Infoleht nr. 12 - 04.12.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • abiturient Meeri Jürgensoni (12.c) ja vilistlast Aaro Kristjuhanit (TÜ arstiteaduskonna esimese kursuse üliõpilane), kellele kooli vilistlaskogu otsusega anti Urmas Kokassaare nimeline stipendium.

Juhtkond tänab

 • 12.c klassi õpilasi ning nende klassijuhatajat Erika Hunti, segakoor Anima lauljaid ning nende juhendajaid Ülle Keerbergi ning Karel Vähit kooli aastapäeva aktuse korraldamise eest;
 • 11.d klassi õpilasi ning nende klassijuhatajat Aare Ristikivi järgmise aasta balli peremehe ja perenaise konkursi korraldamise ning 134. aastapäeva balli ettevalmistamise ning läbiviimise eest;
 • õpetaja Maris Põkkat, Siim Oksa ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • 1954. a. vilistlasi, kes kinkisid kooli muuseumile oma lennu fotoalbumi.

Õppetöö

 • II perioodi arvestused toimuvad 6.‑12. detsembrini.

  Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste nädalal:
  1. tund8.15 –9.45
  2. tund10.15 – 11.45
  3. tund12.15 – 13.45
  4. tund14.15 – 15.45
  Klassides, kus on kuus arvestust, toimub esimene arvestus juba teisipäeval, 5. detsembril ainetunni ajal. Samuti toimub 5. detsembril ainetundide ajal arvestus 12.c, 12.d ja 12.e klassidel.

  Teisipäeval, 05.12. toimuvad arvestused:
  11.a    5. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
  11.b    3. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
  11.c    4. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  11.d    4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141
  12.c    1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
  12.d    4. tund füüsika õp. J. Paaver – 213
  12.e    3. tund füüsika õp. J. Paaver – 213

  Kooli lõpueksami osana toimuvad 11.a klassil füüsika 5. kursuse ja 11.d klassil ajaloo 5. kursuse arvestused.
  11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Valida on võimalik geoinformaatika (õp. Ülle Seevri), joonestamise 2. kursuse (õp. Raimond Lepiste) või robootika (õp. Siim Oks) kursuse vahel. Joonestamise kursusele registreerumine toimus õppeaasta alguses. Grupp on täitunud, lisaregistreerumist kursusele ei toimu.
  11.a klassile on ette nähtud 5 kohta nii geoinformaatika kui ka robootika kursusel, 11.b klassile aga 15 kohta geoinformaatika ja 15 kohta robootika kursusel. Õppealajuhataja ootab kursustele registreerimise tabeleid hiljemalt 20. detsembriks. Kursused algavad 2018. a. jaanuaris.
  Tehnoloogiakursusest on vabastatud aineõpetajate ettepanekul füüsika, informaatika, keemia või matemaatika olümpiaadikursustel ja nimetatud ainete olümpiaadidel aktiivselt osalevad õpilased. Vabastust saavad taotleda õp. Siim Oksa ettepanekul ka Robotexil osalenud õpilased.
  12. reaalklasside õpilased, kellel eelmisel õppeaastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.
  III perioodi vabaainete kursused:
  Eesti keel 7 (ettevalmistus riigieksamiks)** õp. M. Piirimäe – 107
  Keemia ab-kursus* õp. H. Pähno – 202
  Majandusõpetus 3 õp. Ü. Seevri – 227
  Prantsuse keel 5 õp. T. Niitvägi-Hellamaa – 139
  Rootsi keel 3 õp. K. Punga – 144
  Saksa keel 11 (algajate 2. kursus) õp. A. Roots – 203
  Saksa keel 14 (edasijõudnute 5. kursus) õp. M. Matto – 204
  Vene keel 8 (algajate 2. kursus) õp. O. Titova – 301
  *Keemia ab-kursusest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel keemia esimene kursus ebaõnnestus.
  Eelpoolnimetatud kursused toimuvad esmaspäeval 1. tunni ja kolmapäeval ning neljapäeval 5. tunni ajal. Esimene tund toimub 13. detsembril.
  **Eesti keele 7. kursusele suunavad õpilasi aineõpetajad. Tunnid toimuvad õp. M. Piirimäega kokkulepitud aegadel.

