Infoleht nr. 27 - 10.04.2018

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Saima Kaarnat, Kerli Orav-Puuranda, Andre Pettaid, Kristiina Pungat, Aare Ristikivi, Ülle Seevrit, Ehtel Timakut, Ljubov Titovat ja Olga Titovat ning väitlejate juhendajat Triin Toimetajat õpilaste olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • V perioodil toimuvad infominutid järgmistes ruumides:
  10.a – 203       11.a – 225
  10.b – 202      11.b – 141
  10.c – 135       11.c – 213
  10.d – 227      11.d – 105
  10.e – 107       11.e – 102

 

 • Pärast 2. tundi söövad lõunat 10.a, 10.c, 10.e, 11.a, ja 11.c klassi õpilased, pärast 3. tundi 10.b, 10.d, 11.b, 11.d ja 11.e klassi õpilased. Abituriendid einestavad neile sobival vahetunnil.
 • 11.d ja 11.e klassi algava humanitaarpraktika kursuse õppepäevad toimuvad 2.-4. tunni ajal vastavalt klassile kolmapäeviti ja neljapäeviti
  - 11./12. aprillil Tartu Ülikooli Jakobi 2 õppehoones (kogunemine üleriietes 9.30 kooli kantselei juures, lõuna koolimajas);
  - 18./19. aprillil Eesti Rahva Muuseumis;
  - 2./3. mail Eesti Rahva Muuseumis;
  - 9./10. mail Eesti Kirjandusmuuseumis;
  - 16./17. mail Eesti Kirjandusmuuseumis;
  - 23./24. mail Rahvusarhiivis Noora;
  - 30./31. mail õppepäev algab koolimajas.
  Täpsem informatsioon õpilastele on Stuudiumis.
 • V perioodi õnnetunnid toimuvad ruumis 105 2. mail (45 min), 16. mail (järelarvestused, 90 min) ja 23. mail (90 min).
 • V perioodi vabaained:
  Joonestamine 2 õp. R. Lepiste - 202
  Ladina keel 2 (edasijõudnutele) õp. M. Hildebrandt - 220
  Psühholoogia (IÕ5) psühholoog T. Ulst - 107
  Saksa keel 7 (DSD eksamiks ettevalmistus)
  õp. M. Matto – 204
  Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00–9.15, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–15.40.
  Esimene vabaaine tund toimub kolmapäeval, 11. aprillil kell 13.00-13.45.
  Üldistav keemia 5 õp. E. Paabo – 217, tunnid toimuvad tunniplaanis ettenähtud ajal.
 • Ruumis 308 ja 309 toimub 10. aprillil kella 12ni ja 11.-12. aprillil kella 16ni prantsuse keele DELF scolaire eksami suuline osa, mille tõttu on tunnid üle viidud teistesse klassiruumidesse. Et tagada vaikus eksamiruumis, ei ole õpilaste puhkeruumis viibimine nimetatud päevadel soovitatav.

UPT-19

 • 7.-11. mai toimub UPT-19 juhendajaseminar.
 • Hiljemalt 30. mail tuleb Moodle’s üles laadida enda uurimistöö mustand.
 • 11. klassi õpilased, kes soovivad kaitsta oma tööd juba sel kevadel, peavad töö Moodle’s üles laadima hiljemalt 16. mail.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 10.04
10.a    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühm – 141, õp. M. Hildebrandti rühm - 303
           5. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom 
10.c    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühm - 144
10.d    4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
10.e    2. tund kunst õp. P. Beier - 227
           3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühm - 141
           5. tund jääb ära
11.b    2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühm - 144

kolmapäev, 11.04
10.a    2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
           3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühm - 220
           4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
10.b    4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühm - 220
10.c    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühm - 220
           4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühm - 220
10.d    4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühm - 220
10.e    1. tund kunst õp. P. Beier - 227
           3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühm - 220
           4. tund kirjandus õp. M. Põkka - 107
11.a    2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühm - 220
           4. tund matemaatika kogu klassil õp. E. Timak – 139, füüsika praktikumi ei toimu
11.b    3. tund matemaatika kogu klassil õp. E. Timak – 139, füüsika praktikumi ei toimu

