Infoleht nr. 28 - 17.04.2018

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Helen Köhlerit abi eest viimase koolikella aktuse korraldamisel abiturientidele;
 • õpetajaid Tiina Pluumi, Maris Põkkat, Madis Reemanni, Ülle Seevrit ja Karin Soodlat õpilaste olümpiaadideks ja võistlusteks ettevalmistamise eest;
 • õpetajaid Anneli Mägi, Tiina Pluumi, Kristiina Pungat ja Ülle Seevrit 10. ja 11. klasside õpilastele e-õppepäeva korraldamise eest.

Õppetöö

 • Reedel, 20. aprillil pärast 4. tundi kell 14.15‑14.45 ootavad õpetajad õpilasi, et kanda IV perioodi hinded õpinguraamatutesse järgmistes ruumides:
  Marcus Hildebrandt               221
  Erika Hunt                             221
  Ülle Hüva                               136
  Mari Jõgiste                            303
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                             135
  Helen Köhler                          221
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa         310
  Katrin Ojaveer                       312
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                            214
  Andre Pettai                           203
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Kristiina Punga                      144
  Maris Põkka                           107
  Anneli Saarva                         228
  Helgi Pähno                           216
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          308
  Külli Rootsi                            309
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                        302
  Olga Titova                            301
  Õpetaja Raimond Lepiste teatab hinded neljapäeval, 19. aprillil enne 5. tundi ruumis 202.

 

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 18.04
10.a    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308
4. tund kirjandus õp. K. Soodla - 107
10.b    2.-3. tund kirjandus õp. M. Põkka - 107
10.c    tunde ei toimu, klass on õppekäigul
10.e    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308
11.c    2.-3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102

reede, 20.04
10.a    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308 
10.c    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308 
10.e    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308 
11.b    2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308 

kolmapäev, 02.05
Ilmub infoleht, toimuvad klassijuhatajate infominutid, tundide ajad on muudetud: 

1. tund        8.05 – 9.20
2. tund        9.30 – 10.45
I söögivahetund
3. tund     11.15 – 12.30
klassijuhataja infominutid
 II söögivahetund
4. tund     13.15 – 14.30
5. tund        14.40 – 15.55

10.b    2. tund keemia õp. E. Paabo - 217
3. tund kirjandus õp. M. Põkka - 105
10.c    1. tund saksa keel õp. A. Roots - 204
3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
4. tund vene keel õp. O. Titova rühmal jääb ära
10.d    1. tund saksa keel õp. A. Roots - 204, õp. O. Titova rühmal jääb vene keele tund ära
10.d    2. tund saksa keel õp. A. Roots - 204
11.c    2.-3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
SK7    5. tund jääb ära

Klassijuhataja infominutid toimuvad pärast 3. tundi järgmistes klassiruumides:
10.a – 107    11.a – 102
10.b – 217    11.b – 139
10.c – 225    11.c – 135
10.d – 141    11.d – 144
10.e – 203    11.e – 105
 

Abiturientidele

 • 12. klasside tunniplaan 18.04 – 07.05
  Tunniplaan uuendatakse stendil 4. mail ja avaldatakse 7. mai infolehes.
  kolmapäev, 18.04
  12.a     3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.b     1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.c     1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
  12.e     2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  neljapäev, 19.04
  12.a     1. tund inglise keel – õp. E. Hunt - 204, H. Köhler-309, K. Ojaveer-312
  NB! õp. Ü. Roostoja tundi ei toimu!
  3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.b     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt -220, E. Hunt - 301, H. Köhler - 227, K. Ojaveer - 312,  K. Rootsi-309.
  NB! õp. Ü. Roostoja tundi ei toimu!
  12.c     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt-220, E. Hunt - 301, H. Köhler - 227, K. Ojaveer-312, K.Rootsi-309.
  NB! õp. Ü. Roostoja tundi ei toimu!
  5. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
  12.d     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt-220, E. Hunt - 301, H. Köhler - 227, K. Ojaveer - 312, K. Rootsi-309.
  NB! õp. Ü. Roostoja tundi ei toimu!
  12.e     1. tund inglise keel – õp. E. Hunt – 204, H. Köhler - 309, K. Ojaveer - 312. NB! õp. Ü. Roostoja tundi ei toimu!
  4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand
  202
  reede, 20.04
  12.a     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.b     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.c     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  12.d     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
  12.e     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand -202
  kolmapäev, 02.05
  12.a     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 106
  12.b     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.c     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  12.d     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
  12.e     1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo – 217
  3.-4.tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  neljapäev, 03.05
  12.a     1. tund inglise keel – õp. E. Hunt-309, K. Ojaveer-312, Ü.Roostoja – 308
  12.b     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt-220, E. Hunt-227, K. Ojaveer-312, Ü. Roostoja – 308, K. Rootsi-309
  12.c     2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
  4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt-220, E. Hunt-227, K. Ojaveer-312, Ü. Roostoja – 308, K. Rootsi-309
  12.d     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt-220, E. Hunt-227, K. Ojaveer-312, Ü. Roostoja – 308, K. Rootsi-309
  12.e     1. tund inglise keel – õp. E. Hunt-309, K. Ojaveer-312, Ü. Roostoja – 308
  reede, 04.05
  Inglise keele riigieksam kell 10.00
  esmaspäev, 07.05
  12.a     3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.b     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.c     2.-3. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
  12.d     4.-5. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
  12.e     1.-2.tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202

