Infoleht nr. 21 - 19.02.2018

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Hans-Hendrik Karrot (12.d) ja Kevin Reisenbuki (12.b) ning kõiki teisi tublisid treffneriste, kes aitasid kahel järjestikusel reedel läbi viia 9. klassidele mõeldud lahtiste uste päevi;
 • 12.b klassi õpilasi ning nende klassijuhatajat Anneli Saarvat sõbrapäeva korraldamise eest koolis;
 • õpetajaid Anneli Mägi ja Ljubov Titovat ning Toomas Tennisbergi (11.b) õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Koolivaheaeg

 • Talvine koolivaheaeg on 24. veebruarist – 4. märtsini. Vaheajal on koolimaja õpilastele suletud.

Kosutavat koolivaheaega!

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 21. veebruaril on õigel päeval puudunud õpilastel võimalus sooritada UPT-19 teist testi. 5. tunni ajal toimub test ruumis 206 ja pärast viiendat tundi ruumis 303.
 • Neljapäeval, 22. veebruaril kell 8.15-14.15 kirjutavad abituriendid eesti keele proovieksamit järgmistes ruumides:
                       1.-2. tund             3.-4. tund
  12.a – 221    õp. J. Paaver        õp. K. Soodla
  12.b – 144    õp. H. Köhler        õp. Ü. Hüva
  12.c – 141    õp. E. Hunt           õp. T. Pluum
  12.d – 139    õp. Ü. Roostoja    õp. H. Tering
  12.e – 221     õp. J. Paaver       õp. K. Soodla
   
 • Reedel, 23. veebruaril 4. tunni ajal toimub 10.c, 11.c ja 12.c klassidele auditooriumis keskkonnahariduse eestvedaja ja loodusemehe Georg Aheri loeng teemal „Värvid looduses: tähtsus ja tähendus“.
 • Reedel, 23. veebruaril toimuvad kahetunniliste kursuste 2. kursuse viimased tunnid. Pärast vaheaega, 5. märtsil algab kahetunniliste kursuste 3. kursus, muutub tunniplaan.
  10.a ja 10.b - jätkuvad matemaatika ja füüsika praktikumide tunnid õp. K. Orav-Puurand /õp. M. Reemann
  10.c - lõpeb muusika 1. kursus õp. Ü. Keerberg, algab keemia 1. praktikum õp. E. Paabo
  10.d – lõpeb muusika 1. kursus õp. Ü. Keerberg, algab geograafia 4. kursus õp. Ü. Seevri
  10.e – lõpeb inimeseõpetuse 1. kursus õp. U. Saar, algab geograafia 4. kursus õp. Ü. Seevri
  11.a ja 11.b - jätkub matemaatika praktikum õp. E. Timak ja füüsika praktikum õp. S. Oks hakkab toimuma TÜ füüsika õppehoones
  10.c – algab toiduainete tehnoloogia EMÜ õppejõudude juhendamisel
  11.d – algab muusika 2. kursus õp. Ü. Keerberg
  11.e – algab muusika 2. kursus õp. Ü. Keerberg
  12.a ja 12.b – lõpeb matemaatika praktikum õp. Ü. Hüva ja füüsika praktikum õp. S. Oks, algab matemaatika eksamiks ettevalmistav kursus õp. Ü. Hüva
  12.c – algab matemaatika eksamiks ettevalmistav kursus õp. E. Timak
  12.d - lõpeb filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver, algab matemaatika eksamiks ettevalmistav kursus õp. E. Timak
  12.e - lõpeb filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver, algab matemaatika eksamiks ettevalmistav kursus õp. K. Orav-Puurand

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 20.02
10.a     1. tund jääb ära, kooli 2. tunniks
10.b     2. tund noortepärimuse küsitlus õp. K. Punga – 303
10.e     2. tund keemia õp. H. Pähno – 225
            4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
            5. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
kolmapäev, 21.02
11.b     1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – 228
            2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12.c     1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139, toimub ka 4. tund
12.d     1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 105
2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom - 228
neljapäev, 22.02
11.a     1. tund matemaatika õp. E. Timak – 203
11.b     2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
11.d     4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 203
reede, 23.02
10.c     4. tund Georg Aheri loeng auditooriumis
11.c     3. tund eesti keel iseseisev töö õp. K. Soodla - 107
4. tund Georg Aheri loeng auditooriumis
12.a     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveer - 144
12.b     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveer - 144
12.c     1. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
2. tund inglise keel õp. K. Ojaveer - 144
12.d     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveer - 144
12.e     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveer - 144

