Infoleht nr. 14 - 18.12.2017

doc   

HTG INFO 

Koolpere õnnitleb

 • tantsuansambli Tantsutallad tantsijaid ja juhendajaid, kellele Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts andis Aasta Rahvatantsukollektiivi tiitli LOKULAUD 2017 (see on kõrgeim tunnustus, mida Eesti riigis üks rahvakultuurikollektiiv pälvida võib).

Juhtkond tänab

 • õpetaja Madis Reemanni, Ülle Seevrit ja vilistlast Mihkel Kreed õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Reedel, 22. detsembril õppetööd ei toimu. Kell 8.10-8.40 teatavad õpetajad II perioodi hinded, kell 8.45 algab jõulujumalateenistus Jaani kirikus. Jumalateenistusele järgnevad klassijuhatajate infominutid kell 9.30 koduklassides:
  10.a – 220       11.a – 135       12.a – 136
  10.b – 213      11.b – 217      12.b – 107
  10.c – 225       11.c – 227       12.c – 139
  10.d – 202      11.d – 141      12.d – 203
  10.e – 105       11.e – 102       12.e – 144
  Õpetajad ootavad kell 8.10-8.40 õpilasi hinnete õpinguraamatutesse kandmiseks järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            219
  Rudolf Bichele                       226
  Marcus Hildebrandt               221
  Erika Hunt                             208
  Ülle Hüva                               136
  Mari Jõgiste                            304
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                             135
  Helen Köhler                          221
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa         310
  Katrin Ojaveer                       312
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                            214
  Andre Pettai                           203
  Monika Piirimäe                     109
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Kristiina Punga                      144
  Maris Põkka                           107
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          308
  Aive Roots                             200
  Külli Rootsi                            309
  Uve Saar                                313
  Anneli Saarva                         228
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          105
  Helgi Tering                           104
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                        302
  Olga Titova                            301
  * Raimond Lepiste teatab hinded neljapäeval, 21. detsembril pärast 4. tundi ruumis 202.
  * 12.a ja 12.b klassi õpilastel on võimalus tutvuda praktikumis sooritatud töödega ning õpetaja Madis Reemann teatab praktikumi vahetulemused 12.a klassi õpilastele ainetunni ajal ning 12.b klassi õpilastele teisipäeval, 19. detsembril pärast 5. tundi ruumis 213.
  * Eesti keele õpetajad teatavad 12. klasside õpilastele eesti keele kursuse (EK5) hinded jaanuarikuu esimesel koolinädalal.
 • III perioodi õnnetunnid toimuvad 17. jaanuaril, 25.  jaanuaril ja 1. veebruaril (kõik 90 min).
 • 11. ja 12. jaanuaril toimub Viljandi Gümnaasiumis 52. viie kooli lõppvõistlus. Kümneliikmelised võistkonnad lahendavad füüsika, keemia ja matemaatika ülesandeid. Lisaks toimub ka meeskonnavõistlus, mille ülesanne on praktiline ja eeldab internetist info leidmise ja meeskonna tegevuse planeerimise oskust. Meie kooli võistkond koguneb teisipäeval, 9. jaanuaril pärast 3. tundi kell 12.30 õpetajate toas (208).
 • Alates käesolevast õppeaastast saavad õpilased lisaks Saksa keelediplomi II astme eksamile tasemel B2/C1 (DSD II) sooritada ka I astme eksamit tasemel B1 (DSD I).

 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 19.12
10.e     4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom
12.a     4. tund kooli juhtkonna infotund – 136
12.c     2. tund matemaatika õp. E. Timak – 141
kolmapäev, 20.12
10.d     1. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 221
            2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
10.b     1. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 221
10.e     1. tund usundiõpetus õp. O. Schihalejev - 141
2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.a     4. tund joonestamine õp. R. Lepiste tund jääb ära
12.e     1. tund kooli juhtkonna infotund – 213
            2. tund usundiõpetus õp. O. Schihalejev
neljapäev, 21.12
10.d     1. tund ajalugu õp. K. Punga – 144

 • Söögivahetunnid III perioodil (muutunud!):
  I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.b, 10.e, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d ja 12.e klassi õpilased;
  II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.c, 10.d, 11.a, 11.b, 11.c, 11.d ja 11.e klassi õpilased.
 • 12. klasside õpilased saavad inglise keele 9. kursuse järelarvestust sooritada neljapäeval, 4. jaanuaril kell 9.00-13.00. Koguneda ruumi 208 juurde. Kõik teised järelarvestused toimuvad 10.‑17. jaanuarini. Täpne ajagraafik antakse teada 8. jaanuari infolehes.