neljapäev, 12.04
10.a     4. tund kirjandus õp. K. Soodla - 202
10.b     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühm - 227
10.c     alates 2. tunnist on klass geneetika õppepäeval TÜ õppehoones Vanemuise 46
10.d     1. tund kirjandus õp. K. Soodla - 105
            2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
            3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühm - 227
11.a     1. tund kunst õp. M. Jõgiste - 227
           2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
11.b     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühm - 227
11.c     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühm - 227
11.d     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühm - 227

reede,13.04
11.d     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
11.e     tunde ei toimu, klass on õppekäigul

esmaspäev, 16.04
Eesti keele riigieksam, tunde ei toimu.
10.a ja 10.b klass ning klassijuhatajad Katrin Ojaveer ja Marcus Hildebrandt on õppekäigul Räpinas, 11.b klassi õppepäev SPARK Makerlabis algab kell 9.00, (11.a klass on sel päeval vaba, õppepäev SPARK Makerlabis toimub 25.05).
Loodus- ja humanitaarklassidel viiakse läbi e‑õppepäev. Kooli sellel päeval tulema ei pea, kuid igal õpilasel on vajalik ligipääs internetiga varustatud arvutile. Kellel seda võimalust ei ole, saab kasutada HTG kolmanda korruse arvutiklassi etteregistreerimisega Anneli Mägi juures. Kell 8.00 avatakse HTG Moodle’i kursusel “e‑õppepäev 16.04.2018” igale klassile nende ülesanded. Ülesannete ja neile lisanduva tagasisideankeedi täitmiseks on arvestatud aega kuni 4,5 tundi. Seda tuleb arvestada aja planeerimisel, sest vastuseid oodatakse kuni kella 16.00ni. Kui mõne klassi e-õppepäeva ülesanne eeldab rühmatööks gruppidesse jagamist, siis sellest teavitab eelnevalt aineõpetaja.

teisipäev, 17.04
Ilmub infoleht, toimuvad klassijuhatajate infominutid, tundide ajad on muudetud:
1. tund            8.05 – 9.20
2. tund            9.30 – 10.45
I söögivahetund
3. tund            11.15 – 12.30
II söögivahetund
4. tund            13.00 – 14.15
klassijuhataja infominutid
5. tund            14.45 – 16.00

Klassijuhataja infominutid toimuvad järgmistes klassiruumides:
10.a – 217       11.a – 139
10.b – 202      11.b – 102
10.c – 225       11.c – 220
10.d – 227      11.d – 135
10.e – 136       11.e – 203

Abiturientidele

 • V perioodil toimuvad riigieksamiteks ette valmistavate kursuste tunnid ja koolieksami konsultatsioonid, millest on kõigil eksamit sooritavatel abiturientidel kohustus osa võtta. Koolieksamiteks ettevalmistavad konsultatsioonid algavad maikuus.
 • V perioodil saavad abituriendid lõunatada söökla lahtioleku aegadel neile sobival ajal.
 • Esmaspäeval, 16. aprillil kell 10.00 algab eesti keele riigieksam. Kõigil abiturientidel tuleb kohal olla kell 9.45. Kaasa võtta kirjutusvahendid ning isikut tõendav dokument.
 • V perioodi alguses toimuvad klassijuhatajate infominutid tunniplaanis määratud ajal, edaspidi kokkuleppel klassijuhatajaga.
 • 12. klasside tunniplaan 10.–17.04
  teisipäev, 10.04
  12.a    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  Klassijuhataja infominutid pärast 3. tundi ruumis 136
  4.-5. tund eesti keel õp. K. Soodla - 105
  12.b    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  Klassijuhataja infominutid pärast 4. tundi ruumis 136
  12.c    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  2.-3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
  Klassijuhataja infominutid pärast 3. tundi ruumis 139
  12.d    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  Klassijuhataja infominutid pärast 4. tundi ruumis 141
  5. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
  12.e    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  2.-3. tund eesti keel õp. K. Soodla - 105
  5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  Klassijuhataja infominutid pärast 4. tundi ruumis 107
  kolmapäev, 11.04
  12.a    13.00-13.45 lemmikõpetaja tund õp. M. Reemann - 136    
  12.b    13.00-13.45 lemmikõpetaja tund õp. E. Paabo - 217
  12.c    13.00-13.45 lemmikõpetaja tund õp. E. Timak - 139
  12.d    13.00-13.45 lemmikõpetaja tund õp. L. Tepp – 203
  12.e    13.00-13.45 lemmikõpetaja tund õp. A. Pettai – 202
  neljapäev, 12.04
  12.a    2.-3. tund eesti keel õp. K. Soodla - 141
  12.b    2. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
  12.c    1. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
  12.d    3.-4. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
  reede, 13.04
  12.d    3.-4. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
  12.e    3.-4. tund eesti keel õp. K. Soodla - 102
  teisipäev, 17.04
  12.a    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  4.-5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.b    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.c    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  5. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
  12.d    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  2.-3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
  12.e    1. tund üldistav keemia õp. E. Paabo - 217
  5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
   