Tunniplaani muudatused alates 05. 03 kuni IV perioodi lõpuni:
esmaspäev, alates 05.03
10.e    5. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
11.b    5. tund matem. praktikum õp. E. Timak – 139, füüsika praktikumi ei toimu
teisipäev, alates 06.03
10.c    5. tund keemia praktikum õp. E. Paabo - 216/217
10.d    3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
10.e    5. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
11.a    5. tund matem. praktikum õp. E. Timak – 139, füüsika praktikumi ei toimu
11.e    5. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
12.a    1. tund matemaatika kogu klassil õp. Ü. Hüva - 136
12.b    5. tund matemaatika kogu klassil õp. Ü. Hüva - 136
12.c    1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12.d    2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12.e    5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
kolmapäev, alates 07.03
10.d    3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
12.a    4. tund matemaatika kogu klassil õp. Ü. Hüva – 136
neljapäev, alates 08.03
10.c    4. tund keemia praktikum õp. E. Paabo - 216/217
11.a    2. tund matemaatika kogu klassil õp. E. Timak – 139
5. tund füüsika praktikum õp. S. Oks - TÜ
11.b    4. tund matem. praktikum õp. E. Timak – 139, füüsika praktikum õp. S. Oks - TÜ
11.d    2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
12.a    5. tund füüsika praktikumi ei toimu
12.b    4. tund matemaatika kogu klassil õp. Ü. Hüva - 136
12.d    1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12.e    2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
reede, alates 09.03
11.a    4. tund matem. praktikum õp. E. Timak – 139, füüsika praktikum õp. S. Oks - TÜ
11.b    2. tund matemaatika kogu klassil õp. E. Timak – 139
5. tund füüsika praktikum õp. S. Oks - TÜ
11.c    3.-4. tund toiduainete tehnoloogia EMÜ õppejõud – 227
11.d    3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
11.e    1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
12.b    4. tund füüsika praktikumi ei toimu
12.c    1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
 

Teated

 • 19.-21. veebruarini külastavad Erasmuse projekti T.E.A.M. raames meie kooli kuus Belgia õpilast ja nende õpetaja.
 • Reedel, 23. veebruaril toimub 5. tunni ajal aulas direktori vastuvõtt parimatele konkurssidel ja võistlustel osalenud õpilastele. Vastuvõtule kutsutute nimekiri avaldatakse õppetööstendil kolmapäeval, 21. veebruaril kell 12.00.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Eesti informaatikaolümpiaadi lõppvoorus (osales 35 õpilast) saavutasid absoluutarvestuses parimad tulemused järgmised meie kooli õpilased:
  1. koht ja I järk Richard Luhtaru (11.a)
  3. koht ja III järk Toomas Tennisberg (11.b),
  4. koht ja III järk Kaarel Kangro (11.a)
  7. koht Aron Sisask (11.a)
  Esimest korda lõppvooru jõudnute arvestuses:
  7. koht Rudolf Stenar Saluoks (12.b).
 • Informaatikaviktoriini Kobras finaalvoorus, kus lahendati ülesandeid arvutite ja tarkvara, turvalisuse ja eetika, aga ka formaalse loogika ja arvutiteadusega seotud matemaatika kohta, olid meie kooli parimad:
  9.-10. klassi arvestuses (osales 23 õpilast) anti välja üks I järgu, kaks II järgu ja viis III järgu auhinda, nendest meie õpilastele:
  I järk Sass Albert Aare (10.a)
  II järk Kadi Siigur (10.a)
  III järk Artur Avameri (10.a)
  11.-12. klasside arvestuses (osales 17 õpilast) anti välja üks I järgu, üks II järgu ja kolm III järgu auhinda, nendest meie õpilastele:
  I järk Toomas Tennisberg (11.b)
  II järk Kaarel Kangro (11.a)
  III järk Annabel Talts (12.a)
 • Saksa keele olümpiaadi eelvoorus 1.-2. koha saavutanud Eeva Liisa Bender (12.d) on kutsutud vabariiklikku vooru.

