Infoleht nr. 34 - 15.06.2018

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Riko Piirisilda (10.b), Denis Petrovi (10.c), Hanna Simona Allast (10.d), Trinity Vaarot (10.d), Katarina Käeni (11.d) ja Saara Selgmäed (11.d) Hugo Treffneri ausamba korrastamise eest ausambapäeval;
 • õpetaja Mari Jõgistet, kelle juhendamisel valmis sel aastal kunstitrennis tehtud töödest õpilastööde näitus kooli II korruse koridoris;
 • õpetaja Saima Kaarnat, kelle kirjutatud taotluste alusel rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus järgmise õppeaastal õpilaste õppekäikude ja loodussuuna välipraktikumi korraldamist ca 11 000 euroga.
 • Raiki Kaldat (vil 2007) Jaak Lõivukese mälestusturniiri korraldamise eest saalihokis.
 • õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid, kooli töötajaid, söökla ja arstikabineti personali, hoolekogu ja vilistlaskogu toreda koostöö eest ning soovib kõigile

 KOSUTAVAT JA PÄIKESEKÜLLAST SUVEPUHKUST!

Õppetöö

 • Suvisele pikendatud õppetööle jäänud õpilastele toimuvad kirjalikud järelarvestused 16.‑17. ja 21.-22. augustil. Täpne ajakava avaldatakse kooli veebilehel hiljemalt 13. augustil. Suuline järelarvestus toimub aineõpetajaga individuaalselt kokku lepitud ajal ning peab olema sooritatud hiljemalt 22. augustiks.

Abiturientidele

 • Vabariigi Presidendi vastuvõtt üldhariduskooli kuldmedaliga ja kutsekooli kiitusega lõpetanutele toimub 3. juulil 2018 kell 12.00 Presidendilossi roosiaias. Meie koolist on vastuvõtule kutsutud:
  Silvia Hiie Aabloo, Eeva Liisa Bender, Kai Budrikas, Ethel Enniko, Samuel Gavronski, Meeri Jürgenson, Joosep Kaimre, Kristina Koch, Ellen Rebecca Kruuse, Kristel Kõivo, Siim Tanel Laisaar, Kaie Leppik, Marta Napa, Marie Olli, Anna Maria Paabumets, Gundra Raissaar, Kaisa Rooba, Maret Sõmer, Triin Mirjam Tark, Andreas Teder, Katre Uibo, Loona Volke ja Sandra Võsaste.

  Tartu linnapea vastuvõtt üldhariduskoolide hõbe- ja kuldmedaliga ning kutsekooli kiitusega lõpetanutele toimus 12. juunil TÜ Ajaloomuuseumi valges saalis. Meie koolist olid vastuvõtule palutud:
  Silvia Hiie Aabloo, Eeva Liisa Bender, Kai Budrikas, Siim Kristjan Ellervee, Ethel Enniko, Samuel Gavronski, Greete Hollas, Kati Iher, Pilleriin Jukk, Rauno Juntson, Meeri Jürgenson, Kadri Jürissaar, Joosep Kaimre, Külli Kangro, Carolin Kirotar, Kristina Koch, Ellen Rebecca Kruuse, Kristel Kõivo, Siim Tanel Laisaar, Kaie Leppik, Kristina Lillo, Isabel Mae, Marta Napa, Heido Nõmm, Johanna Olesk, Marie Olli, Renna Org, Anna Maria Paabumets, Elisabeth Raidma, Gundra Raissaar, Raul Villem Reedi, Kristin Reino, Kevin Reisenbuk, Kaisa Rooba, Ege Sild, Liisa Sonn, Maret Sõmer, Triin Mirjam Tark, Andreas Teder, Illimar Tender, Lisette Tiganik, Keilin Turjakas, Katre Uibo, Loona Volke ja Sandra Võsaste.

