ÕpiFEST

ÕpiFESTil annavad kõige lahedamaid tunde õpilased!

10. ja 17. aprillil 2018 Eesti Rahva Muuseumis

  • Osalevad kolmeliikmelised meeskonnad.
  • Tund peab siduma vähemalt kahte õppeainet ja praktilist elu.
  • Tund peab sisaldama aktiivõppemeetodeid.
  • Eelneb videovoor - võistkonnad esitavad lühivideo, milles tutvustavad tunni teemat, võistkonna liikmeid ning tunni eesmärke, meetodeid ja soovitavat tulemust. Videote esitamise tähtaeg on 31. jaanuar.
  • ERMis saavad võistkonnad kohapealseks lahendamiseks lisaülesande, mille juures saab kasutada muuseumipedagoogide abi.
  • Tagasisidet annavad lisaks žüriile kaasa ka Tartu Ülikooli õpetajakoolituse tudengid.
  • Auhinad!

Info, reeglid, registreerumine: www.õpifest.ee

Korraldab Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskus.

Uuendatud: 12/01/2018