Konkursid

 • Eesti English Speaking Union korraldab 7. märtsil inglise keele kõnevõistluse Tallinnas, kuhu meie kool saab saata 2 õpilast. Huvi korral palun pöörduda õp. Marcus Hildebrandti poole.
 • Ungari Instituut kutsub osalema loomekonkursil „Võitluses vabaduse eest, eestlased ja ungarlased“. Tööde esitamise tähtaeg on 23. veebruar, peaauhinnaks on reis Budapesti. Täpsem info http://www.tallinn.balassiintezet. hu/et.
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja II audiovisuaalse heliloomingu konkursi, mille eesmärgiks on tekitada gümnaasiumiõpilastes huvi kaasaegse helitehnoloogia ja -loomingu vastu. Konkursile on oodatud audiovisuaalsed kompositsioonid. Lähema info konkursi kohta leiate http://www.ema.edu.ee/sundmused/konkursid. Tööde esitamise tähtaeg on 30. märts.
 • Haridus- ja Teadusministeerium kutsub osalema ettevõtluskonkursil „Edu ja Tegu“. Ettevõtlikke tegusid saab esitada kuni 14. septembrini. Täpsem info http://xn--ettevtluspe-jfbe.ee.

Õpilased

 • 15. veebruaril osales 10.c ja 10.d õpilasrühm vene laulu festivalil Pärnu Ühisgümnaasiumis.
 • 16. veebruaril olid e-klassid ööakadeemias 90ndate lainel. Ajastutruult riietunud noored kuulasid linnakirjanik Mika Keräneni meenutusi tollasest Tartu üliõpilaselust ning Riigikogu liikme Kalvi Kõva loengut iseseisvusaja alguse ettevõtlusest ja ettevõtlikest noortest. Kuldvillakus selgus 90ndate guru ja võistkonniti võeti mõõtu muusikaviktoriinil. Aitäh külalistele, kõigile aktiivsetele osalejatele, ürituse eestvedajatele ning suupistelaua eest hoolitsenutele!
 • Täna kell 18.00 lähevad 10.e klassi õpilased koos klassijuhataja ja õp. Uve Saarega etiketiõpetuse raames pidulikule õhtusöögile restorani Vilde ja Vine.

Õpetajad

 • Koolitusel osalevad 19.-20.02. õpetaja Ülle Seevri, 19.-23.02. õpetaja Rudolf Bichele ja 22.‑23.02. õpetaja Kristiina Punga.

Sport

 • Sõbrapäeval sõbralikus õhkkonnas peetud saalihokimängu õpetajate-õpilaste vahel võitsid õpetajad seisuga 15:12.
 • Eesti talvistel meistrivõistlustel kergejõustikus võitis Katre Uibo (12.a) U20 vanuseklassi kuulitõukes pronksmedali ja Mirjam Mõttus (11.e) ning Hanna Sõnajalg (11.a) kuulusid 4x200m teatejooksu kuldsesse nelikusse. Õnnitleme!
 • 15.veebruaril korraldasid Hannes Kuslap (11.a) ja Rasmus Kruusa (11.b) praktilise töö raames koolimajas siseorienteerumisvõistluse. Võistlustel osales 60 orienteerujat. Kiur Erik Eensaar (12.e) saavutas meeste põhiklassis III koha. Õpilaste arvestuses võitis neidudest Kristel Kõivo ja teisele kohale tuli Hanna-Riia Allas (10.a). Noormeestest oli parim Karl-Martin Voovere (10.a), Toomas Tennisberg (11.b) saavutas II koha. Heivo Kikkatalo saavutas veteranide arvestuses II koha.
 • Kooli meistrivõistlused lauatennises toimuvad 6. märtsil algusega 16.00 aatriumis. Registreerumine veebruari lõpuni Aimar Poomi juures.