Teated

 • Esmaspäeval, 28. mail käis 11.e näitekirjanduse tunnis Maarja Jakobson, kes rääkis elust ja filminäitleja tööst. Näitleja juhendamisel tehti läbi ka mõned mesilastaru harjutused.
 • Kolmapäeval, 30. mail esines segakoor Anima kontsertiga „Imet tabamas“ Liiva tänava hooldekodus. Dirigent Ülle Keerberg tänab kõiki lauljaid suurepärase muusikalise elamuse eest.
 • Humanitaarainete õpetajad paluvad õpilastel tagastada õppeaasta jooksul laenatud õpetajate isiklikud raamatud ja filmid.
 • Saksa keelediplomi I astme (DSD I, tase A2/B1) eksami sooritasid meie õpilased tasemele B1.
 • Saksa keelediplomi DSD II eksami sooritanud õpilased, kes ei saanud suursaadiku vastuvõtul osaleda, saavad tunnistuse kätte õp. Mall Mattolt.
 • Teisipäeval, 19. juunil kell 12.00 algab Vanemuise kontserdimajas HTG 110. lennu lõpuaktus. Lõpupidu algab koolimajas kell 19.00. Aktuse ja peo õnnestumise eest seisab hea 11.b klass.
 • Tartu linnavalitsuse poolt korraldatud riigihankekonkursside alusel toitlustab järgmisel viiel aastal meie õpilasi jätkuvalt AS Toidutorn ja koolimaja koristab järgmised kolm aastat OÜ Kinnisvarateenindus.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Sel õppeaastal on osalenud või osalevad rahvusvahelistel olümpiaadidel mitmed treffneristid:
  Richard Luhtaru (11.a)
  - “Balti Tee” (võistkondlik matemaatikavõistlus, november 2017 Taani) – 5. koht
  - rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad (november 2017 Phuket) – hõbemedal
  - rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad (juuli 2018 Rumeenia)     
  - Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad (aprill 2018 Eesti) – 1. koht
  - Balti informaatikaolümpiaad (mai 2018 Rootsi) - hõbemedal
  -rahvusvaheline informaatikaolümpiaad (september 2018 Jaapan)
  - Euroopa füüsikaolümpiaad (2018 Venemaa) – 1. koht ja kuldmedal
  - rahvusvaheline füüsikaolümpiaad (juuli 2018 Portugal);

  Toomas  Tennisberg (11.b)
  - ”Balti Tee” (võistkondlik matemaatikavõistlus, november 2017 Taani) – 5. koht
  - matemaatikaolümpiaad (juuli 2018 Rumeenia)
  - Balti informaatikaolümpiaad (mai 2018 Rootsi) – pronksmedal
  - rahvusvaheline informaatikaolümpiaad (september 2018 Jaapan)

  Kati        Iher (12.b)
  - “Balti Tee” (võistkondlik matemaatikavõistlus, november 2017 Taani) – 5. koht
  - rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad (juuli 2018 Rumeenia);

  Martti    Vanker  (12.c)
  - “Noored Euroopa metsades” (september 2017 Ungari);

  Hermann Rull (12.c)
  - “Noored Euroopa metsades” (september 2017 Ungari);

  Madis     Reemann (12.c)
  - “Noored Euroopa metsades” (september 2017 Ungari);

  Artur     Avameri (10.a)
  - rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad (juuli 2018 Rumeenia);

  Mari       Remm (10.c)
  - “Noored Euroopa metsades” (september 2018 Leedu);

  Jürgen   Öövel (10.c)
  - “Noored Euroopa metsades” (september 2018 Leedu);

  Denis      Petrov (10.c)
  - “Noored Euroopa metsades” (september 2018 Leedu);

  Joosep    Kaimre (12.b)
  - rahvusvaheline Mendelejevi keemiaolümpiaad (aprill 2018 Valgevene) – pronksmedal;

  Meeri     Jürgenson (12.c)
  - rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad (juuli 2018 Iraan);

  Kirke     Joamets (11.a)
  - rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad (juuli 2018 Iraan)   

  Hannes   Kuslap   (11.a)
  - rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad (november 2017 Phuket)        
  - Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad (aprill 2018 Eesti) – diplom;

  Loona    Volke     (12.b)
  - Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad (aprill 2018 Eesti)
  - rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad (juuli 2018 Tsehhi);              

  Hanna Riia Allas (10.a)
  - Balti keemiaolümpiaad (aprill 2018 Läti) – 1. koht
  - rahvusvaheline keemiaolümpiaad (juuli 2018 Tsehhi)
  - EL loodusteaduste olümpiaad (mai 2018 Sloveenia) – kuldmedal;

  Hant Mikit Kolk (11.e)
  - rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad (juuli 2018 Tsehhi);              

  Maret     Sõmer (12.a)         
  -pranglimine (aprill 2018 Valgevene) – 7. koht.

