XIX EAÜSi õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele 2017/2018 õ/a

19. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatav õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele 2017/2018. õppeaastal

2018. aastal ületab Eesti Vabariik oma esimese sajandi künnise. Võrreldes paljude maailma riikidega ei ole seda sugugi palju. Oleme siin maanurgas elanud üle saja sajandi, aga omariiklust saanud kogeda neist vaid ühe ja sedagi jagades ajaloo valusate peatükkidega.  Seega on meie jaoks tegemist märkimisväärse hetkega. Lennart Meri on tabavalt öelnud: “Terve meie ajaloo mõte ongi iseseisev Eesti riik.”

Eesti Vabariigi sajas sünnipäev on tähtis verstapost ja  ajaloohuvilistena kutsub see meid tagasi vaatama selle saja aasta jooksul toimunu poole. Sellest lähtuvalt kannabki üheksateistkümnes ajalooalaste uurimistööde võistlus pealkirja

“SADA AASTAT EESTI RIIKI”

Eelmisel aastal ehitasime oma uurimistöödega silla Eesti Vabariigi sünni ja taassünnini ehk uurisime, kuidas see kõik võimalikuks sai. Nüüd oleme päral. Sellel aastal ootame teie töid, mis on pühendatud kõigele, mis selle saja aasta jooksul Eesti riigis toimus. Oma kevadises uurimistööde võistluse lõpukõnes juhtis president Kersti Kaljulaid meie tähelepanu sellele, et ajalugu on nagu sebra, kus valgele triibule järgneb alati must triip ja vastupidi. Meie ülesanne peab olema tunda huvi mõlemate triipude vastu eesmärgiga venitada tulevikus valgeid triipe võimalikult pikaks, adudes põhjusi, mis teevad need mustad triibud võimalikuks. Uurige inimesi, sündmusi, seiklusi, piirkondi, nähtusi, esemeid ehk kõike, mis seostub Eesti ajaloo viimase saja aastaga. Usume, et teie tööpõld saab olema lai.

Loodame, et lähenev Eesti Vabariigi suur sünnipäev motiveerib nii õpilasi kui juhendajaid uurima seda tähendusrikast sajandit!

Mida võiks uurida?

 • Materiaalne pärand – tarbeesemed, hooned, kunstiteosed, monumendid, toodang jne.
 • Vaimne pärand – filmid, muusika, rahvalaul- ja tants, teadus, laulupeod, fotod, omalooming, kirjandus, meedia jne.
 • Inimesed ja organisatsioonid –  kultuuritegelased, kunstnikud, poliitikud, avaliku elu tegelased, arvamusliidrid, sportlased, seltsid, klubid, liikumised, eestlased mujal maailmas, eestlaste jäljed maailmas, vähemusrahvused jne.
 • Muutused Eesti ajaloos – pöördepunktid nii riiklikul kui kohalikul tasandil, Eesti ajalugu mõjutanud sündmused jne.
 • Erinevad valdkonnad – haridus, põllumajandus, tööstus, transport, korrakaitse, kohalik omavalitsus, meditsiin, poliitika jne.

Ajakava

 • 1. september 2017 - võistluse teema väljakuulutamine, info levitamine ajakirjanduses, seltsi maakondlikes organisatsioonides, koolides, ainepäevadel.
 • September 2017 – 31. märts 2018uurimistööde kirjutamine.
 • 23. oktoober 2017 – koolituspäev osalejatele ja juhendajatele Tallinnas,  Eesti Filmimuuseumis.
 • Aprill - mai 2018 – võistlustööde hindamine.
 • 4. mai 2018kokkuvõtete tegemine ja lõppkonverents Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis.

Osavõtutingimused

Võistlus toimub kahes kategoorias ja kahes vanuseastmes.

Kategooriad:

Vanuseastmed:

 • Põhikool (5.–9. klass)
 • Gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid. Uurimistööde esitajate vanuseline ülempiir on 21. aastat.

Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

Võistlustöö tuleb saata hindamiskomisjonile pealkirjastatult ja märksõnaga varustatult. Tiitellehel on töö PEALKIRI, KATEGOORIA (uurimistöö või loovtöö), märge PK(põhikool) või G (gümnaasium) ning MÄRKSÕNA. Töö juures on ümbrik, millel märge PK või G, kategooria ja märksõna. Ümbrikusse lisatakse leht nõutud andmetega (vt allpool “Võistlustöö saatmine”). Ümbrikud autorite ja juhendajate andmetega avatakse pärast tööde hindamist.

Tööd esitada trükituna A4 paberil, tähesuurusega 12, kirjatüüp Times New Roman. Töö lisad on skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassett, CD või muu infokandja. Lubatud on nii tekstisisene kui ka joonealune viitamine, kuid see peab kogu töö ulatuses olema ühtne. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu.

Uurimistööde miinimummaht on põhikoolis 15 lk + lisad ning gümnaasiumis 20 lk + lisad. Mõlema vanusegrupi uurimistöö teksti maksimumpikkus on 50 lk.

Loovtöö kirjaliku osa miinimummaht on nii põhikoolis kui gümnaasiumis 8 lk + lisad.

Uurimis- ja loovtööd võib esitada antud võistlusele vaid ühe korra.

Tööde postitamise viimane kuupäev on31. märts 2018.

Täpsem info EAÜSi kodulehel.

Uuendatud: 10/09/2017