 

Teated

 • 17. aprillil 4. õppetunni ajal toimub aulas 11. klassi õpilastele loeng teemal „Tuleviku majandus ja tuleviku oskused“. Loengu peab Tartu Ülikooli majandusteaduste professor Raul Eamets.
 • 17. aprillil algusega kell 16 on kõik huvilised oodatud ruumi 141, ajalooring kutsub kuulama Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste major Kalle Kõllit, kes räägib Eesti missiooniüksuste tegemistest Lähis-Idas ning rahuvalvest Liibanonis.
 • Täna kell 16.10 ootab huvijuht kõikidest 10. ja 11. klassidest vähemalt kahte õpilast auditooriumisse, et arutada koos HTG 135. sünnipäeva tähistamist.
 • 19. aprillil 5. õppetunni ajal algusega kell 14.25 peab Tartu Ülikooli õppejõud neuroteaduste doktor Anton Terasmaa õpilastele loengu teemal „Sõltuvuse neurokeemia“. Lektor räägib loengus sõltuvusega seotud muutustest ajus, käsitledes erinevaid sõltuvusaineid. Loeng on kohustuslik 10. klasside õpilastele, samuti on loengule oodatud huvilised kõigist teistest klassidest.
 • 21.-22. aprillini toimub Tantsutaldade tantsulaager aulas ja võimlas.
 • Järgmine infoleht ilmub 2. mail.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 14.-15. aprillil toimunud üleriigilise füüsikaolümpiaadi parimad meie koolist olid:
  10. klass (21 osavõtjat)
  9.-10. Leonid Zinatullin (10.a)
  11. klass (20 osavõtjat)
  1. Richard Luhtaru (11.a)
  3. Toomas Tennisberg (11.b)
  4.-5. Hannes Kuslap (11.a)
  12. klass (18 osavõtjat)
  3. Loona Volke (12.b)
  7. Joosep Kaimre (12.b)
 • 6. aprillil toimunud õigekirjaolümpiaadi piirkondliku vooru parimad meie koolist olid:
  10. klass: 1. Kärt Haak (10.a); 2. Piibe-Lotte Volke (10.b); 3. Teele Tars (10.a); 4. Markus Laanoja (10.d); 5. Tuule Tars (10. c); 7. Liisa-Maria Komissarov (10.e;)
  11. klass: 2. Hant Mikit Kolk (11.e); 3. Kirke Maria Lepik (11.c); 4. Karoliine Pärlin (11.d); 6. Sullo Saan (11.a); 7. Kadi Sammul (11.b); 8. Liis Kristiin Närska (11.d);
  12. klass: 1. Loona Volke (12.b); 2. Sandra Võsaste (12.e); 4. Triin Mirjam Tark (12.b); 7.-8. Katre Uibo (12.a).
 • Õpilaste teadustööde konkursil saavutas esimese preemia Martti Vanker (12.c) töö „Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil“ eest, mis esindab Eestit õpilastööde konkursil Iirimaal; kolmanda preemia vääriliseks hinnati Joosep Kaimre (12.b) tööd „Toatemperatuurse fosforestsentsisüsteemi valmistamine ja iseloomustamine“, mis esindab Eestit õpilaste teadustööde konkursil Hiinas ja sai ka Tallinna Ülikooli eriauhinna; Marie Olli (12.b) pälvis oma töö ”Improteater Eestis” eest publiku lemmiku ja Eesti Kultuurkapitali eripreemia; Meeri Jürgenson (12.c) sai oma töö „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus globaalprobleemidest“ eest Kaitseministeeriumi eriauhinna; Kirke Joametsa (11.a) töö „Loomsete ja taimsete valguallikate keskkondlike hinnasiltide väärtused sealiha, lehmapiima ja põldherneste näitel” võitis Maaeluministeeriumi, projekti „Keskkonnasõbralikud avalikud üritused“ ja Eesti Maaülikooli eripreemia; Karl Robert Kuuma (12.c) töö „Vananemisega kaasnevate geeniekspressiooni muutuste määramine skeletilihases reaalaja PCR meetodil“ pälvis Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Teaduste Akadeemia eriauhinna; Gundra Raissari (12.c) töö „Aju morfoloogiline uuring valgu RIC8A defitsiitsetel käitumishäiretega hiirtel“ võitis Tallinna Ülikooli, Eesti Psühholoogide Liidu ja Tartu Ülikooli eriauhinna; Pilleriin Jukk (12.b) sai oma töö „Verevi järve soojus ja keemiline kihistus, selle muutused aastakümnete jooksul ning tulevikuprognoos“ eest Tallinna Ülikooli eriauhinna; Eva Liisi Ojaveer (12.b) pälvis töö „Päikesekaitsekreemide ja tekstiilide mõju UVB‑kiirguse levikule“ eest Tartu Observatooriumi eriauhinna.
 • Ülekoolilised Kahoodi-kolmapäevad jõudsid lõpusirgele. Esimese koha saavutas võistkond „Röövlirahnu“, koosseisus Nora Nurme ja Kaisa Schiffer (mõlemad 12.c), teiseks tuli „Malviiiiina“, koosseisus Ester Asso, Karmen Kukk (mõlemad 11.e) ja kolmanda koha saavutas „Ln“, koosseisus Laura Nemvalts ja Nelle Kasemaa (mõlemad 11.b). Loosiauhinna võitis võistkond „Paajug“.
 • Korp! Indla esseekonkursi võitis Anna Marie Paabumets (12.d), teise koha saavutas Kaisa Rooba (12.c).
 • 13.-15. aprillini toimunud XIV Eesti Kammerkooride festivalil võitis konkursi peapreemia - Grand Prix - Elleri tütarlastekoor. Meie kooli õpilastest ja vilistlastest kuuluvad koori koosseisu järgmised neiud: õpilased Aurora Ruus ja Kadi Siigur (10.a), Laura Maria Meltsas (10.e), Brita Herja ja Karoliine Pärlin (11.d), Kristiina Kuningas (12.b) ning vilistlased Eneli Maranik (E13) ja Laura Eiche (A13).
 • Õpilasfirma Edible (Georg Kaasik 11.b, Kirke Maria Lepik 11.c, Brett Peter Rästas ja Tristan Roosipuu 11.d) võitis 9.-11. aprillil Riias toimunud rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal Junior Achivement International Potential Award ehk rahvusvahelise potentsiaali auhinna.