Klasside tegemised

 • 10.a klass nautis 7.-8. juunil kanuumatka ja grillimist Taevaskojas.
 • 10.b klass käis ekskursioonil Kihnus. Mängiti palli, käidi saunas ning korraldati huvitav rattamatk. Elati üle ka äikesevihm.
 • 10.d klass viibis ekskursioonil Pärnu- ja Läänemaal. Penijõel tutvuti loodushoiuga Matsalu rahvuspargis, matkati Salevere salumäel, Haapsalu linnatuuri käigus tutvuti giidi vahendusel sealse ajalooga ning Ants Laikmaa elu ja tööga kunstniku majamuuseumis Taeblas. Kahepäevase reisi lõpetas pilguheit Konuvere kivisillale.
 • 10.e klass viibis 7.-8. juunil Kiidi turismitalus. Käidi matkal, tutvuti Rõuge vaatamisväärsustega, sõideti trossiga üle järve, grilliti, tehti suhkruvatti ja suheldi. Reedel arutati klassiga seonduvate teemade üle ja tehti rühmatööd.
 • 11.a klass veetis 7.-8. juunil seiklusrikkalt aega Lätimaal.
 • 11.d klass oli 7.-9. juunil Valgas humanitaarpraktikal, tutvuti linna ja miilitaarmuuseumiga ning korjati koolipärimust.
 • 11.e klass oli 7.-9. juunini humanitaarsuuna välipraktikal Lääne-Virumaal. Korjati kirjandusmuuseumi kogude tarvis noortepärimust Väike-Maarjast ja Tamsalust, matkati Punamäe ja Äntu järvede matkarajal ning osaleti Pärandivaderite projektis, st korrastati ööbimispaiga Kiltsi mõisa ümbrust.

Õpetajad

 • Õpetaja Maris Põkka andis maikuu lõpus Hea kolleegi taldriku edasi õpetaja Karin Soodlale. Palju õnne!

Sport

 • IX Jaak Lõivukese mälestusturniiril saalihokis, kus enamik osalejaid olid treffneristid, osales 10 võistkonda. Esikoha teenis kooslus „Keep calm and pass Edith“, teiseks tuli „Vana hea puur“ ja kolmandaks „Tartu Valla Torm“.

2018/2019. õppeaasta eelinfo

 • Info õpikute laenutamise, töövihikute ostmise ja septembrikuu toiduraha kohta avaldatakse kooli veebilehel augustikuus.
 • Uut õppeaastat alustame laupäeval, 1. septembril Hugo Treffneri ausamba juures.


 

Õpilaste kiitmine Hugo Treffneri Gümnaasiumi 14.06.2018 käskkirjaga nr 45

 
1.     Õpilaste esinemise eest olümpiaadidel ja võistlustel:
1.1   Silmapaistvate tulemuste eest:
10.a
Hanna-Riia Allas, Kadi Siigur;
 
11.a
Hannes Kuslap, Richard Luhtaru;
 
11.b
Toomas Tennisberg;
 
12.a
Maret Sõmer;
 
12.b
Joosep Kaimre, Loona Volke.
 
1.2   Suurepäraste tulemuste eest:
10.a
Teele Tars;
 
10.b
Piibe Lotte Volke;
 
10.c
Denis Petrov;
 
10.d
Hipp Saar;
 
11.b
Kirke Maria Lepik, Kristina Mumm;
 
11.c
Elis Õunapuu;
 
11.d
Renar Kihho, Markus Meier;
 
12.b
Mikko Leo Selg;
 
12.d
Anna Marie Paabumets;
 
12.e
Sandra Võsaste.
 
 
1.3   Väga heade tulemuste eest:
11.b
Kadi Sammul;
 
11.c
Art Villem Adojaan, Iris Gielen, Gerly Tohu;
 
11.d
Iljas Abubakarov;
 
12.a
Arle-Martin Kuura, Kaarel Kuresoo, Karl Treial;
 
12.b
Mirko Nõmmsalu.
 
1.4   Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust:
10.a
Toomas Roosma, Triinu Ruul, Eva-Triin Kubpart;
 
10.d
Juudit Lindsalu, Susanna Peterson;
 
10.e
Kätriin Pullerits, Mihkel Marius Jezierski;
 
11.a
Kirke Joamets, Klara Nõmmik;
 
11.b
Johanna Issak, Katri Pajusalu;
 
11.d
Rona Britt Luug;
 
12.a
Anni Ritson;
 
12.b
Eva Liisi Ojaveer, Marie Olli, Pilleriin Jukk, Maris Turb;
 
12.c
Karl Robert Kuum;
 
12.e
Ketlin Virumäe.
 
