Infoleht nr. 8 - 06.11.2017

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetaja Ülle Hüva, Kerli Orav-Puuranda ja Ehtel Timakut õpilastele Kurgjärvel matemaatikalaagri korraldamise eest;
 • õpetaja Uve Saart õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • I perioodi järelarvestused toimuvad 8.-10. ja 13.-15. novembrini.
  kolmapäev, 8.11
  kell 15.45312 inglise keel – kõik õpetajad
  kell 14.20102 kirjandus – õp. T. Pluum
  kell 15.45 221 matemaatika – kõik õpetajad
  neljapäev, 9.11
  kell 15.45105 eesti keel – õp. M. Põkka ja õp. K. Soodla
  esmaspäev, 13.11
  kell 16.00227 bioloogia ja geograafia – õp. S. Kaarna, Ü. Seevri, R. Bichele
  kell 16.00213 füüsika – õp. M. Reemann
  kell 16.00 204 saksa keel – õp. M. Matto
  kell 16.00141 ajalugu ja ühiskonnaõpetus – A. Ristikivi
  teispäev, 14.11
  kell 15.45213 füüsika - õp. S. Oks
  kell 15.45217 keemia - õp. E. Paabo
  kell 15.45203 kunstiajalugu - õp. P. Beier
  kell 15.45220 muusika - õp. Ü. Keerberg
  Kolmapäeval, 15. novembril kell 15.45 saavad õnnetunnis, mis toimub ruumis 105 ja mille viib läbi õp. Monika Piirimäe, kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Nimetatud juhul tuleb
  • õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  • teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 15. novembril;
  • registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 14. novembril Stuudiumis. Info kooli kodulehel.
    
 • 11. klasside õppetöö analüüs, millest on oodatud osa võtma kõik aineõpetajad, toimub neljapäeval, 9. novembril kell 14.30.
 • Füüsikaolümpiaadi koolivoor toimub teisipäeval, 7. novembril kell 8.15–12.30 auditooriumis (221). Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete lahendamist või klassile ettenähtud vahetunnil ning osalevad 4. ja 5. tunnis. Kõigil õpilastel, kes soovivad olümpiaadil osaleda, tuleb pöörduda oma füüsikaõpetaja poole.
 • Hiljemalt 12. novembril peavad 12. klasside õpilased, kes soovivad minna töövarjuks, panema end kirja tabelisse, mille lingi leiab kooli kodulehelt. Töövarjupäev toimub 16. novembril.
 • 18. novembril toimub ruumis 206 informaatikaolümpiaadi eelvoor. Osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 16. novembriks aadressil: https://goo.gl/forms/OdVImzVKtFpBEvxd2
  Täpsem info olümpiaadi kohta:
  https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/informaatikaolumpiaad
 • 2.-3. novembril toimus Kurgjärvel matemaatika laager, kus esinesid ettekannetega ka meie õpilased Artur Avameri (10.a), Richard Luhtaru (11.a), Kati Iher (12.b) ja kooli vilistlane (2008) Riho Klement. Laagri huvitavad võistlusülesanded koostas Toomas Tennisberg (11.b).

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 7.11
10.d     3. Tund inimeseõpetus õp. U. Saar –  220
10.d     5. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227, toimub ka 1. tund
11.c     alates 2. tunnist on klass ERMis

kolmapäev, 8.11
11.c     1. tund keemia õp. E. Paabo – 217
            4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 107
11.d     1. tund kunst õp. P. Beier – 107
4. tund füüsika õp. J. Paaver – 213
12.c     1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
            2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
12.d     1. tund füüsika õp. J. Paaver – 213
2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 107

neljapäev, 9.11
10.d     2. tund ajalugu õp. K. Punga – 144

reede, 10.11
10.a     1. tund kirjandus õp. K. Soodla –105
3. tund keemia õp. E. Paabo – 217
4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 20
10.b     4. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
3. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 302
10.c     2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 301
4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 227
10.d     1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
2. tund kirjandus õp. K. Soodla – 144
10.e    1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom – 228
2. tund prantsuse keel kogu klassil õp. T. Niitvägi-Hellamaa – 227
3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
4. tund jääb ära
11.a     1. tund saksa keel õp. M. Matto – 308
      3.-4. tund füüsika õp. S. Oks – 213
11.b     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
11.c     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
11.d     1. tundi ei toimu, kooli kell 9.30
2. tund kunst õp. P. Beier – 102
3. tund eesti keel õp. M. Põkka – 107
4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141
11.e     tunde ei toimu, klass korraldab KOKOKOd
12.a     1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom – 228
4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub.
12.b     1. tund füüsika õp. S. Oks – 213
2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal jääb
12.c     1. tund keemia õp. E. Paabo – 217
2. tund füüsika õp. S. Oks – 213
4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal jääb
12.d     1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220       
3. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi –102
4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal jääb
12.e     1.-2. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
4. tund eesti keel õp. K. Soodla – 105

esmaspäev, 13.11
10.a     5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
10.c     5. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom – 228
11.a     4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12.d     3. tund matemaatika õp. E. Timak – 225

teisipäev, 14.11.
10.c     5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202

