Infoleht nr. 16 - 15.01.2018

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Anneli Mägi ja Ülle Seevrit õpilaste olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistamise eest.
 • viie kooli võistlusel kooli esindanud õpilasi ja nende juhendajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Anneli Mägi, Siim Oksa, Kerli Orav-Puuranda, Eha Paabot, Jaan Paaverit, Madis Reemanni ja Ehtel Timakut ning vilistlast Mihkel Kreed.

Õppetöö

 • II perioodi järelarvestused jätkuvad:
  esmaspäev, 15.01
  kell 16.00 bioloogia ja geograafia õp. S. Kaarna, R. Bichele ja Ü. Seevri – 227
  kell 16.00 kunst õp. P. Beier – 203
  kell 16.00 füüsika õp. S. Oks ja M. Reemann – 213
  kell 16.00 matemaatika õp. H. Kiisel, K. Orav-Puurand ja E. Timak – 139
  kell 16.00 keemia õp. E. Paabo – 2017
  teisipäev, 16.01
  kell 15.50 eesti keel õp. T. Pluum – 102
  kell 15.50 vene keel (kirjalik) õp. L. Titova ja O. Titova – 302
  kolmapäev, 17.01
  kell 15.50 saavad õnnetunnis, mis toimub ruumis 105 ja mille viib läbi õp. Monika Piirimäe, kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Nimetatud juhul tuleb
  * õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  * teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 17. jaanuaril;
  * registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 15. jaanuaril Stuudiumis. Registreerumiseks vajaliku info leiad kooli kodulehelt.

 

 • Neljapäeval, 18. jaanuaril kell 14.30 algab 10. ja 12. klasside õppetöö analüüs, millest on oodatud osa võtma kõik nimetatud klasside aineõpetajad. Orienteeruv ajakava: 14.30–15.45 12. klassid ning kell 15.45–17.00 10. klassid.
 • Õpetajad T. Jürgenstein, H. Pähno, K. Punga, M. Matto, A. Roots, Ü. Seevri, T. Niitvägi-Hellamaa, M. Piirimäe ja O. Titova viivad UPT 19 juhendajaseminari läbi 15.-19. jaanuarini, teatades juhendatavatele ise kokkusaamise aja. 11. klasside õpilased, kes väga mõjuval põhjusel ei saanud osaleda juhendajaseminaris 15. jaanuaril, tuleb juhendajaga kokku leppida kohtumise aeg alanud nädalal.
 • Ajaloo olümpiaadi koolivoor toimub teisipäeval, 16. jaanuaril 1. ja 2. tunni ajal ruumis 221.

Abiturientidele

 • Riigi- ja rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksamitele registreerumine.
  12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 20. jaanuaril 2018. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kui ei sobi kumbki võimalus, tuleb isiklikult - mitte e-kirjaga pöörduda õppealajuhataja poole.
 • Täna, 15. jaanuaril kell 16.00 toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund, millest osavõtt on abiturientidele kohustuslik. Jagatakse juhiseid riigieksamitele registreerumiseks ning informatsiooni koolieksamite kohta.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 16.01
10.a    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi – 308
10.c    4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – TÜ klassikalise muinasteaduse muuseumis
10.d    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
2. tund usundiõpetus õp. O. Schihalejev – 135
    4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
10.e    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi - 308
4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
11.b    2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 308
11.c    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveer - 136
12.a    4. tund kirjandus õp. K. Soodla – 136
5. tund matem.praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
12.b    3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220; 5. tund jääb ära
12.c    2. tund füüsika õp. S. Oks – 136
4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
12.e    2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
4. tund usundiõpetus õp. O. Schihalejev – 135

kolmapäev, 17.01
10.a    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal isesisev töö õp. K. Rootsi – 308
10b    4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
10.c    4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal jääb ära
10.e    1. tund prantsuse keel/informaatika õp. T. Niitvägi-Hellamaa/A. Mägi – 209/206
3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal isesisev töö õp. K. Rootsi – 308
11.c    2. tund matemaatika õp. E. Timak - 135
3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt - 135
11.d    1. tund matemaatika õp. E. Timak - 135
11.e    2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. M. Hildebrandt - 312
4. tund matemaatika õp. E. Timak – 135
12.a    3. tund matemaatika õp. E. Timak – 136
12.b    4. tund matem. praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub

