Infoleht nr. 19* - 05.02.2018

HTG INFO doc

Koolipere tänab

 • kõiki vilistlasi, õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud aktust Vanemuise kontserdimajas ette valmistada ja läbi viia: Ken Ird (2006), Jürgen Jõgeva (2006), Rando Ernits (2016), Joosep Lauk (2016), Juhani Püttsepp (1982), Lauriine Kalajas (2016), Arle Kuura (12.a), Mikko Leo Selg (12.b), Emma Maria Kalmus (12.d), Marija Toomjõe (12.d), Karl-Markus Kaiv (11.b), segakoor Anima, tantsuansambel Tantsutallad, keelpilliorkester Treffoonika, Ülle Keerberg, Tiia Puhvel, Helgi Tering, Uve Saar ja Ott Ojaveer.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Priidu Beierit, Rudolf Bichelet, Mari Jõgistet, Saima Kaarnat, Eha Paabot, Maris Põkkat, Karin Soodlat ja Tiina Pluumi õpilaste olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • III perioodi arvestused toimuvad 06.-12. veebruarini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund8.15 –9.45
  2. tund10.15 – 11.45
  3. tund12.15 – 13.45
  4. tund14.15 – 15.45

  Muudatus arvestuste plaanis: neljapäeval, 08.02. kell 10.15 – 11.45
  12.a matemaatika arvestus õp. Ü. Hüva – 221
  12.d matemaatika arvestus õp. E. Timak – 221
  Kooli lõpueksami osana toimuvad:
  11.a ja 11.b klassil keemia 4. kursuse arvestus;
  11.d klassil keemia 3. kursuse arvestus;
  11.e klassil ajaloo 5. kursuse arvestus;
  12.a, 12.b ja 12.c klassil ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus.

 • IV perioodi tunniplaan valmib 12. veebruariks.
 • 13.02. algab IV periood. Tundide ajad on muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid ja ilmub infoleht.
  Tundide ajad 13. veebruaril:
  1. tund            8.05 – 9.20
  2. tund            9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund            11.15 – 12.30
  II söögivahetund
  4. tund            13.00 – 14.15
  klassijuhataja infominutid
  5. tund            14.45 – 16.00
 • IV perioodi vabaained:
  Eesti keel* (ettevalmistus riigieksamiks) õp. Monika Piirimäe - 107
  Joonestamine 1 (loodus- ja humanitaarsuunale) õp. Raimond Lepiste - 202
  Karjääriplaneerimine (IÕ4) psühholoog Triin Ulst -135
  Kaugete maade lood õp. Kristiina Punga ja Aare Ristikivi - 141
  Keemia 4** (humanitaarharu õpilastele) õp. Helgi Pähno - 227
  Ladina keel 1 õp. Marcus Hildebrandt - 220
  Prantsuse keel 5 (A-tase) õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 139
  Riigikaitse 1 major Indrek Sild - 105
  Saksa keel 12 (A-tase, algajatele) õp. Aive Roots - 203
  Saksa keel 15 (A-tase, edasijõudnutele) õp. Mall Matto - 204
  Usundiõpetus 3*** õp. Toomas Jürgenstein - 203
  Vene keel 9 (A-tase, algajatele ) õp. Olga Titova - 301
  Vabaainete tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–15.40 (5. tund). IV perioodi esimene vabaainete tund toimub kolmapäeval, 14. veebruaril.
  Aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused jätkuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
  * Riigieksamiks ettevalmistavale eesti keele kursusele suunavad õpilasi aineõpetajad. Tunnid toimuvad õp. M. Piirimäega kokkulepitud aegadel.
  ** Keemia 4. kursusele on oodatud humanitaarsuuna 12. klasside õpilased, kes soovivad sooritada koolieksami II osa keemias ja/või vajavad sügavamaid teadmisi keemiast õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Pärast keemia 4. kursuse läbimist on võimalus V perioodil osaleda õp. Eha Paabo poolt juhendataval keemia 5. kursusel.
  *** Usundiõpetuse 3. kursus õp. T. Jürgensteini juhendamisel toimub reedeti 5. tunni ajal ruumis 203. Kursuse esimene tund toimub reedel, 16. veebruaril.