Teated

 • Teisipäeval, 7. novembril kell 15.45 algab raamatukogu lugemissaalis selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud, millest osa võtma on oodatud on kõikide klasside klassivanemad või nende esindajad ning õpilaskogu liikmed. Räägime kooli õppekavast ning õppeinfosüsteemist Stuudium.
 • Teisipäeval, 7. novembril algusega kell 15.50 toimub ajalooringis (klassiruumis 141) Lea Teedema loeng „Tartlase igapäevaelu 1917. aastal“. Loengust osalemine on soovituslik õpilastele, kes osalevad kolme kooli kohtumisel, aga väga oodatud on kõik, keda huvitab argielu temaatika ehk see osa ajaloost, milleni koolitundides enamasti ei jõuagi.
 • HTG vilistlaskogu on kuulutanud välja konkursi Urmas Kokassaare nimelisele stipendiumile. Konkursi tingimustega saab tutvuda kooli kodulehel. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. november.
 • Esmaspäeval, 13. novembril kell 10.35–11.05 toimub aulas 12. klasside korduspildistamine lõpualbumisse.
 • 6-17. novembril 2017 toimub informaatikaviktoriini Kobras I voor. Osalemiseks tuleb registreeruda Anneli Mägi juures (anneli.magi@htg.tartu.ee). Info võistluse kohta: kobras.ut.ee
 • Neljapäeval, 9. novembril toimub hoolekogu koosolek. Linnavalitsuse kinnitatud hoolekogusse kuuluvad lapsevanemate esindajatena Renate Pajusalu, Andrus Mõttus, Toomas Rell, Tanel Laisaar, Paavo Kaimre; vilistlaste esindaja Mart Orav; õppenõukogu esindajad Toomas Jürgenstein ja Aare Ristikivi; õpilaste esindaja Saara Selgmäe ja linna esindaja Veljo Ipits.
 • 10.-11. novembril toimub meie koolis XVI kolme kooli kohtumine, millest võtavad osa ka Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ja Tallinna 21. Kool. Reedel, 10. novembril kell 11.30 toimub auditooriumis kohtumise avamine, kuhu on kutsutud meie kooli võistkond, üritust korraldav 11.e klass ja õpetajad. Õhtul kell 20.00 aulas toimuvale Siuru õhtule on oodatud kõik meie kooli humanitaarklasside õpilased.
 • Neljapäeval, 9. novembril külastavad meie kooli TÜ koolijuhtimise magistrandid, nad vaatlevad tunde ja vestlevad kooli juhtkonnaga.
 • 7.-23. novembrini sooritab meie koolis oma pedagoogilist praktikat TÜ prantsuse keele õpetaja magistriõppe üliõpilane Kaisa Tamvere.
 • Koostöös TÜ Kliinikumi Verekeskusega toimub 9. novembril HTG aulas doonoripäev. Doonoriks sobivad täisealised ja terved isikud. Palun tutvuge eelnevalt Verekeskuse kodulehel oleva infoga, kes ja mis tingimustel verd saavad loovutada. Doonoripäev kestab alates kella 10.30 kuni 13.30. Verekeskus ootab rohket osavõttu, igale vere loovutajale on väike kingitus.
 • Kes soovib meie koolimajas sooritada CAE eksami (paperbased) 9. detsembril, saab kuni 6. novembrini (ehk veel täna) registreeruda aadressil http://www.cae.ee/kalender-ja-registreerumine/. Sooduskood on EE004.

