Infoleht nr. 6 - 20.10.2017

doc   

HTG INFO
 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Kerli Orav-Puuranda ja Ehtel Timakut õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • II perioodil alustavad tööd järgmised vabaainete kursused:
  Eesti keel* (ab-kursus 10. klassile) õp. Monika Piirimäe - 107
  Fotograafia** õp. Siim Oks - 213
  Majandusõpetus 2 õp. Ülle Seevri - 227
  Prantsuse keel 4 (A-tase) õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 139         
  Rootsi keel 2 (A-tase) õp. Kristiina Punga - 144
  Saksa keel 9 (B-tase, DSD ettevalmistus) õp. Mall Matto - 204
  Saksa keel 10 (A-tase, algajatele) õp. Aive Roots – 202
  Usundiõpetus 3*** õp. Toomas Jürgenstein - 203
  Vene keel 7 (A-tase, algajatele ) õp. Olga Titova - 301
  Vabaainete tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25 – 15.40 (5. tund). II perioodi esimene vabaainete tund toimub neljapäeval, 19. oktoobril.
  Aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused algavad II perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
  * Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel eesti keele esimene kursus ebaõnnestus. Esimene tund toimub 30. oktoobril.
  ** Fotograafia kursuse tundide ajad võivad muutuda pärast 22. novembrit, mil algavad füüsika praktikumid TÜ Physicumis.
  *** Usundiõpetuse 3. kursus õp. Toomas Jürgensteini juhendamisel toimub reedeti 5. tunni ajal ruumis 203. Kursuse esimene tund toimub reedel, 3. novembril.

 

 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 16.11. (45 min), 23. ja 30.11. (90 min).

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 30.10
11.a    3. tund    kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228
11.b    4. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228

 

Teated

 • Segakoor „Anima“ kuulutab välja konkursi oma meeskoosseisu täiendamiseks baritoni ja tenori häälerühmas. Konkurss toimub 31. oktoobril pärast 5. tundi muusikaklassis.
 • Reedel, 20. oktoobril oodatakse kõiki ööorienteerumisel osalenuid esimesel suurel vahetunnil aatriumisse autasustamisele.
 • 20.-21. oktoobril toimub kooli aulas tantsuõpetajate 6. taseme koolitus.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Bioloogia olümpiaadi koolivooru tulemused:
  10. klass: 1. koht Mari Remm (10.c), 2. Hanna-Riia Allas (10.a), 3. Denis Petrov (10.c), 4. Tuuli Tars (10.c), 5.-6. Daisy Rohumets ja Mia-Lota Keskküla (10.c), 7. Jürgen Öövel (10.c), 8. Säde Kannumäe (10.c)
  11. klass: 1. Elise Helena Armulik (11.c), 2. Richard Luhtaru (11.a), 3. Merlyn Leigh Dunderdale (11.c), 4. Hannes Kuslap (11.a), 5. Berthold Perm (11.c), 6.-7. Kirke Joamets ja Iris Niinemets (11.a)
  12. klass: 1. Martti Vanker (12.c), 2. Meeri Jürgenson (12.c), 3. Joosep Kaimre (12.b), 4. Taavi Reinthal (12.c), 5. Taavi Koppel (12.c), 6. Loona Volke (12.b), 7. Age Kannumäe (12.c)

 

 • 30. septembril toimus matemaatika lahtine võistlus. Meie parimad:
  Noorem rühm (110 osavõtjat):
  2. Hanna-Riia Allas (10.a) II auhind
  9. Kadi Siigur (10.a) III auhind
  Vanem rühm (78 osavõtjat):
  1. Richard Luhtaru (11.a) I auhind
  3. Toomas Tennisberg (11.b) II auhind
  4. Kati Iher (12.b) II auhind
  10. Hannes Kuslap (11.a) III auhind
  11. Artur Avameri (10.a)
  Rahvusvahelise matemaatikavõistluse Balti Tee (toimub novembris Taanis) Eesti 5-liikmelisse meeskonda valiti Richard Luhtaru, Toomas Tennisberg ja Kati Iher.

 

Konkursid

 • Ameerika keskus TTÜs kuulutab välja 1-minuti video konkursi „Ameerika värvid“. Tööde esitamise tähtaeg on 22. november kell 17.00. Täpsem info: www.ttu.ee/americanspace.
 • Eesti rahateaduste olümpiaadile registreerimine on alanud. Info ja registreerimine: http://tuulberg.ee/olympiaad.
 • Koolile kingitakse 4 robootikakomplekti mBot, millega saab osaleda Robotexi võistlusel, mis toimub 24.-26. novembril. Meeskonnas võib olla maksimaalselt 3 liiget. Osaleda soovijatel palutakse ühendust võtta õpetaja Siim Oksaga. Robotexil osalemine läheb arvesse 11. klassi tehnoloogiakursusena.

