Infoleht nr. 2 - 18.09.2017

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Kristiina Pungat ja Karin Soodlat ning kõiki teisi humanitaarainete õpetajaid, kes korraldasid abituuriumile õppepäeva Vargamäel;
 • 11.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajaid Ülli Roostoja ning Aimar Poomi sügispikniku ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

Õppetöö

 • I perioodi esimene õnnetund (kestvusega 45 minutit) toimub 21. septembril kell 15.45 ruumis 107, õnnetunnis osalemiseks saab registreeruda kooli kodulehel www.htg.tartu.ee 19. septembri hilisõhtuni. Järgmised I perioodi õnnetunnid toimuvad 28. septembril (registreerumine 26. septembrini) ja 5. oktoobril (registreerumine 3. oktoobrini) kell 15.45 ruumis 107. Õnnetunde viib läbi õpetaja Monika Piirimäe.
   Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
   Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus.
   Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks. Õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna.
 • Soovijate vähesuse tõttu ei avane sellel õppeaastal järgmised vabaainete kursused: digihumanitaaria, filosoofia suured ja väikesed küsimused, füüsika 6 (loodus- ja humanitaarsuuna õpilastele), ühiskonnaõpetuse kursus „Aktiivne kodanik“.
 • Esmaspäeval, 25.09 toimub 3. tunni ajal 12.a ja 12.e klassil Europarlamendi simulatsioon.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 19.09
11.c     4.-5 tundi ei toimu, klass sõidab Sillaotsa matkarajale
11.e     4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
12.a     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
12.b     3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312      
12.c     1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312      
12.d     3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312      
12.e     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
kolmapäev, 20.09
10.d     1. tund kunst õp. P. Beier - 136
10.e     2. tund keemia õp. H. Pähno - 135
11.c     3. tund füüsika õp. M. Reemann - 136
11.d     2. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 135
11.e     1. tund keemia õp. H. Pähno - 135
12.a     4. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
12.b     3. tund matemaatika õp. E. Timak - 136
neljapäev, 21.09
11.c     3. tund  matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 135
11.d     1. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141
11.e     3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja– 312
4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 135
12.a     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 312
4. tund matemaatika õp. E. Timak – 136
12.b     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi– 312       
3. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 136
4.tund jääb ära
12.c     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi– 312       
12.d     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi– 312       
12.e     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 312
reede, 22.09
10.a     2. tund kehaline kasvatus koos 11.a klassiga õp. A. Saarva /A. Poom
10.d     4. tund matemaatika õp. E. Timak - 136
10.e     1. tund keemia õp. H. Pähno - 136, toimub ka 4. tund
3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.c     4. tundi ei toimu, klass osaleb projekti lõpuüritusel
12.a     3. tund kirjandus õp. K. Soodla - 136
12.b     2. tund füüsika praktikum kogu klassil õp. M. Reemann 212/213
12.c     kell 13.00-14.45 Euroopa Liidu teemaline arutelu HTMis, õp. A. Ristikivi
esmaspäev, 25.09
12.b     4. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp.Ü. Roostoja - 309
12.c     4. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 309
12.d     4. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 309

Teated

 • Täna, 18. septembril kell 16.00 toimub auditooriumis selle õppeaasta esimene klassidevaheline mälumäng. Igast klassist oodatakse võistlema vähemalt üht 4-liikmelist võistkonda. Lubatud on ka klassidevahelised segavõistkonnad.
 • Täna kell 16.00 toimub ruumis 107 FLEX programmi infotund. Tutvustatakse võimalus veeta tasuta kooliaastat USA keskkoolis. Oodatud on 10. klasside õpilased.
 • Teisipäeval, 19. septembril ootab ajalooring kõiki huvilisi jalutuskäigule ümber Kassitoome, saatjaks kunstiajaloolane Enrico Talvistu. Kohtume kell 15.50 valvelaua ees. Soojalt riidesse!
 • Neljapäeval, 21. septembril kell 15.45 tutvustavad autokoolid 11. ja 12. klasside õpilastele ruumis 141 õppimisvõimalusi nende koolis.
 • 23.-24. septembrini toimub meie koolis Jaapani kultuurifestival AniMatsuri, koolimaja on ürituseks välja üüritud.
 • Väitlusklubi esimene kokkusaamine ja näidisväitlus toimub teisipäeval, 26. septembril kell 16.00 auditooriumis. Kuulajatel on võimalik väitlusteema ise valida hääletades aatriumis asuval plakatil või veebilehel.

