Infoleht nr. 23 - 12.03.2018

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetaja Maris Põkkat ja 10.c klassi õpilasi Tuuli Annokit, Säde Kannumäed, Anu Kängsepat, Isabel Küttimit, Anni Peeglit, Anna-Leena Rämsonit, Paul Johan Tammet, Maarjali Vahti ja Madli Johanna Veigelit kooli kõnevõistluse korraldamise eest;
 • õpetajaid Rudolf Bichelet, Saima Kaarnat, Mall Mattot, Kristiina Pungat, Ülle Seevrit ja Karin Soodlat õpilaste olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • III perioodi järelarvestused toimuvad 13.‑21. märtsini.
  teisipäev, 13.03 kell 15.45
  kunstiajalugu õp. P. Beier – 203
  neljapäev, 15. 03 kell 14.25
  inglise keel õp. Ü. Roostoja ja H. Köhler - 312
  neljapäev, 15. 03 kell 15.45
  keemia õp. E. Paabo ja H. Pähno – 217
  vene keel kirjalik õp. L. Titova ja O. Titova – 302
  inglise keel õp. E. Hunt – 308
  füüsika (12.a) õp. M. Reemann – 213
  ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
  esmaspäev, 19.03 kell 16.00
  matemaatika õp. Ü. Hüva, H. Kiisel, K. Orav-Puurand ja E. Timak – 221
  geograafia ja bioloogia õp. Ü. Seevri ja S. Kaarna – 227
  ajalugu õp. A. Pettai – 203
  teisipäev, 20.03 kell 15.45
  kirjandus õp. T. Pluum – 102
  füüsika õp. J. Paaver – 213
  saksa keel õp. M. Matto – 204
  eesti keel õp. K. Soodla - 105
  kolmapäev, 21.03 kell 15.45
  õnnetund õp. M. Piirimäe – 105

 

 • Õpetaja Ü. Keerberg teatab järelarvestuse aja pärast tervenemist.
 • Kolmapäeval, 14. märtsil kell 15.45 algab õpetajate toas õppenõukogu, kus arutatakse 10. klasside sisseastumiskatsetega seonduvaid küsimusi.
 • Neljapäeval, 15. märtsil lahendavad auditooriumis (221) 1. tunni ajal matemaatika olümpiaadi KÄNGURU ülesandeid kõik 10.a ja 10.b klassi õpilased ja soovijad ülejäänud 10. klassidest (õp. K. Orav-Puurand ja S. Oks) ning 2. tunni ajal 11. ja 12. klassi õpilased, kes selleks on soovi avaldanud (õp. Ü. Hüva).

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 13.03
11.e     5. tund jääb ära
kolmapäev, 14.03
11.c     4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
neljapäev, 15.03
11.c     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
11.d     2. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141
reede, 16.03
Tavapärast õppetööd ei toimu. Meie koolil on erakordne võimalus vaadata kinos Ekraan filmi “Seltsimees laps”. Filmivaatamine seostatakse kõikides klassides konkreetsete õppetööülesannetega, millest aineõpetajad teavitavad täpsemalt. Kell 8.45 algaval seansil osalevad kõik 10. klasside ning 11.c klassi õpilased ja kell 11.00 algaval seansil 11.a ja 11.b klassi ning kõik 12. klasside õpilased. Film kestab 1 tund ja 40 minutit, seanss algab täpselt ja hilinejaid saali ei lubata. Seetõttu palume kohal olla kümmekond minutit varem. Pileti raha 2.70 eurot palutakse kõikides klassides (ka 11.d ja 11.e) kokku koguda ja viia teisipäeval pärast 4. tundi õpetaja Kristiina Pungale ruumis 221.
Kuna tegu on meie kooli jaoks korraldatud eriseanssidega, siis filmi eel ei ole puhvet avatud.
 • 11.d ja 11.e klassi jaoks on ülesanded ajavahemikus kella 8.30 kuni 11.00 ette nähtud koolimajas, mõlemal klassil palutakse koguneda auditooriumis. 11.d ja 11.e klass vaatavad kinos filmi “Seltsimees laps” neljapäeval, 22. märtsil.
 • 11.c klassil algab kell 11.45 toiduainete tehnoloogia praktikum EMÜ õppehoones Kreuzwaldi 56/5.