Abiturientidele

 • Õppealajuhataja ootab koolieksami II osa valiku andmeid hiljemalt 6. veebruari lõunaks.
 • Abituriendid, kes on sooritanud rahvusvahelise keeleeksami ning ei ole esitanud sertifikaati, peavad seda tegema isiklikult kohe, kui neile sertifikaat väljastatakse. Esitama ei pea DSD eksami sertifikaati. Samuti tuleb õppealajuhatajale teada anda inglise keele riigieksamil osalemisest/mitteosalemisest. Hetkel on kõik õpilased, kes sertifikaati esitanud ei ole, registreerunud inglise keele riigieksamile ning kohustatud kooli lõpetamiseks selle ka sooritama.

Teated

 • Sellel õppeaastal viimast korda on meie kooli õpilastel tänu Tartu linnavalitsusele võimalik uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal 06.-09. veebruaril kella 9.00‑11.45. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.

  Uisutamise ajad:
  10.a     K.07.02           N.08.02           R.09.02
  10.b     T.06.02           R.09.02
  10.c     T.06.02           K.07.02           R.09.02
  10.d     T.06.02           K.07.02           R.09.02
  10.e     T.06.02           K.07.02           R.09.02
  11.a     T.06.02           N.08.02           R.09.02
  11.b     T.06.02           N.08.02           R.09.02
  11.c     T.06.02           K.07.02           N.08.02           R.09.02
  11.d     K.07.02           N.08.02           R.09.02
  11.e     T.06.02           N.08.02           R.09.02
  12.a     K.07.02           R.09.02
  12.b     N.08.02
  12.c     N.08.02           R.09.02
  12.d     T.06.02           R.09.02
  12.e     T.06.02           K.07.02           R.09.02