Konkursid

 • Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ootab osalema ajalooalaste uurimistööde võistlusel Presidendi auhindadele. Sel aastal on teemaks „Sada aastat Eesti Vabariiki“ ja tööde esitamise tähtaeg on 31. märts 2018.
 • Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut kutsub osalema kujutava kunsti võistlusel „Naised mereteaduses“. Tööde esitamise tähtaeg on 5. november, täpsem info https://www.baltic-gender.eu/home.

Õpilased

 • 18.-22. septembrini on haridusliku lõimumise projekti raames meie koolis külas 20 õpilast Narva Vanalinna Riigikoolist. Külalised viibivad ainetundides ja pärast tunde on mitmed ettevõtmised koos 11. c klassiga.
 • Kolmapäeva, 20.09 kell 10.45 toimub auditooriumis rahvusvahelise prantsuse keele eksami DELF Scolaire tunnistuste kätteandmine 2017. aprillis eksami sooritanud õpilastele:
  12.c Ethel Enniko, Raul Markus Vaiksoo
  12.d Eeva Liisa Bender, Greete Hollas, Ehe Kaldmaa, Katrina Tiismus
  12.e: Kiur Erik Eensaar, Laura Inno, Anette Jaani, Gertrud Jaks, Anette Kull, Janete Lest, Silvia Linnuste, Karl Erik Miller, Heido Nõmm, Annaliisa Raid, Johanna Reinik, Kristin Reino, Simone Senkevitš, Lisette Tiganik, Liis Marii Valeika, Ketlin Virumäe, Sandra Võsate.
  Mari Paberit ja vilistlased Laura Danilas, Aleksandra Isabel Pillmann, Freyja Tralla, saavad tunnistuse kätte kantseleist. Eksami üleriigilises arvestuses väga heale tulemusele sooritanud õpilastele toimub diplomite üleandmine Prantsuse Suursaatkonna vastuvõtul Tartus. Täpsema info ürituse kohta ja kutsed edastab asjaosalistele Prantsuse Suursaatkond. Vastuvõtule on oodatud õpilased: Gundra Raissar (12.c, B2 tase), Kati Iher (12.b, B1 tase), Ellen Rebecca Kruuse (12.d, A2 tase), Anna Marie Paabumets (12.d, A2 tase), Eva Lea Jääger (vil 2017, A2 tase) ja Oskar Lui Veelma (vil 2017, B1 tase). CIEP (Centre International d'études pédagogiques) poolt väljastatud diplomid on eluaegse kehtivusega ja ülemaailmselt kõrgkoolide poolt tunnustatud.
 • 10. d klassist lahkus Triinu-Liis Paavel, kes jätkab õpinguid teises koolis.

Õpetajad

 • Arendusjuht Aare Ristikivi osaleb 18.-19.09 seminaril Brüsselis, õpetajad Ülle Hüva ja Hele Kiisel viibivad matemaatikaõpetajate õppekäigul Poolas 20.-24.09, õpetaja Katrin Ojaveer ja direktor Ott Ojaveer viibivad Erasmus+ projektikohtumisel Ungaris 19.-23.09 ning 22.09 osaleb õpetaja Ülle Seevri SA Innove poolt korraldatud tasemetööde koostamise seminaril. Õpetaja K. Rootsi on õppetööst eemal 25.-29.09.

Sport

 • Maakonna meistrivõistlustel tänavakorvpallis saavutasid HTG noormehed III koha. Kooli esindasid Georg Kaasik (11.b), Kristjan Hinno (12.b), Hendrik Ojamaa (12.b) ja Martin Ojamaa (12.c).

Raamatukogu teated

 • Esmaspäeval 18. septembril suletakse raamatukogu kell 12.45, kuna raamatukoguhoidja viibib kirjastuse Koolibri teabepäeval.
 • 15. septembril möödus 100 aastat Boris Kaburi sünnist, kes HTG õpilastele on tuntud eelkõige kui sumerite eepose „Gilgameš“ tõlkijana.

Eelteated

 • On selgunud 10. klasside inglise keele rühmad. Nimekirjad on infostendil. Õppematerjali müüakse 19. oktoobril kell 14.15 aatriumis (maksta saab sularahas või kaardiga).
Viimati muudetud: 
2019-10-03 01:49