neljapäev, 18.01
10.b    4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
10.c    4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp. E. Hunt - 308
11.b    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal jääb ära
11.c    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt – 135; õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi - 308
12.a    1. tund ühiskonnaõpetus TÜ praktikant Ivo Mattus- 141
12.b    2. tund ühiskonnaõpetus TÜ praktikant Marvin Laidna - 141
12.c    4. tund ühiskonnaõpetus TÜ praktikant Ivo Mattus - 141
12.e    3. tund ühiskonnaõpetus TÜ praktikant Marvin Laidna – 141

reede, 19.01
12.a    2. tund ühiskonnaõpetus TÜ praktikant Ivo Mattus - 141
12.b    3. tund ühiskonnaõpetus TÜ praktikant Marvin Laidna - 141
12.c    1. tund ühiskonnaõpetus TÜ praktikant Ivo Mattus - 141
12.e    4. tund ühiskonnaõpetus TÜ praktikant Marvin Laidna - 141
 

Teated

 • 10. ja 11. klasside õpilased, kes soovivad 2018. a. kevadel sooritada riigieksamiga võrdsustatud SA Innove poolt korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami, peavad hiljemalt 20. jaanuaril registreeruma Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/
 • Teisipäeval, 16. jaanuaril kell 16.00 esineb ajalooringis Tiiu Kreegipuu loenguga 1960. aastatest - kas nad siis olid kuldsed? Kõik huvilised on oodatud klassiruumi 141.
 • Teisel poolaastal alustab kooli medõde Jaanika Saarepuu 11. klassidele ennetavate tervisekontrollidega. Rohkem infot kontrolli läbiviimise kohta saab iga klass eraldi medõelt järgnevates infominutites.
 • Lingvistikaülesandeid lahendatakse III perioodil esmaspäeviti pärast 5. tundi klassiruumis 144. Meeldetuletuseks: õpilased, kes soovivad osaleda lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoorus, peavad osalemissoovist kindlasti selle nädala jooksul teada andma õp. Kristiina Pungale.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Selgunud on informaatikavõistluse Kobras eelvooru tulemused. 9.-10. klasside arvestuses (juuniorid) osales 1051 õpilast. Meie koolist osales 71 õpilast, kelle hulgas parimad tulemused ja kutse lõppvooru pälvisid: Artur Avameri, Ingvar Drikkit, Kadi Siigur (kõik 10.a), Paula Timmi, Hannes Kraavi  (mõlemad 10.b), Sass Albert Aare, Teele Tars (mõlemad 10.a). 11.-12. klasside arvestuses (seeniorid) osales 482 õpilast, neist meie kooli õpilasi 12, kelle hulgast parimad tulemused ja kutse lõppvooru pälvisid Toomas Tennisberg (11.b), Annabel Talts (12.a), Sullo Saan (11.a), Silvia Hiie Aabloo (12.b), Kaarel Kangro (11.a). Lõppvooru kutsututel palutakse täita osalemise ankeet hiljemalt 24. jaanuariks 2018.
 • Geograafiaolümpiaadi vabariiklikku vooru (11.-12. mai) on kutsutud meie koolist järgmised õpilased: Triin Mirjam Tark (12.b), Sullo Saan (11.a), Richard Luhtaru (11.a), Joosep Kaimre, Kati Iher (mõlemad 12.b) ja Hanna-Riia Allas (10.a).
 • 11.-12. jaanuaril toimus 53. viie kooli võistlus. Meie parimad:
  FÜÜSIKA (50 osavõtjat): 2.-3. Richard Luhtaru (11.a), 4.-5. Loona Volke (12.b) ja Toomas Tennisberg (11.b), 7.-8. Sullo Saan (11.a), 10. Hannes Kuslap (11.a).
  Koolide järjestus: HTG, MHG, VG, NRG, TTG.
  KEEMIA (50 osavõtjat): 2. Hanna-Riia Allas (10.a), 3. Richard Luhtaru (11.a), 4. Hermann Rull (12.c) 5.-6. Laur Sisask ja Kirke Joamets (mõlemad 11.a),  7.-8. Loona Volke ja Ellen Leib (11.b), 9. Sullo Saan, 10. Silvia Hiie Aabloo (12.b).
  Koolide järjestus: HTG, MHG, NRG, VG, TTG.
  MATEMAATIKA (50 osavõtjat): 1. Sullo Saan, 2.-3. Kaarel Kangro (11.b) ja Artur Avameri (10.a), 4.-5. Silvia Hiie Aabloo, 6.-7. Toomas Tennisberg, 8.-9. Richard Luhtaru.
  Koolide järjestus kolme aine kokkuvõttes: HTG, MHG, VG, NRG, TTG.
  Kolme aine kokkuvõttes oli parim Richard Luhtaru.
  Viie kooli võistluse rändauhinnad pälvisid:
  Kaljo Kruse nimeline rändauhind (parim matemaatik 10. kl. arvestuses) - Artur Avameri;
  Endel Meidla nimeline rändauhind (parim matemaatik) - Sullo Saan.