Õpetajad

 • Õpetajad osalevad 20. aprillil (alates 15.00) ja 21. aprillil Pühajärvel Innove poolt rahastatud täiendkoolitusprojektis „Kaasava koolikultuuri edendamine“.
 • Õpetajad Eha Paabo ja Saima Kaarna viibivad õpilastega õppepäeval Tallinnas 18. aprillil, õpetaja Ülli Roostoja on õppetööst eemal 18.-20. aprillini, õpetajad Mall Matto ja Olga Titova on õpilastega õppekäigul Lüneburgis 24. aprillist 2. maini ning õpetaja Saima Kaarna osaleb meie kooli võistkonnaga konkursi „Noored Europa metsades“ finaalis 2.-3. mail.

Õpilased

 • 11.d ja 11.e klass veetsid reede, 13. aprilli Ida‑Virumaal. Jalutati Kuremäe kloostris, tutvuti baltisaksa kultuuriga Kukruse polaarmõisas ja külastati Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumit.

Sport

 • Eesti noorte meistrivõistlustel indiacas saavutas meie kooli võistkond III koha. Võistkonnas mängisid Ergas-Ever Kask, Raino Marten Rammo (10.b), Kristina Illak, Juhan Eerik Sova (10.e), Kristina Keerdo (11.b), Johanna Maria Karjus ja Madis Steinberg (12.a).
 • HTG malemeistrivõistlustel krooniti taas võitjaks Ander Tiisler (12.d), teiseks tuli Andor Aland (12.c) ning kolmandaks Hannes Kraavi (10.b). Ander Tiisler võitis ka Tartu koolide lahtised karikavõistlused males, kus osales 64 noort maletajat Eestist ja Lätist.
 • Nelja kooli saalihokiturniiril Jõgeval said HTG õpilased teise ja õpetajad kolmanda koha. Mõlemas arvestuses võitis Jõgeva.
 • Alma Linnasprint 2018 I etapi võitsid neidudest Hanna Moor (11.b) ja Kristel Kõivo (12.c), III koha saavutasid Kaisa Rooba (12.c) ja Liis-Marii Kaso. Noormeestest olid parimad Andres Rõõm (12.a) ja Marten Soeson.
 • Kolme Tartu tantsuansambli kohtumisel saavutasid Tarbatu noored esikoha mälumängus, saalihoki võitsid Tantsutallad ja järgmist kohtumist saavad korraldada TÜ RKA tantsijad.

Söökla teated

 • Orientiiriks 10.-11. klassi lapsevanematele mai ja juuni (2. mai - 6. juuni) toiduraha:
  *kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  tava- ja taimetoit 24 päeva x 0.70 eurot = 16.80 eurot, poisteports 24 päeva x 1.05 eurot = 25.20 eurot;
  *kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  tava- ja taimetoit 19 päeva x 0.70 eurot = 13.30 eurot, poisteports 19 päeva x 1.05 eurot = 19.95 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Toitlustamist ei toimu 4. ja 25. mail.

 

Eelteated

 • Õpilased, kes vajavad uurimistööde või perekonnaloo uurimiseks abi arhiiviallikate kasutamisel, on oodatud Rahvusarhiivi ehk Noorasse teisipäeval, 8. mail kell 15.30. Täpsem informatsioon ajalooõpetajatelt.

 

Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27