Infoleht nr. 20 - 13.02.2018

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Tiina Niitvägi-Hellamaad, Kerli Orav-Puuranda Andre Pettaid, Kristiina Pungat, Aare Ristikivi, Ehtel Timakut ja Ülle Seevrit õpilaste olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • IV perioodi infominutid toimuvad:
  10.a - 203       11.a - 139       12.a - 213
  10.b - 227       11.b - 107       12.b - 221
  10.c - 202        11.c - 217        12.c - 220
  10.d - 136       11.d - 135       12.d - 105
  10.e - 144        11.e - 102        12.e - 141
 • I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.c, 10.d, 10.e, 11.c, 11.e, 12.b ja 12.d klassi õpilased;
  II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 11.d, 12.a, 12.c, ja 12.e klassi õpilased.
  Lõuna väljastatakse õpilaspileti alusel ning palutakse lõunatada klassile ette nähtud vahetunnil, et ära hoida söökla ülekoormus.
 • IV perioodi õnnetunnid toimuvad 9., 21. ja 28. märtsil, kõigi kestvus on 90 minutit.
 • IV perioodi vabaained
  Eesti keel* (ettevalmistus riigieksamiks) õp. Monika Piirimäe - 107
  Joonestamine 1 (loodus- ja humanitaarsuunale) õp. Raimond Lepiste - 202
  Karjääriplaneerimine (IÕ4) psühholoog Triin Ulst - 135
  Kaugete maade lood õp. Kristiina Punga ja Aare Ristikivi  - 141
  Keemia 4** (humanitaarharu õpilastele) õp. Helgi Pähno - 227
  Ladina keel 1 õp. Marcus Hildebrandt - 220
  Prantsuse keel 5 (A-tase) õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 139         
  Riigikaitse 1 major Indrek Sild - 105
  Saksa keel 12 (A-tase, algajatele) õp. Aive Roots - 203
  Saksa keel 15 (A-tase, edasijõudnutele) õp. Mall Matto - 204
  Usundiõpetus 3*** õp. Toomas Jürgenstein - 203
  Vene keel 9 (A-tase, algajatele ) õp. Olga Titova - 301
  Vabaainete tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00–9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–15.40 (5. tund). IV perioodi esimene vabaainete tund toimub kolmapäeval, 14. veebruaril.
  Aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused jätkuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
  * Riigieksamiks ettevalmistavale eesti keele kursusele suunavad õpilasi aineõpetajad. Tunnid toimuvad õp. M. Piirimäega kokkulepitud aegadel.
  ** Keemia 4 kursusele on oodatud humanitaarsuuna 12. klasside õpilased, kes soovivad sooritada koolieksami II osa keemias ja/või vajavad sügavamaid teadmisi keemiast õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Vabade kohtade olemasolul on võimalus osaleda ka humanitaarsuuna 11. klasside õpilastel. Pärast keemia 4. kursuse läbimist on võimalus V perioodil osaleda õp. Eha Paabo poolt juhendataval keemia 5. kursusel.
  *** Usundiõpetuse 3. kursus õp. T. Jürgensteini juhendamisel toimub reedeti 5. tunni ajal ruumis 203. Kursuse esimene tund toimub reedel, 16. veebruaril.
   
 • Õpilastel, kes soovivad osa võtta vabaainest “Ladina keel algajatele” (LK1), palutakse registreeruda aadressil tinyurl.com/ladinakeel2018

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 14.02
10.d     3. tund eesti keel õp. K. Soodla – 105
11.c     4. tund UPT test õp. M. Piirimäe - 303
neljapäev, 15.02

 1. 2. tund vene keel iseseisev töö õp. O. Titova - 302
 2. 3. tund vene keel iseseisev töö õp. O. Titova - 302
 3. 1. tund vene keel õp. O. Titova - 302
  1. 4. tund vene keel kogu klassil õp. O. Titova - 144

reede, 16.02
11.b     4. tund eesti keel õp. M. Põkka - 107
11.d     3. tund eesti keel õp. M. Põkka - 107
            4. tund muusika jääb ära
11.e     3. tund vene keel kogu klassil õp. O. Titova - 225
12.d     1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 225
12.e     2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 225
esmaspäev, 19.02
10.a     2. tund noortepärimuse küsitlus õp. K. Punga - 303
10.b     4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom - 228

Abiturientidele

 • Kolmapäeval, 14. veebruaril saadetakse viimased CAE eksami sertifikaadid riigieksameid korraldavasse Sihtasutusse Innove. Abituriendid, kes on küll sooritanud inglise keele rahvusvahelise eksami, kuid ei ole esitanud sertifikaati ning teatanud inglise keele riigieksami mittesooritamisest, on kohustatud kooli lõpetamiseks sooritama inglise keele riigieksami.