Eesti Vabariik 100

 • Sel nädalal tähistame koolis Eesti Vabariigi suurt sünnipäeva. Pidupäevanädala puhul on 10. klassid kaunistanud koolimaja (10.a sissekäigud majja, 10.b aatriumi II korruse, 10.c II korruse pika koridori, 10.d aatriumi I korruse, 10.e I korruse pika koridori), 11. klassid aitavad mõtestada teekonda iseseisvuseni ning 12. klasside eestvedamisel toimuvad ühised Eesti-teemalised ettevõtmised. Seega on kogu koolipere nädala jooksul
  I söögivahetunni ajal oodatud osa võtma ühistest ettevõtmistest:
  - esmaspäeval koostatakse aatriumis 12.a klassi juhendamisel sünnipäevakaarti Eestile;
  - teisipäeval toimuvad aatriumis 12.d klassi juhendamisel Eesti ajaloost inspireeritud mängud;
  - kolmapäeval viiakse 12.b klassi juhendamisel auditooriumis läbi Eesti-teemaline Kahoot!;
  - neljapäeval, kui 12. klassid kirjutavad proovieksamit, on kõik 10. ja 11. klasside õpilased ning ka õpetajad oodatud aatriumisse haikusid kirjutama;
  - reedel toimub aatriumis 12.c klassi eestvedamisel ühislaulmine;
  - kogu nädala meeleolu aitab jäädvustada ning koolipäeva algust muusikaga rõõmustada 12.e klass.
  II söögivahetunni ajal aitavad 11. klassid aatriumis Eesti ajalugu mõtestada:
  - esmaspäeval 11.c klass - ärkamisaja mõtisklused rahvuslusest;
  - teisipäeval 11.d klass - arutelud tütarlaste hariduse vajalikkusest;
  - kolmapäeval 11.e klass - Noor-Eesti mõtisklused 20. sajandi alguse kohta;
  - neljapäeval 11.a klass - 1917. a. poliitilised ettevalmistused Eesti iseseisvumiseks;
  - reedel 11.b klass - välisriikide tervitused noorele Eesti Vabariigile 1918. a.
 • Igal päeval pärast viiendat tundi, kell 16.00 on auditooriumis võimalik vaadata Eesti ajaloo teemalist filmi:
  esmaspäeval: “Malev” (2005);
  teisipäeval: “Noored kotkad” (1927);
  kolmapäeval: “Risttuules” (2014);
  neljapäeval: “Need vanad armastuskirjad” (1992).

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele märtsikuu toiduraha:
  *tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.70 eurot = 12.60 eurot, poisteports 18 päeva x 1.05 eurot = 18.90 eurot;
 • Toitlustamist ei toimu 16. märtsil.

 

Direktori 21.02.2017 käskkirjaga nr 14 avaldatakse kiitust ja
 
Eesti Vabariigi aastapäeva aktusele reedel, 23. veebruaril on oodatud

 
1.     Õpilaste esinemise eest olümpiaadidel ja võistlustel:
 
1.1.  Silmapaistvate tulemuste eest

12.a
Liisa Sonn.
 
12.b
Kati Iher.
 
12.c
Madis Reemann, Hermann Rull, Martti Vanker.
 
11.a
Hannes Kuslap, Richard Luhtaru.
 
11.b
Toomas Tennisberg.

 
1.2.  Suurepäraste tulemuste eest

12.a
Maret Sõmer, Annabel Talts.
 
12.b
Silvia Hiie Aabloo, Joosep Kaimre, Kristina Koch, Marten Mõttus-Asson, Kevin Reisenbuk, Triin Mirjam Tark, Loona Volke.
 
12.c
Taavi Reinthal, Gundra Raissar, Kaisa Rooba.
 
12.d
Eeva Liisa Bender, Ellen Rebecca Kruuse, Margus Paaliste, Kris Robin Sirge.
 
12.e
Markus Jörgen Paapsi, Joonatan Oras, Elis Raud.
 
11.a
Kirke Joamets, Kaarel Kangro, Sullo Saan, Laur Sisask, Anna Talas.
 
11.b
Georg Kaasik, Sandra Lannes, Ellen Leib.
 
11.c
Margus Zimmer.
 
11.d
Liisbet Palm, Karoliine Pärlin, Tristan Roosipuu, Brett-Peter Rästas, Rahel Uusküla.
11.e
Hannabel Aria, Hant Mikit Kolk, Mikk Märtin, Brandon Undrus.
 