 • Vastavalt kooli hindamisjuhendile on abiturientidel õigus ümber vastata kaks õppeajal sooritatud kursust. Kordusarvestuse sooritamise soovi korral tuleb õpilasel vormistada avaldus õppenõukogule. Avalduste blankette saab kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri ning see tuleb tuua õppealajuhatajale hiljemalt 12. aprillil kella 12ks. Hilisemaid avaldusi ei saa arvestada, sest õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine, toimub 12. aprillil kell 15.45.
 • 12. aprillini on võimalik muuta ka koolieksami II osa õppeaine valikut. Muutmise soovist tuleb teavitada õppealajuhatajat.
 • 12. aprillil ootab õppealajuhataja eesti ja inglise keele eksamitöö koopiaid soovijate nimekirja.
 • Viimase koolikella aktus 12. klassidele toimub kolmapäeval, 11. aprillil kell 14.00 kooli aulas. Aktust korraldab 11.a klass.
  Tundide ajad on sel päeval muudetud:
  1. 08.00 – 09.00
  2. 09.10 – 10.10
  3. 10.40 – 11.40
  4. 11.50 – 12.50
  5. 13.00 – 13.45
  Lemmikõpetaja tund abiturientidele toimub kell 13.00–13.45.

  Kell 13.50 algab aatriumis abiturientide ülesrivistus (ees on klassijuhataja ja klass paari kaupa tema järel).
  Lipuvalves on 12.a (Merily Allik, Johanna Maria Karjus, Liisa Sonn, Mihkel Hõlpus ja Indrek Lombiots), lipp antakse üle 11.a klassile (Karolin Kivilaan, Eva-Maria Rannik ja Sullo Saan).

  Pärast aktust (kell 15.40) toimub klassijuhataja tund, kus abiturientidele antakse kätte lõpumärgid ning lõpualbumid:
  12.a – 136 (Ü. Hüva)
  12.b – 135 (A. Saarva)
  12.c – 139 (E. Hunt)
  12.d – 203 (A. Pettai)
  12.e – 202 (O. Titova)
  Ühispildistamine aulas on kell 16.00.

 

