Infoleht nr. 26 - 02.04.2018

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Tiina Niitvägi-Hellamaad, Maris Põkkat ja Ljubov Titovat ning vilistlast Oliver Issakut õpilaste olümpiaadideks ja võistlusteks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • IV perioodi arvestused toimuvad 3.-9. aprillini.
  Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund8.15 –9.45
  2. tund10.15 – 11.45
  3. tund12.15 – 13.45
  4. tund14.15 – 15.45

 

 • Kooli lõpueksami osana toimuvad:
  11.a     ajaloo 4. kursuse arvestus
  11.b     ajaloo 4., bioloogia 2. ja füüsika 5. kursuse arvestus
  11.c     ajaloo 4. ja keemia 5. kursuse arvestus
  11.d     bioloogia 2. ja füüsika 3. kursuse arvestus
  11.e     füüsika 3. ja bioloogia 2. kursuse arvestus
  12.d     ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus
  12.e     ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus
   
 • UPT-18 viimane korraline kaitsmine toimub teisipäeval, 3. aprillil ruumides 141 ja 203.

Muudatused arvestuste plaanis

 • V perioodi vabaained:
  Joonestamine 2 õp. Raimond Lepiste - 202
  Ladina keel 2 õp. Marcus Hildebrandt - 220
  Psühholoogia (IÕ5) psühholoog Triin Ulst -107
  Saksa keel 7 (B-tase, DSD II eksamiks ettevalmistus) õp. Mall Matto - 204
  Üldistav keemia 5 (abiturientidele)* õp. Eha Paabo - 217
  Vabaainete tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–15.40 (5. tund). V perioodi esimene vabaainete tund toimub kolmapäeval, 11. aprillil.
  * Üldistava keemia kursuse tunnid toimuvad abiturientidele tunniplaanis ettenähtud aegadel.
 • 9.-12. aprillini toimub meie majas prantsuse keele DELF Scolaire eksam.
  • A2-taseme kirjalik osa toimub 09.04. kell 13.00 ruumis 107 (õp. Anneli Saarva), suuline osa 11.04. ja 12.04. ruumis 308 (õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa).
  • B1-taseme kirjalik osa toimub 09.04. kell 10.00 ruumis 308 (õp. Kristiina Punga) ja suuline osa 10.04. ruumis 308 (õp. Kristiina Punga). Suulise osa toimumise täpne kellaaeg teatatakse kirjalikul eksamil.
 • Alates 5. perioodist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.
 • V perioodi tunniplaan valmib 9. aprillil.

Muudatused tunniplaanis

 • 10. aprillil on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid ning ilmub infoleht.
  Tundide ajad 10. aprillil:
  1. tund8.05 – 9.20
  2. tund9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund 11.15 – 12.30
  II söögivahetund
  4. tund 13.00 – 14.15
  klassijuhataja infominutid
  5. tund14.45 – 16.00

 

Abiturientidele

 • Teisipäeval, 3. aprillil kell 9.00 – 15.00 toimub ruumis 105 eesti keele proovieksam õpilastele, kellel see 22.02. ebaõnnestus või on sooritamata.
 • Neljapäeval, 5. aprillil kell 12.15 algab auditooriumis õppealajuhataja infotund abiturientidele, millest iga abituriendi osavõtt on väga vajalik.
 • Teisipäeval, 10. aprillil toimub abiturientidele nn titepäev, kus meenutada oma esimest koolipäeva  läbi erinevate mängude ja tegemiste. Mängudetuba ehk võimla on selleks  avatud kella 10.00 – 14.00ni.