10.a
Hanna-Riia Allas, Sass Albert Aare, Artur Avameri, Kärt Haak, Kertu Liisa Lepik, Kadi Siigur, Leonid Zinatullin.
 
10.b
Paul Kaasik.
 
10.c
Mari Remm, Tuule Tars, Jürgen Öövel.
 
10.d
Hanna Simona Allas, Markus Laanoja, Juhan Pikamäe.
 
10.e
Liisa-Maria Komissarov.

 
1.3.  Väga heade tulemuste eest

12.a
Kadri Jürissaar, Külli Kangro, Katre Reinart, Madis Steinberg, Keilin Turjakas, Katre Uibo.
 
12.b
Marc David, Rudolf Stenar Saluoks.
 
12.c
Meeri Jürgenson.
 
12.e
Rauno Juntson, Karl-Johannes Kõiv.
 
11.a
Karl Aleksander Kaplinski, Karolin Kivilaan, Lea Sophie Noe, Eva Maria Rannik, Aron Sisask.
 
11.b
Sarah Lannes, Henrik Narusberg, Liisa-Miina Pilv, Tanel Tamm.
 
11.c
Elise Helena Armulik, Merlyn Leigh Dunderdale, Alicia Jemets, Karl Erik Kanal.
 
11.d
Renar Kihho, Liis Kristiin Närska.
 
11.e
Anni Leena Kolk, Karl Krumm.
 
10.a
Lauri Kuresoo, Kaarel Kõomägi, Aurora Ruus, Teele Tars.
 
10.b
Andreas Eskor, Michelle Lukken, Sander Miller, Aleksander Tamm, Paula Timmi, Ethel Uibo, Piibe Lotte Volke.
 
10.c
Markus Jõgeda, Katrin Kaareste, Mia Lotta Keskküla, Denis Petrov, Daisy Rohumets, Kristiina Tidemann.
 
10.d
Markus Laanoja, Gerda Pihle.
 
10.e
Robert Paju.
 

1.4.  Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust

12.b
Karin Kruuse.
 
12.c
Kai Budrikas, Nora Nurme.
 
12.d
Hanna-Maria Mets, Getter Pihlak, Maria Toomjõe.
 
11.a
Kadri Jõul, Iris Niinemets, Auli Sander, Hanna Sõnajalg, Eva-Maria Rannik.
 
11.b
Sander Jaaniste, Kristina Keerdo, Joosep Lember, Kristina Mumm, Kadi Sammul, Oliver Valk.
 
11.c
Lauri Kurvits, Kirke Maria Lepik, Iiris Vaask, Berthold Perm, Erko-Erik Reinmets.
 
11.d
Iljas Abubakarov, Hugo Palm, Anna Weidebaum.
 
11.e
Ester Asso.
 
10.a
Hedi-Riin Kivikas, Karl-Martin Voovere.
 
10.b
Paul Kaasik, Magomed Akhmedov, Ergas-Ever Kask, Pihla Järv, Mihkel Reinola, Kristjan Marcus Sulaoja.
 
10.c
Heili Aavola.
 
10.d
Silver Ainsaar.
 
10.e
Sander Aukust, Heile-Liise Roone.

2.     Õpilastele kooli eduka esindamise eest spordivõistlustel

12.a
Johanna Maria Karjus.
 
12.c
Age Kannumäe, Kristel Kõivo, Kaisa Rooba.
 
11.b
Rasmus Kruusa.
 
11.c
Kirke Maria Lepik, Katre Luikme.

 
3.     Õpetajatele-juhendajatele õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks ja võistlusteks

Priidu Beier, Marcus Hildebrandt, Ülle Hüva, Mari Jõgiste, Saima Kaarna, Mall Matto, Anneli Mägi, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Katrin Ojaveer, Siim Oks, Kerli Orav-Puurand, Eha Paabo, Andre Pettai, Tiina Pluum, Aimar Poom, Kristiina Punga, Maris Põkka, Madis Reemann, Aare Ristikivi, Anneli Saarva, Ülle Seevri, Karin Soodla, Ehtel Timak, Ljubov Titova, Olga Titova.

 

Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27