Infoleht nr. 31 - 14.05.2018

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • Hanna-Riia Allast (10.a), kes võitis Eesti võistkonna koosseisus Sloveenias 28. aprillist 4. maini toimunud Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil kuldmedali.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Siim Oksa, Tiina Pluumi, Maris Põkkat, Madis Reemanni, Ülle Seevrit ja Karin Soodlat õpilaste olümpiaadideks ja võistlusteks ettevalmistamise eest;
 • segakoor Anima lauljaid ja soliste, tantsuansambli Tantsutallad tantsijaid ning nende juhendajaid õpetajaid Ülle Keerbergi, Uve Saart ja vilistlasi Sandra Ivanovi, Trine Uusenit ja Karel Vähi meeldejääva kevadkontserdi eest.

Õppetöö

 • 16. maini jätkuvad IV perioodi järelarvestused
  esmaspäev, 14.05
  bioloogia ja geograafia õp. S. Kaarna ja Ü. Seevri - kell 16.00 - 225
  füüsika õp. J. Paaver kell 15.50 - 213
  füüsika õp. M. Reemann kell 16.00 - 213
  matemaatika 12. klassid kell 14.15 kõik õpetajad - 221
  matemaatika 10.-11. klassid kell 16.00 kõik õpetajad - 221
  saksa keel õp. M. Matto kell 16.00 - 204
  teisipäev, 15.05
  muusika õp. Ü. Keerberg kell 15.45 - 220
  eesti keel ja kirjandus õp. H. Tering kell 14.00‑15.00 - 109
  kolmapäev, 16.05
  kell 15.45 ruumis 105 järelarvestus õpilastele, kellel kattusid erinevate ainete järelarvestuste ajad või kes ei saanud järelarvestusel osaleda mõjuval põhjusel.
   
 • Õpetajad teatavad IV perioodi järelarvestuste hinded esmaspäeval, 21. mail.
 • 10. ja 11. klasside õpilased, kes soovivad sooritada õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust uuesti, peavad esitama õppenõukogule avalduse kordusarvestusele loa saamiseks. Avalduse blankette saab kantseleist ning avaldus tuleb tuua õppealajuhatajale hiljemalt 23. mail.
 • Riigikaitseõpetuse kevadine välilaager (RIK 2, praktiline kursus) toimub 22.-24. maini Palukülas ning HTG õpilased kogunevad Ringtee 19 ladude juures 22. mail kell 8.45. Kantseleist saavad laagris osalejad infolehe, kus on kirjas vajaliku varustuse loetelu ja lapsevanemale allkirjastamiseks teatelehe. Viimane tuleb laagrisse kaasa võtta.
 • 11. klasside õpilased, kes soovivad oma uurimus- või praktilist tööd kaitsta sellel õppeaastal, peavad oma töö üles laadima hiljemalt 16. mail.

 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 15.05
11.c    2. tund inglise keel õp. K. Ojaveer - 144

kolmapäev, 16.05
10.a    2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 203
10.b    3. tund ajalugu õp. A. Pettai - 203
10.e    1. tund kunst P. Beier - 225
3. tund kirjandus õp. M. Põkka - 107
11.e    1. tund ajalugu õp. A. Pettai - 102

reede, 18.05
10.d    tunde ei toimu, klass on õppekäigul
10.c    1. tund jääb saksa keele rühmal ära
11.c    2. tund inglise keel õp. K. Ojaveer - 144, saksa keele rühmal iseseisev töö õp. Ü. Keerberg - 220
11.d    2. tund saksa keele rühmal iseseisev töö õp. Ü. Keerberg - 220

esmaspäev, 21.05
10.a    4. tund keemia õp. E. Paabo - 217
10.b    3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
10.c    2. tund keemia õp. E. Paabo - 217
10.e    tund ei toimu, klass on õppekäigul
11.b    2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 302, toimub ka 4. tund
4. tund õp. L. Titova vene keele rühmal iseseisev töö õp. O. Titova - 302
11c    4. tund õp. L. Titova vene keele rühmal iseseisev töö õp. O. Titova - 302
11.d    4. tund õp. L. Titova vene keele rühmal iseseisev töö õp. O. Titova - 302
11.e    5. tund iseseisev töö ajaloos õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 203    

teisipäev, 22.05
10.b    2. tund iseseisev töö ajaloos õp. A. Ristikivi - 203
11.e    4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
 