 

Abiturientidele

 • Kõigil abiturientidel palutakse kontrollida hiljemalt 23. märtsiks õpinguraamatute põhjal Stuudiumis olevad kolme õppeaasta kursusehinded. Erinevuste ilmnemisel (hinnete järjekord ei ole oluline) tuleb õpinguraamat tuua õppealajuhatajale, märkides ära erinevused. Kuna kahe esimese õppeaasta kursusehinded kanti üle Stuudiumi, võib vigu ilmneda. Palutakse olla väga tähelepanelikud, sest Stuudiumi hinnete põhjal pannakse välja kooliastmehinded.

Teated

 • Teisipäeval, 13. märtsil ehk emakeelepäeva eel arutleb ajalooringis Tartu Ülikooli lektor Miina Norvik teemal „Eesti keel teiste maailma keelte seas“. Loengus tuuakse näiteid selle kohta, mille poolest on eesti keel teiste keeltega võrreldes eriline, missugune on ühisosa ning mida on ühel keelel maailma keelelisse rikkusesse juurde anda. Ajalooring algab kell 16.00 ning toimub klassiruumis 141. Kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema!
 • Alanud nädalal on teisipäevast neljapäevani (13.-15.03) pärast teist ja kolmandat tundi võimalus kooli meditsiiniõe juhendamisel ruumis 205 läbida elustamisõppus.
 • Sel nädalal, 12.-16. märtsil töötab õpilasnõustaja Trine Uusen kabinetis 311.
 • Pühapäeval, 18. märtsil kell 19.18 algab A. Le Coq Sport spordimajas Tartumaa tantsupidu VABA SADA, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Tantsupeol esinevad ka kõik tantsuansambli Tantsutallad tantsijad.
 • Järgmisel nädalal, 19.-23. märtsini toimub koolis öko-nädal. Jälgi infot seinalehel!
 • 21.-22. märtsil on soovijatel võimalus saada koolis individuaalset karjäärinõu Rajaleidja karjäärinõustajatelt. Karjäärinõustaja aitab leida vastuseid, kui oled mõtlemas oma tuleviku peale, ei tea, mis sind huvitab, milline töö meeldiks või mida edasi õppima minna. Info ja registreerumine kuni 16.03 e-posti aadressil triin.ulst@htg.tartu.ee või ruumis 311.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Triin Mirjam Tark (12.b) saavutas piirkondlikus saksa keele tõlkevõistluses gümnaasiumiastmele 1. koha.
 • 9. märtsil toimunud saksa keele olümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas Eeva Liisa Bender (12.d) 4. koha.
 • Lingvistikaolümpiaadi üle-eestilise eelvooru pingerea põhjal pääsesid meie koolist edasi vabariiklikku vooru: Loona Volke (12.b), Richard Luhtaru, Anna Talas (mõlemad 11.a), Toomas Tennisberg (11.b), Hant Mikit Kolk (11.e), Kadi Sammul (11.b), Artur Avameri (10.a) ja Kati Iher (12.b). Kiitust väga tubli osalemise eest eelvoorus väärivad ka Toomas Roosma (10.a), Katri Pajusalu (11.b), Kristina Koch (12.b) ja Kirke Joamets (11.a).
 • Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru on meie koolist kutsutud 22 õpilast:
  Kadi Siigur, Artur Avameri ja Hanna Riia Allas (10.a), Piibe Lotte Volke ja Michelle Lukken (10.b), Richard Luhtaru, Sullo Saan, Kaarel Kangro, Kirke Joamets ja Hannes Kuslap (11.a), Ellen Leib ja Toomas Tennisberg (11.b), Maret Sõmer, Külli Kangro ja Keilin Turjakas (12.a), Loona Volke, Joosep Kaimre, Kati Iher, Kristina Koch, Silvia Hiie Aabloo, Rudolf Stenar Saluoks ja Kevin Reisenbuk (12.b).
 • Tartu Linnamuuseumi mälumängu teise vooru võitis meeskond TeKaHaKa, mille koosseisu kuulusid Hant Mikit Kolk, Jaagup Markus Niitvägi (mõlemad 11.e), Siim Tamme ja Carlos Kleimann (mõlemad 11.b). Teiseks tuli võistkond „Treffner ja Poska“, mille liikmeteks meie koolist olid Jürgen Öövel (10.c) ja Kärt Haak (10.a). Kolmanda koha võitis võistkond „Mass kulda“, kuhu kuulusid Richard Luhtaru, Kirke Joamets (mõlemad 11.a), Laura Maria Pennar (11.c) ja Johanna Issak (11.b).
 • Kooli kõnevõistluse võitis Hanna Simona Allas, II koha saavutas Gerda Pihle (mõlemad 10.d). 9.-10. märtsil toimunud Kuldsuude lõppvõistlusel Põltsamaa Ühisgümnaasiumis pälvis Gerda Pihle II koha, Hanna Simona Allase esinemist hindas žürii III koha vääriliseks.
 • 10. ja 11. märtsil toimus bioloogiaolümpiaadi vabariiklik voor, kuhu meie koolist olid kutsutud ja osalesid: Hanna-Riia Allas (10.a), Mari Remm ja Tuule Tars (10.c), Hannes Kuslap, Kirke Joamets ja Richard Luhtaru (11.a), Elise Helena Armulik (11.c), Joosep Kaimre (12.b), Meeri Jürgenson, Martti Vanker ja Taavi Reinthal (12.c).
  Parimateks osutusid:
  10. klass - 1. Mari Remm, 3. Hanna-Riia Allas;
  11. klass - 2. Richard Luhtaru, 3. Kirke Joamets;
  12. klass - 1. Meeri Jürgenson, 2. Martti Vanker.
  Valikvõistlusele rahvusvahelisele olümpiaadile minekuks on kutsutud Mari Remm, Kirke Joamets, Richard Luhtaru, Meeri Jürgenson ja Martti Vanker.
 • 8. märtsil toimus majandusolümpiaadi Tartu piirkonnavoor. Osavõtjaid oli 16. Meie õpilaste tulemused: 1. Mikko Leo Selg, 4. Kevin Reisenbuk (mõlemad 12.b), 5. Henrik Narusberg (11.b), 6.-7. Karl Treial (12.a), 10. Mirko Nõmmsalu (12.b). Mikko Leo Selg, Kevin Reisenbuk, Henrik Narusberg ja Karl Treial on kutsutud ka vabariiklikku vooru 6. aprillil.