  Usundiõpetuse 3. kursus õp. Toomas Jürgensteini juhendamisel jätkub reedeti 5. tunni ajal ruumis 203. Kursuse järgmine tund toimub reedel, 15. detsembril. 3D modelleerimise ja printimise kursus ja aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused jätkuvad III perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.

 • III perioodi tunniplaan valmib 12. detsembriks.
   

Muudatused tunniplaanis

 • 13. detsembril on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid ning ilmub järgmine infoleht.
  Tundide ajad 13. detsembril:
  1. tund8.05 – 9.20
  2. tund            9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund            11.15 – 12.30
  II söögivahetund
  4. tund            13.00 – 14.15
  klassijuhataja infominutid
  5. tund            14.45 – 16.00
   

Teated

 • Järgmisel aastal korraldab kooli juubeliballi 10.e klass. Palju õnne!
 • Teisipäeval, 5. detsembril kutsub ajalooring huvilisi osa saama Tartu Linnamuuseumi näitusest „Viikingiaja aarded Eestist“. Koguneme kell 15.50 valvelaua juures, pange välisriided eelnevalt juba selga.
 • Õpetajate koolitustund toimub 8. detsembril kell 8.15 – 11.45 auditooriumis.
 • Reedel, 8. detsembril toimub meie koolis nelja kooli (Jõgeva Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium, Lähet Ühisgümnaasium ja HTG) kohtumine saalihokis, millest võtavad osa nii õpilased kui õpetajad. Kohtumine algab õpilaste võistlusega kell 16.00.
 • Laupäeval, 9. detsembril toimub koolimajas Tartu linna geograafiaolümpiaad ning viiakse läbi rahvusvahelist inglise keele eksamit.
 • Taas on tänu Tartu linnavalitsusele meie kooli õpilastel võimalik 7.-8. ja 11.-12. detsembril kell 9.00‑11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
 • Uisutamise ajad
  10.a     N. 07.12          R. 08.12          T. 12.12
  10.b     R. 08.12          E. 11.12          T. 12.12
  10.c     R. 08.12          E. 11.12          T. 12.12
  10.d     N. 07.12          R. 08.12          E. 11.12          T. 12.12
  10.e     N. 07.12          R. 08.12          E. 11.12          T. 12.12
  11.a     N. 07.12          R. 08.12          E. 11.12
  11.b     R. 08.12          T. 12.12
  11.c     R. 08.12          E. 11.12          T. 12.12
  11.d     R. 08.12          E. 11.12          T. 12.12
  11.e     N. 07.12          R. 08.12          E. 11.12
  12.a     R. 08.12          T. 12.12
  12.b     R. 08.12          T. 12.12
  12.c     N. 07.12          R. 08.12          E. 11.12          T. 12.12
  12.d     R. 08.12          E. 11.12          T. 12.12
  12.e     R. 08.12          T. 12.12

 