Esmaspäev, 8. jaanuar

 • Esmaspäeval, 8. jaanuaril on tundide ajad muudetud. Vabaainete tund toimub viimasena, pärast tunniplaanis olevat 5. tundi kell 15.00‑16.00.
  Tundide ajad 08.01
  klassijuhataja tund                  9.00 –   9.30
  2. tund tunniplaanis                9.45 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund tunniplaanis               11.15 – 12.15
  II söögivahetund
  4. tund tunniplaanis               12.45 – 13.45
  5. tund tunniplaanis               13.55 – 14.55
  vabaainete tund                      15.00 – 16.00
  Klassijuhataja tunnid toimuvad esmaspäeval, 8. jaanuaril koduklassides:
  10.a – 220       11.a – 135       12.a – 136
  10.b – 213      11.b – 217      12.b – 107
  10.c – 225       11.c – 227       12.c – 139
  10.d – 202      11.d – 141      12.d – 203
  10.e – 105       11.e – 102       12.e – 144
  Muudatus tunniplaanis esmaspäeval, 08.01.
  VK 8   kell 15.00-16.00 õp. O. Titova tundi asendab õp. L. Titova – 301
  SK 11 kell 15.00-16.00 õp. A. Rootsi tundi asendab õp. O. Titova – 203

 

Teated

 • Teisipäeval, 19. detsembril kell 15.50 kutsub ajalooring kõiki kooli muuseumisse teed ja piparkooke nautima, et koos aastale 2017 joon alla tõmmata.
 • Kolmapäeval, 20. detsembril pärast kolmandat tundi tutvustab SPARK Makerlab auditooriumis (ruum 221) arenduses olevat mehaanikaseina – see on uudne ja modulaarne inseneeria õppevahend, mille abil saavad noored tuttavaks nii mehaanika põhitõdedega kui ka füüsika, matemaatika, ajaloo, kunsti ja muusika tehnilisemate külgedega. Kõik huvilised on oodatud!
 • Õpilased, kes soovivad sel aastal osaleda kunstiolümpiaadil, on 20. detsembril kell 15.45 oodatud kunstiklassi (ruum 304), kus õpetaja Mari Jõgiste selgitab piirkonnavoorule pääsemise tingimusi.
 • Kolmapäeval, 20. detsembril kell 17.00 toimub kohvikute õhtu. Täpsem informatsioon koolimajas olevatel plakatitel.
 • Neljapäeval, 21. detsembril kell 18.00 algab võimlas kooli jõulupidu, korraldab 11.c klass.
 • Kooli töötajate jõulupidu algab reedel, 22. detsembril kell 12.00 sööklas.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 2. detsembril toimunud 28. üleriigilisel lahtisel füüsikavõistlusel esinesid meie õpilased väga hästi:
  10. klass: Leonid Zinatullin (10.a) 2. koht ja I järgu diplom (D I), Hanna-Riia Allas (10.a) 3. koht ja D II, Artur Avameri (10.a) 9. koht ja D II.
  11. klass: Richard Luhtaru (11.a) 1. koht ja D I, Sullo Saan (11.a) 3. koht ja D III, Hannes Kuslap (11.a) 5. koht ja D III.
  12. klass: Loona Volke (12.b) 3. koht ja D III, Joosep Kaimre (12.b) 8. koht.

 

 • 19. detsembril toimus Tartus õpilasfirmade laat 94 õpilasfirma osalusel. Meie koolist osales 5 õpilasfirmat. Parima toote ja potentsiaalikaima õpilasfirma auhinna sai õpilasfirma Edible Georg Kaasik (11.b), Tristan Roosipuu (11.d) ja Brett‑Peter Rästas (11.d). Parima müügistrateegia auhinna pälvis õpilasfirma Juice³ Hugo Palm (11.d), Kristina Keerdo, Sander Jaaniste ja Oliver Valk (kõik 11.b) ning Karl-Martin Voovere (10.a). Särava laadatähe eripreemia sai Erko-Erik Reinmets (11.c).

