda koha eest 15 sekka ehk põhivõistlusele ilma eelvooruta. Peaauhinnaks nagu ikka 10 000 € teadusstipendium, kolmele parimale priipääse vabalt valitud erialale Tartu Ülikoolis (v.a. arstiteadus), Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli (v.a. filmikunst) ning palju muud kasulikku.
 • Teisipäeval, 2. oktoobril kutsub ajalooring Tartu raekotta, teeme koos kunstiajaloolase Enrico Talvistoga tiiru selle ajaloolise maja ümber ja sees. Kõik huvilised on oodatud. Koguneme kell 15.45 kooli valvelaua juures.
 • Hea õpilane! Haridus- ja Teadusministeerium ning Ernst & Young viivad läbi uuringut matemaatika õppekorralduse kohta Eesti gümnaasiumites. Palume Teil vastata küsitlusele, millega uurime õpilaste rahulolu matemaatika õppekorraldusega ning võimalusi valida kitsa ja laia matemaatika ning matemaatika valikkursuste vahel. Teie vastused on olulised matemaatika õppekorralduse ning ainekavade parendamiseks.
  Küsitluse täitmine võtab aega 10-15 minutit ning vastused on anonüümsed. Küsitlusele saab vastata siin: https://goo.gl/w5C6T8.
  Ootame Teie vastuseid hiljemalt 3. oktoobriks.
  Täname Teid!
 • Laupäeval, 6. oktoobril kell 12-17 toimub kooli auditooriumis üliõpilaste teadustööde konkursi „Kaaren“ lõppkonverents, kus esitletakse kümmet paremat laekunud tööd. Kõik õpilased on oodatud kuulama, 11. klasside õpilastel läheb see kirja UPT kaitsmise külastamisena.
 • Rootsi keele grupp tähistas kolmapäeval, 26. septembril Euroopa keeltepäeva kino ühiskülastusega vaadates filmi “Astrid Lindgreni rääkimata lugu“ (2018).
 • Neljapäeval, 27. septembril tunnustati Eesti Kirjandusmuuseumis kogumisaktsiooni „Koolipärimus 2018“ tublimaid. Üleriigiline ettevõtmine on äratanud tähelepanu mitmes Euroopa riigis ning kujunenud eeskujuks samalaadse ettevõtmise korraldamisel. Meie kooli õpilastelt ning kevadel lõpetanutelt kogunes koolide arvestuses kõige rohkem vastuseid, kiitus kõikidele, kes eelmisel õppeaastal läbiviidud ankeetide täitmisse tõsiselt suhtusid! Eraldi tunnustuse põhjalikkuse eest pälvis Georg Elias Humal (11.a) ja Andreas Teder (vil! 2018), kiidusõnu pälvisid ka 12.d ja 12.e klassi õpilased suvise välipraktikumiga kogutud panuse eest. Korraldajate meeskonda kuulusid õpilasesindusena Katrina Karo ja Gerda Metsallik (11.e), kes abistasid folkloriste õpilaste vastuste tõlgendamisel.
 • Reedel, 28. septembril toimus esimene üle-eestiline humanitaarainete õpilaskonverents, mille korraldajateks olid Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja meie kool. Teaduskonverentsi formaadile iseloomulikult andsid õpilaste ettekannetele tagasisidet humanitaarvaldkondadega seotud teadlased. Meie koolist osalesid säravate ettekannetega Iris Vaask (12.c), Renar Kihho (12.d) ja Hant Mikit Kolk (12.e). Konverentsi korraldajatena olid alates eelmise õppeaasta kevadest abis Hanna Simona Allas ja Karl-Andreas Meus (11.d), meeleoluka päeva jäädvustamisel oli abis koolilehe Miilang toimetus.
 • Järgmisel aastal korraldab rebaste ristimist 10. c klass. Palju õnne!
 • Reedel, 5. oktoobril on õpetajate päev, mida meie koolis korraldab 12.e klass. Sellel päeval on tundide ajad muudetud järgmiselt:
  1. tund            8.05 - 8.50
  2. tund            9.00 - 9.45
  3. tund            10.10 - 10.55
  4. tund            11.20 - 12.05
  Kell 12.10 - 12.40 annavad tunde 12.e klassi õpilased (tunnid toimuvad seal, kus toimus ka 4. tund). Õpetajad on sellel ajal palutud õpetajate tuppa. Kell 12.50 algab aulas õpetajatele pühendatud aktus, kuhu on oodatud kogu koolipere.

Õpilased

 • 29. septembrist 5. oktoobrini viibivad uue Erasmus+ projekti „There is no Planet B“ esimese õpilasvahetuse raames Belgias Kertu Liisa Lepik, Johannes Sarapuu (mõlemad 11.a), Mirjam Jesmin (11.b), Juudit Lindsalu ja Elisabeth Prants (mõlemad 11.d).
 • Ajalooringi vanemaks valiti esimesel selle õppeaasta kohtumisel Orm Mõru (10.e). Jõudu ja jaksu tegutsemiseks!
 • Eesti Rahva Muuseum tänab Erika Budat, Eva Grete Huult, Gerda Metsallikut ja Heile-Liise Roonet (11.e) kes olid uue näituse ettevalmistustöödel abis.

Õpetajad

 • Õpetaja Karin Soodla viibib koos õpilastega Erasmus+ õpirändel Belgias, õpetaja Saima Kaarna 11.c klassiga õppekäigul 4. oktoobril ning õpetaja Eha Paabo 8. oktoobril. Õpetaja Marcus Hildebrandt on õppetööst eemal 2. oktoobril ning psühholoog Triin Ulst osaleb koolitusel 4. oktoobril. Direktor Ott Ojaveer on 7.-11. oktoobrini SA Innove poolt korraldataval õppekäigul Hollandis, mille eesmärgiks on tutvuda õpetajakoolituse süsteemiga. Õppealajuhataja Aime Punga on korralisel puhkusel 8.-12. oktoobrini.

Sport

 • 25. septembril toimunud Alma linnasprint 2018 3. etapi võitsid neidudest Hanna Moor (12.b) ja Kristel Kõivo (vil 2018) ning noormeestest Andres Rõõm (vil 2018) ja Marten Soeson. Kolme etapi kokkuvõttes olime parim kool gümnaasiumide arvestuses.

Raamatukogu teated

 • Kolmapäeval, 3. oktoobril suletakse kooli raamatukogu kell 13.30, kuna raamatukoguhoidja viibib kirjastuse Avita teabepäeval.

Eelteated

 • Teisipäeval, 9. oktoobril vaatavad Elektriteatris filmi “Vello Salo. Igapäevaelu müstika” 4. tunni ajal 12.b, 12.d ja 12.e ning 5. tunni ajal 11.e, 12.a ja 12.c klassi õpilased.
 • Kunstitrenni selle aasta esimene kohtumine toimub 10. oktoobril kell 15.45 kunstiklassis (ruum 304). Nii vanad kui uued õpilased on väga oodatud!
Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37