Infoleht nr. 32 - 21.05.2018

HTG INFO doc

Õppetöö

 • Riigikaitseõpetuse kevadine välilaager (RIK 2, praktiline kursus) toimub 22.-24. maini Palukülas

  ning HTG õpilased kogunevad Ringtee 19 ladude juures 22. mail kell 8.45. Kantseleist saavad laagris osalejad infolehe, kus on kirjas vajaliku varustuse loetelu ja lapsevanemale allkirjastamiseks teatelehe. Viimane tuleb laagrisse kaasa võtta.

 • Humanitaarpraktika õppepäevad toimuvad 11.d klassile kolmapäeval, 23. mail ja 11.e klassile neljapäeval, 24. mail rahvusarhiivis Noora (Nooruse 3). Õpilastel palutakse arhiivi fuajees kohal olla hiljemalt kell 10.15, hilinejatel arhiiviruumidesse iseseisvalt edasi ei ole võimalik pääseda. Arhiivi juurde jõudmiseks võib kasutada nt. linnaliini bussi nr. 5, mis väljub südalinnast kell 9.48 või bussi nr. 1, mis väljub südalinna bussipeatusest kell 9.45. Õppepäevaks vajalikud ülesanded on Stuudiumis humanitaarpraktika kursuse juures.
 • 10. ja 11. klasside õpilased, kes soovivad sooritada õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust uuesti, peavad esitama õppenõukogule avalduse kordusarvestusele loa saamiseks. Avalduse blankette saab kantseleist ning avalduse õppealajuhatajale esitamise viimane päev on kolmapäev, 23. mai.
 • Esmaspäeval, 28. mail kell 16.00 algab (mini)õppenõukogu, kus otsustatakse 10. ja 11. klasside õpilaste kordusarvestusele lubamine.
 • V perioodi arvestused toimuvad 31. maist – 6. juunini.
 • 10.a ja 10.b klassi keemiatunnid toimusid 9. maist - 21. maini keemia magistriõppe lõpetanud õpetajakoolituse praktikandi Joana Jõgela juhendamisel.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 22.05
10.a    3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal isesesev töö – 309
10.b    2. tund iseseisev töö ajaloos õp. A. Ristikivi – 203
    5. tund inglise keel õp. M Hildebrandti rühmal jääb ära
10.c    5. tund inglise keel õp. M Hildebrandti rühmal jääb ära
10.d    5. tund inglise keel õp. M Hildebrandti rühmal jääb ära
10.e    3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal isesesev töö – 309
11.b    4. tund  inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal isesesev töö – 309
11.c    2. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 144
4. tund  inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal isesesev töö – 309
11.d    4. tund  inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal isesesev töö – 309
11.e    4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
neljapäev, 24.05
10.a    1. tund kirjandus õp. K. Soodla - 105
    3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
reede, 25.05
11.a klassi õppepäev SPARK Makerlabis algab kell 9.00.
Kõigil 10. ja 11.bcde klassidel tunde ei toimu.
esmaspäev, 28.05
10.e    2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 136
10.d    5. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
teisipäev, 29.05    
10.a    5. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 141
10.d    4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 141
10.e    1. tund kunst õp. P. Beier - 136
5. tund jääb ära
11.a    2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom
4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
11.b    1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom 
11.c    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
11.d    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.e    2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
3. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 144
    5. tund jääb ära
kolmapäev, 30.05
11.c    3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 135
11.d    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
11.e    4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 135
11.b    2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom
3. tund kirjandus õp.M. Põkka - 107
4. tund füüsika praktikum 
11.a    4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
 

Abiturientidele

Tunniplaan 22.-23. maini

teisipäev, 22.05
12.a    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
    4.-5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.b    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.c    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
    5. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
2.-3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.e    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217

kolmapäev, 23.05
12.a    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.b    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.c    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.d    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
    4.-5. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.e    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202

 

 • Reedel, 25. mail kell 10.00 algab matemaatika riigieksam. Kõigil eksaminandidel palutakse kohal olla 15 minutit enne eksami algust, kaasa võtta kirjutus- ja joonestusvahendid ning õpilaspilet. Eksami vaheajal kell 12.00–12.45 on eksaminandidel võimalus lõunatada kooli sööklas. Kooli söökla on avatud kell 11.30–12.45. Vaheajal ei ole eksaminandidel lubatud koolimajast väljuda.
 • 2018.a. koolieksamid toimuvad 31. mail ja 1. juunil.
  neljapäev, 31.05
  ajaloo kirjalik eksam kell 10.15 – 12.15 ruumis 221
  bioloogia kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  geograafia kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  majandusõpetuse kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  joonestamise eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  keemia kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  kirjanduse suuline eksam kell 12.30 ruumis 102
  reede, 01.06
  füüsika suuline eksam kell 10.30 ruumis 213
  ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam kell 12.15 – 14.15 ruumis 221
 • Koolieksamite konsultatsioonid toimuvad:
  esmaspäeval, 28.05
  kell   8.00 –   9.15       ajalugu õp. Andre Pettai – 203
  kell 11.05 – 12.20       bioloogia õp. Saima Kaarna – 225
  kell 12.50 – 14.05       ühiskonnaõpetus õp. Aare Ristikivi – 141
  Keemia eksamiks ettevalmistus toimub üldistava keemia kursuse raames.
  Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on vähe (füüsika, geograafia, kirjandus ja majandusõpetus), palun konsultatsiooni aeg aineõpetajaga kokku leppida.