Õpetajad

 • Õpetaja Anneli Mägi viibib 7. detsembril koolitusel ja Mall Matto 8. detsembril Saksa keelediplomi eksamil komisjoni liikmena. Õppealajuhataja Aime Punga osaleb 5.-6. detsembril konverentsil „Heaolust õpihuvini“.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 22. novembril toimunud keemiaolümpiaadi koolivoorul osales 40 õpilast. Parimad ülesannete lahendajad olid:
  10. klassid:
  1. Hanna-Riia Allas (10.a) 2. Kaarel Kõomägi (10.a) 3. Paul Kaasik (10.b) 4. Leonid Zinatullin (10.a) 5. Markus Jõgeda (10.c) 6. Kristiina Tideman (10.c) 7. Kadi Siigur (10.a) 8. Denis Petrov (10.c) 9. Tuule Tars (10.c) 10. Katrin Kaareste (10.c)
   11. klassid:
  1. Sullo Saan (11.a) 2. Laur Sisask (11.a)
  3. Kirke Joamets (11.a) 4. Ellen Leib (11.b) 5. Siim Tamme (11.b)
  12. klassid
  1. Herman Rull (12.c) 2. Joosep Kaimre (12.b) 3. Loona Volke (12.b) 4. Silvia Hiie Aabloo (12.b) 5. Kristina Koch (12.b)
 • Vikipeedia konkursi „KAE maailma!“ esimene koht ja auhinnareis Ghanasse kuuluvad Hannabel Ariale (11.e). Põhjaliku allikatega töö ja teemaühtsuse eest Genfi konventsioonidest pälvis žürii eripreemia Henrik Narusberg (11.b), tunnustati ka tema juhendajat õp. Maris Põkkat.
 • 27. novembril Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis toimunud inglise keele mälumängul (11 võistkonda 8 koolist) saavutas meie kooli II võistkond koosseisus Sullo Saan (11.a), Tanel Tokman (11.a), Richard Tõnisson (11.c) ja Timoteos Pilli (11.e) I kohta. HTG I võistkond koosseisus Kirke Joamets (11.a), Richard Luhtaru (11.a), Johanna Issak (11.b) ja Laura Pennar (11.c) sai VII koha.
 • Lõuna-Eesti suurimal noorte äri- ja projektivõistlusel Kaleidoskoop (osales 43 projekti) said 10 parema hulka õpilasfirma Juice³ (Hugo Palm 11.d, Kristina Keerdo, Sander Jaaniste ja Oliver Valk 11.b ning Karl-Martin Voovere 10.a), õpilasfirma Edible (Georg Kaasik 11.b ning Tristan Roosipuu ja Brett-Peter Rästas 11.d) ning õpilasfirma Russó (Erko-Erik Reinmets 11.c ja Iljas Abubakarov 11.d).
 • Äriideede konkursil Ajujaht pääsesid 30 parema hulka õpilasfirmad Juice³ ja Festera Bioboxes OÜ.
 • 2. detsembril Värska kultuurikeskuses toimunud rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal „Üle piiri turundus“ (41 osavõtjat) esindas meie kooli väärikalt Georg Kaasik (11.b) õpilasfirmast Edible ja sai parima müügimehe auhinna.
 • 24.-26. novembril toimunud Euroopa suurimal robootikasündmusel Robotex osalesid ka treffneristid. mBoti võistlusklassis osales neli meeskonda robootikakursuse raames ning labürindi läbimise võistlusel üks meeskond UPT raames.

Sport

 • Rühmvõimlemise MK viimasel etapil Chicagos osalenud 37 võistkonna hulgas saavutas Ege Sild (12.e) VK Rütmika Perfetto rühma koosseisus 4. koha.
 • Tartu koolide karikavõistlustel kergejõustikus saavutas meie kooli neidude võistkond koosseisus Mirjam Mõttus, Ilona Kann (11.e), Hanna Sõnajalg (11.a), Hanna Moor (11.b), Katre Uibo (12.a) ja Saara Jaani (10.e) II koha ja noormeeste võistkond koosseisus Sander Jaaniste (11.b), Roland Pärn, Andres Rõõm (12.a), Peeter Paul Kollist (12.b) ja Joonatan Oras (12.e) I koha. Individuaalarvestuses võitsid I koha Katre Uibo kuulitõukes, Sander Jaaniste kaugushüppes, Roland Pärn kuulitõukes ja noormeeste teatejooksuvõistkond Joonatan Oras, Sander Jaaniste, Peeter Paul Kollist ja Roland Pärn 4x200m jooksus. II koha saavutasid Mirjam Mõttus 60m jooksus, Ilona Kann ja Peeter Paul Kollist kõrgushüppes, Hanna Sõnajalg kaugushüppes ning neidude teatejooksuvõistkond Mirjam Mõttus, Saara Jaani, Katre Uibo ja Hanna Sõnajalg 4x200m jooksus. II Ikoha saavutas Andres Rõõm 600m jooksus.
 • Eesti-Soome mõõduvõtul spordimälumängus osales ka Eesti noortevõistkond, kuhu kuulusid Margus Zimmer (11.c), Kevin Reisenbuk (12.b), Markus Jörgen Paapsi (12.e) ning Laura Danilas (vilistlane). Võistluse võitis väga napilt Soome. 
 • Õpetajad kogusid 37-päevase ühisliikumise käigus 6,2 miljonit sammu, mis teeb inimese kohta 10400 sammu päevas. Suurim läbitud tulemus oli Anneli Saarval (646 294 sammu), järgnesid Ülle Seevri (556 885 sammu) ning Helen Köhler (519 151 sammu).

Söökla teated

 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal (6.-12. detsember), peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

Eelteated

 • Neljapäeval, 14. detsembril toimub 2. õppetunni ajal abituuriumile Tartu Ülikooli sisseastumistingimuste tutvustus, mille raames peab loengu TÜ arendusprorektor Erik Puura.
Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27