Abiturientidele

Tunniplaan 15.-23. maini

teisipäev, 15.05
12.a    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
    4.-5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.b    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.c    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
2.-3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
5. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.e    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217

kolmapäev, 16.05
12.a    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.b    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.c    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
4.-5. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.e    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202

neljapäev, 17.05
12.a    2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.c    2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139

reede, 18.05
12.a    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.b    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.c    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.d    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.e    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202

esmaspäev, 21.05
12.a    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.b    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.c    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.e    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202

teisipäev, 22.05
12.a    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
    4.-5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.b    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.c    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
    5. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12.d    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
2.-3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.e    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217

kolmapäev, 23.05
12.a    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.b    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.c    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
12.d    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
4.-5. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.e    1.-2. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
 

 • Õppenõukogu otsusega kordusarvestustele lubatud 12. klasside õpilased saavad kirjalikke arvestusi sooritada 17. ja 18. mail. Nimetatud päevadel on kordusarvestuste sooritamiseks ainuke võimalus.
 • Suuliste kordusarvestuste ajad tuleb kokku leppida aineõpetajatega ja toimuvad need 16.-18. maini. Samuti tuleb õp. Madis Reemanniga kokku leppida laboratoorsete tööde tegemise aeg.

Neljapäeval, 17. mai kell 9.30–11.00 saab ruumis 221 sooritada järgmiste kursuste kordusarvestusi:
ajalugu 4. kursus
bioloogia 1. ja 2. kursus
eesti keel 2., 5. ja 7. kursus
füüsika 1. kursus
inglise keel 8. kursus
matemaatika 5., 7., 10. ja 11. kursus
matemaatika praktikum 2., 3. ja 4. kursus
muusika 2. kursus

Reedel, 18. mai kell 13.00 – 14.30 saab ruumis 221 sooritada järgmiste kursuste kordusarvestusi:
füüsika 3.-7. kursus
geograafia 2. ja 3. kursus
majandusõpetus 1 kursus
matemaatika 3., 8. ja 13. kursus
muusika 3. kursus
ühiskonnaõpetus 1. ja 2. kursus.

 • 2018.a. koolieksamid toimuvad 31. mail ja 1. juunil.
  neljapäev, 31.05
  ajaloo kirjalik eksam kell 10.15 – 12.15 ruumis 221
  bioloogia kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  geograafia kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  majandusõpetuse kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  joonestamise eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  keemia kirjalik eksam kell 13.00 – 15.00 ruumis 221
  kirjanduse suuline eksam kell 12.30 ruumis 102
  reede, 01.06
  füüsika suuline eksam kell 10.30 ruumis 213
  ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam kell 12.15 – 14.15 ruumis 221
   
 • Koolieksamite konsultatsioonid toimuvad
  kolmapäev, 16.05 
  kell 12.50                    joonestamine õp. Raimond Lepiste - 227
  neljapäeval, 17.05
  kell 13.00 – 15.00       ajalugu õp. Andre Pettai - 203
  kell 13.00 – 15.00       bioloogia õp. Saima Kaarna - 225
  kell 13.00 – 15.00       ühiskonnaõpetus õp. Aare Ristikivi - 141
  esmaspäeval, 28.05
  kell 8.00 – 9.15           ajalugu õp. Andre Pettai - 203
  kell 11.05 – 12.20       bioloogia õp. Saima Kaarna - 225
  kell 12.50 – 14.05       ühiskonnaõpetus õp. Aare Ristikivi - 141
  Keemia eksamiks ettevalmistus toimub üldistava keemia kursuse raames.
  Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on vähe (füüsika, geograafia, kirjandus ja majandusõpetus) palun konsultatsiooni aega aineõpetajaga kokku leppida.