Teated

 • 18. mail külastasid kooli 55 aastat tagasi lõpetanud vilistlased ja 25. mail külastavad kooli 50 aastat tagasi lõpetanud.
 • Neljapäeval, 24. mail külastavad meie kooli Soome Karakallion koulu õpilased.
 • 25.-27. maini viibivad Tantsutaldade tantsijad Põlvas III Kagu-Eesti tantsupeol. Peole sõidetakse Emajõe äärsest parklast reedel, 25. mail kahe bussiga: kell 13.00 ja 15.45 (abituriendid). Tantsupidu „Kuula“ toimub pühapäeval, 27. mail kell 18.00 Intsikurmu laululaval.
 • 29. mail kell 17.00 avatakse Eesti Rahva Muuseumis näitus „Õitsev (aju)vabadus. Noorte elust ja olust 1990. aastate Eestis“, mille kuraatoriteks on õpilased 11.e klassist. Kõik on oodatud!
 • Esmaspäeval, 14. mail toimus klassidevahelise mälumängu viimane voor. Üldvõitjateks krooniti vilistlastest koosnev „Sinised keeled“, mille koosseisu kuuluvad Rando Porosk, Rudolf Bichele, Kadi Ainsaar ja Andres Ainelo. Teise koha saavutas abiturientidest koosnev „L33V1K353D“, kuhu kuuluvad Heido Nõmm, Rauno Juntson, Markus Jörgen Paapsi, Marta Napa, Silvia Linnuste (kõik 12.e), Martin Pedaja (12.b) ja Arle-Martin Kuura (12.a). Kolmanda koha võitsid vilistlased võistkonnaga „Peebu sünnipäev“, kuhu kuuluvad Karl Markus Villemson, Ilmar Uduste, Svenno Saan, Anton Konovalov, Helen Tera, Hanna-Liina Paat ja Ramsus Tensing.
 • Imelise Teaduse viktoriini kolm parimat võistkonda sellel õppeaastal on:
  1. Rauno Sammel (11.d) ja Ariel Hiir (11.e);
  2. Säde Liis Nelke ja Hanna Saskia Ambre (10.b);
  3. Toomas Roosma ja Albert Unn (10.a).

 

Olümpiaadid ja võistlused

 • 10.c klass osales RMK poolt korraldatud veebiviktoriinil, millest võttis sellel aastal osa 911 klassi 237 koolist üle Eesti. Tulemusi arvestati vanuserühmiti. HTG võistkond jõudis gümnaasiumiastmes 10 parema hulka, keda autasustati tasuta õppeprogrammiga RMK looduskeskuses ja 100 euro transpordirahaga.

Konkursid

 • Tänavakunstifestival Stencibility kutsub osalema kavandikonkursil „Minu esimene sein“. Tööde esitamise tähtaeg on 1. juuni, täpsem info http://www.stencibility.eu/osale#mes.

Õpilased

 • Reedel, 18. mail käis 10.d klass SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames Räpinas. Õppekäigu ajal tutvuti Räpina paberivabrikus tööprotsessiga ning Põlva Keskkonnamajas jäätmeprogrammiga.

Õpetajad

 • Direktor Ott Ojaveer osaleb 24. mail Palukülas koolide õpilaste riigikaitselaagri lõpetamisel.
 • Õpetaja Andre Pettai on õppetööst eemal 21. ja 22. mail, õpetaja Marcus Hildebrandt on haigestunud, õpetaja Ülle Hüva sõidab oma klassi õpilastega õppekäigule 23. mail. Koos õpilastega sõidavad õppeekskursioonile 25.-27. maini õpetajad Ülle Seevri, Marcus Hildebrandt, Aare Ristikivi, Karin Soodla ja Tiina Pluum. Kagu-Eesti tantsupeole sõidavad 25.-27. maini Põlvasse tantsijatega kaasa õpetajad Uve Saar ja Trine Uusen. 28. maist kuni 1. juunini parandavad matemaatika riigieksamitöid õpetajad Ülle Hüva, Hele Kiisel ja Ehtel Timak.

Kooli hoolekogu

 • Kooli hoolekogu koosolek on 23. mail. Hoolekogus otsustatakse Mauruse stipendiumite väljaandmisega seonduv, kuulatakse kooli juhtkonna ülevaadet uute 10. klasside komplekteerimisest ning 12. klassi õpilaste lõpetamisega seonduvast ja tehakse linnavalitsusele ettepanek HTG-s 2018/2019. õppeaasta suvise koolivaheaja kehtestamiseks.

Sport

 • VK Janika Team Wonder koosseisus saavutasid Mariann Klaassen, Lotte Vahelaan ja Elina Ribelus (10.d) rühmvõimlemise Euroopa meistrivõistlustel 2018 seenioride arvestuses 5. koha.
 • Eesti noorte meistrivõistlustel tulirelvadest laskmises saavutas Kairi-Liis Roonurm (11.c) spordipüstoli 30+30 lasku harjutuses 4. koha ja püssiga 60 lasku lamades 8. koha.
 • 16-18. mail toimus EMÜ spordihoone juures HTG klassidevaheline jalgpalliturniir, mille võitjaks tuli 10.c klass. Auväärse teise koha saavutas 10.e ning kolmandale kohale mängis end 12.b klass. Turniiri suurimaks väravakütiks osutus Peeter Paul Kollist (12.b, 14 väravat) ning parimaks naismängijaks Annebritt Rell (10.b).
Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27