Infoleht nr. 33 - 28.05.2018

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • vilistlaste mälumängu läbiviijaid: Ants Siim (vil 2009), Jaak Sõnajalg (vil 2010) ja Johannes Sats (vil 2009) ning küsimuste koostajaid: Ants Siim, Kaarel Siim (vil 2009), Madis Hurt (vil 2010) ja Jaak Sõnajalg.

Õppetöö

 • V perioodi arvestused toimuvad 31. maist–6. juunini.

  Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund            8.15 – 9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45

 • Teisipäeval, 29. mail kell 13.00 saabuvad kooli Briti kaitseväelased, kes kohtuvad auditooriumis (ruum 221) riigikaitse kursusel osalenud õpilastega.
 • Kolmapäeval, 30. mail on UPT-19 mustandite Moodlesse üles laadimise tähtaeg.
 • Selle õppeaasta viimased UPT kaitsmised toimuvad 7. ja 14. juunil, täpsem ajakava avaldatakse Moodles.
 • Õpetajad kannavad V perioodi kursuste hinded õpinguraamatutesse ja Stuudiumisse 12. juunil.
 • V perioodi ja õppeaasta jooksul läbitud kursuste kordusarvestused toimuvad 15.‑18. juunini. Täpne ajagraafik pannakse stendile ja avaldatakse kooli kodulehel 13. juunil. Järelarvestuste hinded teatatakse 18. juunil.
 • Õppeaasta lõpetamisega seotud õppenõukogud ja laiendatud juhtkonna nõupidamised toimuvad:
  neljapäeval, 31. mail kell 15.00 õppenõukogu ‑ ettevalmistus 12. klasside lõpetamiseks (kooliastmehinded, medalid, probleemid);
  teisipäev, 5. juuni kell 12.15 laiendatud juhtkonna nõupidamine – õpilaste ja juhendajate tunnustamine olümpiaadidel ja võistlustel osalemise eest;
  teisipäev, 5. juuni kell 13.15 kooliarenduse töörühmade juhtide ja laiendatud juhtkonna (ja kõigi osaleda soovivate õpetajate) nõupidamine – ülesannete püstitus uueks õppeaastaks;
  kolmapäeval, 13. juunil kell 14.00 õppenõukogu – 10. ja 11. klasside lõpetamine;
  esmaspäeval, 18. juunil kell 14.00 õppenõukogu – õppeaasta lõpetamine.
 • 10.-11. klassid kogunevad õppeaasta lõpetamiseks 15. juunil kell 11.00 aatriumis. Ühisele kogunemisele järgneb õppeaasta viimane klassijuhataja tund, mis toimub ruumis:
  10.a - 220        11.a - 135
  10.b - 213        11.b - 217
  10.c - 225        11.c - 227
  10.d - 202        11.d - 141
  10.e - 105        11.e - 102
   
 • Klassid õppekäikudel ja välipraktikal:
  10.a    7.-8. juuni õpetaja Marcus Hildebrandt
  10.b    6.-8. juuni õpetajad Katrin Ojaveer ja Aimar Poom
  10.c    6.-8. juuni õpetaja Rudolf Bichele
  10.d    7.-8. juuni õpetajad Mall Matto ja Anneli Mägi
  10.e    7.-8. juuni õpetaja Ljubov Titova
  11.a    7.-8. juuni õpetaja Helen Köhler ja psühholoog Triin Ulst
  11.c    11.-13. juuni õpetaja Saima Kaarna
  11.d    7.-9. juuni õpetaja Aare Ristikivi
  11.e    7.-9. juuni õpetaja Tiina Pluum
   
 • Järgmine infoleht ilmub 15. juunil.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 29.05
10.e    1. tund kunst õp. P. Beier - 136
5. tund jääb ära
11.a    2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom
4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
11.b    1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom 
11.c    1. tund jääb ära
11.d    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.e    2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
3. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 144
    5. tund jääb ära

kolmapäev, 30.05
11.c    3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 135
11.d    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
11.e    4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 135
11.b    2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom
3. tund kirjandus õp. M. Põkka – 107
4. tund füüsika praktikum 
11.a    4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
 