 

Teated

 • Teisipäeval, 15. mail kell 15.30 on Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja vastuvõtule üleriigiliste aineolümpiaadide Tartu piirkonnavoorude parimatele ja nende juhendajatele meie koolist kutsutud
  10. klass 
  Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Kärt Haak, Liisa-Maria Komissarov, Juhan Pikamäe, Mari Remm, Kadi Siigur, Tuule Tars, Anni Varjo, Jürgen Öövel.
  11. klass
  Kirke Joamets, Hant Mikit Kolk, Hannes Kuslap, Sandra Lannes, Richard Luhtaru, Liisbet Palm, Sullo Saan, Aron Sisask, Lauri Sisask, Toomas Tennisberg, Gerly Tohu, Rahel Uusküla.
  12. klass
  Silvia Hiie Aabloo, Eeva Liisa Bender, Kati Iher, Joosep Kaimre, Ellen Rebecca Kruuse, Diana Mällo, Anastasia Nõmmik, Margus Paaliste, Elis Raud, Taavi Reinthal,  Kaisa Rooba, Mikko Leo Selg, Maret Sõmer, Triin Mirjam Tark, Martti Vanker, Loona Volke, Sandra Võsaste.
  Õpetajad
  Priidu Beier, Ülle Hüva, Mari Jõgiste, Saima Kaarna, Mall Matto, Anneli Mägi, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Siim Oks, Kerli Orav-Puurand Eha Paabo, Andre Pettai, Tiina Pluum, Kristiina Punga, Maris Põkka, Madis Reemann, Aare Ristikivi, Olga Schihalejev, Ülle Seevri, Karin Soodla, Ehtel Timak, Ljubov Titova.
   
 • Teisipäeval, 15. mail toimub Jaani kiriku ees 11. klasside pildistamine järgmiselt:
  12.35 - 11.a
  12.40 - 11.b
  12.45 - 11.c
  12.50 - 11.d
  12.55 - 11.e
 • HITSA toetab koolile õppetöös kasutamiseks 3D printeri ostu ca 730 euroga (70% kogumaksumusest) kooli poolt esitatud taotluse alusel.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Üleriigilise füüsika veebiviktoriini tulemused meie kooli jaoks olid järgmised:
  10. klass: 1. koht Leonid Zinatullin (10.a.);
  11. klass: 1. koht Toomas Tennisberg (11.b), 3. koht Richard Luhtaru (11.a), 9. koht Sullo Saan (11.a);
  12. klass: 1. koht Kristina Koch (12.b), 6. koht Madis Steinberg (12.a), 7. koht Silvia Hiie Aabloo (12.b).

 

 • 11. mail toimunud Eesti õpilasfirma 2018 võistlusel sai ÕF SendEst (Maru Arukask (11.b), Triinu Amboja, Siim Kokkota, Anette Gertrud Pello ja Brandon Undrus (11.e)) Tartu Linnavalitsuse eripreemia kui parim Tartu õpilasfirma.
 • 11.-12. mail toimunud geograafiaolümpiaadi lõppvoorus (35 osavõtjat) sai Sullo Saan (11.a) II järgu diplomi. 12. Kati Iher, 13. Joosep Kaimre (mõlemad 12.b), 16. Hanna-Riia Allas (10.a), 17. Triin Mirjam Tark (12.b).
 • Kirjandusfestivalil Prima Vistal tunnustati üleriigilise arvustuste võistluse Ulakass parimaid. 52 osaleja seas noppisid suurema osa gümnaasiumiastme auhindadest treffneristid:
  1. koht - Kirke Maria Lepik (11.c), 2. koht - Elis Õunapuu (11.c), eripreemiad said Klara Nõmmik (11.a), Hant Mikit Kolk (11.e) ja Rona Britt Luug (11.d).

Õpetajad

 • 15. mail osalevad Võrus kolme kooli juhtkondade ja tugispetsialistide alasel ühisseminaril õpilasnõustaja Trine Uusen, psühholoog Triin Ulst, õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer. Seminar on üheks tegevuseks Innove poolt rahastatud HTG õpetajate täiendkoolitusprojektis „Kaasava koolikultuuri arendamine“. Osalevad koolid: Tartu Tamme Gümnaasium, Võru Gümnaasium ja HTG.
 • Õpetaja Ülle Seevri viibib 16.-17. mail Rootsis õpilasfirmade laadal, õpetaja Mall Matto sõidab oma klassi õpilastega õppekäigule Räpinasse 18. mail ning õpetaja Ljubov Titova 21. mail. Õpetaja Andre Pettai on õppetööst eemal 21. ja 22. mail.