 • 12. veebruaril kell 8.15-11.45 toimub auditooriumis järjekordne õpetajate koolitustund.
 • Kooli hoolekogu koosolekul 30. jaanuaril arutati õpilaste õppeedukust ja koolikohustuse täitmist I ja II õppeperioodi tulemuste põhjal, ühiskatsete korraldust kevadel uute õpilaste vastuvõtuks 10. klassi, Mauruse stipendiumi väljaandmisega (kevadel) seotud küsimusi ja kevadel väljakuulutatava riigihanke konkursiga seonduvaid küsimusi toitlustaja leidmiseks kooli järgmiseks viieks aastaks.
 • 7. veebruaril kell 10.00 algab meie maja ruumides 105, 107, 135, 136, 139 ja 221 matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Õpilastel palutakse säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus ja võimalikult kiiresti pärast arvestuse sooritamist lahkuda koolimajast.
 • 9. ja 16. veebruaril toimuvad lahtiste uste päevad põhikooli lõpetajatele algusega kell 15.00 auditooriumis.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 26. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus olid meie parimad:
  10. klass: 1. Kärt Haak (10.a), 2. Tuule Tars (10.c), 3. Liisa-Maria Komissarov (10.e), 4. Markus Laanoja (10.d);
  11.-12. klass: 1. Loona Volke (12.b), 5.-6. Kadri Jürissaar (12.a), 7. Hant Mikit Kolk (11.e), 9. Katre Uibo (12.a), 10.-11. Liisa-Miina Pilv (11.b) ja Anni Leena Kolk (11.e).
 • 27. jaanuaril toimunud kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus sai Elis Raud (12.e) 3. koha ja Alicia Jemets (11.c) 4. koha. Elis Raud esindab kooli vabariiklikus voorus.
 • 27. jaanuaril toimunud Eesti koolinoorte 65. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus olid parimad ülesannete lahendajad:
  10. klass (23 osalejat): 1. Hanna-Riia Allas, 5. Kadi Siigur (mõlemad 10.a), 7. Markus Jõgeda, 8. Kristiina Tideman (mõlemad 10.c), 9. Kaarel Kõomägi (10.a), 10. Tuule Tars (10.c);
  11. klass (19 osalejat): 1. Richard Luhtaru, 2. Laur Sisask, 4.-5. Kirke Joamets (kõik 11.a), 4.-5. Ellen Leib (11.b), 6.-7. Sullo Saan ja Hannes Kuslap (mõlemad 11.a);
  12. klass (8 osalejat): 1. Joosep Kaimre, 2. Silvia Hiie Aabloo, 3. Loona Volke (kõik 12.b), 4. Herman Rull (12.c), 5. Maret Sõmer (12.a).
 • 3. veebruaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie parimad tulemused olid:
  10. klass (osalejaid 17): 1. Mari Remm (10.c), 2. Hanna-Riia Allas (10.a), 3. Tuule Tars, 4. Jürgen Öövel, 5. Katrin Kaareste, 6. Denis Petrov, 7.-8. Daisy Rohumets ja Mia Lota Keskküla (kõik 10.c);
  11. klass (osalejaid 20): 1. Richard Luhtaru, 2. Kirke Joamets, 3.-4. Hannes Kuslap (kõik 11.a), 5-6. Elise Helena Armulik (11.c);
 • 12. klass (osalejaid 16): 1. Taavi Reinthal, 2. Martti Vanker (mõlemad 12.c), 3. Joosep Kaimre (12.b), 4. Meeri Jürgenson (12.c).
 • 1. veebruaril toimus Jaan Poska Gümnaasiumis Tartu rahu viktoriin, kus treffneristid võtsid kaksikvõidu, I kohale tuli võistkond, kuhu kuulusid Carlos Kleimann, Siim Tamme (mõlemad 11.b) ja Hant Mikit Kolk (11.e), II koha saavutasid Arle-Martin Kuura, Madis Steinberg ja Ürgen Sõukand (kõik 12.a).
 • 26.-28. jaanuaril toimus Tallinnas rahvusvaheline väitlusturniir English College Open, kus saavutas 28 võistkonna konkurentsis esikoha HTG võistkond May Contain Nuts, mille koosseisu kuulusid James Paul Arney (MHG), Karoliine Pärlin (11.d) ja Markus Laanoja (10.d), HTG võistkond Follow@bossekass lõpetas 4. kohaga, võistkonda kuulusid Anniki Mikelsaar (MHG), Brett-Peter Rästas (11.d) ja Johanna Issak (11.b). Individuaalses arvestuses oli 86 võistleja seas Markus Laanoja esimene ja Karoliine Pärlin kuues.

Õpilased

 • Elis Raud (12.e) osales Ilon Wiklandi nimelisel noore kunstniku preemia konkursil. Žürii valis ühe Elise töö eksponeerimiseks konkursi näitusel Iloni Imedemaal, Haapsalus.
 • Neljapäeval, 1. veebruaril kuulasid 11.e ja 12.b klassi õpilased tõlkija ja Loomingu Raamatukogu toimetaja Triinu Tamme loengut kirjanduselust Prantsusmaal ja lähemalt kirjanik M. Houellebecqi loomingust.

Õpetajad

 • 12. veebruaril kell 8.15-11.45 toimub auditooriumis järjekordne õpetajate koolitustund.
 • SA Innove otsustas rahastada kooli poolt õpetajate täiendkoolituseks esitatud taotlust „Kaasava koolikultuuri arendamine“.
 • Õpetaja Saima Kaarna osaleb 9. veebruaril koolitusel ja õppealajuhataja Aime Punga 8.‑9. veebruaril Pärnus toimuval haridusjuhtide aastakonverentsil.

Sport

 • Sulgpalli Eesti meistrivõistlustel tulid segapaarismängus Eesti meistriteks Hannaliina Piho (12.b) ja Kristjan Kaljurand.
 • Teisipäeval, 6. veebruaril kell 16.00 toimub võimlas korvpallikohtumine HTG-Riigikogu. Osalevad EV peaminister ja HTG direktor, meelt lahutab üllatusesineja. Pealtvaatajad on väga oodatud!

