Infoleht nr. 1 - 11.09.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Ülle Seevrit ja Marcus Hildebrandti, keda kolleegid tunnustasid aasta tegija 2017 tiitliga.

Juhtkond tänab

 • õpetaja Saima Kaarnat, kelle SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele kirjutatud projektitaotlused „HTG õpilaste õppekäigud 2017/18. õppeaastal“ ja „HTG loodussuuna välipraktikumid 2018“ said positiivse vastuse.
 • 12.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Olga Titovat 2017. aasta lõpetajatele korraldatud lõpuaktuse ja lõpupeo ettevalmistamise ning läbiviimise eest.

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 13. septembril sõidavad 12. klasside õpilased ja õpetajad Erika Hunt, Ülle Hüva, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Jaan Paaver, Andre Pettai, Helgi Pähno, Anneli Saarva, Karin Soodla, Olga Titova ja kooli psühholoog Triin Ulst õppekäigule Vargamäele.
 • Veel on võimalik registreeruda vabaainete kursusetele, kus on vabu kohti. Ootame õpilasi osalema e-kursustele, mida saab läbida paralleelselt teiste vabaainete kursustega. Vabu kohti on mitmetel kursustel, sh ka joonestamise 1. kursusel, mille kohta saab täiendavat informatsiooni I korruse stendilt. Joonestamise 2. kursusel osalemine eeldab, et läbitud on esimene kursus. Reaalsuunas on joonestamise 1. kursus õppekavas, kuid humanitaar- ja loodussuuna õpilased, kes on registreerunud joonestamise 2. kursusele ja ei ole 1. kursust läbinud, peaksid seda kindlasti tegema. Vabaainete kursusele saab veel registreeruda 12. septembril õppealajuhataja juures (kab 209).
 • Eesti Maaülikooli loodusteaduste koolis avatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga gümnaasiumi õpilastele kursus „Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse“. Õppetöö toimub kord kuus kolmapäeviti pärastlõunastel aegadel (enamasti kell 16). Lisaks antakse väikesemahulisi koduseid uurimisülesandeid. Tööd tuleb kirjutada käsitsi, vormistada kooli poolt antud kausta õppejõududele hindamiseks. Vihik jääb õppeaasta lõpul maaülikoolile. Iga õpilane peab olema valmis ühe oma kodutöö põhjal kaaskursuslastele väikest ettekannet pidama. Kursus lõpeb suulise eksamiga maikuus. Kursusel osalemist arvestatakse meie kooli reaalsuunas tehnoloogia praktikumi ning humanitaar- ja loodussuunas bioloogia lisakursusena. Eesti Maaülikool on arvestanud loodusteaduste kooli lõpetanutele sisseastumisel kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad loodusvarade kasutamise ja kaitse, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, loodusturismi, keskkonnakaitse, aianduse, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavadele. Kooli tööd korraldavad bioloogid Juhani Püttsepp (juhani@emu.ee, 515 9644) ja Eha Järv (eha.jarv@emu.ee, 5340 4438). Vt lisainfo www.emu.ee/sisseastujale/gumnaasiumidele/loodusteaduste-kool.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 12.09
10.a     2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom – Tähtvere park
            5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
10.b     1. tund keemia õp. E. Paabo – 202
            2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
            5. tund eesti keel õp. M. Põkka - 107           
10.c     2. tund kunst õp. P. Beier – 203
            3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 202
kolmapäev, 13.09 (piknikupäev)
10.c     1. tund bioloogia õp. R. Bichele – 203
10.d     1. tund kunst õp. P. Beier – 136
10.d     2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
            3.tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
10.e     1. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 203
            2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.a     3. tund vene keel õp. L. Titova – 301
11.b     4. tund füüsika õp. M.Reemann - 213
11.c.    4. tund bioloogia õp.  S. Kaarna - 225
11.d     4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 105
11.e     3. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
            4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 136
Vabaainete tundi kolmapäeval, 13. septembril ei toimu.
 
reede, 15.09
11.d     4. tund kirjandus õp. M. Põkka – 107
11.e     4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom koos 11.c klassiga – Tähtvere park
12.a     4. tund kirjandus õp. K. Soodla - 105
12.b     4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
12.c     4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d     4. tund kunst õp. P. Beier - 141
12.e     4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
5. tunni ajal toimuvad vabaainete tunnid.