Teated

 • HTG maleturniir toimub 10. aprillil kell 16.00 ruumis 107.
 • Õpilased, kes on osalenud rootsi keele kursustel, on oodatud neljapäeval, 19. aprillil kell 14.30 külla Tartu südalinnas asuvasse telefonikõnekeskusesse Samres, et tutvuda ettevõtte ning kõnekeskuses töötamiseks vajalike oskustega. Huvilistel palutakse osavõtusoovist hiljemalt 17. aprilliks teavitada õp. Kristiina Pungat.
 • 13.-14. aprillil toimub laululaager. Täpsem info õp. Ülle Keerbergilt.
 • Laupäeval, 14. aprillil toimub meie kooli võimlas kolme Tartu tantsuansambli A-rühmade sõpruskohtumine nii tantsus kui spordis. Kohtumine algab kell 17.00.
 • Klassivanemate ümarlaual tõstatasid õpilased küsimuse, miks ei ole koolimajas kasti, kuhu õpilased saaksid suuremat sorti paberijääke koguda/visata. Nüüdsest on valvuri vastas olevas I korruse koridoris selleks otstarbeks vanapaberi kast olemas.
 • Tuletame meelde, et hommikuti on õpilastel koolimajja sisenemine hooviukse kaudu.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Üleriiklikul filosoofia olümpiaadil saavutas kolmanda koha Sandra Võsaste (12.e).
 • Ajaloo-olümpiaadi lõppvoorus olid meie õpilaste tulemused järgmised: teemal „Reformatsioon ja vastureformatsioon“ 2.-3. koht Liisa-Maria Komissarov (10.e), teemal „Eesti 1917-1945“ 11.-14. koht Kaisa Rooba (12.c), 16. koht Liisbet Palm, 17. koht Rahel Uusküla (mõlemad 11.d) ning teemal „Esimene maailmasõda“ 8. koht Rauno Juntson (12.e), 9. koht Juhan Pikamäe (10.d) ja 15. koht Margus Paaliste (12.d).
 • 6. aprilli toimunud vabariiklikul majandusolümpiaadil saavutas Mikko Leo Selg (12.b) 2. koha.
 • 7.-8. aprillil toimus matemaatikaolümpiaadi lõppvoor. Meie õpilaste tulemused:
  10. klass (29 osavõtjat)
  1. Artur Avameri (10.a) I auhind
  6. Kadi Siigur (10.a) III auhind
  13. Hanna-Riia Allas (10.a)
  11. klass (24 osavõtjat)
  1. Toomas Tennisberg (11.b) I auhind
  2. Hannes Kuslap (11.a) II auhind
  4. Ellen Leib (11.b) III auhind
  5. Sullo Saan (11.a) III auhind
  9. Artur Avameri (10.a) III auhind
  12. klass (30 osavõtjat)
  1. Richard Luhtaru (11.a) I auhind
  2. Kati Iher (12.b) II auhind
  6. Joosep Kaimre (12.b) III auhind
  12. Rudolf Stenar Saluoks (12.b)
  13. Loona Volke (12.b)
  Eriauhind „Benoit Mandelbrot’i jälgedes“ - Richard Luhtaru, Toomas Tennisberg ja Artur Avameri.
  TÜ matemaatika ja statistika instituudi eriauhind ‑ Richard Luhtaru.
  Rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi valikvõistlusele on meie koolist kutsutud Kati Iher, Richard Luhtaru, Toomas Tennisberg, Hannes Kuslap, Artur Avameri ja Kadi Siigur.

 

 • Eesti meistrivõistlustel väitlemises saavutas HTG koolide arvestuses II koha. Väitlemise III etapi võitis HTG ja MHG ühisvõistkond Follow@Bossekass koosseisus Johanna Issak (11.b), Brett-Peter Rästas (11.d) ja Anniki Mikelsaar (MHG). II kohale väitles samuti HTG ja MHG ühendvõistkond May Contain Nuts koosseisus Markus Laanoja (10.d), Karoliine Pärlin (11.d) ning James Paul Arney (MHG). VIII koha saavutas võistkond HTG 2 koosseisus Kätriin Pullerits (10.e), Juudit Lindsalu (10.d) ja Heidi Raudsepp (12.d).
  Individuaalse kõnelejate arvestuse tulemused:
  II koht Markus Laanoja, III koht Karoliine Pärlin, IV koht Brett-Peter Rästas, X koht Johanna Issak, XIV koht Kätriin Pullerits.
  Aasta kokkuvõtte tulemused:
  Veerandfinalistid (5.-8. koht) HTG 2 (Kätriin Pullerits, Juudit Lindsalu, Heidi Raudsepp, Mihkel Mariusz Jezierski);
  Poolfinalistid: 3.-4. koht May Contain Nuts;
  Finalistid: Follow@Bossekass.
  Individuaalses arvestuses: III koht Markus Laanoja, VI koht Brett-Peter Rästas, XI koht Johanna Issak, XV koht Mihkel Mariusz Jezierski, XVI koht Kätriin Pullerits, XXII koht Juudit Lindsalu.