Eesti Vabariik 100

 • Kolmapäeval, 7. veebruaril toimub paljudes Eesti koolides nn ajarännak 1918. aastasse, et niiviisi tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva. Kuna meie koolis on sel päeval arvestused, pöörame suurele tähtpäevale tähelepanu ajavahemikus 19.-23. veebruaril. Nagu klassivanemate ümarlaual tutvustati, on 10. klasside õpilased saanud ülesandeks kaunistada koolimaja; 11. ja 12. klasside õpilased aitavad luua pidupäevanädala meeleolu suurte vahetundide ajal, ülesannete loosimiseks palume 11. ja 12. klasside esindajatel teisipäeval, 13. veebruaril pärast 2. tundi koguneda aatriumisse.

Söökla teated

 • Arvestuste perioodil hommikuputru ei pakuta.
 • 12. veebruaril on söökla avatud 11.00 – 15.30.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal (6.-12. veebruar), peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

Eelteade

 • Neljapäeval, 15. veebruaril kell 14.25 toimub õpilastele auditooriumis TÜ Kliinikumi ortopeedi, dr. Leho Ripsi loeng. Ta räägib kehalise aktiivsuse olulisusest tervisele. Oodatud on kõik õpilased, kes hoolivad oma tervise eest.
   

 

Hugo Treffneri Gümnaasiumi 05.02.2018. a direktori käskkirjaga nr 7 avaldatakse kiitust

 

1.         Väga hea ja hea õppeedukuse eest I poolaastal järgmistele õpilastele:

10.a
Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Ingvar Drikkit, Kärt Haak, Mathias Harujõe, Kertu-Carina Kallaste, Hedi-Riin Kivikas, Eva-Triin Kubpart, Rachel Kõllo, Mari Leito, Kertu Liisa Lepik, Paul Erik Olli, Ott Eric Ottender, Annabel Pure, Toomas Roosma, Triinu Ruul, Kadi Siigur, Timo Siimon, Teele Tars, Mihkel Tiks, Albert Unn, Carmen Unt.
 
10.b
Annika Arrak, Andreas Eskor, Anette Habanen, Robert Höövel, Kevin Ibrus, Mirjam Jesmin, Pihla Järv, Paul Kaasik, Robert Kiisler, Kaia Kivend, Hannes Kraavi, Artur Kreegipuu, Michelle Lukken, Sander Miller, Säde Liis Nelke, Kerstin Ojavee, Talis Petersell, Riko Piirisild, Raino Marten Rammo, Linda Grete Randla, Karl Eerik Rebane, Jass Reemann, Annebritt Rell, Triin Sild, Markus Sulg, Aleksander Tamm, Hanna Liis Tamm, Paula Timmi, Ethel Uibo, Piibe Lotte Volke.
 
10.c
Heili Aavola, Tuuli Annok, Rasmus Enno, Karl Gutmann, Kristo Hunt, Markus Jõgeda, Katrin Kaareste, Moreena Kaas, Säde Kannumäe, Merili Keskküla,  Mia-Lota Keskküla, Anu Kängsep, Anni Peegel, Denis Petrov, Keete Puidak, Mari Remm, Kaia-Riin Rohtmaa, Daisy Rohumets, Anna-Leena Rämson, Jaagup Savisaar, Anna Zobel, Paul Johan Tamme, Tuule Tars, Kristiina Tideman, Maarjali Vaht, Mirian Valk ja Jürgen Öövel.
 
10.d
Anabel Ainso, Joonatan Ehlvest, Kaarel Kimmel, Mariann Klaassen, Markus Laanoja, Laura Martinson, Grete Elanor Palgi, Susanna Peterson, Gerda Pihle, Juhan Pikamäe, Mariliis Pärn, Romet Salu, Eva Lotta Tamm, Lotte Vahelaan, Anni Varjo, Markus Ühtigi.
 