2.     Väga heade õpitulemuste eest ning autasustatakse kiituskirjaga:
10.a
Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Ingvar Drikkit, Annabel Pure, Teele Tars;
 
 
 
10.b
Andreas Eskor, Anette Habanen, Sander Miller, Kerstin Ojavee, Linda Grete Randla, Hanna Liis Tamm, Paula Timmi, Ethel Uibo, Piibe Lotte Volke;
 
10.c
Katrin Kaareste, Merily Keskküla, Anni Peegel, Denis Petrov, Keete Puidak, Mari Remm, Jaagup Savisaar, Tuule Tars, Kristiina Tideman;
 
10.d
Markus Laanoja, Grete Elanor Palgi, Anni Varjo ;
 
10.e
Erika Buda, Gerda Metsallik, Maarja Margaret Miller;
 
11.a
Andre Anijärv, Kirke Joamets, Kaarel Kangro, Richard Luhtaru, Iris Niinemets, Eva-Maria Rannik, Sullo Saan, Anna Talas, Karoliina Tomasson;
 
11.b
Kärt Käämbre, Ellen Leib, Joosep Lember, Hanna Moor, Laura Nemvalts, Liisa-Miina Pilv, Toomas Tennisberg;
 
11.c
Elise Helena Armulik, Laura Maria Pennar;
 
11.d
Liis Hääl, Adeele-Ann Krigul, Rahel Uusküla, Anna Weidebaum;
 
11.e
Hannabel Aria, Hant Mikit Kolk, Karmen Kukk, Hanna Maria Mägi, Olivia Vilma Maria Raudsik.
 
3.     Väga heade ja heade õpitulemuste eest:
10.a
Mari Leito, Toomas Roosma, Johannes Sarapuu;
 
10.b
Robert Höövel, Kevin Ibrus, Pihla Järv, Talis Petersell, Raino Marten Rammo, Markus Sulg;
 
10.c
Kristo Hunt, Anu Kängsep, Kaia-Riin Rohtmaa, Mirjan Valk, Jürgen Öövel;
 
10.d
Anabel Ainso, Mariann Klaassen, Laura Martinson, Mariliis Pärn, Eva Lotta Tamm, Lotte Vahelaan;
 
10.e
Eva Grete Huul, Saara Jaani, Agnes-Erika Kalm, Kätlin Kikas, Miina Aleksandra Piho, Kätriin Pullerits;
 
11.a
Kadri Jõul, Kasper Kaljuste, Liis Karo, Karolin Kivilaan, Hanna-Maria Kukk, Hälis Metsküla, Lea Sophie Noe, Laur Sisask, Hanna Sõnajalg;
 
 
11.b
Sander Jaaniste, Kristina Keerdo, Sarah Lannes, Karolin Rips, Henri Sellis, Tanel Tamm;
 
11.c
Alvaro Keskküla, Kirke Maria Lepik;
 
11.d
Renar Kihho, Annette Kits, Birgit Paju;
 
11.e
Maarja Leedjärv, Anette Gertrud Pello, Helena Saks.
 
4.     Aktiivse klassivälise tegevuse eest:
10.a
Artur Avameri, Rachel Kõllo;
 
10.b
Piibe Lotte Volke;
 
10.c
Säde Kannumae, Denis Petrov, Mari Remm, Jurgen Öövel;
 
10.d
Hanna Simona Allas;
 
10.e
Erika Buda, Andrea Jagur, Mihkel Mariusz Jezierski, Katrina Karo;
 
11.a
Markus Hausenberg, Getriin Koppel, Richard Luhtaru, Pärtel Rööpson, Markus Trasberg;
 
11.b
Karl-Markus Kaiv;
 
11.c
Hardi Häelme, Riti Ly Lukk, Sirle Tobber, Gerly Tohu;
 
11.d
Iljas Abubakarov, Kirke Aer, Katriina Gorjunov, Brita Herja, Marii Hermet, Triinu Hommik, Liis Hääl, Laura Liisa Jaansoo, Michelle Aurelia Jõgi, Marian Kandimaa, Renar Kihho, Aleksandra Kiidjärv, Helene Maria Kikas, Annette Kits, Rasmus Kont, Adeele-Ann Krigul, Katarina Käen, Joleta Maria Laane, Rona Britt Luug, Markus Meier, Liis-Kristiin Närska, Birgit Paju, Hugo Palm, Liisbet Palm, Mariette Põdra, Karoliine Pärlin, Tristan Roosipuu, Brett-Peter Rästas, Rauno Sammel, Saara Selgmäe, Liisi Tee, Rahel Uusküla, Anna Weidebaum;
 