Õpilased

 • 1. novembril vaatasid Tammsaare-huvilised treffneristid 11.e, 12.a, 12.b, 12.c ja 12.e klassist Tallinna Linnateatris etendust „Karin ja Indrek“, mille on A. H. Tammsaare „Tõe ja õiguse“ IV osa põhjal lavastanud E. Nüganen. Neli ja pool tundi kestnud etendus pakkus tõelise teatrielamuse.
 • Elisabeth Prants (10.d) osales üle-eestilise tütarlastekoori Ilmalilled koosseisus 14.‑18. oktoobril Itaalias Riva del Gardas toimunud lastekooride festivalil In Canto sul Garda, kus koor pälvis kulddiplomi lastekooride kategoorias ja ka rahvalaulu kategoorias. Festivalil osales 33 koori 17 riigist.
 • 25.-29. oktoobrini toimus Põhja-Iirimaal rahvusvaheline Derry koorikonkurss, mille peapreemia - Oak Tree of Derry Trophy - pälvis Elleri tütarlastekoor. Lisaks saadi ka eripreemia vanamuusika kooriteose esitamise eest. Meie kooli õpilastest ja vilistlastest kuuluvad koori koosseisu: õpilased Aurora Ruus ja Kadi Siigur (10.a), Kirke Aer, Brita Herja, Triinu Hommik ja Karoliine Pärlin (11.d), Kristiina Kuningas (12b), Pille Triin Voolaid (12.e) ning vilistlased Eneli Maranik ja Eva Maria Shepel (E13).
 • 4.-5. novembril Pärnus toimunud tantsutaat Ullo Toomi 115. sünniaastapäevale pühendatud võistutantsimisel saavutas tantsuansambel Tantsutallad esinduskollektiivide ehk A‑rühmade kategoorias II koha ja noppis kolmest eripreemiast kaks: Ilma Adamsoni eripreemia ning publikupreemia. Palju õnne!

Õpetajad

 • Õpetaja Kristiina Punga viibib 7. novembril õpilastega õppepäeval ERMis, 10. novembril sõidavad õpetajad Ülli Roostoja ja Ülle Seevri oma klassidega õppekäigule Ida-Virumaale, matemaatikaõpetajad Ülle Hüva, Hele Kiisel, Kerli Orav-Puurand ja Ehtel Timak osalevad koolitusel ja õpetaja Ljubov Titova koos õpilastega viibib Sillamäel. Õpetaja Ülle Keerberg on õppetööst eemal esmaspäeval, 13. novembril.

Konkursid

 • Haridus- ja teadusministri käskkirjaga on välja kuulutatud 2018. a. õpilaste teadustööde konkurss. Tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar, täpsem info http://www.etag.ee/tegevused/konkursid.

Sport

 • Nädalavahetusel toimusid Eesti meistrivõistlused klassikalises jõutõstmises, kus osalesid Mihkel Ruut ja Henri Olak (12.d klass). Henri Olak saavutas noorte kaaluklassis -74 kg esimese koha ning tegi uue Eesti noorte küki rekordi 170.5 kg. Mihkel Ruut saavutas noorte kaaluklassis -93 kg esimese koha (kükk: 192.5 kg, lamades surumine: 117.5 kg, jõutõmme: 230.5 kg) ning noorte absoluutarvestuses 2. koha. Mihkel tegi Eesti noorte rekordi jõutõmbes 230.5 kg. Ühtlasi võideti võistkonnaga esimene koht.
 • Kõik huvilised on oodatud harrastama petanki HTG vastvalminud sisepetangihallis. Ootame huvilisi reedeti 5. tunni ajal. Hall paikneb söökla all keldris. Küsimuste korral pöörduge õpetaja A. Poomi poole.

Eelteated

 • 11. ja 12. klasside õpilaste vanemate koosolekud toimuvad neljapäeval, 16. novembril kell 18.00.
 • HTG mälumängusarja II etapp toimub juba järgmisel esmaspäeval, 13. novembril pärast viiendat tundi auditooriumis. Oodatud on endiselt kõik õpilased ning õpetajad ning võistkonnad võivad olla kuni 4-liikmelised.
 • Kolmapäeval, 15. novembril toimub Viljandi Gümnaasiumis 53. korda viie kooli eelvõistlus matemaatikas. Võistlusel osalevad Miina Härma, Tartu Tamme ja Viljandi Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi ja meie kooli 10. ja 11. klasside kümneliikmelised võistkonnad. Kuna neljal koolil ei ole põhikooli klasse, siis on võistlema kutsutud lisaks Miina Härma Gümnaasiumi 6.-9. klasside võistkondadele ka õpilased Tartu Tamme ja Kesklinna Koolist, Nõo Põhikoolist ja Viljandi C. R. Jakobsoni Koolist. Meie kooli võistkonna liikmeid oodatakse informatsiooni jagamisele esmaspäeval, 13. novembril kell 12.30 õpetajate toas (208).

 
 

Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27