Teated

 • Kooli vilistlaskogu kuulutas välja õpilastele Mauruse stipendiumikonkursi. Konkursi tingimustega saab lähemalt tutvuda kooli kodulehel.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Hant-Mikit Kolk (11.e) saavutas prantsuse keele olümpiaadi vabariikliku vooru gümnaasiumi b/c-keelte arvestuses 4.-5. koha.
 • Vabariiklikul vene keel võõrkeelena olümpiaadil saavutas Gerly Tohu (11.c) 9. koha.
 • Eestit esindava võistkonna kandidaatideks Balti keemiaolümpiaadil (Läti, 13.-15. aprill 2018) on kinnitatud meie koolist Hanna-Riia Allas (10.a), Laur Sisask ja Richard Luhtaru (11.a) ning Loona Volke ja Joosep Kaimre (12.b).
  Võistkonna kandidaadid osalevad 30. märtsist 3. aprillini k.a. treeninglaagris ja sellele järgneval valikvõistlusel. Hoiame pöialt!
 • Vanemuise teatri selleaastase arvustuskonkursi „Arukas arvustaja“ võitis 11.d klassi õpilane Renar Kihho, pälvides arukaima arvustaja tiitli. Töid hindas žürii koosseisus Karl Laumets, Anu Tonts, Sven Karja ja Deivi Tuppits. Eelmisel aastal võitis konkursi samuti treffnerist, praeguseks juba meie vilistlane Hanna Marrandi.
 • 24. märtsil toimunud Tartu kooliteatrite festivalil said kõik HTG näitetrupi liikmed Oliver Valk (11.b), Johanna Issak (11.b) ja Olivia Raudsik (11.e) eraldi näitlejapreemiad, trupp pärjati grand prix auhinnaga ja kutsuti Tartu linna esindama vabariiklikule konkursile, mis toimub 6.‑8. aprillini.

Õpetajad

 • Õpilasnõustaja Trine Uusen on töölt eemal 2.-6. aprillini. Õpetaja Ülle Seevri viibib õpilasfirmade laadal Riias 9.-11. aprillini.

Sport

 • Kooli meistriks võrkpallis tuli 12.a klassi võistkond, teiseks jäi 12.d klassi esindus ja tubli kolmanda koha saavutas 10.b klassi võistkond.
 • Kairi-Liis Roonurm (11.c) saavutas 24. märtsil Haapsalus toimunud Eesti noorte (A-klass, kuni 18-aastased) meistrivõistlusel õhkrelvadest laskmises tüdrukute arvestuses õhupüstolist 7. koha ja 25. märtsil Eesti Maaspordiliidu Jõud meistrivõistlusel samas vanuseklassis õhupüstolist laskmises 4. koha.
 • Reedel, 6. aprillil algusega kell 15:00 toimub võimlas klassidevaheline 3x3 stiilis korvpalliturniir. Osalema on oodatud kõik klassid, võistkonda kuulub maksimaalselt 4 mängijat. Registreerumiseks pöörduda hiljemalt 3. aprilliks õpetaja Aimar Poomi, Richard Toomi või Raiki Männi (mõlemad 11.a) poole. Õpilastele pakuvad konkurentsi ka õpetajad! Ole kohal! Parimatele auhinnad!

Eelteated

 • Neljapäeval, 12. aprillil kell 15.45-17.30 toimub õpetajate toas õppenõukogu, mille päevakorras on riigieksamite läbiviimine ning 12. klasside õpilaste kordusarvestustele lubamine.
 • 16. aprillil toimub 10.cde ja 11.cde klassidel e-õppepäev. Selle päeva õppematerjalidele ja ülesannetele pääseb ligi internetiga varustatud arvuti vahendusel. Ülesanded ei eelda Tartus olemist. Täpsem info järgmises infolehes. 10.ab klasside õpilased on sel päeval õppekäigul Räpina paberivabrikus, 11.b klassi õpilased SPARK makerlab’is. 11.a klassi õpilased on 16. aprillil vabad, nende õppepäev SPARK makerlab’is on 25. mail.

Söökla teated

 • Kooli söökla on arvestuste nädalal avatud kell 10.30-15.00. Arvestuste perioodil hommikuputru ei pakuta.
 • Alates 3. aprillist on sööklas tavalõuna toit iseteenindusega.

 

Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27