Abiturientidele

 • 2018.a. koolieksamid toimuvad 31. mail ja 1. juunil.
  neljapäev, 31.05
  ajaloo kirjalik eksam kell 10.15 – 12.15 ruumis 221
  bioloogia kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  geograafia kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  majandusõpetuse kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  joonestamise eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  keemia kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  kirjanduse suuline eksam kell 12.30 ruumis 102

  reede, 01.06
  füüsika suuline eksam kell 10.30 ruumis 213
  ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam kell 12.15–14.15 ruumis 221
   

 • Enne lõputunnistuse saamist tuleb kõikidel abiturientidel
 1. tagastada:
  • kooli raamatukogusse õpikud ning laenutatud raamatud;
  • õpilaspilet kooli kantseleisse, kus väljastatakse kooli astumisel toodud dokumendid;
  • riidekapi võti.
 1. anda allkiri
  • klassijuhatajaga kokkulepitud ajal arhiveerimisele kuuluvale individuaalkaardile ning kuld- ja hõbemedaliga kooli lõpetavatel õpilastel ka medalite väljastamise kohta vastavatesse dokumentidesse.
 • Presidendi vastuvõtt üldhariduskooli kuldmedaliga ja kutsekooli kiitusega lõpetanutele toimub 3. juulil 2018 kell 12:00 Presidendilossi roosiaias.
 • Tartu linnapea ootab üldhariduskoolide hõbe- ja kuldmedaliga ja kutsekooli kiitusega lõpetajaid oma vastuvõtule 12. juunil kell 14:00 TÜ Ajaloomuuseumi valgesse saali.

Teated

 • Teisipäeval, 29. mail kell 15.45 toimub aulas pidulik direktori vastuvõtt aineolümpiaadidel ja võistlustel osalenud treffneristidele.
 • Kolmapäeval, 30. mail kell 14.15 toimub teisel korruse koridoris kunstitrenni aastanäituse avamine.
 • Septembrist aprillini toimus igal kuul Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse viktoriin. Õppeaasta kokkuvõttes parim võistkond saab auhinnaks tasuta ajakirja aastatellimuse. Imelise Ajaloo parimad:
  1. Diana Mällo ja Elis Raud (12.e); 2. Säde Liis Nelke ja Hanna Saskia Ambre (10.b); 3. Liisa Sonn ja Karl-Christofer Veske (12.a).
 • 11.d ja 11.e õpilased viibisid 25.-27. mail Venemaal, külastati Petseri kloostrit, Pihkva kremlit ning Novgorodi vaatamisväärsusi.
 • 11.c klass külastas 25.-27. mail Peterburgi.
 • 29. mail kell 17.00 avatakse Eesti Rahva Muuseumis näitus „Õitsev (aju)vabadus. Noorte elust ja olust 1990. aastate Eestis“, mille kuraatoriteks on õpilased 11.e klassist. Kõik on oodatud!
 • Esmaspäeval, 4. juunil sõidavad Tantsutallad 1 ja Tantsutallad 2 Otepääle Eesti lipu päevale esinema. Tantsijatega sõidavad kaasa õpetajad Uve Saar, Trine Uusen ja Aare Ristikivi.