Teated

 • Neljapäeval, 15. veebruaril kell 15.45 algab õpetajate toas (208) õppenõukogu, mille päevakorras on koolieksami valikute kinnitamine.
 • Meie kool osaleb pilootkoolina üle-eestilises noortepärimuse projektis, mille käigus viiakse läbi küsitlused kõikides klassides. Tegemist on kogu Euroopas unikaalse ettevõtmisega: ligikaudu iga kümne aasta tagant kogutakse just koolinoortelt pärimust, saadud materjal on heaks aineseks ajastu kohta üldistuste tegemisel ning ühtlasi on see väga tänuväärt materjal ka kooli ajaloo seisukohalt. Seega on kõikide õpilaste osalus väga oluline. Küsitlusi viib läbi õpetaja Kristiina Punga, korralduskomisjoni on kaasatud ka humanitaarklassi (10.e) õpilased.
 • 14. veebruaril tähistame koolis sõbrapäeva. Hommik algab sõbra otsimisega ja kiirematel, kes sõbra leidnud, palutakse registreerida ennast kooli valvelauas. Esimesel suurel vahetunnil autasustatakse aatriumis kaheksat kiiremat paari. Vahetundides on aatriumis avatud postkast, kuhu saad panna tervituskaardi oma heale sõbrale (märgi kaardile kindlasti sõbra nimi ja klass). Pärast teist pikka vahetundi toimetatakse kaardid adressaatideni. Suurtel vahetundidel on aatriumis avatud fotonurk, kus saad lasta ennast pildistada kas hommikul leitud uue või juba ammuse sõbraga. Rõõmsat sõbrapäeva soovib 12.b klass!
 • Neljapäeval, 15. veebruaril külastavad meie kooli Hollandi haridusjuhtimise magistriastme üliõpilased.
 • Neljapäeval, 15. veebruaril kell 14.25 toimub õpilastele auditooriumis TÜ Kliinikumi ortopeedi dr. Leho Ripsi loeng, kes räägib kehalise aktiivsuse olulisusest tervisele. Oodatud on kõik õpilased, kes hoolivad oma tervisest.
 • 15. veebruaril algusega kell 18 toimub koolimajas siseorienteerumisvõistlus.
 • 16. veebruaril toimuvad lahtiste uste päevad põhikooli lõpetajatele algusega kell 15.00 auditooriumis.
 • Veebruari algusest töötab koolis õpilasnõustajana Trine Uusen. Tema töökabinet on 219.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 29. jaanuaril toimunud prantsuse keele olümpiaadi piirkonnavoorus olid treffneristide tulemused järgmised:
  10. klass: 3. Paul Kaasik (10.b), 4. Gerda Pihle (10.d);
  11. klass: 1. Sandra Lannes (11.b), 2. Hant Mikit Kolk (11.e), 4. Alicia Jemets (11.c), 5. Sarah Lannes (11.b);
  12. klass: 1. Ellen Rebecca Kruuse (12.d), 2. Gundra Raissar (12.c).
 • 7. veebruaril toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli parimad olid:
  10. klass (osavõtjaid kokku 40): 1.-2. Artur Avameri ja Kadi Siigur (mõlemad 10.a), 3. Hanna-Riia Allas (10.a), 4. Piibe Lotte Volke (10.b), 5. Michelle Lukken (10.b), 7. Lauri Kuresoo (10.a), 10.-12. Magomed Akhmedov (10.b) ja Teele Tars (10.a), 13.-15. Pihla Järv (10.b) ja Toomas Roosma (10.a);
  11. klass (osavõtjaid kokku 49): 1.-5. Artur Avameri (10.a), Richard Luhtaru ja Sullo Saan (mõlemad 11.a), 6. Toomas Tennisberg (11.b), 7. Hannes Kuslap (11.a), 8.-9. Kaarel Kangro (11.a) ja Ellen Leib (11.b), 11.-12. Karl Aleksander Kaplinski (11.a) ja Kristina Mumm (11.b), 13. Anna Talas (11.a), 15. Kirke Joamets (11.a);
  12. klass (osavõtjaid kokku 22): 1.-4. Joosep Kaimre (12.b), Richard Luhtaru (11.a), Maret Sõmer (12.a) ja Loona Volke (12.b), 5.-6. Silvia Hiie Aabloo (12.b), 7. Kati Iher (12.b), 8. Külli Kangro (12.a), 9. Artur Avameri (10.a), 10.-12. Kristina Koch ja Kevin Reisenbuk (mõlemad 12.b) ning Keilin Turjakas (12.a).
 • 10. veebruaril toimus ajaloo-olümpiaadi linnavoor, kus meie parimad olid:
  Reformatsioon ja vastureformatsioon (20 osalejat) 2.-3. Liisa-Maria Komissarov (10.e), 5. Hant Mikit Kolk (11.e), 8.-9. Karl Aleksander Kaplinski ja Eva-Maria Rannik, 10. Karolin Kivilaan (kõik 11.a);
  Eesti 1917-1945 (18 osalejat) 1. Liisbet Palm, 2. Rahel Uusküla (mõlemad 11.d), 3. Kaisa Rooba (12.c), 5. Liis-Kristiin Närska, 7. Renar Kihho (mõlemad 11.d);
  Esimene maailmasõda (26 osalejat) 1. Margus Paaliste (12.d), 2. Juhan Pikamäe (10.d), 5. Rauno Juntson (12.e), 6. Henrik Narusberg (11.b), 8. Marc David (12.b), 9. Karl-Johannes Kõiv (12.e), 10. Karl Krumm (11.e).
 • Meie õpilasfirma Edible jõudis Oulus toimunud rahvusvahelisel idufirmade festivalil Polar Bear Pitching finaali, firmat esindasid võistlusel Georg Kaasik (11.b) ja Tristan Roosipuu (11.d).
 • 10. veebruaril toimus Tallinnas Eesti õpilasfirmade laat 260 osalejaga. Väga edukalt esines õpilasfirma Edible (Georg Kaasik 11.b, Tristan Roosipuu ja Brett-Peter Rästas 11.d ning Kirke Maria Lepik 11.c), kes sai sotsiaalse ettevõtte preemia, pälvis kõige innovaatilisema õpilasfirma nimetuse ning võitis reklaamivõistluse. Brett-Peter Rästas sai auhinna „Laada kõige säravam täht“. Õpilasfirma Russó (Erko-Erik Reinmets 11.c, Iljas Abubakarov 11.d) sai parima müügistrateegia preemia ja õpilasfirma SendEst (Maru Arukask 11.b, Triinu Amboja, Siim Kokkota, Anette Gertrud Pello ja Brandon Undrus 11.e) parima teenuse preemia.