Õpilased

 • IT-huvilised noored 12.b klassist ja klassijuhataja külastasid 13. detsembri pärastlõunal Playtechi ja tutvusid firma tööde ning tegemistega.

Õpetajad

 • Õppealajuhataja Aime Punga osaleb 20. detsembril SA Innove infopäeval, õpetaja Aive Roots viibib koolitusel 8.-12. jaanuarini. Huvijuht Uve Saar on korralisel puhkusel 8.-16. jaanuarini.

Sport

 • Õpilaste-õpetajate saalihokikohtumise võitsid sel korral pedagoogid seisuga 19:17.
 • Tartu koolide harrastajate jõuluturniiri võrkpallis võitis meie kooli võistkond MHG ja KJPG ees. Võidukas võistkonnas mängisid Johanna Maria Karjus, Madis Steinberg, Markus Vernik, Markus Uppin (kõik 12.a), Kärt Käämbre (11.b), Gerly Tohu (11.c), Kristina Illak (10.e) ja Margus Paaliste (12.d).
 • HTG petanki jõuluturniiril osales 12 võistkonda, mille koosseisus oli nii õpilasi, õpetajaid kui ka vilistlasi. Väga sõbralikus õhkkonnas toimunud võistluse võitsid Marian Kandimaa, Brett-Peter Rästas (mõlemad 11.d) ning Georg Kaasik (11.b). Teiseks jäid Andtriine Navi (11.e), Mark Olaf Sepp ning Sander Teder (mõlemad 11.b). Kolmandaks tulid Ethel Uibo, Kevin Ibrus ja Mihkel Reinula (kõik 10.b) ning neljandaks Heili Aavola (10.c), Richard Luhtaru ja Hannes Kuslap (mõlemad 11.a).

Raamatukogu teated

 • Enne jõuluvaheajale minekut palutakse õpilastel tagastada raamatukokku kõik õpikud ja raamatud, mida käesoleval õppeaastal enam vaja ei lähe.

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele jaanuarikuu toiduraha maksumusest:
  *tava- ja taimetoit: 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 eurot;
  *poisteports: 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 eurot.
 • HTG koolisöökla pakub alates 9. jaanuarist hommikupudru menüüd esmaspäeviti kell 7.45–9.20 ja teisipäevast reedeni kell 7.45–8.05, iseteeninduse põhimõttel. Menüü koosneb päevade lõikes erinevatest putrudest koos sobiva lisandiga (moos, hapukoor, või jms.) ning joogina koolipiimast või joogiveest. Valikus on neljaviljapuder, tatrahelbepuder, kaerahelbepuder, täistera-neljaviljapuder, mannapuder, 8-viljahelbepuder kliidega, rukkihelbepuder, odrajahupuder, hirsipuder, maisimannapuder jm. Ettetellimisel maksab hommikupudru komplekt 0.70 eurot. Terveks jaanuarikuuks maksab hommikupudru menüü: 18 koolipäeva x 0.70 = 12.60 eurot. Pudru eest tasumine toimub sarnaselt koolilõunaga ARNO keskkonnas. Pudrumenüüst loobumisel tuleb kindlasti registreeruda sarnaselt koolilõunaga: „loobu koolitoidust - hommikupuder“.
  Kui õpilane on end märkinud puudujaks, siis ei valmistata talle määratud vahemikul ühtegi valitud menüüd.
  Hommikuputru saab osta puhvetist ka üksikkomplektina maksumusega 0.90 eurot.

Koolivaheaeg

 • Koolivaheaeg kestab 23. detsembrist 7. jaanuarini.
 • Koolimaja on õpilastele vaheajal suletud, kuna koristusfirma teeb majas suurpuhastust.
 • Koolimaja suletakse 22. detsembril kell 12.00. Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistu kapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad.
   

Imelist jõuluaega ja
õnnelikku uut aastat!

Hugo Treffneri Gümnaasium 2017

Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27