Konkursid

 • 24. mail toimus meie koolis II kirjanduslik mälumäng Tartu linna gümnaasiumiõpilastele. Sel aastal võitis KIMMi treffneristide võistkond koosseisus Liisa-Maria Komissarov (10.e), Karmen Kukk, Maarja Leedjärv ja Olivia Vilma Maria Raudsik (kõik 11.e). Kolmanda koha sai Miina Härma gümnaasiumi järel HTG võistkond, kuhu kuulusid Markus Laanoja (10.d), Kirke Maria Lepik (11.c) ja Anna Weidebaum (11.d). Täname kõiki osavõtjaid, esinejaid - vilistlasi Mart Velskrit ning Erik Leedjärve ja Gustav Nikopensiust, ürituse läbiviimisel abiks olnud Emma Belinda Semilarskit, Anabel Ainsot ja Romet Salu (kõik 10.d), plakati ja tänukirjade kujundaja David Ryabchikov (11.e) ning mälumängu koostajat Indrek Lillemäge (vil 2008).

Õpetajad

 • 28. maist kuni 1. juunini parandavad matemaatika riigieksamitöid õpetajad Ülle Hüva, Hele Kiisel ja Ehtel Timak, õpetaja Mari Jõgiste osaleb koolitusel 12.-17. juunini. Õpetaja Ülli Roostoja on koolist eemal 6.-13. juunini.

Sport

 • Kogu HTG perele mõeldud kooli meistrivõistlustel petangi paarismängus said kolmanda koha Richard Luhtaru ja Hannes Kuslap (mõlemad 11.a). Teiseks tulid Anu Ibrus ja Andres Ibrus (lapsevanemad) ning võitjateks krooniti Sander Kotkas (vil 2017) ja Märten Aardevälja (vil 2017).
 • Viimase saalihoki sõpruskohtumise õpilaste-õpetajate vahel võitsid vanemad seisuga 18:10. Täname toredaid mängukaaslasi!
 • Laupäeval, 9. juunil kell 10.00 algab kooli võimlas IX Jaak Lõivukese mälestusturniir saalihokis.

Söökla info

 • Söökla on avatud maikuus 10.30–15.00 ja 1.-6. juunini kell 9.30 – 14.30.

Vilistlaste mälumäng

 • 26. mail toimus HTG aulas järjekorras seitsmes HTG lendudevaheline mälumäng. Võitjaks tuli 16 võistkonna seas 1975. a lennu võistkond koosseisus Raimu Hanson, Ando Isak, Jüri Kukk ja Indrek Tamm. See oli 1975. aasta lennule juba kolmas võit lendudevaheliselt mälumängult. Teisele kohale Andres Ainelo, Andreas Valdmann, Indrek Lillemägi ja Heleen Jääger (kõik vil 2008). Kolmandale kohale tuli Kristi Näpping, Joosep Aloel, Tõnis Tars ja Triin Paabo (kõik vil 2011).


Teisipäeval, 29. mail algab kell 15.45 kooli aulas direktori pidulik vastuvõtt.