 

Konkursid

 • Eesti Rahvusringhääling kutsub osalema kirjutusvõistlusel „100 sõna Eestile“. Võistlusel osalemise tähtaeg on 21. jaanuar, täpsem info https://www.ev100.ee/et/erree-kirjutusvoistlus-100-sona-eestile.
 • Tartu Ülikool kutsub kolmeliikmelisi võistkondi osalema ÕpiFEST konkursil - pane kokku oma tunnikava ning ole valmis seda läbi viima. Eelvooru videote esitamise tähtaeg on 31. jaanuar. Täpsem info www.õpifest.ee.

Õpilased

 • Reedel, 12. jaanuaril külastasid 12.d ja 12.e klasside õpilased koos klassijuhatajaga kodanikuhariduse programmi Minu Riik raames Riigikogu. Vestlusringis kohtuti Riigikogu liikme Tarmo Kruusimäega. Samuti käidi Vabariigi Presidendi Kantselei hoones ja Euroopa Liidu majas. Õhtul vaadati Von Krahli Teatri etendust „Kunst“.

Õpetajad

 • Õpetajad Ülle Hüva ja Ülli Roostoja on haigestunud. Õpetaja Hele Kiisel ja direktor Ott Ojaveer esinevad 17. jaanuaril Riigikogus toimuval seminaril ettekannetega „Õpetajate järelkasv – kes õpetavad tulevikus meie lapsi?“. 17.-20. jaanuarini osalevad õpetaja Katrin Ojaveer ja arendusjuht Aare Ristikivi Erasmus+ projekti TEAM koordinaatorite nõupidamisel Saksamaal. Huvijuht Uve Saar viibib korralisel puhkusel kuni 16. jaanuarini

Sport

 • Kerstin Ojavee (11.b) saavutas Eesti noorte meistrivõistlustel Haanjas N18 vanuseklassis vabatehnika sprindis 3. koha.
 • On alanud registreerumine kooli meistrivõistlustele petangis. Kirja saab end panna Facebook’i-grupis HTG petank. Sealt leiate ka täpsema võistlusinfo. Reedeti 5. tunni ajal ootab Aimar Poom kõiki huvilisi petangihalli, et üheskoos veidi harjutada ning toredat mängu nautida.

Eelteated

 • Neljapäeval, 25. jaanuaril 4.-5. tunni ajal toimub humanitaarsuuna konverents ja tarkusepäevake millest osavõtt on kohustuslik vastavalt humanitaar- ja reaalklasside õpilastele.
 • OÜ Autosõit alustab B-kategooria juhilubade koolitusega 9. veebruaril kell 14.30 ruumis 141.

Söökla teated

 • HTG koolisöökla pakub hommikuti alates kella 7.45-st jätkuvalt hommikuputru.  Ettetellimisel maksab hommikupuder 0.70 eurot. Tasumine toimub sarnaselt koolilõunaga ARNO keskkonnas. Hommikuputru saab osta ka puhvetist hinnaga 0.90 eurot.
Viimati muudetud: 
2021-06-10 04:43