Teated

 • Kooli söökla on avatud esmaspäevast kolmapäevani 10.30–16.00 ja neljapäeval ning reedel 10.30–15.00
 • Täna, 11. septembril kell 16.00 (ruumis 144) toimub lingvistikaringi esimene kohtumine. Oodatud on õpilased, kes ei ole varem lingvistikaülesannetega kokku puutunud. Klassi 144 kõrval stendil on pärast esimest kohtumist järgnevate kohtumiste ajad ning kõikidele huvilistele ülesanded, mida võib lahendamiseks võtta.
 • Kolmapäeval, 13. septembril sõidavad 12. klassid Vargamäele. Bussid väljuvad Vanemuise alumisest parklast kell 8.30.
 • Kolmapäeval, 13. septembril toimub 10. ja 11. klassidele piknik. Tundide ajad sel päeval on järgmised:
  1.    tund: 8.05-8.55
  2.    tund: 9.05-9.55
  I söögivahetund
  3.    tund: 10.20-11.10
  II söögivahetund
  4.    tund: 11.35-12.25
  12.35 toimub koolimaja ees rivistumine pikniku rongkäiguks. Rongkäiguga liigutakse Kassitoomele. Korraldav 11.b klass palub klassidel kaasa võtta klassilipu ja piknikukorvi ning riietuda sportlikult. Üritus kestab kella 15.30ni. Vihma korral toimub piknik koolimajas.
   
 • 12.-15. septembril viibib meil Erasmus+ T.E.A.M. projekti raames külas õpilasgrupp Šotimaalt.
 • 18.-22. septembrini on haridusliku lõimumise projekti raames meie koolis külas 20 õpilast Narva Vanalinna Riigikoolist. Külalised viibivad ainetundides ja pärast tunde on mitmed ettevõtmised koos 11.c klassiga.
 • Teisipäeval, 12. septembril ootab ajalooring kõiki huvilisi hooaja avaüritusele. Vahetusõpilasena välismaal õppimisest räägivad meie enda koolikaaslased, kes kaugelt võõrsilt tagasi. Kohtume kell 15.50 ruumis 141.
 • Huviringide esimeste kokkusaamiste ajad on üleval kooli kodulehel www.htg.tartu.ee.
 • Segakoori “Anima” laululaager toimub 15. septembril kell 16.00-20.45 ja 16. septembril kell 10.30-14.00 kooli aulas.
 • Kooliõde Jaanika Saarepuu alustab õpilaste tervisekontrolliga 10.a klassist. Täpsem info klassijuhtaja infominutites.

Õpilased

 • 11. a klassis alustas õpinguid Robert Sokman.

Õpetajad

 • Hea Kolleegi taldriku pälvis õpetaja Aare Ristikivi.

Õpetaja Kerli Orav-Puurand viibib 8.-12. septembrini Šveitsis konverentsil „Theory Meets Practice: Teacher Training in the Digital Era“. Õppealajuhataja Aime Punga osaleb 15. septembril Tallinna Reaalkoolis korraldataval reaal- ja loodushariduse konverentsil ning arendusjuht Aare Ristikivi 18.‑19. septembril seminaril Brüsselis.

Konkursid

 • Hoolivuse-teemaline lühifilmivõistlus „2Care“ ootab noorte tiimitööna valminud filme üldinimlikel teemadel nagu sõprus, hoolivus, kaastunne, mõistmine, vastastikune austus jne. Parimatele suurepärased auhinnad – sõit rahvusvahelistele lühifilmifestivalidele Viinis ja Tamperes! Tähtaeg 28. oktoober. Täpsem info http://www.2care.ee/index.php/et.
 • Eesti Rahvuskultuurifond ootab osalema Tiina Tammanni arvamuslugude konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 16. oktoober. Täpsem info http://www.erkf.ee/allfondid/tiina-tammani-fond.
 • Koolifilmi konkurss ootab kõiki huvilisi osalema. Tööde esitamise tähtaeg on 28. oktoober, täpsem info https://koolifilm.ee.
 • MTÜ Mondo kutsub osalema arengukoostöö teemaliste Vikipeedia artiklite konkursil „KAE maailma!“, mille peaauhind on reis Aafrikasse. Tähtaeg on 31. oktoober, täpsem info https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:KAE_maailma.