 

 • Tartu linna ja maakonna mälumängu III voorus saavutas esikoha võistkond Mitu Pead, kuhu kuusid Arle-Martin Kuura, Karl-Cristofer Veske, Madis Steinberg (kõik 12.a) ja Margus Paaliste (12.d), II koha saavutas võistkond Treff&Poska, kus meie kooli esindajad olid Kärt Haak (10.a) ja Jürgen Öövel (10.c), III koha saavutas Mass Kulda, mille koosseisu kuulusid Laura Maria Pennar (11.c), Richard Luhtaru (11.a), Johanna Issak ja Oliver Valk (mõlemad 11.b). Kokkuvõttes saavutas gümnaasiumide arvestuses HTG võistkond Mitu Pead III koha.
 • 29. märtsil toimunud vene keele konkursil sai 2. koha Kristina Mumm (11.b) ning 6. koha Iljas Abubakarov (11.d).
 • Rahvusvahelise võistluse “Noored Euroopa Metsades“ II voor (veebiviktoriinina inglise keeles) toimus 3. aprillil. HTG võistkondade tulemused olid järgmised:
  1. koha saavutas 10.c võistkond (Mari Remm, Jürgen Öövel ja Denis Petrov); 2.-3. kohta jagas 11.c võistkond (Riti Ly Lukk, Gerly Tohu ja Sirle Tobber); 10.-13. kohale jäi samuti 11.c võistkond (Art Villem Adojaan, Elise Helena Armulik ja Iris Gielen).
  Kõik võistkonnad on kutsutud finaali, mis toimub 2.-3. mail Järvseljal.

Konkursid

 • Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018 raames kutsutakse osalema konkursil „Päranditegijad!“ Video, foto, helisalvestis või jutt oma kodukoha pärandipaigast või vanast esemest vms tuleb esitada 23. aprilliks. Täpsem informatsioon: https://www.parandiaasta.ee/paranditegijad/

Õpetajad

 • Neljapäeval, 12. aprillil kell 15.45–17.30 toimub õppenõukogu, mille päevakorras on 12. klasside õpilaste kordusarvestustele lubamine (õpilase avalduse alusel) ning riigieksamite läbiviimine. Kõigi õpetajate osavõtt on väga vajalik.
 • Õpetaja Ülle Seevri osaleb 10. ja 11. aprillil Riias toimuval õpilasfirmade laadal, õpetaja Saima Kaarna viibib 10.c klassi õpilastega geneetika õppepäeval 12. aprillil alates 2. tunnist, õpetaja Ülli Roostoja on õppetööst eemal 16.-20. aprillini, õpilaste teadustööde konkursil 11. ja 12. aprillil osalevad õpetajad Ülle Seevri, Saima Kaarna, Monika Piirimäe, Aare Ristikivi ja Eha Paabo.