Vastuvõtule on kutsutud

 • õppeaastal 2017/2018 vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel osalenud õpilased:
  10.a
  Sass Albert Aare, Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Kärt Haak, Lauri Kuresoo, Kadi Siigur, Teele Tars, Leonid Zinatullin;
  10.b
  Paul Kaasik, Hannes Kraavi, Michelle Lukken, Kerstin Ojavee, Kristjan Marcus Sulaoja, Paula Timmi, Piibe Lotte Volke;
  10.c
  Denis Petrov, Mari Remm, Tuule Tars, Jürgen Öövel;
  10.d
  Hanna Simona Allas, Gerda Pihle, Juhan Pikamäe, Anni Varjo;
  10.e
  Liisa-Maria Komissarov;
  11.a
  Kirke Joamets, Aron Sisask, Laur Sisask, Kaarel Kangro, Richard Luhtaru, Klara Nõmmik, Sullo Saan, Anna Talas, Hannes Kuslap;
  11.b
  Maru Arukask, Georg Kaasik, Karl-Markus Kaiv, Sarah Lannes, Sandra Lannes, Ellen Leib, Henrik Narusberg, Kadi Sammul, Mark Olav Sepp, Toomas Tennisberg, Danver Hans Värv;
  11.c
  Art Villem Adojaan, Elise Helena Armulik, Iris Gielen, Alicia Jemets, Kirke Maria Lepik, Ly Lukk, Sirle Tobber, Gerly Tohu, Margus Zimmer, Elis Õunapuu;
  11.d
  Rona Britt Luug, Liisbet Palm, Tristan Roosipuu, Brett-Peter Rästas, Rahel Uusküla;
  11.e
  Triinu Amboja, Siim Kokkota, Hant Mikit Kolk, Anette Gertrud Pello, Brandon Undrus;
  12.a
  Külli Kangro, Johanna Maria Karjus, Kaarel Kuresoo, Arle-Martin Kuura, Andres Rõõm, Madis Steinberg, Maret Sõmer, Annabel Talts, Karl Treial, Keilin Turjakas, Katre Uibo, Markus Vernik;
  12.b
  Silvia Hiie Aabloo, Kati Iher, Siim Ilves, Pilleriin Jukk, Joosep Kaimre, Kristina Koch, Eva Liisi Ojaveer, Marie Olli, Hannaliina Piho, Kevin Reisenbuk, Rudolf Stenar Saluoks, Mikko Leo Selg, Triin Mirjam Tark, Maris Turb, Loona Volke;
  12.c
  Ethel Enniko, Meeri Jürgenson, Age Kannumäe, Karl Robert Kuum, Kristel Kõivo, Kaie Leppik, Gundra Raissar, Taavi Reinthal, Kaisa Rooba, Hermann Rull, Viktoria Soodla, Martti Vanker;
  12.d
  Eeva Liisa Bender, Ellen Rebecca Kruuse, Margus Paaliste, Heidi Raudsepp, Mihkel Ruut;
  12.e
  Kiur Erik Eensaar, Rauno Juntson, Diana Mällo, Anastasia Nõmmik, Markus Jörgen Paapsi, Maria Pärli, Elis Raud, Ege Sild, Ketlin Virumäe, Sandra Võsaste.

 

 • abituriendid, aktiivsed sportlased:
  12.a
  Johanna Maria Karjus, Andres Rõõm, Madis Steinberg, Katre Uibo, Markus Vernik;
  12.b
  Hannaliina Piho;
  12.c
  Age Kannumäe, Karl Robert Kuum, Kristel Kõivo, Kaisa Rooba, Viktoria Soodla;
  12.d
  Margus Paaliste, Mihkel Ruut;
  12.e
  Kiur Erik Eensaar; Maria Pärli, Ege Sild.
   
 • abituriendid, loovad koolilehe „Miilang” toimetuse liikmed:
  12.e
  Heido Nõmm, Liis Marii Valeika, Sandra Võsaste.

 

 • abituriendid, andekad kunstiga tegelejad:
  12.b
  Kristina Koch, Kärt Lang, Frederik Raud, Kristjan Solmann;
  12.e
  Laura Inno, Diana Mällo, Elis Raud.

 

 • abituriendid, nutikad väitlejad:
  12.d
  Heidi Raudsepp.

 

 • abituriendid, osavad bridžimängijad:
  12.b
  Kati Iher.
   
 • õpetajad ja juhendajad:
  Kristiine Aluvee, Priidu Beier, Erki Enkvist, Ülle Hüva, Oliver Issak, Mari Jõgiste, Saima Kaarna, Hele Kiisel, Mihkel Kree, Siim Kurvits, Mall Matto, Anneli Mägi, Lauri Naber, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Katrin Ojaveer, Siim Oks, Kerli Orav-Puurand, Eha Paabo, Andre Pettai, Monika Piirimäe, Tiina Pluum, Aimar Poom, Kristiina Punga, Maris Põkka, Madis Reemann, Aare Ristikivi, Anneli Saarva, Kristi Sarap, Ülle Seevri, Karin Soodla, Ehtel Timak, Ljubov Titova, Triin Toimetaja, Triin Ulst.
Viimati muudetud: 
2019-10-03 01:49