Sport

 • Viktoria Soodla (12.c) tuli suvel Euroopa meistriks veemoto paadiklassis GT30.
 • 02.09.2017. a. Eesti meistrivõistlustel orienteerumisjooksus tavarajal, mis peeti Lääne-Virumaal Lasilal, võitis tehniliselt keerulisel maastikul N18 klassis I koha Kaisa Rooba (12.c, OK Rakvere) ja III koha Kristel Kõivo (12.c; OK Peko). M18 klassis sai Kiur Erik Eensaar (12.e, OK Ilves) III koha. 03.09. peeti samas Eesti meistrivõistlused teateorienteerumises, kus OK Ilves teatemeeskonnas võitsid Andres Rõõm (12.a) ja Kiur Erik Eensaar (12.e) I koha vanuseklassis M18-20. N18-20 klassis võitis Kristel Kõivo (12.c) OK Peko koosseisus I koha.

Eelteated

 • Direktor ootab kõiki klassivanemaid 18. septembril kell 12.20 ruumi 207 väikesele nõupidamisele.
 • Eestis on alanud uus kandideerimisvoor tasuta vahetusprogrammi FLEX ehk Future Leaders Exchange. FLEX pakub võimalust õppida aasta USA keskkoolis ja elada kohalikus perekonnas, kandideerida saavad 10. klassi õpilased. Programmis osalemine on õpilastele tasuta. Kandideerimiseks tuleb neil esmalt täita Internetis olev avaldus ning kirjutada kolm lühiesseed. Avaldus asub aadressil: http://ais.americancouncils.org/flex. Avaldus ja esseed on ingliskeelsed. Avalduste tähtaeg on 17. oktoober 2017. Infoüritus toimub koolis esmaspäeval, 18. septembril kell 16.00 ruumis 107.
 • Neljapäeval, 21. septembril kell 15.45 tutvustavad autokoolid 11. ja 12. klasside õpilastele ruumis 141 õppimisvõimalusi nende koolis.

2017. aasta kõvernaela tiitlid

Lennu Marko Reikop (kõige suurema söögiisuga): Markus Haug
Lennu Kersti Kaljulaid (suurim üllataja): Hardi Tambets
Lennu Edgar Savisaar (osavaim skeemitaja): Jaan Reimand
Lennu Ott Kiivikas (kõige suuremate musklitega): Janno Jaal
Lennu Ott Sepp ja Märt Avandi (dünaamilisim duo): Jaan Reimand ja Mart Erik Kermes
Lennu Arno (suurim hilineja): Lõmaš Kama
Lennu Toots (kõige rohkem pahandustesse sattuja): Uku Kull
Lennu Teele (poiste lemmik): Riinu Esko
Lennu Johannes Pääsuke (parim fotograaf): Silver Taavet Kollom
Lennu von Baer (teadlane): Jasper August Tootsi
Lennu Helen ja Kalvi-Kalle (kurioosseim paar): Agnes Unt ja Marten Moro
Lennu Armin Karu (edukaim ärimees/-naine): Jürgen Jürgenson
Lennu Kristiina Ehin (õrn luuletajahing): Marta-Liisa Talvet
Lennu Tätte jun (suurim lillelaps): Oskar Lui Veelma
Lennu Tätte sen (oleks meelsamini omaette Vilsandil): Henrik Hansson
Lennu Kivirähk (teravaima sulega): Rahel Toomik
Lennu Getter Jaani (kõige nunnum): Laura Danilas
Lennu Lotte ja Onu Klaus (suurimad seiklejad): Elo Maria Pauman ja Sirle Kont
Lennu Rein Rannap (tulihingelisim muusik): Saimi Ester Kortelainen

2017. aasta õpetajate Kuuluste Hall

Mihkel Raud (julgeimate väljaütlemistega): Ülle Keerberg
Ivo Linna (muhedaima olekuga): Jaan Paaver
Marco Tasane (seksikaim/ julgeim): Andre Pettai
Olav Osolin (kõiketeadja, eriti kultuuri-valdkonnas): Priidu Beier
Kunksmoor (looduselaps): Saima Kaarna
Sander Õigus (parim humorist): Kerli Orav-Puurand
Jürgen Ligi (kõige otsekohesem): Aare Ristikivi
Ženja Fokin (kõige stiilsem): Monika Piirimäe
Anu Saagim (kõige särtsakama iseloomuga): Helen Köhler
KihnuVirve (nagu muhe vanaema): Helgi Pähno
Viimati muudetud: 
2017-09-13 09:32