Sport

 • Tartu koolide murdmaateatejooksu meistrivõistlustel saavutas meie kooli võistkond II koha. Võistkonda kuulusid: Annebritt Rell (10.b), Hanna Sõnajalg (11.a), Mirjam Mõttus (11.e), Kristel Kõivo ja Johanna Olesk (12.c), Aleksander Tamm (10.b), Raiki Mänd (11.a), Andres Rõõm, Rauno Variku (12.a), Peeter Paul Kollist (12.b) ja Kris-Robin Sirge (12.d).
 • Tartu linna koolinoorte karikavõistlustel valikorienteerumises võitis meie kooli võistkond. I koha saavutasid Kristel Kõivo (12.c) ja Andres Rõõm (12.a), II kohale tulid Kaisa Rooba (12.c) ja Toomas Roosma (10.a) ning kolmandale kohale Kirke Maria Lepik (11.c) ja Hannes Kuslap (11.a). Võistkonnas jooksid veel Johanna Maria Karjus (12.a), Katre Luikme (11.c), Tanel Tamm (11.b), Rasmus Kruusa (11.b) ja Markus Sulg (10.b).
 • Tartu koolide karikavõistlustel neidude võrkpallis saavutas meie kooli naiskond II koha. Mängisid: Nora Nurme (12.c), Johanna Maria Karjus (12.a), Greete Hollas (12.d), Nelle Kasemaa (11.b), Gerly Tohu (11.c), Ethel Uibo (10.b), Grete Isabel Huik (10.d) ja Kristina Illak (10.e).
 • 16.-18. mail toimub Eesti Maaülikooli spordihoone juures HTG klassidevaheline jalgpalliturniir. Oodatud on kõik klassid, võistkonda kuulub maksimaalselt 8 ning minimaalselt 5 mängijat, kellest vähemalt üks on tüdruk. Registreerumiseks võtta ühendust õp. Aimar Poomi, Richard Toomi või Raiki Männiga (mõlemad 11.a). Registreerumine toimub kuni 15. mai hilisõhtuni. Täpsem info turniiri kohta Facebookis “HTG klassidevaheline jalgpalliturniir”.
 • 22. mail toimuvad kooli meistrivõistlused petangi paarismängus. Osaleda võib kogu HTG pere (õpilased, kooli töötajad, vilistlased, lapsevanemad jne). Kogunemine Haridus- ja Teadusministeeriumi ees Peeter Põllu kuju juures kell 16.00. Eelregistreerumine kuni 20.05 õpetaja Poomi juures. Parimatele auhinnad. Lisainfo Facebookis „HTG petank“.

HTG vaimse tervise nädal

See nädal (14.05-18.05) on HTGs vaimse tervise nädal, mille raames toimuvad iga päev erinevad üritused ja tegevused.
Esmaspäev, 14. mai: Anni Kuusiku teadveloleku töötuba; psühholoogi infominutid;
Teisipäev, 15. mai: kundalini jooga (NB! Vajalik eelregistreerimine); eksperimentaalpsühholoogia töötuba;
Kolmapäev, 16. mai: tantsuvahetund; Kahoot; MTÜ Peaasi loeng ärevusest ja depressioonist.
Neljapäev, 17. mai: HTG terviseraja avamine; meelerahu harjutused; TÜ arstitudengite loeng vaimse tervise tähtsusest.
Reede, 18. mai: akrojooga etendus; kokkuvõte ja auhindade loos ning üleandmine; filmiõhtu.
Täpsem info kellaaegade ja ruumide kohta on olemas koolimajas olevatel plakatitel ning HTG vaimse tervise nädala Facebook’i lehel. Vaimse tervise nädalal on võimalik võita hulgaliselt toredaid auhindu ning korraldajad ootavad aktiivset osavõttu! Üritus toimub 11.a klassi õpilaste Eva-Maria Ranniku ja Iris Niinemetsa praktilise töö raames.

Raamatukogu teated

 • Kolmapäeval, 16. mail on kooli raamatukogu suletud, kuna raamatukoguhoidja osaleb koolitusel.

 

Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27