Õpilased

 • 10.e klassil oli neljapäeval, 8. veebruaril teatri ühiskülastus. Vaadati Von Krahli teatri etendust „Kunst“.
 • 9. veebruaril toimus loodusklasside ööakadeemia, kus olid külalisteks biosemiootik Kalevi Kull ja kirurg Jaan Soplepmann.

Õpetajad

 • 15. veebruaril viibib õpetaja Ljubov Titova õpilasgrupiga vene laulu festivalil Pärnus, 16. ja 17. veebruaril osalevad koolitusel õpetajad Saima Kaarna ja Eha Paabo ning õpetaja Ülle Seevri viibib võrgustike juhtide koolitusel 19. ja 20. veebruaril.

Sport

 • Riigikogu ja HTG vahelise korvpallimatši võitsid külalised seisuga 65:57. Täname kõiki abilisi ning kaasaelajaid, oli äärmiselt soe õhkkond ja tore üritus!
 • Spordimälumängu „Bumerang“ maakondlikus voorus võitis HTG esikoha. Kooli esindasid Margus Zimmer (11.c), Brandon Undrus (11.e), Kevin Reisenbuk (12.b) ja Markus Jörgen Paapsi (12.e).
 • Kolmapäeval, 14. veebruaril kell 16.00 toimub HTG SV ja õpetajate vaheline sõbralik saalihoki kohtumine. Tule kaasa elama!
Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27