Õpilased

 • 10. oktoobril külastas 11.d draamakirjanduse tundi Vanemuise näitleja Maria Annus, kes rääkis näitleja elukutsest ja selleni jõudmisest.
 • 11.d klassi õpilased käisid 11. oktoobril vaatamas lavakunstikateedri etendust „Ja peaksin sada surma ma…“.
 • 10.c klass käis 13. oktoobril õppekäigul Räpina paberivabrikus ja Põlva keskkonnamajas.

Õpetajad

 • Õpetaja A. Poom on palutud vastuvõtule Hiina Saatkonda esmaspäeval, 30.oktoobril.

Raamatukogu teated

 • II perioodi alguseks palutakse õpilastel tagastada kooli raamatukokku kõik õpikud ja raamatud, mida sel õppeaastal enam ei vajata, et neid saaksid laenutada teised õpilased.
 • Kooli kodulehel nähtava veebiraamatukogu andmebaasi kaudu saab ülevaate kooli raamatukogus arvel olevatest õpikutest, õppematerjalidest, uurimistöödest ja raamatutest; samuti on lihtne jälgida, kas soovitav teavik on parajasti raamatukogus kohal või välja laenutatud.
 • Olete oodatud kooli raamatukogu lugemissaali õppima ja lugema!

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele novembrikuu toiduraha:
  *tava- ja taimetoit 22 päeva x 0.58 eurot = 12.76 eurot;
  *poisteports 22 päeva x 1.02 eurot = 22.44 eurot.

Eelteated

 • Koostöös TÜ Kliinikumi Verekeskusega toimub 9. novembril HTG aulas doonoripäev ning kõigil doonoritel on võimalus sel kuupäeval koolis verd loovutada.
 • 16. novembril toimub taas üle-eestiline töövarjupäev, millest on oodatud osa võtma kõik 12. klasside õpilased. Varjutatava leidmiseks on järgmised võimalused: Maakondlikku töövarjupäeva koordineerib Tartumaa Rajaleidja keskus, täpsem info www.innove.ee/et/syndmused/tartumaa-toovarjupaev-2017. Registreerumine 30. oktoobrini. Meditsiinivaldkonna huvilised peaksid pöörduma otse Tartu Ülikooli Kliinikumi poole, kirjutades millist eriala või ametiesindajat soovitakse jälgida. Kontakt: Terje Sellik koolitusosakonna juhataja, koolituskeskus@kliinikum.ee ,tel 7318139.

  NB! Kontakteerumise tähtaeg on 20. oktoober! Valiku varjutatavaid ameteid on välja pakkunud ka HTG vilistlased (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K7qjU1FGWBKeQAY0rWpqG7iz-5_qOB1c...). Huvipakkuva inimesega tuleb ise otse ühendust võtta ja kokku leppida. Lõplik valik peab paigas olema ning kodulehe kaudu ligipääsetavasse tabelisse märgitud hiljemalt 13. novembriks.

 • Rohkem infot töövarjupäeva kohta kooli kodulehel.
   
 • Järgmine infoleht ilmub 30. oktoobril.
 • II perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10a - 203        11a - 220        12a - 225
  10b - 202        11b - 135        12b - 213
  10c - 227         11c - 144         12c - 217
  10d - 136        11d - 107        12d - 105
  10e - 139         11e - 102         12e - 141
  I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.c, 10.d, 11.b, 11.c, 12.a, 12.c ja 12.e klasside õpilased.
  II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.b, 10.e, 11.a, 11.d, 11.e, 12.b ja 12.d klasside õpilased.
  Kõikidel palutakse lõunatada klassile ette nähtud vahetunnil, et ära hoida söökla ülekoormus.

Koolivaheaeg

 • Koolivaheaeg on 21.-29. oktoobrini.
 • Koolimaja on vaheajal suletud, majas tehakse suurpuhastust.
 • Koolivaheajal on kooli töötajad õppekäigul Hollandis, kantselei on suletud ja koolist dokumente ei väljastata.
 • Õpilastel palutakse enne vaheaega rõivistu kapid korda teha: kapipealne ja kapialune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad.

 
 Kosutavat vaheaega kogu kooliperele!
 
 
 

Viimati muudetud: 
2019-10-03 01:49