10.e
Sander Aukust, Erika Buda, Eva Maria Hanson, Kristina Illak, Saara Jaani, Andrea Jagur, Mihkel Mariusz Jezierski, Kadri Joala, Agnes-Erika Kalm, Katrina Karo, Kätlin Kikas, Liisa-Maria Komissarov, Laura Maria Meltsas, Gerda Metsallik, Liisa Maria Mihhailov, Maarja Margaret Miller, Robert Paju, Miina Aleksandra Piho, Kätriin Pullerits, Kärol Soodla, Juhan Erik Sova, Riina Zimmer.
 
11.a
Andre Anijärv, Kirke Joamets, Kaarel Kangro, Karolin Kivilaan, Karl-Magnus Laikoja, Richard Luhtaru, Hälis Metsküla, Iris Niinemets, Lea Sophie Noe, Eva Maria Rannik, Sullo Saan, Laur Sisask, Anna Talas, Karoliina Tomasson.
 
11.b
Maru Arukask, Sander Jaaniste, Nelle Kasemaa, Kristina Keerdo, Hanna-Liina Kiisler, Rasmus Kruusa, Kärt Käämbre, Sandra Lannes, Sarah Lannes, Ellen Leib, Joosep Lember, Eva Luude, Hanna Moor, Laura Nemvalts, Ines Anett Nigol, Liisa-Miina Pilv, Karolin Rips, Kadi Sammul, Henri Sellis, Mark Olav Sepp, Sander Teder, Toomas Tennisberg.
 
11.c
Elise Helena Armulik, Hardi Häelme, Alvaro Keskküla, Katre Luikme, Riti Ly Lukk, Henriette Liis Meeliste, Laura Maria Pennar, Gerly Tohu, Elis Udumets, Iris Vaask.
 


11.d
Kirke Aer, Katriina Gorjunov, Brita Herja, Liis Hääl, Adeele-Ann Krigul, Rona Britt Luug, Liis-Kristiin Närska, Liisbet Palm, Tristan Roosipuu, Rahel Uusküla, Anna Weidebaum.
 
11.e
Hannabel Aria, Kaari-Lotta Kirs, Siim Kokkota, Anni Leena Kolk, Hant Mikit Kolk, Karmen Kukk, Merili Elisabet Kõiv, Katri Kõva, Helena Lahesoo, Elise Laur, Maarja Leedjärv, Hanna Maria Mägi, Mikk Märtin, Olivia Vilma Maria Raudsik, Katre Sallum, Kerli Unt.
 
12.a
Merily Allik, Külli Kangro, Johanna Maria Karjus, Laura Kirs, Aveli Klaos, Kaarel Kuresoo, Liisa Sonn, Maret Sõmer, Ürgen Sõukand, Illimar Erich Tender, Karl Treial, Keilin Turjakas, Katre Uibo, Karl-Christofer Veske.
 
12.b
Silvia Hiie Aabloo, Siim Kristjan Ellervee, Pilleriin Jukk, Joosep Kaimre, Carolin Kirotar, Kristina Koch, Karin Kruuse, Kristiina Kuningas, Siim Tanel Laisaar, Kärt Lang, Kristina Lillo, Marie Olli, Frederik Raud, Triin Mirjam Tark, Andreas Teder, Loona Volke.
 
12.c
Andor Aland, Kai Budrikas, Ethel Enniko, Samuel Gavronski, Meeri Jürgenson, Kristel Kõivo, Kaie Leppik, Richard Leppik, Nora Nurme, Johanna Olesk, Gundra Raissar, Kaisa Rooba.
 
12.d
Agnes Annilo, Ode-Lee Asi, Eeva Liisa Bender, Greete Hollas, Ellen Rebecca Kruuse, Anette Kull, Alar Lambrik, Isabel Mae, Hanna-Maria Mets, Anna Marie Paabumets, Margus Paaliste, Heidi Raudsepp, Ireen Tarto, Katrina Tiismus, Marija Toomjõe.
 
12.e
Laura Inno, Anette Jaani, Rauno Juntson, Silvia Linnuste, Marta Napa, Heido Nõmm, Renna Org, Elisabeth Raidma, Ege Sild, Lisette Tiganik, Liis Marii Valeika, Sandra Võsaste.

Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27