Sport

 • EV100 Eesti meistrivõistlustel võrkpallis kuni 20-aastaste neidude arvestuses tulid Eesti meistriteks Olerex / Veski Mati võistkonnas mänginud Grete Isabel Huik (10.d) ja Ethel Uibo (10.b)
 • Eesti juunioride sulgpallimeistrivõistlustel krooniti neidude üksikmängus Eesti meistriks Hannaliina Piho (12.b). Nii neidude paarismängus koos Liisa-Lotta Tannikuga kui ka segapaarismängus koos Karl Kerdiga võitis Hannaliina Piho hõbemedali. Neidude paarismängus saavutas Laura Martinson (10.d) koos Karina Kapaneniga III koha.
 • Mihkel Ruut (12.d) tuli juunioride Eesti meistriks lamades surumises. Tema kaalukategooria on kuni 105 kg ning võidutulemus 150 kg.
 • Reedel, 6. aprillil toimusid HTG 3x3 korvpallimeistrivõistlused. Turniiri võitjaks tulid õpetajad koosseisus Aimar Poom, Heivo Kikkatalo ja Andre Pettai. Auväärse teise koha saavutasid 12.e klassi noormehed Markus Paapsi, Markus Milk ja Heido Nõmm. Kolmandale kohale tulid 11.b klassi noormehed Mark Olav Sepp, Carlos Kleimann ja Siim Tamme. Turniiri parima mängija tiitliga pärjati Markus Paapsi. Märkimist väärib ka turniiri ainus naismängija Katre Luikme, kes viis 11.c klassi võistkonna tublile 4. kohale.
 • Robert Põldoja (11.e) saavutas klassikalises tõstmises Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel kaalukategoorias kuni 94 kg pronksmedali (tulemus rebimises 105 kg ning tõukamises 140 kg).

Raamatukogu teated

 • Kõikidel õpilastel palutakse tagastada 20. aprilliks õpikud ja raamatud, mida sel õppeaastal enam vaja ei lähe. Lõpuklasside õpilased tagastavad eksamiainete õpikud ja lisamaterjalid pärast eksamit. Palume hoolitseda eelnevalt, et õpikute vahel ei oleks prahti ja õpikud oleksid parandatud. Vajadusel saab kilet raamatukogust.

Söökla teated

 • Söökla on V perioodil avatud E-T 10.30‑16.00 ja K-R 10.30–15.00, hommikuputru pakutakse alates 7.45.
 • Seoses 12. klasside suures osas muutuva õppetöö korraldusega aprillis-mais on oluline ARNO-keskkonnas toidult mahavõtmine. Palume täpselt jälgida õppetöö aegu ja sellest lähtudes teha otsus kooli sööklas lõunatamise kohta ning võimalikult aegsasti märkida muudatused ka ARNOs. Inglise keele ja matemaatika riigieksamil toimub 12. klassi õpilaste toitlustamine kooli sööklas õpilaspileti alusel. Emakeele eksamil 16. aprillil on toit (jook ja võileivad) serveeritud aatriumis eksamipäeva jooksul.

 

Eelteated

 • 17. aprillil 4. õppetunni ajal toimub aulas 11. klassi õpilastele loeng teemal „Tuleviku majandus ja tuleviku oskused“. Loengu peab Tartu Ülikooli majandusteaduste professor Raul Eamets.
 • Teisipäeval, 17. aprillil sooritavad 4 meie kooli ja 1 Jaan Poska gümnaasiumi õpilane ruumis 144 PISA testi.
 • Teisipäeval, 17. aprillil algusega kell 16 on kõik huvilised oodatud ruumi 141, kus major Kalle Kõlli räägib Eesti missiooniüksuste tegemistest Lähis-Idas ning rahuvalvest Liibanonis.
 • Teisipäeval, 17. aprillil kell 16.10 ootab huvijuht igast 10. klassist ja 11. klassist vähemalt kahte õpilast auditooriumisse, et üheskoos mõelda kooli 135. aastapäeva tähistamisele järgmisel õppeaastal.
 • 19. aprillil 5. õppetunni ajal algusega kell 14.25 peab Tartu Ülikooli õppejõud neuroteaduste doktor Anton Terasmaa õpilastele loengu teemal „Sõltuvuse neurokeemia“. Lektor räägib loengus sõltuvusega seotud muutustest ajus, käsitledes erinevaid sõltuvusaineid. Loeng on kohustuslik 10. klasside õpilastele, samuti on loengule oodatud huvilised kõigist teistest klassidest.
 • Õpilased, kes vajavad uurimistööde või perekonnaloo uurimiseks abi arhiiviallikate kasutamisel, on oodatud Rahvusarhiivi ehk Noorasse teisipäeval, 8. mail kell 15.30. Täpsem informatsioon ajalooõpetajatelt.
Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27