Konkursid

Õpilased

 • 12.a ja 12.b klassi õpilased tutvusid 7. märtsil õppimisvõimalustega Tallinna Tehnikaülikoolis ja õhtul nautisid Ita Everi näitlejameisterlikkust etenduses „Tuhk ja akvaviit“.

Õpetajad

 • Õpetaja Ülle Keerberg on haigestunud, õpetaja Mall Matto osaleb DSD I kirjaliku eksami komisjoni töös 13. märtsil, psühholoog Triin Ulst ja õpilasnõustaja Trine Uusen viibivad koolitusel 16. märtsil ja Erasmus+ TEAM projekti lõpetamisele 19.-24. märtsil Belgias sõidab õpilasgrupiga psühholoog Triin Ulst.

Sport

 • Toimusid kooli meistrivõistlused lauatennises. Esikolmikusse kuuluvad: I David Ryabchikov, II Jaagup Markus Niitvägi (mõlemad 11.e), III Juhan Eerik Sova (10.e).
 • Kevin Reisenbuki (12.b) ja Aimar Poomi vahelise petangi näidiskohtumise suutis võita vanem ja kogenum. Parimad ennustajad olid Pärtel Rööpson (11.a) ja Markus Jörgen Paapsi (12.e). Täname kõiki abilisi ja kaasaelajaid meeldejääva kogemuse eest!

Eelteated

 • Selle õppeaasta viimane klassivanemate ümarlaud toimub esmaspäeval, 19. märtsil kell 16.00 raamatukogus. Oodatud on kõik klassivanemad ja õpilaskogu liikmed.
 • Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis toimub 9.-12. aprillini võõrkeelte nädal ning selle raames leiab 12. aprillil aset võõrkeelne konverents „Eesti 100 - eestlased laias maailmas“, mis on pühendatud Eesti Vabariigi juubelile. Konverentsi töökeelteks on inglise, prantsuse, saksa ja vene keel. Kõigist Tartu gümnaasiumidest oodatakse õpilasi esinema erinevates võõrkeeltes (igas võõrkeeles umbes 2 õpilast igast koolist). Huvi korral palun võtta ühendust võõrkeeleõpetajaga.
   
Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27