12.a
Mihkel Hõlpus, Johanna Maria Karjus, Arle-Martin Kuura, Indrek Lombiots, Märt Morel, Jaanus Randma, Liisa Sonn, Maret Sõmer, Keilin Turjakas, Rauno Variku, Markus Vernik, Karl-Christofer Veske;
 
12.b
Siim Kristjan Ellervee, Siim Ilves, Jan Erik Konksi, Kärt Lang, Mirko Nõmmsalu, Eva Liisi Ojaveer, Kevin Reisenbuk;
12.d
Marite Ainso, Emma Maria Kalmus, Hans-Hendrik Karro, Anna Marie Paabumets, Marija Toomjõe;
 
12.e
Sandra Võsaste.
 
5.     Heade sportlike saavutuste ja kooli eduka esindamise eest võistlustel:
10.a
Hanna-Riia Allas, Ehar Kala, Miikael Marten Kibuspuu, Lauri Kuresoo, Rachel Kõllo, Paul Erik Olli, Ott Eric Ottender, Kristjan Paavel, Triinu Ruul, Albert Unn, Karl-Martin Voovere;
 
10.b
Andreas Eskor, Anette Habanen, Ergas-Ever Kask, Artur Kreegipuu, Kerstin Ojavee, Riko Piirisild, Raino Marten Rammo, Jass Reemann, Annebritt Rell, Kristjan Marcus Sulaoja, Markus Sulg, Aleksander Tamm, Ethel Uibo;
 
10.c
Heili Aavola, Rasmus Enno, Karl Gutmann, Kristo Hunt, Merily Keskküla, Denis Petrov, Kaia-Riin Rohtmaa, Jaagup Savisaar, Paul Johan Tamme, Jürgen Öövel;
 
10.d
Grete Isabel Huik, Mariann Klaassen, Laura Martinson, Patrick Peterson, Gerda Pihle, Mariliis Pärn, Elina Ribelus, Andreas Tristan Vaher, Lotte Vahelaan, Markus Ühtigi;
 
10.e
Sander Aukust, Kristina Illak, Saara Jaani, Andrea Jagur, Mihkel Mariusz Jezierski, Robert Paju, Heile-Liise Roone, Juhan Eerik Sova, Kärol Soodla, Risto Tepper;
 
11.a
Kati Ilus, Hannes Kuslap, Richard Luhtaru, Raiki Mänd, Robert Sokman, Hanna Sõnajalg, Richard Toom, Markus Trasberg;
 
11.b
Sander Jaaniste, Georg Kaasik, Nelle Kasemaa, Kristina Keerdo, Rasmus Kruusa, Kärt Käämbre, Sandra Lannes, Sarah Lannes, Hanna Moor, Mark Olav Sepp, Juhan Tamm, Danver Hans Värv;
 
11.c
Hardi Häelme, Kirke Maria Lepik, Katre Luikme, Kairi-Liis Roonurm, Jürgen Smidt, Margus Zimmer, Gerly Tohu, Elis Õunapuu;
 
11.d
Marii Hermet, Birgit Paju, Tristan Roosipuu;
 
11.e
Ilona Kann, Siim Kokkota, Mirjam Mõttus, Andtriine Navi, Robert Põldoja, Brandon Undrus;
 
12.a
Mihkel Hõlpus, Kadri Jürissaar, Johanna Maria Karjus, Indrek Lombiots, Katre Uibo;
 
12.b
Kristjan Hinno, Kati Iher, Siim Ilves, Karolin Kardmaa, Peeter Paul Kollist, Mirko Nõmmsalu, Hannaliina Piho, Kevin Reisenbuk, Triin Mirjam Tark;
 
12.c
Raimond Aus, Age Kannumäe, Andrus Kuusk, Kristel Kõivo, Greete Kõnnussaar, Nora Nurme, Martin Ojamaa, Johanna Olesk, Kaisa Rooba, Viktoria Soodla;
 
12.d
Greete Hollas, Hans-Hendrik Karro, Isabel Mae, Henri Olak, Anna Marie Paabumets, Kris-Robin Sirge;
 
12.e
Markus Milk, Joonatan Oras, Markus Jörgen Paapsi, Maria Pärli, Ege Sild.

Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27